קאווע שטיבל - באניצן טערמינען

ווען איר באזוכט “קאווע שטיבל” (פון דא און ווייטער “אונז”, “אונזער”, “מיר”, “קאווע שטיבל”, “http://www.kaveshtiebel.com”), זענט איר מסכים זיך צו האלטן צו די קומענדיגע טערמינען. אויב זענט איר נישט איינשטימיג מיט די אלע אויסגערעכנטע תנאים, ביטע באזוכט נישט און/אדער באנוצט אייך נישט מיט “קאווע שטיבל”. מיר קענען טוישן די תנאים סיי ווען, און מיר וועלן טון אלץ וואס מעגליך אייך צו לאזן וויסן דערוועגן, אבער עס איז כדאי איבערצוקוקן די טערמינען פון צייט צו צייט, אלס חלק פון אייער אנגייענדער באנוץ מיט “קאווע שטיבל”. ווען מיר טוישן, זענט איר אייך זיך מחייב צו פאלגן די טערמינען לויט וויאזוי זיי ווערן דערהיינטיגט און/אדער פארראכטן.

אונזער פארומס זענען באזירט אויף די phpBB סיסטעם (פון דא און וויייטער “זיי”, “זייערע”, “סיסטעם” “phpBB”, ”www.phpbb.co.il”, “קבוצת phpBB”, “צוות phpBB הישראלי”) וואס איז א פרייע בולעטין (פארומ'ס סיסטעם אונטערן אפמאך פון “כללותקדיגער פובליק לייסענס” (פון דא און ווייטער “GPL”) און מען קען דאס ארפלאדענען דורך די וועבזייטל www.phpbb.co.il. די phpBB סיסטעם איז די סיסטעם אויף וואס אונזער אינטערנעט פארומס זענען באזירט, אבער די phpBB גרופע איז נישט אחראי אויף וואס מיר ערלויבן און/אדער ערלויבן נישט צו שרייבן אויפן "קאווע שטיבל" זייטל. פאר נאך אינפארמאציע לגבי phpBB, זע: http://www.phpbb.co.il/.

מיטן דרוקן דעם "איך גיי איין אויף די טערמינען" קנעפל, זענט איר מסכים נישט צו שרייבן ווערטער וואס זענען: אומאיידל, ראסיסטיש, ווילד, ווייטאגליך פאר א צווייטען, נישט געזעצליך, אדער סיי וואס פאר א מאטעריאל וואס איז קאנטראווערסיאל אין די לאנד ווי איר געפינט זיך, אין די לאנד ווי “קאווע שטיבל” איז באזירט אדער אין דעם אינטערנאציאנאלעם געזעץ. אויב וועט איר זיך נישט האלטן צו די טערמינען קען דאס פירן אז איר וועט ווערן אויסגעשפארט ווערן אויף אייביג, מיט א הודעה צו אייער אינטערנעט פראוויידער, אויב עס זעט אונז אויס צו זיין וויכטיג. די IP אדרעססען פון ווי איר שיקט אייער הודעות ווערן אפגעהיטן כדי צו העלפן איינפארסירען די טערמינען. איר זענט מסכים אז “קאווע שטיבל” זאל האבן די רעכט אראפצונעמען, אויסצומעקן, טוישן, רעדאגירן, אריבערפירן אדער פארשפארן סיי וואס פאר אן אשכול אדער הודעה און סיי וואס פאר א צייט ווען עס זעט אונז אויס נויטיג. אלס באנוצער זענט איר מסכים אז אלע אינפארמאציע וואס איר לייגט אריין זאל געהיטן ווערן אין די דאטא באזיסן פונעם זייטל. מיר וועלן די אינפארמאציע נישט איבערגעבן פאר קייינעם אן אייער בפירוש'ן הסכמה, אבער נישט “קאווע שטיבל” און אויך נישט phpBB וועלן טראגן די אחריות אויף סיי וואספארא פרואוו זיך איינצוברעכן אין ("העקען") דעם זייטל וואס וועט פירן צו די אויפדעקונג פון אייער אינפארמאציע.