אינפארמאציע

די פאלגענדע ווערטער זענען נישט געזוכט געווארן ווייל זיי ווערן גענוצט צו אפט: d7 90 d7 a9 d7 a4 d7 92.
איר דארפט אריינלייגן צום ווייניגסטען איין ווארט צו זוכן. א יעדע ווארט דארף פארמאגן צום ווייניגסטען 3 אותיות און טאר נישט פארמאגן מער ווי 14 אותיות, נישט אריינגערעכנט אנדערע כאראקטערן..