אידישקייט-משוגעת'ן איז א משוגעת-אידישקייט (פה-סח II)

ארטיקלען און באטראכטונגען איבער דער חרדי'שער געזעלשאפט און קולטור

אידישקייט-משוגעת'ן איז א משוגעת-אידישקייט (פה-סח II)

הודעהדורך העניך » דאנערשטאג מאי 12, 2016 1:48 pm

א ידיד האט מיר דערציילט וועגן דעם גורל'דיגן שמועס וואס ער האט געהאט מיט זיין טאטן הארט פאר זיין חתונה. געווען איז עס עטליכע טעג פאר זיין חתונה, און דער טאטע האט אים פאררופן צו א פריוואטן שמועס, אזא אפנהארציגן טאטע-און-זון שמועס – האט דער חתנ'דל זיך פארגעשטעלט. אוודאי גייט דער טאטע רעדן מיט אים וועגן דעם פארהייראטן לעבן, און מיטטיילן פערזענליכע עצות און ערפארונגען, און זיך עפענען הארץ-צו-הארץ מיט זיין טייערן זון וואס גייט אט אט אונטערהייבן זיינע פליגעלעך און אוועקפליען פון דער היים.

אבער דער שמועס איז בכלל נישט געווען וואס ער האט ערווארטעט. "אז מ'האט חתונה," האט דער טאטע געזאגט, "דארף מען אוועקשטעלן אן ערליכן תורה'דיגן שטוב. און דער יסוד פאר דעם איז צו האבן 'משוגעת'ן' – יא, יא, אזויווי דו הערסט." דער טאטע איז אריין אין א ביאור ארוך איבער דער וויכטיגקייט אוועקצושטעלן דעם שטוב אז דער טאטע האט "אידישקייט-משוגעת'ן". "מ'דארף אויסוועלן געוויסע הכשרים, און אנזאגן אין שטוב אז מ'טאר נישט עסן קיין פראדוקטן מיט זייער השגחה. די הכשרים דארפן נישט באמת זיין פראבלעמאטיש, אבער דאס ברענגט אן ערנסטקייט אין שטוב צו וויסן אז דער טאטע לאזט דאס יא און דאס נישט."

דער טאטע איז דא אריינגעגאנגען אין דעטאלן אויסשמועסנדיג ווי וויכטיג ס'איז צו האבן אזעלכע באשטימטע "משוגעת'ן" אז דאס ווייב און די קינדער זאלן וויסן אז מ'טוט אלעס לויט ווי דער טאטע באשטימט. דאס ברענגט א תורה'דיגע און ערליכע אטמאספערע אין שטוב. און ער האט קלאר מסביר געווען אז די "משוגעת'ן" דארפן בכלל נישט האבן קיין פאקטועלן תוקף אין הלכה, מנהג אדער שכל, ס'איז בלויז צו באשאפן א געוויסע אטמאספערע אין שטוב.

נו, נישט יעדער זאגט עס קלאר ארויס בשם המפורש "משוגעת'ן", אבער דאס איז גוט אפגעטייטשט. איך געדענק אלס קינד און אלס בחור ווי מיין אויפגאבע איז געווען צו פסח'דיג מאכן די ספרים ביי מיינע עלטערן אינדערהיים. כ'האב אויסגעשאקלט יעדן ספר, און גענוצט "ווינדעקס" אפצואווישן יעדן דעקל. רוב פון די ספרים זענען קיינמאל נישט גענוצט געווארן, געוויסע גאנצע פאליצעס זענען נישט בארירט געווארן מפסח לפסח. אפט האב איך ארויסגענומען עטליכע ספרים, און די דעקלעך זענען געווען אביסל צוגעקלעבט איינס צום צווייטן, ווייל כ'האב נישט גענוג גוט אפגעווישט די ווינדעקס פאראיאר ביים וואשן...

