די שבת פון די יונה ארגאניזאציע - הילף פאר ווער עס זוכט איר

הילף, עצות און טיפס

די שבת פון די יונה ארגאניזאציע - הילף פאר ווער עס זוכט איר

הודעהדורך גוטער ברודער » מיטוואך אפריל 18, 2012 3:46 am

בס"ד

אזוי ווי איך בין ניי דא, און איך ווייס נישט צו דא איז דער ריכטיגער ארט פאר דעם, בעט איך די ממונים, אויב איז דאס נישט אויפן ריכטיגן ארט, ביטע לייגט עס אריבער וואו עס געהערט.

איך בין געבעטן געווארן צו אינפארמירן דעם היימישן ציבור איבער דעם, פיר איך דעריבער אויס דעם פליכט.

האלוקים עשה את האדם ישר. דער רבונו של עולם האט באשאפען דעם מענטש גלייך. וואס הייסט גלייך? גלייך הייסט, אז דער באשעפער האט אזוי באשאפען דעם מענטש, אז אויב וועט ער דורכשווימען דעם לעבן, און האבן דעם פערפעקט פאר עלטערן, די פערפעקט געשוויסטער, חברים, משפחה, שכנים און באקאנטע, דאן וועט ער זיך אנטוויקלען אין א געזונטער מענטש.

לאמיר נעמען א משל. יעדעס קינד ווערט געבוירן נישט קענענדיג גארנישט. ער קען נישט רעדן, גיין, עסן אליינס, זיך באדינען, זיך אויפשטעלן, אראפזעצן, בעטן פאר עפעס. בקיצור, חוץ וויינען און עסן ווען מען לייגט אים אין מויל (און ארויסגיין) קען ער גארנישט. צוביסלעך ווערט דאס קינד אנטוויקלט, און ער לערנט זיך אויס מער און מער זאכן וואס צו טוען.

צו ערשט לערנט ער זיך אויס שמייכלען און לאכן, דערנאך קומט זיך איבערדרייען, קריכן, זיך אויפשטעלן, זיצן, גיין, רעדן אא"וו. געווענליך, רוב קינדער אנטוויקלען זיך געהעריג אן קיינע באזונדערע פראבלעמען, איינער אביסל פריער, א צווייטער אביסל שפעטער, אבער יעדער קומט אן.

מאכט זיך אבער אמאל א קינד ביי וועמען עס גייט נישט אזוי גלאטיג. ער בלייבט עפעס שטעקן אינמיטן פון דעם אנטוויקלונגס פראצעדור און ער גייט נישט ווייטער. צו איז עס מיטן רעדן, צו מיטן אויפשטיין, גיין, קריכן וכדו'. וואס טוען די עלטערן? מען נעמט אים צו א טעראפיסט, און יענער באטראכט דעם פראבלעם און קומט אויף מיט א לייזונג, פונקטליך וואס פאר א סארט טעראפי מען דארף דעם קינד צושטעלן, און אזוי, ווען מען טוט אט דעם טעראפי מיט דעם קינד, וועט דאס בדרך כלל העלפן און דאס קינד וועט זיך בעז"ה מיטכאפן מיט אלע אנדערע מענטשן.

*

אט דאס זעלבע שפילט זיך אויך אפ אין דעם גייסטישן טייל פון דעם מענטשנס לעבן. אבער דארט איז עס שוין פיל מער קאמפליצירט. ווייל וויבאלד עס איז דאך אין דיעותיהם שוות, יעדעס קינד איז אנדערש געבויעט אין זיין גייסטליכן לעבן, זיין מוח ארבעט אנדערש, און וואס וועט איינעם בויען וועט דעם אנדערן דוקא צוברעכן, און עס איז זייער שווער יורד צו זיין לסוף דעתו, אן ווערן אן פסיכאלאג מומחה, דעריבער איז כמעט אוממעגליך נישט צו שעדיגן דעם גייסטישן אנטוויקלונג פון דעם קינד.

