כי כולה משקה - אידען און די ביטערע טראפ

ארטיקלען און באטראכטונגען איבער דער חרדי'שער געזעלשאפט און קולטור

כי כולה משקה - אידען און די ביטערע טראפ

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » דינסטאג נאוועמבער 12, 2019 5:29 pm

אונז אידען האבען נישט אדאפטירט די אמעריקאנער רעליגיעזער גלויבונג אז טרינקען משקה איז אן עבירה. ביי אונז איז טרינקען א חלק פון די קולטור, און מ'האט עס נישט אויפגעגעבען. עס איז דא אסאך מאטיריאל אין די ספה"ק דערוועגן, און עס וועט זיין צו די עולמ'ס הנאה טאמער מ'ברענגט עס צוזאמען אין איין פלאטץ (אפשר וועט קדם זיין גרייט צו באצאלען פאר א גרונטליכן ליקוט).

איך האב היינט געליינט אויף א טלגרם טשאנעל פון די משיחיסטן

הקדמת המאמר: נא ונא לא לשלוח מאמר זה למי שלא יודע להרים כוסית לחיים...
לוט בחר לגור בסדום "כי כולה משקה" (לך לך יג. י. ) בפשטות הכוונה שאזור סדום היה אזור פורה ביותר וכפי שמציין רש"י שלאזור זה נשפכים מי הירדן ולכן לפני הפיכת סדום היה זה אזור פורח ומלבלב...

בפרשתנו מתגלה לוט כשתיין, ולא סתם שתיין אלא אבי אבות השתיינים, כל שתיין מדופלם מכונה שיכור כלוט. (הגדרה זו נכנסה גם לספר "הלכות הלכות" הוא הי"ד החזקה לרבינו הרמב"ם, כפי שלמדנו לאחרונה לגבי מי שאמר לאשה הרי את מקודשת לי או שאמר לכתוב גט לאשתו כשהוא שיכור... ואם הוא שיכור כלוט לא אמר כלום) וממילא מתווסף פירוש חדש למילים "כולה משקה" - משקה כפשוטו, לוט אהב לשתות משקה... (וכדלקמן)

ואולי י"ל בדרך אפשר שלכן זכה לוט להיות הסבא של הרבי מלך המשיח. כפי שנאמר במדרש (ונתבאר בהרחבה בספר הנפלא של הרב חיים ששון "עתה ידעתי") שמלך המשיח עובר דרך חתחתים עד שהוא מגיע לעולם הזה. הוא מתחיל בסדום כפי שמציינים חז"ל עה"פ "מצאתי דוד עבדי - היכן מצאתיו בסדום" לכן נשלחו המלאכים להציל מסדום את לוט ובנותיו. מהם יצא מואב. ממואב יצאה רות. ומרות יצא דוד המלך ושלמה המלך בוסתנאי המהר"ל רבינו הזקן עד הרבי מלך המשיח.

ולהעיר ממה שכותב הרבי מהר"ש (המשך וככה הגדול רל"ז סעי' מו) שמצא כתוב בכת"י אביו הרבי הצ"צ שאמר רבינו הזקן בעת שתיית משקה (בברית מילה של אחיו המהרי"ל) וזה לשונו: "יהי רצון שנזכה לשתות כשיהיה כולה משקה". ומבאר הרבי מהר"ש הענין בזה שכתוב "ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים" השטים זה ענין השטות דקליפה אבל המעין ישקה את השטות ויהפוך לשטות דקדושה... וזה ענין שתיית המשקה מפעם לפעם כדי לצאת מההגבלות דקדושה ולעלות ולבוא לבחינת "שטותא דקדושה"...

היום בבוקר בהיותי בבור הטבילה במקוה הרהרתי בענין "כולה משקה" וחשבתי לעצמי שזה יהיה מעניין לעשות בור טבילה שכולו מלא משקה... ובלשונו של הרבי באחת ההתוועדויות "ומלאה הארץ משקה את הוי'" ודמיינתי לעצמי איך העולם טובל כל כולו ב"משקה"... בעודי טרוד בדימיוני אודות אידי האלכוהול של המשקה הרהרתי על לוט שברח מערי הכיכר (סדום ובנותיה) ההפוכות למערה אחת ליד צוֹעַר והזדמן להם יין ו"מאותו יין" ו"מאותו שיכור" יצא המלך המשיח.

באותה שעה הזדמן למקוה שכני היקר חסיד בּאָיאַן ושאל אותי במה אני טרוד. נענתי ואמרתי לו שאני טרוד בענין "כולה משקה" אוקיינוס מלא וודקה... והוספתי ואמרתי שאינני יודע אם מותר לומר זאת במקוה כי זה מובא במאמר של הרבי מהר"ש...