מיין טאטע האט דאס געוואוסט, און כאטש ער האט עס נישט גערופן "משוגעת'ן" האט ער געהאט די זעלבע השקפה ווי דעם ידיד'ס טאטן. עס פעלט אויס פאר אידישקייט אז פאר פסח "זאל זיך טון", מ'זאל שלעפן, פאקן, ווישן, וואשן. דער בחור זאל פילן "א טעם" אין פסח מיט'ן ווינדעקסן און אויסשאקלען ספרים וואס ווערן נישט גענוצט.

מ'קען אויף דעם נוצן א געוואלד מיט ביישפילן, און יעדער קען טראכטן פון נאך אזעלכע לעכערליכע איינפירונגען – אפט וועלכע נעמען א סך מוט און כוחות, און האבן נאר א פשט לויט דער משוגעת'ן השקפה. און דאס פארענטפערט וויאזוי "אור לי"ד בודקין את החמץ" איז געווארן א מאסיווע רייניגונג-פראיעקט וואס נעמט גאנצע וואכן און חדשים, און וויאזוי דער זמן שמחתינו איז געווארן זמן גלותינו.

אויך דער וואס שטיצט דעם משוגעת'ן געדאנק, דארף זיך כאפן ביים קאפ אז זיין טאטע האט מיט אים קיינמאל נישט אויסגעשמועסט וואס ער טוט צוליב מנהג און הלכה, און וואס ער טוט וועגן משוגעת'ן. און דאס זעלבע דער זיידע און דער עלטער-זיידע. ווער ווייסט וויפיל דורות פון משוגעת-שיכטן זענען געוואקסן איינע איבער דער אנדערער, און מיר לייגן גאר צו פרישע שיכטן צו שיצן די פריערדיגע...

דערפאר, אז איינער האלט אז דער משוגעת'ן-אידישקייט איז ריכטיג, דארף ער דאס טון נאר אויף אן אופן אז ער מאכט קלאר וואס איז הלכה און מנהג און וואס איז סתם לרווחא דמילתא – ס'זאל זיך טון. אז נישט וועט ער אויסזען ווי יענער וואס – – – (אקעי, לאמיך נישט חוזק מאכן פון אידישע מנהגים וואס יסודתם בהררי קודש.)

אבער איז עס דען ריכטיג? קען דען איינער אנווייזן אז די משוגעת'ן האבן אים אינספירירט צו זיין א בעסערער איד און א בעסערער מענטש? איז בכלל אמת אז ווי מער באגרעניצונגען און ווי מער פיזישע און גארנישט-מיינענדע פעולות מ'טוט פאר א מצוה ברענגט דאס מער הנאה רוחני און מער צוגעבונדנקייט צום אויבערשטן? דאס נענטסטע וואס מיר טרעפן צו אזא השקפה איז דער ענין פון "חינוך" – מחנך צו זיין קינדער מקיים צו זיין תורה ומצוות אפילו זיי זענען נאך נישט מחויב. אבער חינוך איז נישט חלילה א פאלשע זאך, איינצונארן די קינדער מקיים צו זיין זאכן וואס זיי דארפן נישט טון. קיינער באהאלט נישט פון די קינדער דעם פאקט אז זיי זענען נאך קטנים און זענען בעצם פטורים מן המצוות, נאר זיי וואקסן אויף וויסנדיג אז זיי זענען אידישע קינדער, און ס'איז א זכיה מקיים צו זיין מצות ה', און זיך אריינלייגן אין די שיך פון ערוואקסענע צו זיין גרייט צו דינען דעם אויבערשטן אלס מצוה ועושה.

אבער ווער רעדט דען פון פאלשקייטן? זייט ווען דארף אידישקייט שקר און צביעות צו ברענגען "א טעם" אין אידישקייט?

און דער אמת איז אז דער אינגערער דור זעט דורך די אלע משוגעת'ן, און לאזט זיי פאלן. טייל מאל פאלן אויך ליידער מיט שטיקער פון אידישקייט, ווייל דער טאטע און זיידע האט קיינמאל נישט קלאר געמאכט וואס איז אידישקייט און וואס איז משוגעת. אבער א סך פון דעם אינגערן דור זענען גענוג אינטעליגענט צו וויסן וואס יא אנצוהאלטן און וואס נישט – און לאזן טאקע נאר די משוגעת'ן פאלן. און אפט הערט מען דעם טאטן און זיידן זיך באקלאגן אז דער זון אדער אייניקל האט פארלוירן זיין "ווארעמקייט"... אפנים זייער אידישקייט איז שוין אזוי צונויפגעפלאכטן מיט משוגעת אז מ'קען גארנישט זיין קיין נארמאלער איד און טאקע אויך א ווארעמער איד.