און אויב איז דאס געזאגט געווארן לגבי ערוואקסענע, און זאגאר אפילו די אייגענע עלטערן פון דעם קינד, איז דאך על אחת כמה וכמה ווען דאס קינד הייבט אן גיין אין חדר אדער סקול, און קליינע קינדער זענען נישט געבענטשט מיט דיפלאמאטיע, אדער מיט עקסטערע סענסיטיווע געפיהלן צו אנדערע, און זיי זאגן בדרך כלל וואס ליגט זיי אויפן צינג, און די זאכן טיען גאר אפט זייער וויי, און זיי שעדיגן דעם קינד זה בכה וזה בכה.

וכשם שאין דיעותיהן שוות, כך אין פראבלעמיהן שוות. גאר אפט קען מען זעהן צוויי ברודער - צומאל אפילו צווילינג - וועלכע וואקסן אויף אין דעם זעלבן שטוב, און גייען דורך מער ווייניגער דעם זעלבן ערציהוגס פראצעדור, און האבן אויסצושטיין די זעלבע פראבלעמען פון די זעלבע עלטערן און געשוויסטער און משפחה, און דאך וועט ביי איינעם דאס אויסקלאפן אויף איין וועג, און ביים צווייטן אויף פונקט א פארקערטן וועג, אדער אויף אן אנדער וועג כרחוק מזרח ממערב ווי ביים ברודער. דאס אלעס ווייזט אונז נאר אז מענטשן זענען זייער קאמפליצירטע באשעפענישן, זייער מוח לערנט אפ מציאות'ן אויף מיליאנען אנדערע אופנים, און עס טוט פראצעסירן אינפארמאציע גאר אנדערש ביי איינעם ווי ביים צווייטן, און דאס זעהט זיך אן אין די פראבלעמען וועלכע זיי אנטוויקלען און מיט וועלכע זיי דארפן זיך ספראווען.

רוב גייסטישע פראבלעמען היינט זענען א רעזולטאט פון דעם אויפברענגוג פון דעם קינד, פון זיין צוזאמענלעבן מיט זיינע עלטערן, משפחה, חברים און באקאנטע. און רוב פון די פראבלעמען קען מען העלפן דורך גיין צו טעראפי, און מיט א שטארקן ווילן, קען מען זיך שטארקן אויף די פראבלעמען און זיי איבערקומען, און זאגאר צומאל ארויסקומען גאר געשטארקט פון דעם גאנצן פראצעדור.

(איך וויל דא קלאר מאכן אז איך בין נישט דא אויף א מיסיע אראפצורייסן עלטערן, חינוך אדער סיי וואס. איך רעד פון א מציאות וואס איז קיים, און דאס איז טייל פון דער וועלט, אויב איר ווילט קענט איר דאס אנרופן רצון ה'. אבער וויאזוי מען זאל עס אנרופן איז עס טייל פון דער מציאות פון דער וועלט, און עס איז זיכער אונזער פליכט צו ארבעטן אויף זיך און זיך שטארקן איבער די דאזיגע פראבלעמען)

איך וויל זיך אבער אפשטעלן דא אויף איין ספעציפישער פראבלעם פון וועלכן מען רעדט ווייניג, און מען פארשטייט אים נאך ווייניגער, און דעריבער זענען די וועלכע ליידן פון דעם אויסגעשטעלט צו גאר שווערע יסורים. יסורי הנפש און יסורי הגוף, אויף א שטייגער וואס א געווענליכער מענטש קען דאס בשום אופן נישט פארשטיין. מען ליידט אזעלכע ביטערע יסורים אז מען איז גרייט צו גיין פון דער וועלט אבי נישט צו ליידן פון דעם.