הוא מצידו לא נשאר בעל חוב וסיפר לי ווארט טוב שאומרים בשם אחד מזקני חסידי רוז'ין (רוז'ין שוכנת באזור אוקראינה על גבול פולין. ואדמור"י בּאָיאַן מתייחסים אל ה"הייליקע רוז'ינער"):

הרי הגשם יורד מלמעלה - מן השמים. והרי כתוב ש"אין רע יורד מלמעלה". ולכן על כָּרְחָךְ צ"ל שהגשם כשהוא נוצר ויורד למעלה בשמים הוא נוצר בתחילה "זעקס ניינציקער" (אלכוהול 96� . אלא שכיון שאנו מגושמים... לכן אין אנו ראויים לאותו מטר אלכוהולי זך ומזוקק... ולכן ה"זעקס ניינציקער" מתעבה ומתגשם עד שנהפך לטיפות גשם המוכרות לנו...

וע"פ הצחות של אותו רוז'ינאי זקן יש לומר בדרך אפשר שלעתיד לבוא כשנהיה ראויים, עדינים, מבוררים וזכים יותר. ה"זעקס נייניצקער" ירד למטה כמו למעלה. או אז נזכה לקיום היעוד של אדמו"ר הזקן "יהי רצון שנשתה בעת שיהיה כולה משקה". ירד מבול של משקה מן השמים "ומלאה הארץ משקה את הוי' כמים לים מכסים".

או אז ייהפך נחל השיטים לענין אלוקי - שטות דקדושה. וכפי שחז"ל כבר ציינו ש"גדולה עבירה לשמה" זה הולך על בנות לוט שאמנם עשו עבירה, אבל הן עשו זאת לשם שמים כי חשבו שכל העולם נכחד בהפיכת סדום... ולכן זכו שיצא מהם מלך המשיח...

ושמעתי שבספר אגרות משה כותב הרב משה פיינשטיין סיפור מצמרר שפעם אחת היה רב שדרש בגנות בנות לוט על מה שעשו. ומיד בסיום הדרשה לקה הרב בלשונו והיא החלה להתייבש. וכך שכב חולה במשך כשבוע ימים. לקראת סוף השבוע הגיע הרב פיינשטיין לבקרו וסיפר לו הרב הנ"ל שבנות לוט הגיעו אליו בחלום בדמות "ערביות" (רעולות פנים) ואמרו לו: למה דיברת בגנותנו באופן שלילי... ואדרבה כוונתנו היתה לשם שמים (כמובא בחז"ל). ובגלל שחטאת בלשונך תיענש בלשונך (מדה כנגד מדה כמו המרגלים). וכשסיים דבריו התהפך הרב החולה לצד שני של המטה ובלע את לשונו ונחנק ומת.

מדרשת רז"ל על בנות לוט "גדולה עבירה לשמה", משמע שהן זכו להפך ה"שיטים דקליפה" (- הו"ע בנות מדין ר"ל) ל"שיטים דקדושה". ואולי י"ל בדרך אפשר שהן זכו לזה גם מפני שהן למדו מאברהם אבינו את ענין הכנסת אורחים והפצת המעיינות כמסופר על ריבה אחת מבנות לוט שהיתה מחלקת אוכל לעניים ברחובות סדום עד שהסדומיים מרחו אותה בדבש... כמסופר בחת"ת של היום...

ומסיימים בטוב.

המוהל מ. ישראלי


איך האב אויך געזען אין די ספר תורת שלום פון דער רבי רש"ב פון ליובאוויטש די ווערטער:
ו. [התייחס כנראה לכך שהוא מרומם את עצמו, ואמר:] גם משה רבנו ״לקח״ בשמחת תורה קצת יי״ש, כי לכאורה קשה מה שמשה משבח את שבט גד בכך ש״שם חלקת מחוקק ספון, ששם מנוחתו שלו, והרי היה עניו מכל האדם. ואין זה מדרך הענוה. שמעתי מאבא שקריאת התורה כל יום שייכת בתוכנה לאותו יום, ואם כן הפרשה שנקראת בשמחת תורה שייכת לשמחת תורה, שכן משה
רבנו ע״ה אמרה אכן בשמחת תורה, ובשמחת תורה ״לקח״ מעט יי״ש, וכשלוקחים מעט יי״ש מאירה בחינת יחידה שבנפש וכשמאירה היחידה שבנפש"' אפשר להתפאר ויחד עם זאת להיות בו בשעה עניו מכל האדם


איך געדענק עס פון די אידיש גירסא, און דארט שטייט אביסל ווייניגער, אבער אויף היברובוקס האט מען נאר די לשוה"ק'דיגע, ווי מ'האט עס ווארשיינדליך צוגעפיקסט.

