קאווע שטיבל - פריוואטקייט פאליטיק

די דאזיגע הסכם ערקלערט דייטליך וויאזוי “קאווע שטיבל” (פון דא און ווייטער “אונז”, “אונזער”, “מיר”, “קאווע שטיבל”, “http://www.kaveshtiebel.com”) און phpBB (פון דא און ווייטער “זיי”, “זייער”, “phpBB”, “www.phpbb.co.il”, “קבוצת phpBB”, “צוות phpBB הישראלי”) באנוצען זיך מיט די אינפארמאציע וואס ווער ןגעקליבען ווער איר זענט איינגעשריבן אינעם זייטל (פון דא און ווייטער “אייער אינפארמאציע”).

אייער אינפארמאציע ווערט געקליבן אויף צוויי אופנים. ערשטנס, ווען מען באזוכט “קאווע שטיבל” איז דאס גורם אז דער phpBB סיסטעם באשאפט אפארא קוכן ("קוקיס"), וואס דאס זענען קליינע טעקסט פיילס וועלכע ליגן אין די פאלדער פאר צייטוויליגע אינטערנעט פיילס אין אייער קאמפיוטער. די צוויי ערשטע קוכן פארמאגן נאר די אידענטיטעט פונעם באניצער (פון דא און ווייטער “באניצער'ס אידענטיטעט”) ווי אויך דאס אידענטיטעט פון אן אנאנאמישער פארבינדונג (פון דא און ווייטער “פארבינדונג אידענטיטעט”), וואס ווערן באשטימט אטאמאטיש דורך די phpBB סיסטעם. א דריטער קוכן וועט באשאפן ווערן ווען איר וועט באזוכן אין איינע פון די אשכולות פון “קאווע שטיבל” כדי צו קענען אנצייכענען די אשכולות אלס געליינטע, אזוי אז איר זאלט האבן אן אנגענעמען באנוץ מיטן זייטל.

מיר קענען אויך באשאפען קוכן וועלכע זענען נישט פארבינדן מיטן phpBB סיסטעם בשעת איר זענט איינגעשריבן אדער איר באזוכט אין “קאווע שטיבל”, אבער די קוכן זענען אינדרויסן פון די ראמען פון די דאזיגע דאקומענט וועלכער איז געווידמעט צו דעקן נאר די קוכן וועלכע ווערן באשאפן דורך די phpBB סיסטעם. די צווייטע וועג וויאזוי מיר זאמלען אייער אינפארמאציע איז פון וואס איר שיקט אונז. דאס קען זיין, און איז נישט באגרעניצט צו: עפעס וואס איר שיקט אלץ גאסט (פון דא און ווייטער “אנאנימישע הודעות”), זיך רעגעסטרירן אין “קאווע שטיבל” (פון דא און ווייטער “אייער קאנטע”) און הודעות וועלכע ווערן געשיקט דורך אייך נאכן זיך רעגיסטרירן און ווען איר זענט איינגעשריבן (פון דא און ווייטער “אייערע הודעות”).

איר דארפט נאר ארויסגעבן מינימאלע אינפארמאציע צו מאכן א קאנטע אין קאווע שטיבל. די אינפארמאציע איז: א נאמען (ניק) וואס דינט אלס אייער באניצער-נאמען און איז באזונדער פאר אייך (פון דא און ווייטער “אייער באניצער נאמען”), אייער פעסווארד מיט וואס איר באניצט זיך כדי זיך איינצושרייבן (פון דא און ווייטער “אייער פעסווארד”) און אן אמת'ר און פערזענליכער אימעיל אדרעס (פון דא און ווייטער “אייער אימעיל אדרעס”). די אינפארמאציע פאר אייער קאנטע אין “קאווע שטיבל” איז באשיצט דורך די געזעצן וואס זענען אין קראפט און דעם לאנד ווי מיר געפונען זיך. אלע אינפארמאציע מער ווי אייער באניצער נאמען, אייער פעסווארד און אייער אימעיל אדרעס וואס ווערן פארלאנגט דורך “קאווע שטיבל” ווען איר רעגעסטרירט זיך איז נישט נויטיג, לויט די ההחלטה פון “קאווע שטיבל”. אלענפאלס, האט איר די מעגליכקייט אויסצוועלן וועלכע אינפארמאציע פון אייער קאנטע וועט געוויזן ווערן ברבים. נאך מער, אין אייער קאנטראל פאנעל, האט איר תמיד די מעגליכקייט אויסצווועלן אדער אנולירן דאס באקומען אויטאמאטישע אימעילס פונעם phpBB סיסטעם.

אייער פעסווארד איז ענקריפטעד (הצפנה לכיוון אחד) אזוי אז זי איז פארזיכערט און קען נישט געזען ווערן דורך קיינעם (אריינגערעכנט די מנהלים) חוץ אייך. מיט דעם אלעם, איז בעסער אז איר באניצט אייך נישט מיט די זעלבע פעסווארד אין אנדערע זייטלעך. אייער פעסווארד איז וויאזוי איר קענט זיך איינשרייבן אין “קאווע שטיבל”, דעריבער מאכט זיכער איר אפצוהיטען און געדענקען. אייער פעסווארד וועט קיינמאל נישט געבעטן ווערן פון אייך דורך phpBB אדער סיי וואס פאר אן אנדערע פארטיי, א חוץ “קאווע שטיבל”. אויב פארגעסט איר אייער פעסווארד, קענט איר זיך באניצען מיט דעם “איך האב פארגעסן מיין פעסווארד” קנעפל וועלכער ווערט צוגעשטעלט דורך די phpBB סיסטעם. איר וועט דארפן אריינלייגען אייער באניצער-נאמען און אייער אימעיל אדרעס, אין די phpBB סיסטעם וועט באשאפען א נייע פעסווארד פאר אייך וועלכע זי וועט שיקן צו אייער אימעיל אדרעס.