מנחת אלעזר: "מענטשן פלייש איז דען יא גלאט כשר?"

ארטיקלען און באטראכטונגען איבער דער חרדי'שער געזעלשאפט און קולטור

מנחת אלעזר: "מענטשן פלייש איז דען יא גלאט כשר?"

הודעהדורך הוגה » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:30 am

א גוטע ידיד האט מיר היינט געשיקט א געוואלדיגע דרשה פון הרב יוסף יצחק דזשעיקאבסאן. איך וויל דא מעתיק זיין אפאר סיפורים/ווערטלעך וואס ער האט געזאגט.


מענטש פלייש דארף אויך זיין כשר

ער האט געהערט פון א איד - קרויס - וואס איז געשטאנען דערביי בשעת די פאלגענדע מעשה. איין מוצאי שבת איז דער מונקאטשער רב, דער מנחת אלעזר ז"ל געזעצן אין בית המדרש און האט זיך מפלפל געווען אין לערנען מיט אן אנדערע גאון. פלוצלינג מאכט זיך די טיר האסטיג אויף און עס מארשירט אריין דער ראש הקהל פון דעם דערנעבנדן שטעטל, ער שלעפט ביים קראגן די רב פון זיין שטעטל. ווען זיי האבן דערגרייכט דעם מנחת אלעזר זאגט דער ראש הקהל הויך: "דער רב האט מאכיל געווען נבילות וטריפות אין אונזער שטאט פאר לאנגע יארן און איך האב יעצט PROOF מיט וואס איך וועל דאס קענען אויפווייזן, און איין מאל פאר אלעמאל וועט מען קענען פארשיקן דעם רב לעזאזל."

וואס איז געווען די מעשה? איז אזוי. דער ראש הקהל און דער רב זענען זיך - כדרך העולם - נישט אויסגעקומען (מילד גערעדט). דער ראש הקהל האט אלץ גע'טענה'ט אז דער רב איז א וויסטע עם הארץ. ער האט באווארענט זיין ווייב אז זי זאל קיינמאל קיין שאלה פרעגן דעם רב, נאר זי זאל אים פרעגן און ער וועט שוין פסק'נען. דעם פארגאנגענעם ערב שבת האט זיך געמאכט א שאלה אויפן עוף און די מאן, דער ראש הקהל, איז נישט געווען אין שטוב. איז זי בלית ברירה אריבערגעגאנגען צום רב מיטן שאלה און דער רב האט עס מכשיר געווען. דער מאן איז אהיים געקומען הארט פארן זמן און ער קוקט אריין אינעם טאפ. ער דרייט זיך אויס צו זיין ווייב און ער פרעגט איר, "דו האסט נישט באמערקט אז ס'דא א שאלה אויף די עוף?" זאגט זי אז יא און דער רב האט עס מכשיר געווען. "האב איך דיר דען נישט געזאגט אז מען קען זיך נישט פארלאזן אויף דעם רב?" שרייט ער גערעגטערהייט. "דער עוף איז טריפה און מען טאר עס נישט עסן. לאמיר עס אוועקלייגן און יעצט וועל איך קענען איין מאל פאר אלעמאל אויפווייזן פאר אלע די וויסטע אמעראצעס פון רב".

יעצט איז ער געקומען מיטן עוף און האט עס אראפגעלייגט פארנט פונעם מנחת אלעזר, ווארטנדיג אויף זיין הסכמה. דער מנחת אלעזר קוקט איבער דעם עוף און ער רופט זיך אן, "קרויס, ברענג מיר א גאפל". קרויס איז ארויף געלאפן און האט געברענגט א גאפל. דער מנחת אלעזר כאפט אן די גאפל און מיט זיין געווענטליכע התלהבות דקדושה האט ער געמאכט א פלאם-פייערדיגע שהכל און געגעסן פון די עוף. פארשטייט זיך אז א שטערקערע הסכמה אויפן רב האט נישט אויסגעפעלט, ופני ראש הקהל חפו.

ווען די צוויי האבן פארלאזט דאס בית המדרש האט זיך דער אנדערער גאון אנגערופן צום מנחת אלעזר, "איך ווייס גוט אלע צירופים והתרים וואס איר האט גענוצט צו מתיר זיין דעם עוף, פארוואס האט אבער אויסגעפעלט צו עסן דערפון? מיר ביידע ווייסן אז די עוף איז ווייט פון גלאט כשר". דער פנים פונעם מנחת אלעזר איז צוקאכט געווארן, און ער האט געענטפערט בקול רעש גדול, "און מענטשן פלייש איז יא גלאט כשר? צען יאר עסט שוין דער ראש הקהל דעם רב'ס פלייש און זייגט זיין בלוט, דו פרעגסט אויב די עוף איז גלאט, און מענטשן פלייש איז יא גלאט?"

פרשנות אויף דער מעשה איז גענצליך איבעריג.


נאר אויף חלב סתם

עס איז געווען א איד וואס פלעגט זיצן און לערנען אין בית המדרש א גאנצן טאג. מיטאג צייט פלעגט ער וועלן נעמען א קאווע זיך צו דערפרישן די כוחות. אבער עס פלעגט אלץ פעלן מילך. האט ער מחליט געווען אז ער גייט ברענגען זיין אייגענע מילך. די נעקסטע טאג האט ער געברענגט זיין אייגענע באטל מילך און האט עס געלאזט אין די refrigerator. מיטאג צייט קומט ער נעמען א קאווע און ער זעהט אז זיין באטל איז ליידיג. די נעקסטע טאג ברענגט ער נאך א באטל און ער שרייבט דערויף מיט גרויסע אותיות "פרטי, חלב זה שייך ליצחק פייערוועקער", אבער דאס האט מען אויך אויסגעטרונקען. ער האט נישט געקענט פארשטיין וויאזוי ערליכע פרומע אידן, לומדי תורה, קענען טון אזא זאך. די נעקסטע טאג האט ער צוגעשריבן אויף די באטל "לא תגנובו, גזילה וגניבה וכו'", אבער אויך דאס האט מען אויסגעטרונקען. די נעקסטע טאג האט ער צוגעקלעבט די פאלגענדע בריוו צום באטל.

טייערע לומד תורה. דער פסוק זאגט ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חקי, וואס איז אייער תורה ותפלה ווערד אויב עס קומט אויפן חשבן פון גע'גנב'טע מילך. איר ווייסט אז מיט דעם זענט איר מיר גאר שטארק מצער ווי אויך זענט איר גורם ביטול תורה פאר מיר און פאר מיין חברותא? איך בין אייך נישט מוחל בזה ובבא. דאס איז חוץ פון אייער עבירה פון גניבה וגזילה און אונאה וכו' וכו'. ראו הוזהרתם!!!!!

כמובן, ווען דער איד איז צוריק געקומען איז זיין באטל געווען ליידיג. מרוב צער האט ער זיך אויסגערעדט דאס הארץ פאר א קלוגע איד וועלכע האט אים געגעבן די פאלגענדע עצה.