עס איז דא נאך פיהל מראה מקומות, און יעדער וואס האט עפעס צוצולייגען קען אונז אלע מהנה זיין.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9609
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3311 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9159 מאל

הודעהדורך ונבנתה העיר » דינסטאג נאוועמבער 12, 2019 5:59 pm

דא דערמאנט ער אויך דעם כי כולה משקה.

אגב זאגט ער דארט א נגלה'דיג ווארט, אז דער השקאת התמיד לפני השחיטה איז מכח די דינים חלוקין פון די עור און די בשר.
מ'דארף צוריק אראפברענגען דעם רבי'ן

אמר ונבנתה: אל עבר החלון נשקפתי ונתתי אל לבי כי שבת האדם ממנו, חומר וגשם – ורוח אין, בחנתיו, והנה הוא תולדת מקריו – כאשר ילך המקרה כך יתעצב לבו ודמותו, לרגעים אבחננו, כאשר יאמר החכם כי אין הוויית רגע מול רגע נוצרת כי אם בהתחדש מקריו, ואל מי יקר המקרה?
באניצער אוואטאר
ונבנתה העיר
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3733
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יולי 25, 2012 5:41 am
האט שוין געלייקט: 7244 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 7669 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » דינסטאג נאוועמבער 12, 2019 10:21 pm

ר' מענדל פוטרפס האט געזאגט, לשוני עט סופר, מיין צונג איז ווי א פענע. פונקט ווי א פענע דארף מען ערשט טונקען אין טינט צו קענען שרייבען, אזוי אויך דארף מען טונקען די צונג אין משקה צו קענען רעדן.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9609
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3311 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9159 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » פרייטאג דעצעמבער 27, 2019 7:44 am

ביים שבת נאך דער י"ט כסליו הגדול, האט דער רש"ב געזאגט:
מוכרחים לומר שהים-סוף לא היה מיי"ש,אלא ממים. שאילו היה מיי"ש, לא היה זה נס, בזה שהתייבש.

מקור פון שמועות וסיפורים פון פוליע קאהן ע"ה ח"א עמ' 136
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9609
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3311 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9159 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » דינסטאג דעצעמבער 31, 2019 9:42 am

החסיד מו"ה ר' פסח מאלאסטויקר נ"ע מחסידי אדמו"ר הזקן בעל השו"ע ותתניא האריך ימים והי' חי עוד בזמן כ"ק אדמו"ר הצ"צ נבג"מ פעם נתן לו הצ"צ רובל א' מטבע רוסית ואמר לו שזהו רק על טה וסוכר כשנסע חזרה החסיד ר"פ מליובאוויטש בעגלה בויד עם חבורה של חסידים ובאו לאכסניא בדרך לנוח קצת והתועדו על כושית משקה מובן שכולם השתתפו בהוצאות המשקה אבל חחסיד ר"פ לא נתן אף פרוטה כפקודת אדמו"ר הצ"צ אך למחרת בעת באו לאכסניא אחרת השתתף גם ר"פ בהוצאות המשקה וכששאלוהו מדוע לא השתתף אתמול סיפר להם מפקודת תצ"צ ושאלוחו א"כ מדוע לא שמע לפקודתו היום וענת ר"פ כי התיישב שדעת ההוה אמינא של הצ"צ היא ג"כ דעה נכונה


פון הלקח והלבוב מאת הרב אלכסנדר סענדר יוראסין חבר הרבנות הראשית לתל אביב יפו והמחוז מחבר טפר תומכי תמימים על כל הש"ס לפנים ראב"ד דעיר קריוואי ראג והעיירות והמושבות הסמוכות רוסיא אוקרייאינה, עמ' ר"ג
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9609
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3311 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9159 מאל

הודעהדורך פיש כאפער » דינסטאג דעצעמבער 31, 2019 11:00 am

דער מעשה פון רבי משה פיינשטיין איז ווי גלייך ארויס פון ראשית חכמה. צו דעם איז אויך דא א מקור?
באניצער אוואטאר
פיש כאפער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 92
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג נאוועמבער 19, 2013 2:10 am
האט שוין געלייקט: 227 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 107 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » דינסטאג דעצעמבער 31, 2019 1:33 pm

דא און דא האט מען געשמועסט דערוועגן
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9609
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3311 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9159 מאל


גיי צוריק געזעלשאפט

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 2 געסט