*

דער באשעפער האט אזוי באשאפן דעם מענטש - ווי אויבן דערמאנט - אז ער ווערט געבוירן קליין, אומוויסנד און אומבאהאלפן. און ווי דער מענטשן עלטערט זיך, אנטוויקלט ער זיך מער און מער. דאס איז אמת סיי אין פיזישן זין, בנוגע דעם קערפער פון דעם מענטש, און אויך בנוגע זיין נפשיות'דיגע אנטוויקלונג.

יעדער מענטש, ווען ער קומט אן אין די צענערלינג יארן, דאן הייבט אן דער גוף אריינצוגיין אין א נייע פאזע, געוויסע חלקים פון דעם קערפער אנטוויקלען זיך דאן און דער מענטש גייט אדורך פיזישע טוישונגען. חז"ל אנערקענען דאס, און צייכענען דאס אן גאר אלס א סימן גדלות. ווען א מענטש דערגרייכט דעם פאזע, דאן איז ער א גדול, דאס מיינט אז ער איז מחוייב במצוות און ער קען מוציא זיין אנדערע אידן ידי חובתם אין געוויסע פונקציעס פון אידישקייט, וואס דאס מיינט אז דאן ווערט ער מער פארשטאנדיג.

צוזאמען מיט דעם קומט אויך א גייסטישע אנטוויקלונג. און ווי געזאגט גייט דאס נישט ביי יעדעם איינעם אייניג. עס זענען דא וועלכע נעמען די נייע שינויים גרינג, אנדערע נעמען עס אן שווערער און אנדערע גאר שווער. עס איז א באוואוסטע אנגענומענע פענאמען אין די גאנצע וועלט אז די צענערלינג יארן זענען גאר שווערע, און אין גרויסן טייל טאקע צוליב דעם.

איינס פון די זאכן וועלכע דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט אין די טבע העולם, ווי עס ווערט באשריבן דורך דעם באשעפער אליינס אין חומש בראשית, איז דער צוגאנג אין דעם באשאף פון אדם און חוה. ווי דער רבונו של עולם האט געברענגט אדם'ן צו אלע באשעפענישן, און אדם האט באגריפן אז אים פעלט א פאר און ער האט געבעטן ביים באשעפער דערויף. דער באשעפער האט אים טאקע אויסגעהערט און האט געברענגט צו אים חוה.

דער הייליגער באשעפער האט ברוב חכמתו אזוי באשאפען דעם מענטש, אז דייקא חוה זאל זיין א פאר פאר אדם. ער זאל ציען צו איר און זי צו אים, און דוקא אזוי וועט איינער קענען ערפילן דאס וואס דעם צווייטן פעלט, בגשמיות וברוחניות. אט דאס איז דער טבע העולם, דאס איז דער נאטורליכער וועג וויאזוי דער בריה וואס רופט זיך אדם, אדער אנוש, פונקציאנירט. און דאס איז א ברכה פאר די וועלט, אזוי האט די וועלט זיך געבויעט במשך אלע יארן.

נישט נאר איז דאס דער דרך הטבע און דער בעסטער און געוואונטשנסטער וועג פאר מענטשן אין זייער לעבן. נאר דער באשעפער האט זאגאר אונז אנגעבאטן אין זיין תורה אז עס איז גאר א מצווה פאר יעדן מענטש צו פארלאזן די שטוב פון זיינע עלטערן און זיך באהעפטן מיט זיין פרוי. גלייכצייטיג האט די תורה פארבאטן דאס באהעפטן זיך מיט אנדערע מינים. צו עס רעדט זיך בעלי חיים, אדער אפילו פון מענטשן פון דעם זעלבן מין. דאס האט די תורה שטרענג פארבאטן. אויסער וואס דאס איז נישט געוואונטשן, עס ברענגט נישט קיין שום ברכה, עס העלפט נישט דעם מענטשן זיך בויען אין קיין שום וועג (ווען עס ווערט געטון אויף אן אופן וואס איז מיוחד פאר מאן און פרוי), איז דאס פארבאטן דורך דעם באשעפער פון דער וועלט און עס ברענגט א קללה און חורבן אויף די וועלט.