די נעקסטע טאג האט ער געברענגט די מילך און האט ארויף געקלעבט דערויף א סטיקער וואס איז געשטאנען דערויף "חלב סתם". עס איז איבעריג צו זאגן אז אין אזא מקום תורה פון ערליכע פרומע אידן מדקדקים בקלה כבחמורה אז קיינער האט שוין נישט צוגערירט צום באטל מילך.

פונקט ווי די פריערדיגע מעשה, פעלט דא אויך נישט אויס קיין הסברים.


ווען מען מיינט אז אידישקייט שטייט נאר אויף הלכה

"מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד". זאגט דער הייליגער בעש"ט, אויב זעהט איר אז עס איז נאר דא די דקדוק אין די ד' אמות של הלכה דאן איז עס א סימן אז מען האלט נאך ביי די חורבן בית המקדש.


מי בקש זאת מידכם

מורי ורבותי, מיר לעבן היינט אין א צייט פון עקירת הדת אויף די ערגסטע פארנעם. איך וויל נישט אוועק מאכן די געוואלדיגע פארשריטן אין לימוד התורה ודקדוק המצוות וואס מיר האבן היינט, אבער וואס איז דאס אלץ ווערד? אויב מעג מען ווען זאגן א הגשמה ח"ו, וואלט איך געזאגט אז דער אייבערשטער ברעכט פון די אלע הייליגע מצוות און פרומקייטן. מיר זענען ב"ה זוכה מדקדק צו זיין צו עסן די כשר'סטע פלייש און די מהודר'סטע מליחה אן קיין משהו צומת הגידין, מיט אפילו די מותר'דיגע חלבים ארויסגעשניטן. אבער אין די זעלבע צייט איז דם ישראל געווארן הפקר לגמרי. מען פארגיסט אידיש בלוט לעיני כל, שפיכת דמים (אזיל סימקא ואתי חיורא) איז מצוה מן המובחר. צניעות איז אויפן העכסטע סטאנדארט, מען פארקויפט נאר קליידער וואס איז אויסגעהאלטן לויט די שאריע געזעצן. אבער אויסטון א אידיש קינד נאקעט און אריינשמייסן אפאר שמיצן איז מעשים בכל יום. מען איז מהדר נאך אריזאנע ווייץ, מען איז מקפיד אויף חלב עכו"ם און פת פלטר א גאנץ יאר און מען וועט נישט אריינעמען עפעס אין מויל אריין וואס האט א חשש דחשש כשרות, אבער וואס טוט זיך מיט די געלט, איז עס דען יא כשר? גניבה, אונאה, חילול השם איז קיין שום פראבלעם, ווילאנג איר שנדר'ט א ח"י אלפים פאר אונזער מוסדות ביסטו אן איש החסד וכביר המעש. יא, איר הערט גוט, דער פאלנער גנב פון אמאל איז דער שיינער איד היינט.

אסאך וועלן טענה'ן אז אזוי גייט עס אלעמאל. מען קען נישט פארלאנגען אז אלעס זאל זיין אויפן בעסטע פארנעם, מיר לעבן דאך נישט אין די עולם התיקון. די פראבלעם איז אז מען האט אנגעכאפט דעם צושפייז און אויסגעלאזט דאס עיקר. אדער מעגליך דייקא וויבאלד מיר פארלייגן זיך אזוי אויף די צושפייז דאס ברענגט צו אז מ'פארלאזט דעם עיקר. די נביא זאגט, "שמעו דבר ה' קציני סדום האזינו תורת אלקינו עם עמרה. למה לי רב זבחיכם יאמר ה', שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי. לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטורת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה. חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא. ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם דמים מלאו


פרומע פאראדאקס

איך ווייס נישט וואו אנצוהייבן; דער נושא ליגט מיר שוין לאנג אויפן הארץ, איך וויין אויף דעם שרעקליכן מצב. אידן און אידענעס דרייען זיך ברחובות וויליאמסבורג, בארא פארק וכו' מיט געשטאכענע הערצער. בחורים און מיידלעך ווערן געווארפן ערגער ווי טויטע נבילות (נבילות האבן כאטש די חשיבות פון ווערן פארקויפט פאר בצע כסף), זיי ליגן אויף די זייט פון די גאס און מען קימערט זיך נישט מיט זיי.

@איש עברי פרעגט א געוואלדיגע שאלה, איז דא היינט א ירידת הדורות אדער איז היינט בעסער. בנוגע חכמה האבן שוין די חכמי השטיבל דעבאטירט דארט אויפן ארט. בנוגע ערליכקייט טרעפן מיר אבער א שרעקליכע פאראדאקס. פון איין זייט איז דא היינט מער לומדי תורה ווי ווען אימער, מער זהירת המצוות ווי ווען אימער און מער חסד ווי ווען אימער. יא, די ליסטע פון גמחי"ם און חסד ארגעניזאציעס איז אין לשער. אויף א פערזענליכע אופן איז נאך די חסד אסאך גרעסער און שענער. אידן העלפן איינער דעם אנדערן, מען שאפט גרויסע געלטער און מען איז אלעמאל גרייט צו טון פאר א צווייטן. עס איז אויך דא אן א שיעור וואס ווערט געטון בסתר אן קיין שום פרסום.

פון די אנדערע זייט טוט זיך א גאסיפיראציע אויף גרויליגסטע אופן. דאס זהירות אויף א צווייטענס געפילן איז אסאך מאל נישט בנמצא. יעדער איינער איז געווארן אן אפשאצער אויף יעדעמ'ס ערליכקייט. מען האט טעגס און טיטלען פאר יעדעם און אלעמען. דער איז א באם, א פרוצה, ציוני, קל שבקלים, ברענגט אונטער אידישקייט, א קאלטע, לץ, קארגע, בלאפער, אפגעפארענע, אויפגעקלערטע וכו'. און דאס איז אויף די פרטי'שע פארנעם. ווען עס קומט צו א קהל'ישע שטאנדפונקט איז די מצב אסאך אסאך ערגער. קהלות, רבנים, עסקנים און וועדים למיניהם זענען געשטעלט נאר אויף דעם צוועק צו מחליט זיין מי יחיה ומי ימות, מי בחרב ומי בחיה. און נאר די "צדקה" קען מעביר זיין די רוע הגזירה. וואס איז פשט אין דעם? איז אלעמאל די הנהגה ביי פרומע אידישקייט געווען אויף אזא אופן? האט מען זיך אלעמאל געווארפן מיט אידישע נשמות ווי זיי וואלטן געווען puppets צו בויען א מלוכה? האט מען געשפילט מיט תינוקות של בית רבן ווי זיי וואלטן געווען מצווה קינדער, אלה לחיי עולם ואלה לחרפה ולדראון עולם?