זאלן די ווערטער דינען ווי חיזוק ועידוד פאר די יונגעלייט וואס לעכצן נאך קרבת אלוקים, וואס זוכן א טעם און אידישקייט, אין א יום-טוב, אבער ווילן זיך נישט אראפלאזן צו משוגעת'ן און נארישקייטן. איר זענט גוטע, ערליכע, ווארעמע אידן! איר האט א געפיל פאר אמת און ערליכקייט, און אייער אידישקייט איז נאך אזוי חשוב אין הימל ווי א אידישקייט וואס רעדט זיך איין אז מיט שקר באפרידיגט מען דעם אויבערשטן.

מִתְּחִלָּה עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה הָיוּ אֲבוֹתֵינוּ, וְעַכְשָׁיו קֵרְבָנוּ הַמָּקוֹם לַעֲבֹדָתוֹ...
האט איר הנאה געהאט פון מיין ארטיקל? גיט א 'לייק' און שיקט א לינק צו אייערע פריינט. אבער בשום אופן נישט קאפירן דעם גאנצן ארטיקל און שיקן ווייטער - אדם אוסר את שלו.
העניך
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 437
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג יאנואר 25, 2016 6:54 pm
האט שוין געלייקט: 437 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2254 מאל

Re: אידישקייט-משוגעת'ן איז א משוגעת-אידישקייט (פה-סח II)

הודעהדורך קל וחומר » דאנערשטאג מאי 12, 2016 2:14 pm

פערל ווערטער.

אוי שמייסט דאס דעם אמת אין פרצוף אריין.

דער מאמר איז צום לאכן און צום וויינען.
קל וחומר
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1885
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג דעצעמבער 04, 2015 4:42 am
האט שוין געלייקט: 2916 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2691 מאל

הודעהדורך יחיאל יעקבזון » דאנערשטאג מאי 12, 2016 5:56 pm

לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו וגו׳
ס׳ערשטע ברענגט ס׳צווייטע.
יחיאל יעקבזון
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 146
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך אקטאבער 22, 2014 10:10 am
האט שוין געלייקט: 61 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 199 מאל

הודעהדורך העניך » דאנערשטאג אפריל 18, 2019 11:13 am

יעדעס יאר אין די טעג פאר פסח שטוין איך וויפיל פראצענט פון אונזערע הכנות, און פסח-פערפארמענץ גופא, איז פשוט'ע משוגעת'ן וואס מ'טוט אן קיין שום חשבון און אן קיין שום טעם, נאר צו מאכן א מצב.
העניך
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 437
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג יאנואר 25, 2016 6:54 pm
האט שוין געלייקט: 437 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2254 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » דאנערשטאג אפריל 18, 2019 7:19 pm

.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך רביה''ק זי''ע אום דאנערשטאג אפריל 18, 2019 11:30 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2904
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
האט שוין געלייקט: 2736 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1931 מאל

הודעהדורך קאצקע ציקער » דאנערשטאג אפריל 18, 2019 7:52 pm

Coke
טאר מען נישט טרינקן כדאי מען זאל וויסן אז נישט אלעס טרינקט מען
#משוגעת
באניצער אוואטאר
קאצקע ציקער
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1515
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג אפריל 06, 2012 1:46 am
האט שוין געלייקט: 840 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 777 מאל

הודעהדורך מיימון » דאנערשטאג אפריל 18, 2019 9:18 pm

העניך האט געשריבן:יעדעס יאר אין די טעג פאר פסח שטוין איך וויפיל פראצענט פון אונזערע הכנות, און פסח-פערפארמענץ גופא, איז פשוט'ע משוגעת'ן וואס מ'טוט אן קיין שום חשבון און אן קיין שום טעם, נאר צו מאכן א מצב.


