דער זוך האט געטראפן 288 רעזולטאטן

צוריק צו פארגעשריטענע זוך

דורך א שעפעלע
מיטוואך מערץ 22, 2023 6:20 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: הכנה לפסח - יעצט איז די צייט...
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 62

הכנה לפסח - יעצט איז די צייט...

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! אצינד האבן מיר שוין בסייעתא דשמיא אנגעהויבן ספר ויקרא, די ספר וואס איז עוסק גאר אסאך אין די ענינים פון קרבנות און סדר העבודה אינעם משכן, און ווי אונזער פרשה הייבט טאקע באלד אָן די נושא פון קרבנות, אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה' מִן הַבְּהֵמָה וגו' ...
דורך א שעפעלע
מיטוואך מערץ 22, 2023 6:20 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: הכנה לפסח - יעצט איז די צייט...
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 62

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג מערץ 16, 2023 10:14 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: ויקהל - פקודי - ס'איז א דבר פשוט...
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 97

ויקהל - פקודי - ס'איז א דבר פשוט...

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! די וואך זענען מיר זוכה בסייעתא דשמיא מסיים צו זיין גאנץ ספר שמות, וועלכע שליסט זיך מיט פרשת פקודי, די פרשה אין וועלכע עס ווערט דערמאנט די הקמת המשכן, וואס איז אגב אויך פאָרגעקומען אין די צייט אין יאר, ראש חודש ניסן איז די טאג אין וועלכע די משכן איז געווארן א...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג מערץ 16, 2023 10:13 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: ויקהל - פקודי - ס'איז א דבר פשוט...
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 97

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג פעברואר 23, 2023 11:51 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: תרומה - פורים - פון וואו 'האסטו' עס?
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 111

תרומה - פורים - פון וואו 'האסטו' עס?

בס"ד א גוטן טייערע חברים וידידים..! מיר האלטן פרשת תרומה, די פרשה וואס הייבט זיך אָן מיט די נדבת המשכן וואס די אידן זענען באפוילן געווארן צו ברענגען כדי צו קענען דערמיט אויפבויען די משכן וואס וועט דינען אלס א ארט פון השראת השכינה און וועט מכפר זיין אויף כלל ישראל, וואס די טעג האבן אויך אלעמאל א...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג פעברואר 23, 2023 11:51 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: תרומה - פורים - פון וואו 'האסטו' עס?
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 111

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג פעברואר 16, 2023 11:20 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: משפטים - אָן טוֹעֵם זיין וועסטו נישט פארשטיין
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 141

משפטים - אָן טוֹעֵם זיין וועסטו נישט פארשטיין

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! אצינד האלטן מיר שוין נאכן גרויסן מעמד הנבחר פון קבלת התורה וואו כלל ישראל האט זוכה געווען צו ווערן די עם סגולה פונעם אייבישטער, די ממלכת כהנים וגוי קדוש וואס השי"ת האט דערנענטערט צו זיך און זיי אריינגעברענגט תחת כנפי השכינה, און נאך אביסל גייען מיר שוין...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג פעברואר 16, 2023 11:19 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: משפטים - אָן טוֹעֵם זיין וועסטו נישט פארשטיין
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 141

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג פעברואר 09, 2023 11:49 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: יתרו - נאר דיר און נישט קיין צווייטן!
רעאקציעס: 4
געזען געווארן: 336

יתרו - נאר דיר און נישט קיין צווייטן!

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! שטייענדיג אין פרשת יתרו די פרשה פון קבלת התורה, אין וועלכע די אידישע קינדער קומען אָן צום בארג סיני און זענען זוכה צו ווערן דער 'עַם הנבחר' דער אויסדערוועלטער פאלק, וואו השי"ת זאגט זיי וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ, אז איר איד...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג פעברואר 09, 2023 11:48 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: יתרו - נאר דיר און נישט קיין צווייטן!
רעאקציעס: 4
געזען געווארן: 336

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג פעברואר 02, 2023 11:26 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: בשלח - ווען איך זארג זיך...
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 334

בשלח - ווען איך זארג זיך...

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! מיר שטייען בעזהשי"ת אין פרשת בשלח, די דערהויבענע פרשה פון שבת שירה, אין וועלכע די אידן האבן זוכה געווען צו די געוואלדיגע נסים פון קריעת ים סוף און די מָן, און נאך פארשידענע גרויסע נסים ונפלאות וואס שטייען אויסגערעכנט אין אונזער סדרה. לאמיר נישט צופיל מא...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג פעברואר 02, 2023 11:25 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: בשלח - ווען איך זארג זיך...
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 334

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג יאנואר 26, 2023 11:47 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: האסט שוין געמאכט קידוש לבנה?!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 266

האסט שוין געמאכט קידוש לבנה?!