און אז מען רעדט פון די שפיכת דמים אויפן קהל'ישע פארנעם קען מען נישט אויסלאזן די שרעקליכע רציחות וואס ווערן אדורך געפירט יאר יערליך דורך די supposed שומרי כרם ה', די מוסדות הקדושים. מען ווארפט זיך מיט קינדער און מיט משפחות ווי שמאטעס ואין פוצה פה ומצפצף! זיי ווארפן און מיר שטיצן. פארוואס הערט מען נישט קיין קול מחאה במחנה אויסשרייען אז מיר וועלן נישט צולאזען אזעלכע עוולות? פארוואס איז די עולם content? מיר ווייסן אז איר זענט נישט מסכים דערצו, לאזט אייך הערן! לאמיר עכ"פ נישט שטיצן מוסדות וואס באגייען זיך מיט די מדות סדום ועמורה. מאנכע וועלן טענה'ן אז די מוסדות האבן א רעכט אפצוהאלטן פון די וואס שטעלן זיך נישט צו זייערע קאפריזן פון אריינשטעלן זייערע קינדער אין די מוסדות. מען האט ח"ו א רעכט מפקיר צו זיין אט די נשמה'לעך כדי די אנדערע קינדער זאלן אויפוואקסן ערליך און ריין ווי די שמן זך. דער הייליגער חזון איש האלט אבער נישט אזוי. אזוי ווי איך האב שוין אמאל געשריבן אין אן אנדערע אשכול:

דיני נפשות בבי"ד של עשרים ושלשה

עס איז געווען א ישיבה וואס איז געווען תחת חסותו פונעם חזון איש, מען האט דארט געכאפט א בחור רייכערן אום שבת, האט אים דער ראש ישיבה פארשיקט. ס'הייסט, א בחור א מחלל שבת בפרהסיא טאר מען דאך נישט סובל זיין. האט דער חזון איש אריינגערופן דעם ראש ישיבה און ער האט אים פארגעהאלטן היתכן, די משנה זאגט דאך דיני נפשות בעשרים ושלשה, און דארט רעדט מען פון די גשמיות'דיגע נפשות, ועאכו"כ ביי די רוחניות'דיגע נפשות. האסטו צוזאמגעזעצט א בי"ד של כ"ג דן צו זיין אויב מען מעג ארויסווארפן דעם בחור און אים אפ'שחט'ן אויפן גאנצע לעבן? האט די ראש ישיבה געענטפערט אז ס'נישט מעגליך צוזאם צו זעצן א בי"ד של כ"ג. האט די חזון איש געזאגט, אויב אזוי נעם שוין צוריק דעם בחור אין ישיבה. האט דער ראש ישיבה געזאגט אז ער קען בשו"א נישט האלטן א מחלל שבת אין ישיבה. האט דער חזון איש געזאגט, אויב אזוי קענט איר זיך זוכן א צווייטע דזשאב. האט די ראש ישיבה גע'טענה'ט, ווי אזוי האט איר א רעכט אזוי גרינגערהייט מקפח זיין מיין פרנסה. האט די חזון איש געענטפערט אז דיני ממונות איז בשלשה או ביחיד מומחה, איך בין א מומחה און איך קען פסק'נען דיני ממונות ביחיד.

איש עברי טענה'ט אין די אויבנדערמאנטע שמועס אז די וועלט איז געשטיגן אין מאראל. למעשה ביי אונז אבער איז די מאראל פארדארבען, עכ"פ די מאראל פון די פירערשאפט זיכער. @לעיקוואד טענה'ט אל תאמר לימים הראשונים וגו', און איך זאג, וואו נעמט מען א דברי יואל, א דברי חיים און א חתם סופר וואס האבן ליב געהאט א יעדע אידיש קינד פונקט אזויפיל ווי זיי האבן ליב געהאט דעם באשעפער. וואו נעמט מען היינט א מנחת אלעזר וואס האט פארשטאנען אז דער באשעפער קען מוחל זיין פארן מאכיל זיין אידן מיט נישט גלאט כשר'דיגע פלייש אבער נישט פארן עסן מענטשן פלייש. און וואו נעמט מען היינט א בעש"ט וואס פארשטייט אז אידישקייט באשטייט נישט בתוך ד' אמות של הלכה בלבד, אדרבא, ביי ד' אמות של הלכה בלבד איז דא א חורבן בית המקדש.


העיקר והטפל ביהדות

איך וועל צוענדיגן מיין (צו) לאנגע rant מיט א ציטוט פון רבי חיים וויטאל זצ"ל וואס איך האב לעצטענס באגעגנט. רבי חיים וויטאל שטעלט דא קלאר די יסודות היהדות, וואס איז די עיקר און וואס איז די טפל. ליינט און שטוינט!

והנה ענין המדות הן מוטבעות באדם בנפש השפלה הנקראת יסודית הכלולה מארבע בחינות, הדומם והצומחת והבהמית והמדברת. כי גם הן מורכבות מטוב ורע, והנה בנפש הזה תלויות המדות הטובות והרעות והן כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויין תרי"ג מצות התורה כנזכר לעיל בשער ראשון. ולפיכך אין המדות מכלל התרי"ג מצות, ואמנם הן הכנות עקריות אל תרי"ג המצות בקיומן או בביטולם, יען כי אין כח בנפש השכלית לקיים המצות על ידי תרי"ג איברי הגוף אלא באמצעות נפש היסודית המחוברת אל הגוף עצמו בסוד (ויקרא י"ז י"ד) כי נפש כל בשר דמ"ו בנפשו הוא, ולפיכך ענין המדות הרעות קשים מן העברות עצמן מאד מאד:

ובזה תבין ענין מה שאמרו רבותינו ז"ל (שבת דף ק"ה ע"ב), כל הכועס כאלו עובד עבודה זרה ממש שהיא היותר שקולה ככל תרי"ג המצות, וכן אמרו (סוטה דף ע"א) מי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעיקר וראוי לגדעו כאשירה ואין עפרו ננער וכו' וכאלה רבות. והבן זה מאד, כי להיותם עקרים ויסודות לא נמנו בכלל תרי"ג המצות התלויות בנפש השכלית, ונמצא כי יותר צריך ליזהר ממדות הרעות יותר מן קיום המצות עשה ולא תעשה כי בהיותו בעל מדות טובות בנקל יקיים כל המצות:

ובזה תבין גם כן דברים מתמיהין שאמרו רבותינו ז"ל בענין המדות, כי הענוה ושפלות מביאין לידי רוח הקדש ושורה עליו שכינה ואמר אליהו זכור לטוב (כלה רבתי פ"ה) אין התורה מתפרשת אלא במי שאינו קפדן, אף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שלחו מתם (סנהדרין דף פ"א ע"ב) איזהו בן העולם הבא כל שהוא שפל ברך וענותן וכו' וכאלה רבות, לא זכרו בהן קיום המצות אלא המדות הטובות. ושים בעיניך דברים אלו ותצליח דרכיך בלי ספק:

ואמנם כמו שארבעה יסודות גופניים הם שרשים שמהם נוצרו התרי"ג איברי הגוף, כמו כן נפשות הארבעה יסודות האלו הם יסודות לכל מדות טובות ורעות אשר באמצעותם יקיימו או יתבטלו התורה והמצות שהם תרי"ג מארבע אותיות הוי"ה כנזכר לעיל. והמקיימן הם נפש השכלית הכלולה מארבעה היסודות רוחנים אשר משם חוצבו תרי"ג איברי הנפש ההיא. והבן זה מאד, איך היסוד של קיום המצות הם על ידי מדות הטובות וכן בהפכם:.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך הוגה אום דינסטאג יאנואר 14, 2014 10:47 am, רעדאגירט געווארן 2 מאל בסך הכל.
"לא מצאנו בשום מקום בתורה שמצווה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה. שכן תכלית הלימוד אינה להיות למדן אלא להיות אדם טוב, לעשות הטוב ולהטיב לזולתו." ~ רמ"מ מקאצק ז"ל
באניצער אוואטאר
הוגה
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2800
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אפריל 09, 2013 1:20 pm
געפינט זיך: מאנסי
האט שוין געלייקט: 7211 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6357 מאל

הודעהדורך פישלע העררינג » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:40 am

די גאנצע תגובה אחת יענעם'ס דרשה? אדער איז דא עפעס הוגה אויכעט?
(- - -)
פישלע העררינג
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1396
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג דעצעמבער 10, 2013 12:19 pm
האט שוין געלייקט: 3481 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2377 מאל

הודעהדורך נהורא נפישא » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:40 am

איך וואלט די חלב סתם אויך אויסגעטרונקן. :D
ס'קומט פון דעם וואס די גאנצע קיום המצוות ביים המון איז צום בעסטן פאל א טעכנישע פראצעדור און צום ערגסטן פאל גלאט מצוות אנשים מלומדה.
למה נקרא שמו רבי נהוראי, שמנהיר עיני חכמים (עירובין:)
נהורא נפישא
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1590
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 23, 2013 9:42 pm
האט שוין געלייקט: 1867 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2032 מאל

הודעהדורך יאנקל » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:58 am

הייליגע ווערטער קענטיג געשריבן בדם לבבו פון א לב נשבר. איי, מי יתן אז מ'זאל זיך אויפוועקן און זען וואס די רשעי ומנהיגי ישראל טוען צו דעם אידישן דת, ר"ל. איידלקייט, מענטשליכקייט, נעימות, מאראלישקייט - די יסודות פון דעם מין האנושי וואס איז ערשט אין ראנג איבער יהדות - זענען פארטוישט געווארן צו טפל'דיגע ריטואלע צערעמאניעס.
יאנקל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2917
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 10:49 pm
האט שוין געלייקט: 2613 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3708 מאל

הודעהדורך יוסף מ » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:18 am

Please be more specific
I never saw all this happening.
Askunim only get involved to help you if you have a problem
יוסף מ
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 51
זיך רעגיסטרירט: זונטאג אקטאבער 20, 2013 6:25 pm
האט שוין געלייקט: 104 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 23 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:23 am

פונקט מנחת אלעזר און דברי יואל ניצטו פאר א משל?
זייערע שארפע מהלך (לשם שמים) איז אייער אין א נעסט פון תלמידים שלא שמשו כל צרכם!
קאנטראלען יענעמס אידישקייט, און נאך פון די דערמאנטע הנהגות, קומען נישט פון לערנען אגרות הרא"יה אדער ליקוטי שיחות.
והבן כי קצרתי מפני כבוד חכמי התורה.

בכל, ס'זיכער דברים היוצאים מן הלב. ויהי רצון וכו'.
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8434 מאל

הודעהדורך הוגה » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:26 am

פישל'ע העררינג האט געשריבן:די גאנצע תגובה אחת יענעם'ס דרשה? אדער איז דא עפעס הוגה אויכעט?


דזשעיקאבסאנ׳ס רייד ענדיגן זיך נאך די ווארט פונעם בעל שם טוב.

נהורא נפישא האט געשריבן:איך וואלט די חלב סתם אויך אויסגעטרונקן. :D


עס איז מיר שווער צו לייקן אזא תגובה... ;) אבער איך שטעל אויף די חזקה אז אויב טרונקסטו חלב סתם ביסטו יא מקפיד נישט צו טרונקען יענעמ׳ס... :lol:

קאווע טרינקער האט געשריבן:פונקט מנחת אלעזר און דברי יואל ניצטו פאר א משל?
זייערע שארפע מהלך (לשם שמים) איז אייער אין א נעסט פון תלמידים שלא שמשו כל'.


איך האב דייקא דערמאנט די שארפע און שטארק פרומע פערזענליכקייטן ווייל עס איז ברור לעיני כל בר דעת אז אפילו זיי וואלט קיינמאל סובל געווען די ״היינטיגע רשעות״ וואס ווערט אפגעטון בשם התורה רח״ל.

@יוסף מ איך בין גאנץ ספעסיפיק אינעם ארטיקל. אדער האסטו נישט געליינט די גאנצע אדער האט מען דיר נישט געמיינט.


.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך הוגה אום דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:40 am, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
"לא מצאנו בשום מקום בתורה שמצווה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה. שכן תכלית הלימוד אינה להיות למדן אלא להיות אדם טוב, לעשות הטוב ולהטיב לזולתו." ~ רמ"מ מקאצק ז"ל
באניצער אוואטאר
הוגה
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2800
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אפריל 09, 2013 1:20 pm
געפינט זיך: מאנסי
האט שוין געלייקט: 7211 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6357 מאל

הודעהדורך משה געציל » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:33 am

זייער אמת און צום פינטל.

עס דערמאנט מיר די ווארט וואס מען זאגט נאך בשם איינער פון די מגידים; "ואנכי תולעת ולא איש" דוד המלך בעט זיך, "האב רחמנות איך בין נישט קיין מענטש וועם מען מעג שופך דם זיין... איך בין בס"ה א ווארימעל אויף וועם דו ביסט מדקדק נישט עובר צו זיין ח"ו אויף צער בעלי חיים"...
ומי קרי לחינוך השלמה, והא תניא אי זה חינוך היה רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו לשלש בשלש מאכילין אותו בארבע? אמר רבא בר עולא תרי חנוכי הוו: (יומא פ"ב ע"א)
באניצער אוואטאר
משה געציל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1676
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 27, 2012 2:12 pm
האט שוין געלייקט: 2957 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2730 מאל

הודעהדורך נהורא נפישא » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:42 am

איך מיין איך נישט דער ריאלער איך, איך מיין דער ווירטיואלער איך וואס איז אנוועזנד דא אין פארם פון געדאנקן אן קיין גוף וצורה, וואס זי טרינקט למעשה נישט קיין פיזישע מילעך, אבער איז זיך מקריב איר רעפוטאציע ארויסצוברענגן א געדאנק אויף א סאטירישן אופן, אז ס'זענען פארהאן די וואס זענען נישט מקפיד אויף שמירת המצוות אויך נישט צוגאב צו דעם וואס זיי פירן זיך נישט מענטשליך, וואס איז א שטאפל ערגער, כאטש די ערשטע קוקן אויס מער היפאקריטיש.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך נהורא נפישא אום דינסטאג יאנואר 14, 2014 10:05 am, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
למה נקרא שמו רבי נהוראי, שמנהיר עיני חכמים (עירובין:)
נהורא נפישא
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1590
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 23, 2013 9:42 pm
האט שוין געלייקט: 1867 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2032 מאל

הודעהדורך יאיר » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:46 am

פייערדיגע רייד וואס ציפט און רייסט. הוי, ווען איך וואלט געהאט כח וואלט איך געלאפן אין די גאסן און געשריגן הויך, "וואשט אייך אויס די הערצער! גייט אויסהערן הוגה'ס שובבים תורה!"
יא, די ליסטע פון גמחים און חסד ארגעניזאציעס איז אין לשער. אויף א פערזענליכע אופן איז נאך די חסד אסאך גרעסער און שענער. אידן העלפן איינער דעם אנדערע, מען שאפט גרויסע געלטער און מען איז אלעמאל גרייט צו טון פאר א צווייטע. עס איז אויך דא אן א שיעור וואס ווערט געטון בסתר אן קיין שום פירסום.