כדי שיראו התינוקות וישאלו. און ענדליך ענדליך די קינדער פרעגן שוין צו מזל און צו ברכה, אוי וויי וואס ענטפערט מען זיי? אזוי האט מיין טאטע געטון און איך בין א נאר און איך גלייב און איך ריר מיך נישט אוועק.
מיימון
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 327
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 26, 2015 1:17 am
האט שוין געלייקט: 165 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 926 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » דאנערשטאג אפריל 18, 2019 9:42 pm

ווען ס'ענדיגט זיך ווען ביי דעם וואלט ווען גוט געווען, די בראך איז נאר אז געווענליך גייט עס ווייטער "...און אזוי וועסטו אויך טון, און אז נישט וועט מען דיר רודפן און פייניגן עד חרמה...".

.See 'Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil' by Hannah Arendt
https://youtu.be/dLUHlVLyRxA
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך רביה''ק זי''ע אום פרייטאג אפריל 19, 2019 12:12 am, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2904
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
האט שוין געלייקט: 2736 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1931 מאל

הודעהדורך מיימון » דאנערשטאג אפריל 18, 2019 10:31 pm

באמת איז זייער גרינג צו נוצן די זעלבע לאגיק אויך פארקערט. "מען" מישט זיך נישט פסח. עס איז נישט קיין דין אדער פסוק, סתם אזוי טוט מען. פון היינט און ווייטער מישט "מען" זיך יא. ביי אונז עסט "מען" טאמעטא. אזוי טוט מען ביי אונז. פערטיג. איך צום ביישפיל האב א מנהג נישט צו שלאפן אין סוכה, און אויף א מנהג פרעג איך נישט קיין קשיות. אזוי גייט עס און שוין. מען דארף נאר האבן אביסעלע קוראזש אנצוהייבן צו טון זאכן.
מיימון
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 327
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 26, 2015 1:17 am
האט שוין געלייקט: 165 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 926 מאל

הודעהדורך וואלווי » פרייטאג אפריל 19, 2019 12:01 am

מיימון האט געשריבן:באמת איז זייער גרינג צו נוצן די זעלבע לאגיק אויך פארקערט. "מען" מישט זיך נישט פסח. עס איז נישט קיין דין אדער פסוק, סתם אזוי טוט מען. פון היינט און ווייטער מישט "מען" זיך יא. ביי אונז עסט "מען" טאמעטא. אזוי טוט מען ביי אונז. פערטיג. איך צום ביישפיל האב א מנהג נישט צו שלאפן אין סוכה, און אויף א מנהג פרעג איך נישט קיין קשיות. אזוי גייט עס און שוין. מען דארף נאר האבן אביסעלע קוראזש אנצוהייבן צו טון זאכן.


ס'באמת דא נאך את טיפערע געדאנק אין דעם מסורה. למשל, בשעת וואס יעדע חצר האט א שיסל פיל מיט מנהגים בנוגע יוצרות, ווי פיל מ'זאגט, ווען מ'זאגט וואס, ווי מ'זאגט וואס, דאס איז געווען אונזער היילגער מנהג וכדומה, איז דאס באמת בכלל נישט קיין מסורה. ווייל די הייליגע טאטע פון אזא הייליגע פייטן האט דאס אויך נישט געזאגט!

אויב אזוי האב איך א שטארקע מסורה נישט צו זאגן. דאס זעלבע איז ביי רוב מנהגים. איך גיי שבת אן א שטריימעל (עכ"פ אין די זומער שבתים גלוסט מיר אזוי.. ), פארוואס? ווייל כ'האב א שטארקע מסורה, כידוע מדור דור, אז די טאטע פונ'ם בעש"ט איז לכתחילה נישט געגאנגען מיט שטריימעל.