אבער דא מאכט זיך א פראבלעם, ביי רוב מענטשן טאקע גייט עס נאטורליך אזוי, אז ווען זיי קומען צום ריכטיגן עלטער און צום ריכטיגן צייט אין לעבן, באהעפטן זיי זיך מיט זייער פרוי און זיי בויען צוזאמען זייער לעבן אן קיין פראבלעמען. עס גייט פליסיג, נאטורליך און זיי האבן נישט קיין עקסטערע פראבלעמען מיט דעם. מען איז מקיים וואס מען דארף און מען ברענגט קינדער אויף די וועלט און מען לעבט זיך צוזאמען מיט א נאנטשאפט און א ווארימקייט, מיט אהבה ואחוה ושלום וריעות, מען איז משרה די שכינה אין שטוב און מען ברענגט אראפ א שפע פון ברכה אויף די וועלט.

עס זענען אבער דא געוויסע מענטשן, ביי וועמען עס גייט גאר נישט אזוי גלאטיג. פון דעם מציאות אז דער רבונו של עולם האט פארבאטן דאס באהעפטן זיך מיט אנדערע מינים ווי מיט די ממשיכים פון חוה, איז משמע פון דעם אז עס זענען דא אזעלכע פאר וועמען דוקא דאס ציעט זיי, און דוקא דעם סארט חיבור זוכן זיי, לויט זיי ברענגט נאר דאס די געוואונטשענע רואיגקייט וועלכע זיי דארפן האבן. הייסט דאס אז דער רבונו של עולם האט דאס פארשטאנען, ער האט דאס געוואוסט, און דאך האט ער דאס פארבאטן.

האט זיך ליידער געמאכט אזא מצב אין די היינטיגע גוי'אישע וועלט, (ביי וועמען די גאנצע תורה איז דאך סייווי אן אפגעפרעגטע זאך) אז עס האבן זיך פארמירט גאנצע גרופעס צו נארמאליזירן אט דעם ערשיינוג און אט דעם אויפפירונג. די גרופעס האבן אסאך געלד און שפענדן אויף דעם ענדלאזע סכומים, און זייער ציהל איז קלאר אויסצולערנען פאר "די גאנצע וועלט" אז דאס איז נארמאל, מען דארף זיך נישט שעמען, פארקערט, אויב עס ציעט דיך מיינט דאס אז דו ביסט אזוי געבוירן, און דו קענסט זיך נישט העלפן, דו מוזט זיך נאכגעבן דיינע תאוות, אפילו אויב עס איז נישט אין צוזאמענהאנג מיט דיינע רעליגיעזע אנשויאונגען.

זיי פרעדיגן נאכאנאנד אויף יעדן מעגליכן אופן, אז דאס קען בשום אופן נישט געטוישט ווערן, דאס איז עפעס מיט וואס מען ווערט געבוירן, און נאר ווען מען וועט זיך אויפהערן אליינס פייניגן דערפאר און דאס אננעמען אלס מציאות און זיך נאכגעבן אלעס וואס עס גלוסט זיך, נאר דאן וועט מען ווערן אויפגעראכטן.
עס איז נישט מיין ציהל בכלל דורך דעם ארטיקל זיי אפצופרעגן אדער אויפווייזן די פאלשקייט און שקר פון דעם מהלך און שיטה, אויך בין איך נישט דא אויסן צו פארציילן די נידריגקייט און געמיינקייט פון די אנפירערס פון די באוועגונג. דאס וועל איך לאזן פאר אנדערע.