פון די אנדערע זייט טוט זיך א גאסיפיראציע אויף גרויליגסטע אופן. דאס זהירות אויף א צווייטענס געפילן איז אסאך מאל נישט בנמצא. יעדער איינער איז געווארן אן אפשאצער אויף יעדעמ׳ס ערליכקייט. מען האט טעגס און טיטלן פאר יעדעם און אלעמען. דער איז א באם, א פרוצה, ציוני, קל שבקלים, ברענגט אונטער אידישקייט, א קאלטע, לץ, קארגע, בלאפער, אפגעפארענע, אויפגעקלערטע וכו׳. און דאס איז אויף די פרטי׳שע פארנעם. ווען עס קומט צו א קהל׳שע שטאנדפונקט איז די מצב אסאך אסאך ערגער. קהלות, רבנים, עסקנים און וועדים למיניהם זענען געשטעלט נאר אויף דעם צוועק צו מחליט זיין מי יחיה ומי ימות, מי בחרב ומי בחיה. און נאר די ״צדקה״ קען מעביר זיין די רוע הגזירה. וואס איז פשט אין דעם? איז אלעמאל די הנהגה ביי פרומע אידישקייט געווען אויף אזא אופן? האט מען זיך אלעמאל געווארפן מיט אידישע נשמות ווי זיי וואלטן געווען puppets צו בויען א מלוכה? האט מען געשפילט מיט תינוקות של בית רבן ווי זיי וואלטן געווען מצווה קינדער, אלה לחיי עולם ואלה לחרפת ולדראון עולם?

איך האב אמאל געהערט א געוואלדיגע אמת'דיגע ווארט פונעם חפץ חיים. די גמרא זאגט,מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם. שטעלט זיך דער ח"ח, אויב ס'איז געווען גמילות חסדים, ווי אזוי איז שייך אז ס'איז געווען שנאת חינם. אלא מאי מוז זיין, האט ער געענטפערט, אז מען קען טון די גרעסטע חסדים ווען א איד איז אין א צרה, אבער ווען מען טרעפט אים סתם אזוי אין בית המדרש איז די א שנאה, און פאר נארישע, קינדישע סיבות.
איי, איי, איי.
האדם לא נברא אלא להתענג
באניצער אוואטאר
יאיר
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 4765
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יוני 26, 2012 9:42 pm
האט שוין געלייקט: 7221 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 7831 מאל

הודעהדורך הוגה » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:55 am

נהורא נפישא האט געשריבן:איך מיין איך נישט דער ריאלער איך, איך מיין דער אבסטראקטער איך וואס איז אנוועזנד דא אין פארם פון געדאנקן אן קיין גוף וצורה, וואס זי טרינקט למעשה נישט קיין פיזישע מילעך, אבער איז זיך מקריב איר רעפוטאציע ארויסצוברענגן א געדאנק אויף א סאטירישן אופן, אז ס'זענען פארהאן די וואס זענען נישט מקפיד אויף שמירת המצוות אויך נישט צוגאב צו דעם וואס זיי פירן זיך נישט מענטשליך, וואס איז א שטאפל ערגער, כאטש די ערשטע קוקן אויס מער היפאקריטיש.


די ערשטע - היפאקראטישע מהלך איז ערגער. אזוי ווי די ציטירטע ווערטער פון די נביא ישעיה צייגט אונז. די אייבישטער רעגט זיך דערויף.
"לא מצאנו בשום מקום בתורה שמצווה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה. שכן תכלית הלימוד אינה להיות למדן אלא להיות אדם טוב, לעשות הטוב ולהטיב לזולתו." ~ רמ"מ מקאצק ז"ל
באניצער אוואטאר
הוגה
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2800
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אפריל 09, 2013 1:20 pm
געפינט זיך: מאנסי
האט שוין געלייקט: 7211 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6357 מאל

הודעהדורך נהורא נפישא » דינסטאג יאנואר 14, 2014 2:01 am

היפאקראטיע טריגערט כעס, כעס איז לאו דוקא ראציאנאל. די נביא זאגט ס"ה אויב אזוי ברויך איך נישט ענקער שמירת המצוות אבער ס'מיינט נישט אז דער וואס האט גארנישט שטייט בעסער.
אבער למעשה ביזטו גערעכט אז ס'איז נישט כדאי אוועקצומאכן די תוכחה וואס זענען געזאגט בדרך הפלגה ווייל מ'נעמט דערמיט אוועק דעם ציל.
למה נקרא שמו רבי נהוראי, שמנהיר עיני חכמים (עירובין:)
נהורא נפישא
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1590
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 23, 2013 9:42 pm
האט שוין געלייקט: 1867 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2032 מאל

הודעהדורך מאטי » דינסטאג יאנואר 14, 2014 2:41 am

חלב סתם לשיטת האוסרים איז מטמטם דעם לב ומח א מעוות לא יכול לתקון. , גניבה קען מען זאגן אז ס'איז געליגן במקום הפקר, נאכדערצו דאס צווייטע דריטע מאהל האט דער בעל הבית געזען אז מ'נעמט, האט ער זיכער מוחל געווען. מיגו דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתו ווערט שוין דערמאנט אין חז"ל.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך מאטי אום דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:19 pm, רעדאגירט געווארן 2 מאל בסך הכל.
My enemy showed me an Olive Branch, upon closer observation it turned out to be covered in Fig Leaves
באניצער אוואטאר
מאטי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2989
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אוגוסט 27, 2012 5:06 pm
האט שוין געלייקט: 3748 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4270 מאל

הודעהדורך איש עברי » דינסטאג יאנואר 14, 2014 5:09 am

@הוגה געוואלדיגע ווערטער ס'ציפט ס'ברענט ס'מאנט און ס'פאדערט, און געוואלדיג קלאהר ארויסגעברענגט און גלייכצייטיג אריינגעלייגט די ווייטאג און פארדרוס. די ווערטער זענען ווי קאלטע וואסער אויף מידע זעלער און סלעכערט און נידערט ביז די קעמערליך פון בויך.