מיין מסורה גייט ארויף אסאך העכער ווי די אלע בעלי מסורת. ס'גייט ארויף עד כסא הכבוד ועד בכלל...
.Weed: you dont dream. You are the dream
באניצער אוואטאר
וואלווי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2337
זיך רעגיסטרירט: זונטאג נאוועמבער 01, 2015 12:34 pm
האט שוין געלייקט: 3270 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3064 מאל

הודעהדורך מודה בטפל » פרייטאג אפריל 19, 2019 12:13 am

דערמאנסט פון דעם סאטמארער רבי וואס האט נישט (אדער יא?) געטראגן א שטריימל ביים חנוכה לעכט צינדן אפילו זיין טאטע דער קדו''יוט האט יא (אדער נישט.) האט ער געזאגט אז ער פירט זיך יא ווי דעם טאטן ווייל דער זיידע דער יטב לב האט אויך נישט (אדער יא.) מילא פונקט ווי זיין טאטע האט זיך געפירט אנדערש פון זיין טאטן פירט ער זיך אויך אנדערש.
כ'בין נישט דא זיך צו טענה'ן מיט קיינעם, כ'זאג מיך אפ מיינס און געגאנגען ווייטער
מודה בטפל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 71
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך מערץ 21, 2018 3:04 pm
האט שוין געלייקט: 66 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 92 מאל

הודעהדורך מיימון » פרייטאג אפריל 19, 2019 12:31 am

דא רירסטו אן זייער א ווייטאגליכע נקודה. כ'געדענק מיט יארן צוריק האב איך געשמועסט מיט א חבר בנוגע עפעס און איך פרעג אים וואס מען דארף טון בנוגע עפעס א דין (כמדומה הלכות שבת) הייבט ער אן צו זאגן אין צאנז האט מען אזוי געטון אבער אין ראפשיץ וכו' פרעג איך אים כלל ישראל האט נישט קיין מסורה ביז די גרויסע מחלוקת הפובקים צאנז און ראפשיץ, אפשר זאגסטו מיר וואס דער מגן אברהם האט געטון. ער קוקט מיר אן ווי א וואנזיניגער. שוב מעשה א איד שרייט אז מען דארף נישט זאגן אב הרחמים שבת ווייל אזוי שטייט על פי קבלה זאג איך אים אב הרחמים האט מען שוין געזאגט נאך פאר קבלה איז געבוירן. ויתמהו האנשים.

עס איז געווען א שערוריא(?) וועגן תרגום אונקלוס וואס עטליכע איגנאראנטן האט זיך פארגלוסט צו זאגן דוקא מיט די טעותים פון "פארצייטישע" (אך, ווי שיין) דרוקערס. די גאנצע געטועכץ איז געווען ארום דער דרוק פון אור החיים [הקדוש] און קאמארנא וכדו' בעת די משכילים פון עוז והדר האבן געברענגט ראיות פון ויניציאה וכדומה. ווייניג האט זיי געהאלפן אז דעם ויניציא חומש האט גענוצט דער רמ"א דער ב"ח מהרש"א און ווער נישט. דאס רעכנט מען נישט.

אלע מנהגים טוט מען על פי חסידות. וואס חסידים אליין האבן אפגעווארפן הונדערטער מנהגים וואס זענען אפגעהיטן געווארן בקפידה מיט עקשנות הונדערטער יארן. באו חסידים און עס ארויסגעטראסקעט פון פענסטער. און יעצט זאגסטו מיר אז איך טאר נישט עסן געבראקטס (א.ק.א. או.סי.די.) וועגן מנהג אבותינו בידינו. וואס? זאג עס איבער. מיינע עלטער זיידעס האבן געגעסן געבראקטס.

וועגן שטריימל איז נישט פונקטליך וואס דו שרייבסט. דער בעל שם טוב האט גארנישט צוטון מיטן שטריימל עס איז א אלטער רוסיש-פוילישער לבוש וואס איז געווען איינגעפירט ביי אידן. חסידים זענען פשוט געבליבן מיטן טראדיציאנאלן לבוש ווען יעדער האט געטוישט.
מיימון
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 327
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 26, 2015 1:17 am
האט שוין געלייקט: 165 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 926 מאל

הודעהדורך זאפטיג » פרייטאג אפריל 19, 2019 5:47 am

געהערט א גיטס

פון ווי ווייסט מען אז א מנהג ברעכט א דין?