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! אין פרשת בא געפונען מיר די מצוה פון 'קידוש החודש' וואס השי"ת האט געזאגט פאר משה און אהרן "הַחֹדֶשׁ הַזֶה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים" און ווי רש"י ערקלערט, אז דער אייבישטער האט געוויזן פאר משה רבינו וויאזוי די לבנה זעהט אויס ווען זי ווערט געבוי...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג יאנואר 26, 2023 11:46 am
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: האסט שוין געמאכט קידוש לבנה?!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 266

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג יאנואר 19, 2023 12:57 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: וארא - אויפן חשבון פון מיין ברודער?!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 250

וארא - אויפן חשבון פון מיין ברודער?!

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! שטייענדיג אין פרשת וארא וואו עס קומט שוין פאָר די 'אתחלתא דגאולה' ווען די מצריים ווערן געשטראפט און צוביסלעך הייבט זיך שוין אנצוזעהן די קערנדלעך פון די גאולה וואס השי"ת גייט באפרייען די אידן פון די עבודת פרך און די שווערע יאָך פון שעבוד מצרים. און ווי ד...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג יאנואר 19, 2023 12:56 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: וארא - אויפן חשבון פון מיין ברודער?!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 250

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג יאנואר 12, 2023 12:14 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: שמות - מִי שָׂמְךָ לְאִישׁ?!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 228

שמות - מִי שָׂמְךָ לְאִישׁ?!

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! מיר האבן בסייעתא דשמיא זוכה געווען מסיים צו זיין ספר בראשית, און אצינד הייבן מיר אן ספר שמות, די ספר וואס איז עוסק אין די הויפט יסודות פון כלל ישראל, אנגעהויבן מיט די שווערע טעג פון גלות מצרים און דערנאך די וועג ארויס, די גאולה, קריעת ים סוף, מתן תורה, הקמת ...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג יאנואר 12, 2023 12:09 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: שמות - מִי שָׂמְךָ לְאִישׁ?!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 228

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג יאנואר 05, 2023 12:08 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: פארוואס ווייזט יוסף הצדיק זיין שטר כתובה?!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 288

פארוואס ווייזט יוסף הצדיק זיין שטר כתובה?!

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! מיר האלטן שוין פרשת ויחי, די פרשה מיט וואס עס שליסט זיך די פילע קאפיטלען וואס זענען זיך פארלאפן אין ספר בראשית, די תורה הקדושה דערציילט אונז וואס האט פאסירט מיט יעקב אבינו און זיינע קינדער זייענדיג אין מצרים, די ברכות וואס יעקב אבינו בענטשט זיינע קינדער, און...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג יאנואר 05, 2023 12:06 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: פארוואס ווייזט יוסף הצדיק זיין שטר כתובה?!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 288

דורך א שעפעלע
דאנערשטאג דעצעמבער 29, 2022 12:37 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: העוד אבי חי – מיין טאטע!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 263

העוד אבי חי – מיין טאטע!

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! מיר שטייען אין די 'ימים הסמוכים' די טעג וואס זענען נאך נאנט און האבן אודאי א המשך און א שייכות מיט די לעכטיגע טעג פון חנוכה, די הייליגע און זיסע טעג אין וועלכע א איד איז זוכה צו שפירן א תענוג רוחני און גשמי, א זמן פון הלל והודאה צו השי"ת, א זמן ווען מיר...
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג דעצעמבער 29, 2022 12:37 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: העוד אבי חי – מיין טאטע!
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 263

דורך א שעפעלע
מיטוואך דעצעמבער 21, 2022 8:25 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: פארוואס רעדט יוסף הצדיק פון השי"ת פארנט פון פרעה?
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 149

פארוואס רעדט יוסף הצדיק פון השי"ת פארנט פון פרעה?

בס"ד א גוטן טייערע חבירים וידידים..! מיר שטייען אין די לעכטיגע טעג פון חנוכה, די ימי האורה, טעג פון הלל והודאה צו השי"ת אויף די געוואלדיגע נסים וואס ער האט געטוהן מיט כלל ישראל בימים ההם בזמן הזה. וואס די טעג געפאלן אלעמאל אין פרשת מקץ, און האבן א שייכות מיט די פרשה ווי באקאנט פון ספרים הק...
דורך א שעפעלע
מיטוואך דעצעמבער 21, 2022 8:24 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: פארוואס רעדט יוסף הצדיק פון השי"ת פארנט פון פרעה?
רעאקציעס: 1
געזען געווארן: 149

אמת, אין טאקע פון דעם זעט מען ווי גרויס זיין בטחון איז געווען, ווייל דוקא דארט ווי ס'איז פארהאן גרויסקייט איז מען אזוי מקפיד... וד"ל
דורך א שעפעלע
דאנערשטאג דעצעמבער 15, 2022 7:45 pm
 
פארום: תורה און מחשבה
אשכול: פון וואו נעמט יוסף כוח?
רעאקציעס: 4
געזען געווארן: 529
נעקסט

צוריק צו פארגעשריטענע זוך