אבער די שילוב מיט ירידת הדורות איז קונצליך און מקען טראכטען צו סאיז טאקע א נייע פראבלעם, ס'איז געווען אלע דורות אנגענומען אז פרומאקעס זענען רשעים וואס מ'דארף שטיין ווייט פון זיי, נאר אמאל איז נישט געווען אזוי אין סטייל צו זיין פרום, נעם למשל די ווארט פון ראפשיצע רב איבער די ראשי תיבות פון פרום, אדער די מימרא'ס פון צאנזע רב און די ליובאוויטשע רבי'ס, מען זעהט אז אלעמאל איז דאס געווען די כאראקטער פון א פרומער, שאקעלט זיך ווי א לולב, גלייזט מיט די אויגן ווי א כישוף מאכער, און טונקט זיך אין מקוה ווי א פיש, אבער דורך און אדורך א רשע מרושע [קרעדיט הרב ראזנבלום פון שערי יושר]

חסידישע רבי'ס האבן אלץ גענוצט די סטיריאוטיפ פון א פינסטערע מתנגד וואס דרייט זיך ארום זויער און אויפגערעגט און זוכן ווי מען קען טרעפן נאך א חומרא אדער דקדוק הלכה, און גלייצייטיג זענען זיי מזניח אהבת השם און אהבת ישראל.
נאר די פראבלעם אז היינט איז מען געווארן מיקסד אפ און פונקט ווי יעדער איינער טראגט זיך ארום אין בויך מיט א פעקל שיטות און דרכים אין עבודת השם, מען עסט זיך אהן מיט ברסלבע תורה'ס, און מען איז א שטיקל חבד'סקער און א אנהענגער פון זילבערבערג און מ'נאשט פון ר' טודרוס און פאר קינוח סעודה דרייט מען זיך אין ראחמעסטארעריווקא, און איבער אלעם געהערט ער נאך צו די א סאטמערע פארטיי, אזוי אויך איז אוועקגעגאנגען די אמאליגע הבחנה צווישן עהרליך און פרום, אז איינער איז עובד'ל מוז ער אויטאמאטיש האלטן יעדע חומרא וואס פאלט ביי פאר א פלוני און מאנרא אדער א אלמוני אין בני ברק.

היינט קען זיין איינער וואס איז א חסידישע רבי וואס זיין גאנצע גדלות איז אז ער קומט אויף מיט הידורים און חומרות יעדע מאנטאג און דאנערשטאג, דאס ווייזט ווי ס'איז נטשטש געווארן די גבולים פון חסידיש און פרום וכו'.

איך וויל נאר צולייגן א זיסע מעשה וואס כ'האב געהערט פון א זוהן פון ר' שלמה זלמן אוירבאך: איינמאל קום איך אריין צו מיין טאט'ן פרייטאג צונאכטס און איך זעה אז ער איז ממש צוקאכט און אויפגערעגט אינגאנצן נישט כהרגלו, פרעג איך אים וואס איז געשעהן זאגט ער מיר אז אויפ'ן וועג אהיים פון דאווענען זעהט ער א עלטערע איד גייט און שלעפט א שווערע באנק, און אונטער אים גייט זיין איידעם א יונגערמאן און לייגט נישט צו קיין פינגער, איך בין צוגעגאנען פרעגן דעם יונגערמאן היתכן ער העלפט נישט זיין שווער שלעפן, זאגט די יונגערמאן אז ער מאכט א שלום זכר און מען דארף האבן בענק אבער ער איז מחמיר און טראגט נישט מיט'ן עירוב דעריבער טראגט זיין שווער די בענק, פון די מחזה איז ר' שלמה זלמן צושטורעמט געווארן און כעדותו פון זיין זוהן האט ער אים קיינמאהל נישט געזעהן אזוי אויפגערעגט.
באניצער אוואטאר
איש עברי
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 790
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יאנואר 01, 2014 7:41 pm
האט שוין געלייקט: 1122 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1800 מאל

הודעהדורך שמעקעדיג » דינסטאג יאנואר 14, 2014 10:28 am

הוגה האט געשריבן:יא, איר הערט גוט, דער פאלנער גנב פון אמאל איז דער שיינער איד היינט.

================

@איש עברי פרעגט א געוואלדיגע שאלה, איז דא היינט א ירידת הדורות אדער איז היינט בעסער. בנוגע חכמה האבן שוין די חכמי השטיבל דעבאטירט דארט אויפן ארט. בנוגע ערליכקייט טרעפן מיר אבער א שרעקליכע פאראדאקס. פון איין זייט איז דא היינט מער לומדי תורה ווי ווען אימער, מער זהירת המצוות ווי ווען אימער און מער חסד ווי ווען אימער. יא, די ליסטע פון גמחי"ם און חסד ארגעניזאציעס איז אין לשער. אויף א פערזענליכע אופן איז נאך די חסד אסאך גרעסער און שענער. אידן העלפן איינער דעם אנדערן, מען שאפט גרויסע געלטער און מען איז אלעמאל גרייט צו טון פאר א צווייטן. עס איז אויך דא אן א שיעור וואס ווערט געטון בסתר אן קיין שום פרסום.

פון די אנדערע זייט טוט זיך א גאסיפיראציע אויף גרויליגסטע אופן. דאס זהירות אויף א צווייטענס געפילן איז אסאך מאל נישט בנמצא. יעדער איינער איז געווארן אן אפשאצער אויף יעדעמ'ס ערליכקייט. מען האט טעגס און טיטלען פאר יעדעם און אלעמען. דער איז א באם, א פרוצה, ציוני, קל שבקלים, ברענגט אונטער אידישקייט, א קאלטע, לץ, קארגע, בלאפער, אפגעפארענע, אויפגעקלערטע וכו'. און דאס איז אויף די פרטי'שע פארנעם. ווען עס קומט צו א קהל'ישע שטאנדפונקט איז די מצב אסאך אסאך ערגער. קהלות, רבנים, עסקנים און וועדים למיניהם זענען געשטעלט נאר אויף דעם צוועק צו מחליט זיין מי יחיה ומי ימות, מי בחרב ומי בחיה. און נאר די "צדקה" קען מעביר זיין די רוע הגזירה. וואס איז פשט אין דעם? איז אלעמאל די הנהגה ביי פרומע אידישקייט געווען אויף אזא אופן? האט מען זיך אלעמאל געווארפן מיט אידישע נשמות ווי זיי וואלטן געווען puppets צו בויען א מלוכה? האט מען געשפילט מיט תינוקות של בית רבן ווי זיי וואלטן געווען מצווה קינדער, אלה לחיי עולם ואלה לחרפה ולדראון עולם?


הוגה דיינע ווערטער זענען עפעס אויסטערליש, גוט שארף, און צו דער זאך... ליידער.

אבער צווישן דיינע ווערטער (זעה דעם ציטאט) קוקט אויס אז דאס איז בלויז א היינטיגע פראבלעם, כאילו אמאל איז נישט געווען אזוינס.
דער פאלנער גנב פון אמאל... אוי האבן אמאליגע חברה געשווינדלט און געשווערצט, עס איז נישט געווען קיין אנדערע וועג, ליידער כדי צו קענען בודזשעטן דאס מינימום און חתונה מאכן די קינדער האבן מאנכע געמוזט אביסל צושווינדלען אין דער זייט, און ליידער זענען היינט אויך פאראן אזעלכע וואס בלית ברירה וועט מען שווינדלען. איך פארשטיי אז פילייכט רעדסטו פון די וואס שווינדלען מיליאנען פון די בענק, נישט די וואס שווינדלען פאר ברויט אויף פרישטאג, אבער דאך איז דער קאנצעפט שוין נישט קיין נייער.