איינער בארגט געלט מוז מען עפ''י דין צוריק צאלן אבער דער מנהג איז אז נישט
ואהבת לרעך כמוך - לייקס געב איך וויפול איך האב
זאפטיג
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 319
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג מערץ 15, 2019 8:23 am
האט שוין געלייקט: 118 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 123 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » פרייטאג אפריל 19, 2019 10:22 am

כאמיך לעצטנס געטענהט מיט מיין טאטע צו די מוגזמדיגע רייניגן פאר פסח האט עפעס א פשט, נאך א לאנגע דין ודברים וואו כ'האב אים געשטעלט אין א ווינקל, נעמט ער ארויס די אויסגעדראשענע דשאוקער און ער זאגט מיר "אפילו ס'איז נישט בעצם קיין מצוה, אבער די עיקר איז דאך אז מ'וויל טון א גוטע זאך...". האב איך אים געזאגט אז אויב אזוי קען מען דאך זיצן רואיג און פארברענגען און עסן אייזקריעם און זיך איינרעדן אז דאס איז דער רצון השם, פארוואס זיך פייניגן אין דער וועלט אריין??? וידם אהרן... ביז צום נעקסטן דשאוקער.
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2904
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
האט שוין געלייקט: 2736 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1931 מאל

הודעהדורך מיימון » פרייטאג אפריל 19, 2019 2:52 pm

עס הערן נישט אויף אריינצוקומען רעיונות אויף פסח. בעצם איז דאך אזוי, כידוע לעבן מיר דאך נאר פאר די קינדער (און זיי פאר זייערע וכו׳ און אזוי ווייטער ביז משיח וועט קומען). יעצט, שוין דורות לאנג וואס מיר אלע ליידן צוליב איין זיידן וואס האט מחמיר געווען אינעם איסור פון אכילת דגים בפסח, וואס מחמת חשש דגים האט ער נאר געגעסן קארפ פיש וואס איז נישט בכלל דגים כידוע (מחמת טעמא ואכמ"ל), און אלע דורות קענען זיך נישט העלפן וויבאלד מען טאר נישט טון אנדערש ווי דעם טאטן כמבואר בהלכות בל תוסיף. ממילא האב איך באשלאסן אז איך נעם דעם גיהנום אויף מיר און איך בין גרייט צו ליידן פאר מיינע דורות. ממילא איך וועל עסן סעמאן פיש און פון היינט און ווייטער זענען אלע דורות באפרייט.

נאר היות באלד וועט מיר אנקומען איין פרומער אייניקל און ווייטער מחמיר זיין און איך וועל ברענען אין גיהנום אומזיסט, טו איך דא באפעלן א צוואה לדורות לזרעי ולזרע זרעי ולכל יוצאי חלצי עד סוף כל הדורות אז מען טאר בשום אופן נישט משנה זיין פון מיינע מנהגים וכל השומע תבוא עליו ברכת טוב.
מיימון
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 327
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 26, 2015 1:17 am
האט שוין געלייקט: 165 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 926 מאל

הודעהדורך מיימון » מאנטאג אפריל 22, 2019 7:37 pm

מיימון האט געשריבן: קארפ פיש וואס איז נישט בכלל דגים כידוע (מחמת טעמא ואכמ"ל).