דא וויל איך פשוט זיך ווענדן צו היימישע אידן, חסיד'ישע ערליכע אידן, וועלכע פלאגן זיך מיט דעם פראבלעם, אויף איין אופן אדער אויף אן אנדערן. דער מציאות אז אייער מוח ציעט נישט צום אנדערן מין נאר צו אייער אייגענעם, מיינט נישט אז איר זענט אזוי געבוירן. דער באשעפער באשאפט נישט א מענטש מיט א טבע אויף וועלכען ער אליינס האט אים פארבאטן צו לעבן אויף דעם אופן. אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

וויסן זאלט איר אז דאס איז א רעזולטאט פון פראבלעמען אין וועלכע איר האט זיך אנגעשטויסן אינעם עבר, און עס קען זיין פילע אנדערע סארט פראבלעמען, און פאר סיבות וועלכע נאר דער באשעפער פארשטייט האט זיך אנטוויקלט אין אייך אט דער פראבלעם. דער רבונו של עולם האט אייך אויסגעקליבן אדורך צוגיין און ביישטיין אט דעם ביטער שווערן נסיון.

און דער נסיון ווערט נאר שווערער ווען די רעדע איז פון א היימישן איד, מאנשי שלומינו, ווייל ליידער פארשטייען זייער ווייניג ביי אונז דעם פראבלעם. אנשטאט דעם איז דא א טוץ פון שאנד ווערטער מיט וועלכע מען באצייכנט אזעלכע מענטשן (וואס איך וועל יעצט אינגאנצן נישט אריינגיין אין דעם) און דער פאקט אז מען האט נישט צו וועמען צו רעדן, דאס מאכט עס נאר ערגער און ערגער, שווערער און שווערער.

דו זיצט איינזאם ביי זיך, במסתרים תבכה נפשך, דו וויינסט צום באשעפער, טאטע זיסער, איך וויל זיין ערליך, וויאזוי גיב איך זיך אן עצה. דו ווערסט מער און מער צובראכן, ביז דו קומסט אן צו א מצב פון טוב מותי מחיי. דו ווילסט מער נישט לעבן. אויב לעבן מיט אזעלכע יסורים, דאן איז בעסער מער נישט צו לעבן.

דאס טוט טייל מאל צושטערן דעם שלום בית, אבער נישט נאר מיט די ווייב נאר מיט זיך אליינס, דער מענטש ווערט אזוי צושטערט אז ער קען פשוט מער נישט אנגיין מיטן לעבן.
איך קען אזוי אנגיין נאך און נאך, אבער פאר ווער עס ליידט פון דעם, פאר אים דארף איך גארנישט מסביר זיין ווייטער, ער ווייסט פונקטליך פון וואס איך רעד, און נאך בעסער פון מיר. און פאר אט די מענטשן שרייב איך מיינע דאזיגע שורות.

*

עס איז דא א ארגאניזאציע, א אידישע ארגאניזאציע, מיטן נאמען "יונה" JONAH בלע"ז, עס איז געגרינדעט געווארן דורך מאדערנע אידן וועלכע פארשטייען דעם פראבלעם און ווילן העלפן אנדערע, און עס ווערט געפירט דורך זיי און א גרופע בייהעלפערס וועלכע פארשטייען און קענען דעם פעלד. זיי קענען און זענען גרייט אייך צו העלפן און זיי האבן שוין געהאלפן אומצאליגע אידישע קינדער זיך ארויסזעהן פון די דאזיגע שרעקליכע קאשמארן.

איינמאל א יאר מאכט די גרופע א שבת, אדער ווי עס רופט זיך אין אמעריקא א שבתון, און אט דער שבת איז דער ענטפער צו אייער געוויין. יא, דער באשעפער האט אויסגעהערט אייערע געשרייען, ער האט געזעהן אייערע טרערן, און ער האט געשיקט זיינע שליחים אייך העלפן, און אט איז די הילף דא.