און ווייטער די הנהגה בין אדם לחבירו איז דען נישט אזוי געווען? אין די צייטן פון מנחת אלעזר און דברי יואל האט מען דען נישט געפייניגט מתנגדים? טעראריזירט די קעגנערס? דו ברענגסט דאך אליינס די גמרא אז די סיבה פון חורבן איז דאך שנאת חנם, עס איז גארנישט געווען בעסער ווי היינט, אין דעם חלק איז נישט פאראן קיין ירידת הדורות אדער עליית הדורות, היסטאריע שפילט זיך פשוט איבער בכל דור ודור, מה שהיה הוא שיהי', הגם ס'איז אפשר נישט געווען אויף אזא וועלטס פארנעם ווי היינט, אבער מחלוקת איז ליידער פון אייביג געווען א שרעקליכע זאך צווישן אידן, אפטמאל אונטערן שלייער פון פרומקייט, און איך גלייב אז אך ורק משיח צדקינו וועט קענען באווייזן צו מאכן שלום, ס'איז גארנישט גרינגער ווי "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ", אדרבה, אולי אפשר גאר שווערער, און אליהו הנביא וועט מקיים זיין דעם "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם", עס וועט זיין האמת והשלום אהבו, און ביז דאן, קען מען שרייבן הארצרייסענדע דרשות, אבער אן ערפאלג. די איינציגסטע זאך וואס מיר קענען - און דארפן - טון: אנהייבן ביי זיך זעלבסט, מתקן זיין זיך אליינס. איך וועל נישט בארעדן און באשייגעצן אנדערע אידן, פרובירן צו העלפן כפי יכלתי, און שמייכלען צו יעדן און פרובירן מרבה זיין אהבה ואחוה ושלום ורעות, זיין א אוהב שלום ורודף שלום, און נאר אזוי וועט די וועלט בעסער ווערן.

ואסיים מעין הפתיחה, דיין מאמר איז גאלד, אסאך תוכן ליגן אין די שורות, און הלואי זאלן מיר זעהן עפעס פירות דערפון כאטש צווישן אונז, וואס ליינען דיינע שורות.
וירח ה' את ריח הניחוח
באניצער אוואטאר
שמעקעדיג
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 15086
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג אפריל 12, 2012 12:11 am
האט שוין געלייקט: 17772 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 18064 מאל

הודעהדורך ודי למבין » דינסטאג יאנואר 14, 2014 10:55 am

נישט דא וואס צוצולייגען! מ'דארף פון די קעפל פון די אשכול מאכן בומפער סטיקערס און אויסטיילן אויף אלע פרשת דרכים'ס און היטש פלעצער פון די חרידישע וואוין-ערטער. די גאנצע תוכן האשכול דארף מען מאכן קאפיעס און אויסטיילן פאר די אלע וואס זענען מקפיד אויף חלב סתם און ליינען נישט קאווע שטיבל, זאלן זיי אויך עפענען די אויגן - ולו במעט- צו זען וואס דא גייט פאר...

ליידער איז קיין איין ווארט נישט קיין גוזמא און בידעי ומכירי קאמינא וואס ס'גייט פאר בכלל און בפרט וויאזוי מוסדות ניצן קינדער פאר זייערע אייגענע אינטערעסן און אנשאוינגען, א טראטשאק יונגערמאן שלא קרא ולא שנה קען זיך זעצן מיט א הייסע קאווע און מחליט זיין וועלכע קינד וועט יא האבן די זכיה צו זיין אין דיין "הייליגע" מוסד און וועלכע נישט. אויפ'ן וועג טוט מען אריינקריכן אין די קינדס, זיין טאטע'ס און מאמעס פריוואטע לעבן אויף א הימל-שרייענדע פארנעם.

הוגה, שכח!
באניצער אוואטאר
ודי למבין
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 603
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יאנואר 30, 2013 3:22 pm
האט שוין געלייקט: 901 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 461 מאל

הודעהדורך איחוד פעלד » דינסטאג יאנואר 14, 2014 11:41 am

סא, צומאכען א שטיקעל סך הכל, קומט אויס, אז דער פשוטי עם זענען דער זעלבער ווי אמאהל אדער בעסער, ווידער די מנהיגים זענען שוואכער וויאמאהל, און דער ירידה איז גאר גרויס.

אינטרעסאנט אז זיי זענען די וואס זאגען אייביג אז די דורות זענען שוואכער געווארען..............
א משוגענער באלאנגט אין משוגעים הויז, און א מאלעסטער באלאנגט אין תפיסה!!
אדם המוכה מחבירו יכול לילך לקבול לפני עכו"ם אע"פ דגורם למכה היזק גדול (רמ"א סי' שפ"ח ס"ז), מותר לקצץ ידיו על ידי גוי (ש"ך ס"ק מ"ה).
איחוד פעלד
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2933
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מאי 20, 2012 6:00 pm
האט שוין געלייקט: 641 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1618 מאל

הודעהדורך ממרום שלח אש » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:23 pm

איך וויל נישט רעגענען אויף הוגהס פאראדע, אבער יאקאבסאןס חלב סתם מעשה איז לא היה ולא עתיד להיות נאר דרוש ושתה דם האסאטמורים.

א פארדאדאקס? יא, א טעות? נע, א אויסגעטרעטענע מהלך.
"ווי דער גוטער בוך זאגט, אז מען שפייט אין די לופט, לאנדעט עס אין פנים"
ממרום שלח אש
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 539
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג פעברואר 26, 2013 3:56 pm
האט שוין געלייקט: 544 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 710 מאל

הודעהדורך מצטמק ויפה » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:27 pm

הוגה, די זאגסט זייער גוט, כאטש איך פארשטיי נישט געהעריג דיין ווייטאג, פשוט ווייל איך האב נאך נישט מיטגעהאלטן אז מען זאל ווארפען קינדער פון מוסדות (השם יעזור), אבער איך האב שטארק מיטלייד מיט דיר.