דער פעקס מאשין הערט נישט אויף צו קלינגען מארבע קצוי תבל קומען אריין הונדעטער בקשות דער עולם וויל וויסן את המעשה אשר יעשון וועגן דאס פיש עסאכץ אום פסח והנני בזה להשיב את אשר חנני ה' בדבר ה' זו הלכה וזה החלי בעז"ה. ידוע אשר גזרו סז"ל (סבותינו ז"ל) שלא לאכול בפסח שום דבר שיש בו טעם וריח והסיבה משום שלא יצא טעם מצה מפיו כל הפסח. ומה"ט נהגו שלא לאכול רק תפוחי אדמה כשמו כן הוא עפר אתה ואל עפר תשוב דבר שחיי אדם תלויין בו והיו חייך תלואים לך מנגד חייו אינן חיים כידוע. וזה אשר משיבים לאותו חכם ממה נשתנה שבא כחכם ממה נשתנה לשאול קושיות לא שערום אבותינו מה העדות והחוקים ואומרים לו אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן שלא יצא טעם מצה מפיו כנ"ל. והנה זה הרשע מרושע עוכר ישראל אוי לו בזה ובבא לא די לו בזה ובא עוה"פ כמסתפ"ק ובא ואומר מה העבודה ואף אתה הקהה את שיניו שלא ירגיש שום טעם כהנחש ארסו בין שיניו נחש עפר לחמו טועם טעם עפר לזכר הנחש שעשה משה במדבר בסוד נחש הקדמוני וה' הטוב יכפר.

והנה אנו עושין בזה זכר למן שאכלו אבותינו בצאתם ממצרים ועתה נפשנו יבשה אין כל לקיים את זה בפועל ממש, והם התאוננו זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם לכן גזרו במיוחד על הדגים שיהיה בבל יראה ובל ימצא כלל במחוזותינו חוץ מהאי קאר"פ דהוא קרא"פ אתוון דידיה כדידיה עפרא בעלמא בטל ממציאות כחמץ ששרפו בערב פסח כידוע שאין בו טעם וריח כלל ובזה יוצא י"ח כהוגן. קנצי למילין ואת חג המצות יחוג בדיצות בב"א.

נ"ב למאן דבעי למהוי למידע. הבית הוראה לא יהיה פתוח כל המועד ומי שיש לו שאלה בענין [מאחורי] ימנע עצמו מ[מאחורי] עד להודעה הבא. הדיין שליט"א הלך לראות את החיות ביחד עם המשפחה וביקש שלא להפריע.
מיימון
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 327
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 26, 2015 1:17 am
האט שוין געלייקט: 165 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 926 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » זונטאג אפריל 28, 2019 9:33 pm

מענין לענין, האב איך מסביר געווען פארוואס אום אחרון של פסח פירט מען זיך נישט די אלע חומרות. ווייל די אלע חומרות האבן נאר א פשט ביי א חשש איסור, משא"כ אחרון של פסח וואס איז בסך הכל א מנהג מ'טוט עס נאר ווייל "אזוי טוט מען", איז וואס מ'טוט איז דאס די מנהג...
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2904
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
האט שוין געלייקט: 2736 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1931 מאל

הודעהדורך וואלווי » זונטאג אפריל 28, 2019 11:08 pm

רביה''ק זי''ע האט געשריבן:מענין לענין, האב איך מסביר געווען פארוואס אום אחרון של פסח פירט מען זיך נישט די אלע חומרות. ווייל די אלע חומרות האבן נאר א פשט ביי א חשש איסור, משא"כ אחרון של פסח וואס איז בסך הכל א מנהג מ'טוט עס נאר ווייל "אזוי טוט מען", איז וואס מ'טוט איז דאס די מנהג...


אבער אונזער זיידעס האבן דאך געזאגט אז מנהג ברעכט דין. תיקו.
.Weed: you dont dream. You are the dream
באניצער אוואטאר
וואלווי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2337
זיך רעגיסטרירט: זונטאג נאוועמבער 01, 2015 12:34 pm
האט שוין געלייקט: 3270 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3064 מאל

הודעהדורך זאפטיג » מאנטאג אפריל 29, 2019 9:06 am

אינטרעסאנט צו וויסן אויב אינזערע זיידעס אין דערהיים האבן אויך געהאט פארשידנע מאכלים וואס מען האט נישט געגעסן פסח ווייל זייערע זיידעס האבן נישט געגעסן דאס ווייל אמאל האט מען אריינגעלייגט חמץ דערינען
ואהבת לרעך כמוך - לייקס געב איך וויפול איך האב
זאפטיג
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 319
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג מערץ 15, 2019 8:23 am
האט שוין געלייקט: 118 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 123 מאל


גיי צוריק געזעלשאפט

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 5 געסט