דעם נעקסטן שבת קודש פרשת תזריע מצורע ולמספרם אפריל דעם 27סטן, וועט ווערן אפגעהאלטן דער דאזיגער איינמאל א יאר שבת - פון פרייטאג נאכמיטאג ביז זונטאג נאכמיטאג - און דאס איז אייער געלעגענהייט זיך צו שטארקן און איינמאל פאר אלעמאל אנהייבן גיין אויף א וועג וואס וועט אייך בעז"ה פירן צו פרייהייט. חירות מן היצר הרע (נישט אז איך וויל אייך איינרעדן אז מען ווערט אינגאנצן פריי פון דעם יצר הרע, אבער אייער לעבן וועט מער נישט זיין דאס זעלבע ווי פריער). איר וועט זיך טרעפן מיט אנדערע מענטשן וועלכע טיילן אייער גורל, אידן וועלכע פארשטייען אייך אסאך בעסער ווי איר פארשטייט זיך אליינס, און זיי וועלן אייך באגלייטן אויף טריט און שריט ביז איר וועט ארויסקריכן פון דעם ביטערן גיהנם אויף די וועלט, אין וועלכען איר לעבט אצינד.

געדענק ליבער ברודער, אין דבר העומד בפני הרצון. דו האסט מחשבות און געפיהלן וועלכע זענען נישט באמת דו, דו ווילסט דאס נישט, אבער קענסט זיך נישט העלפן. יעצט קענסטו. אבער נאר אויב דו ווילסט. אויב ווילסטו באמת, און דו ביסט גרייט זיך אריינצואווארפן אין דעם מיט א החלטה גמורה, דאן הייב שוין אויף דעם טעלעפאן און רוף אן דעם ארגאניזאציע און שרייב זיך שוין איין פאר דעם שבת.

איר דארפט נישט מורא האבן פאר גארנישט, דאס איז הונדערט פראצענט קאנפידענשאל, און אלעס ווערט אפגעהיטן אין געהיים מיט א מילטערישן שטרענגקייט. אלעס וואס איר שטייט צו פארלירן איז אייער ביז יעצטיגער איינזאמקייט, אייערע שלאפלאזע נעכט און לוסטלאזע טעג, אייער ליידיגע און קאלטע באציאונג מיט אייער פרוי און אייערע געוויסנסביסן איבער אייערע מחשבות און מעשים.

געדענקט, דארט אויבן וועט מען קיינעם נישט פרעגן צו ער האט געהאט א פראבלעם, נאר גיכער וואס ער האט געטאן דערוועגן. וועקט אייך אויף און טוט עפעס. איר וועט זיך אליינס דאנקבאר זיין. איך ווייס עס איז שווער, אבער עס איז שווערער עס נישט צו טאן.

ווי עס שרייבט צו אייך,
אייער גוטער ברודער

נ.ב כאטש די ספעציאליטעט פון יונה (מער פון אנדערע ארגאניזאציעס און מומחים) איז פאר מענטשן וועלכע עס ציעט זיי צום זעלבן מין, העלפן זיי אבער מיט אנדערע פראבלעמען אויך וועלכע האבן צוטוהן מיט דעם ענין פון שמירת אות ברית קודש. אויב איר האט ספיקות צו זיי קענען אייך בייהילפיג זיין מיט אייער ספעציפישע פראבלעם און צו דער שבת איז פאר אייך, דאן הייבט אויף א טעלעפאן צו מר. ארטור גאלדבערג, דער גרינדער און אנפירער פון דעם ארגאניזאציע און רעדט צו אים דירעקט.

דער וועב זייטל פון די ארגאניזאציע איז www.jonahweb.org

דער וועבזייטל דירעקט פארן שבת איז www.jonahshabbaton.com

זייער טעלעפאן נומער איז 201-433-3444

דער פריוואטער קאנפידעשאל סעל נומער פון ארטור גאלדבערג איז 917-929-0087
גוטער ברודער
א גאסט אין שטיבל
א גאסט אין שטיבל
 
הודעות: 3
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג אפריל 12, 2012 2:10 am
האט שוין געלייקט: 0 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 11 מאל

הודעהדורך יאנקל » מיטוואך אפריל 18, 2012 8:28 am

זייער שיין געשריבן, און שלום עליכם!
אין לעצטן קובץ "חקירה" איז ערשינען אן אינטערעסאנטן שמועס פון מר. גאלדבערג און הג"ר שמואל קאמינעצקי איבער "יונה" און אירע באמיאונגען צו טוישן די געשלעכטליכע אריענטאציע.