די מעשה מיט די חלב סתם, דערמאנט מיר א גמרא אין ברכות כב', וואו די גמרא ברענגט ארויס די מעלה פון טבילת עזרה אין ארבעים סאה, און די גמרא ברענגט א מעשה, אז עס איז געווען אמאל א מאן וואס האט תובע געווען פון א מיידעל זאכ'ן וואס באלאנגען אין מאחורי ..! און די מיידעל האט איהם אנגעשריגן "ריק, די ליידיגייער די האסט דאך נישט קיין ארבעים סאה אין וואס זיך צו מטהר זיין נאכדעם",
און ווי ער האט דאס געהערט, איז ער גלייך אוועק געגאנגען. ווי אזוי זאגט הוגה? "פרשונת אויף די מעשה איז גענצליך איבריג.
באניצער אוואטאר
מצטמק ויפה
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 479
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יאנואר 01, 2014 8:31 pm
האט שוין געלייקט: 975 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1029 מאל

ספעציעל צו הרב הוגה

הודעהדורך אויס מענטש » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:39 pm

כהאב מיר גענומען די מיה און זיך איינגעשריבן, נאר צו קענען אויס שטרעקן מיין האנט צו הוגה'ן און אים געבן א ברכה! כה לחי, יישר כח פאר די ווערטער, עס איז קילורין לעינים, און עס איז א חיזוק אז מען הערט אמאל די עכטע גוטע וועג אין אידישקייט, און אז אידישקייט איז נישט נאר די פינסטערקייט, וואס איז ליידער מעשה שטן הצליח אריינצולייגן במוחינו ובינינו.

א יישר כח פארן נאך ברענגען די הערליכע ווערטער פון הרב דשעקעבסון, מי יתן און דער עולם זאל אים אויס הערן יעדע וואך, עס וואלט אסאך אוועקגעשטעלט אמתע אידישקייט ביים עולם.

א שטיקל נחמה איז דא אז דער עולם זיכט היינט אביסל צו הערן די סארט געדאנקען, כדוגמא קטנה די דרשות פון בערל טויבער און הרב אלימלך בידערמאן וכו' וכו' .

מען ברויך אבער זייער שטארק וויסן ביי זיך אז דאס איז דאס באמת אידישקייט, און זיכער דער דרך החסידות, און נישט ווערן אפגעפאטשט און זיך לאזן פון די פינסטערע עלעמענטן יושבי חושך זיי זאלן טאקע געווינען די קריג, מיטן אונז אליינס באיינפלוסן אז מיר זענען נישט די עכטע אידן נאר זיי גאר חס מלהזכיר, דאס איז געווען דער מהלך פון בעש"ט הק' און אלע גדולי החסידות, אידישקייט איז שמחה פינטל.
ווי הוגה האט שוין ערווענט.

וואס מען דארף ארויס נעמען איז, חיזוק זיך צו הלאטן שטארק מיט די אמת'ע אידישקייט און נישט חלילה ציען קיין פארקערטע מסקנות. אז אידישקייט איז שלעכט און לאמיר שטיין ווי ווייטער פון דעם, דער אייבערשטער האט באשאפן די וועלט להיטיב לברואיו אויף אלע פארמען און אין אלע אספעקטן.
דיין חתימה איז טאקע גוט,
זעה נאר דיין תגובה זאל אויך שטימען.
אויס מענטש
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 826
זיך רעגיסטרירט: זונטאג יולי 22, 2012 10:35 pm
האט שוין געלייקט: 294 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 628 מאל

הודעהדורך אויס מענטש » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:40 pm

@ ממרום וואס איז פשט פון די שנאה דיינע, און דיינע חבירים אין פאליש, אויף חב"ד ???
דיין חתימה איז טאקע גוט,
זעה נאר דיין תגובה זאל אויך שטימען.
אויס מענטש
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 826
זיך רעגיסטרירט: זונטאג יולי 22, 2012 10:35 pm
האט שוין געלייקט: 294 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 628 מאל

הודעהדורך shem-tov » דינסטאג יאנואר 14, 2014 12:58 pm

סדא מענטשען וואס איך האב ביטערלעך פיינט, למשל איינער וואס קומט אונז מוסר זאגן בשעת ער רעדט זיך איין אז ער איז שוין מעכטיג אויפגעקלערט. נעם דעם חכם אתיק זשעקאבסאן א אפגעפליקטער תלוש און די חלב סתם מעשה איז ערשטענסט קיינמאל נישט געשעהן און צווייטענסט איז עס א שטאלץ וואס נאר אן ערליכער יוד קען פארשטיין. ער רעדט נאך פונעם מנחת אלעזר און דער סאטמארער רב זוילען פון אלע בנינים און מנהגים טובים וואס ער האט פיינט. סארי חברים באט כקאן אים גיט
למעשה לאמיר טאן מצוות ומעשים טובים
באניצער אוואטאר
shem-tov
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 827
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 10, 2013 1:35 pm
האט שוין געלייקט: 384 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 798 מאל

הודעהדורך ודי למבין » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:03 pm

די מעשה איז -אפשר - קיימאל נישט געווען אבער די נמשל געשעט יעדע מינוט.

עס איז א שטאלץ וואס נאר אן ערליכע יוד "היינטיגע צייטן" קען פארשטיין אז גנבנען מעג איך, אבער חלב סתם מעג איך נישט. דאס איז די גאנצע פוינט פון דעם ארטיקל און יא, שם-טוב דו זאלסט זיין שטאלץ מיט דעם!!!
באניצער אוואטאר
ודי למבין
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 603
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יאנואר 30, 2013 3:22 pm
האט שוין געלייקט: 901 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 461 מאל

הודעהדורך ברסלבער » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:23 pm

shem-tov האט געשריבן:סדא מענטשען וואס איך האב ביטערלעך פיינט, למשל איינער וואס קומט אונז מוסר זאגן בשעת ער רעדט זיך איין אז ער איז שוין מעכטיג אויפגעקלערט. נעם דעם חכם אתיק זשעקאבסאן א אפגעפליקטער תלוש און די חלב סתם מעשה איז ערשטענסט קיינמאל נישט געשעהן און צווייטענסט איז עס א שטאלץ וואס נאר אן ערליכער יוד קען פארשטיין. ער רעדט נאך פונעם מנחת אלעזר און דער סאטמארער רב זוילען פון אלע בנינים און מנהגים טובים וואס ער האט פיינט. סארי חברים באט כקאן אים גיט

איך קען אים נישט, איך האב קיינמאל נישט געהערט פון אים. אבער די ווערטער וואס ער זאגט זענען דברים של טעם, ער רעדט צו די זאך, ער ברענגט ארויס גוטע נקודות, און @הוגה לייגט עס שיין אראפ.
צו די מעשיות זענען אמת צו נישט מאכט נישט אויס, פאר א משל איז עס זיכער גוט. און עס ברענגט ארויס די נקודה אז מיר דארפן זיך פארבעסערן בין אדם לחבירו, און ער איז ליידער גערעכט.
די וועלט זאגט אז שכחה איז א חסרון, און איך זאג אז עס איז א גרויסע מעלה. אזוי קען מען פארגעסן אלע צרות און פראבלעמען און אנהויבן יעדן טאג פון ניי. (רבי נחמן מברסלב)
באניצער אוואטאר
ברסלבער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2038
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג נאוועמבער 27, 2012 12:07 pm
האט שוין געלייקט: 4342 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4003 מאל

הודעהדורך גדעון » דינסטאג יאנואר 14, 2014 1:35 pm

ער האט געהערט פון א איד - קרויס


איז דאס דער חזן מיט די וואנצען?
באניצער אוואטאר
גדעון
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 511
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג מערץ 02, 2012 2:55 am
האט שוין געלייקט: 304 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 275 מאל

נעקסט

גיי צוריק געזעלשאפט

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 5 געסט