פאלעגנד זענען די ערשטע צוויי זייטן פון דעם ארטיקל:
http://www.hakirah.org/Vol%2012%20Goldberg.pdf
יאנקל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2917
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 10:49 pm
האט שוין געלייקט: 2613 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3792 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » מיטוואך אפריל 18, 2012 10:59 am

שיין געשריבען.
די וואס דארף הילף זאלן אוודאי דאס באקומען.
פון די אנדערע זייט אז מ'גייט פאבליק, דהיינו מ'רעדט צו סאך דערפון, איז - לדעתי - אויך נישט גוט, ווייל דאס גרויליקייט דערפון ווערט אפגעקילט, און ס'קען דורכלויפן א מחשבה פון אפשר בין איך אויך אזוי?

בכלל זענען די מאדערנע סאך מער פארגעשריטן מיט הילף פאר אלע ענינים.
פון אונזער זייט זענען סך הכל דא אירגונים ווי רב טוב, קאר-סיט גמ"ח וכדומה.
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8516 מאל

הודעהדורך אךשמח » מיטוואך אפריל 18, 2012 12:24 pm

קאווע טרינקער האט געשריבן:בכלל זענען די מאדערנע סאך מער פארגעשריטן מיט הילף פאר אלע ענינים.
פון אונזער זייט זענען סך הכל דא אירגונים ווי רב טוב, קאר-סיט גמ"ח וכדומה.


וואס איז מיט אר סי סי עס, עי טיים, בוני עולם?

אויך מאדערנע ארגאניזאציעס?
באניצער אוואטאר
אךשמח
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 362
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג פעברואר 24, 2012 6:34 pm
האט שוין געלייקט: 92 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 189 מאל

הודעהדורך יאנקל » מיטוואך אפריל 18, 2012 12:53 pm

קאווע טרינקער האט געשריבן:שיין געשריבען.
די וואס דארף הילף זאלן אוודאי דאס באקומען.
פון די אנדערע זייט אז מ'גייט פאבליק, דהיינו מ'רעדט צו סאך דערפון, איז - לדעתי - אויך נישט גוט, ווייל דאס גרויליגקייט דערפון ווערט אפגעקילט, און ס'קען דורכלויפן א מחשבה פון אפשר בין איך אויך אזוי?

און אז אר-סי-סי-עס רעדט פון קענסער ווערט די גרויליגקייט פון קענסער אפגעקילט?
(נישט אז איך פארגלייך האמאסעקסואליטעט צו קענסער, נאר יונה גייט צו מיט דעם מהלך אז מ׳דארף עס "היילן".)
יאנקל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2917
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 10:49 pm
האט שוין געלייקט: 2613 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3792 מאל

הודעהדורך יידל » מיטוואך אפריל 18, 2012 1:00 pm

זייער שיין און איידל ארויסגעברענגט גוטע ברודער. איך האף אז דאס איז נאר די אנהייב פון פעולות פון דעם סארט בקרב הציבור החסידי. לענ"ד זענען אין אונזער קאמיוניטי פארהאן האמאסעקסואלען פונט ווי אין יעדע קאמיוניטי, נאר היות עס איז נישט דא קיין awareness קען דער באטרעפנעדער מיינען אז ער איז חלילה נישט נארמאל אדער קען ער זיך נעמען צו מאלעסטערן און ס'קען ארויסקומען חרבנות. ממילא וויל איך באגריסן גוטע ברודער און יונה פאר זייער אקטיוויטעטן בקרב מחנינו.
רבון העולמים, היינט באחרית הימים; רבון העולמים, ווי מיר לעבן היינט איז שווער צו זיין א תמים. - שלמה גרטנר, והתקין
באניצער אוואטאר
יידל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 4919
זיך רעגיסטרירט: זונטאג פעברואר 26, 2012 12:44 am
האט שוין געלייקט: 2926 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4433 מאל

הודעהדורך יאנקל » מיטוואך אפריל 18, 2012 1:03 pm

יידל האט געשריבן:לענ"ד זענען אין אונזער קאמיוניטי פארהאן האמאסעקסואלען פונט ווי אין יעדע קאמיוניטי

נישט ממש אין יעדע קאמיוניטי.
יאנקל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2917
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 10:49 pm
האט שוין געלייקט: 2613 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3792 מאל

הודעהדורך זר זהב » מיטוואך אפריל 18, 2012 1:04 pm

יאנקל האט געשריבן:
יידל האט געשריבן:לענ"ד זענען אין אונזער קאמיוניטי פארהאן האמאסעקסואלען פונט ווי אין יעדע קאמיוניטי

נישט ממש אין יעדע קאמיוניטי.

גערעכט ווייל דארט הרג'ט מען זיי אויס....
איך שרייב וואס איך וויל און וואס איך האלט פאר ריכטיג, וועדער יו "לייק" איט אר נאט
באניצער אוואטאר
זר זהב
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 9465
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 06, 2012 5:23 am
האט שוין געלייקט: 4426 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4207 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » מיטוואך אפריל 18, 2012 1:42 pm

אךשמח האט געשריבן:
קאווע טרינקער האט געשריבן:בכלל זענען די מאדערנע סאך מער פארגעשריטן מיט הילף פאר אלע ענינים.
פון אונזער זייט זענען סך הכל דא אירגונים ווי רב טוב, קאר-סיט גמ"ח וכדומה.


וואס איז מיט אר סי סי עס, עי טיים, בוני עולם?

אויך מאדערנע ארגאניזאציעס?

יא, יא, גוטע ארגאניזאציעס מיוסד געווארן דורך יחידים. יחידים איז איבעראל דא גוטע.
אלע אנדערע רוחניות'דיגע אירגונים זענען נאך-געמאכט די מאדערנע. ס'קומט פון דארט. ס'איז גוט, אבער מיר דערמאנען זעך אסאך מאהל אסאך שפעהט.
והבן כי קצרתי.
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8516 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » מיטוואך אפריל 18, 2012 1:44 pm

יאנקל האט געשריבן:
קאווע טרינקער האט געשריבן:שיין געשריבען.
די וואס דארף הילף זאלן אוודאי דאס באקומען.
פון די אנדערע זייט אז מ'גייט פאבליק, דהיינו מ'רעדט צו סאך דערפון, איז - לדעתי - אויך נישט גוט, ווייל דאס גרויליקייט דערפון ווערט אפגעקילט, און ס'קען דורכלויפן א מחשבה פון אפשר בין איך אויך אזוי?

און אז אר-סי-סי-עס רעדט פון קענסער ווערט די גרויליגקייט פון קענסער אפגעקילט?
(נישט אז איך פארגלייך האמאסעקסואליטעט צו קענסער, נאר יונה גייט צו מיט דעם מהלך אז מ׳דארף עס "היילן".)

מה ענין מחלה במציאות לבין דעה העלולה להשתנות בכל רגע.
והמבין יבין.
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8516 מאל

הודעהדורך קול גדול » מיטוואך אפריל 18, 2012 2:34 pm

למעשה זען מיר אז האמאסעקסואלוטעט איז א נאטורליכע זאך וואס מ'טרעפט אסאך אינעם טבע, ביי אסאך חיות טרעפט מען אז ס'געפינט זיך צווישן זיי האמאסעקסואלישע באציאונגן.
קול גדול
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 267
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג מערץ 16, 2012 3:06 pm
האט שוין געלייקט: 87 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 41 מאל

הודעהדורך יידל » מיטוואך אפריל 18, 2012 2:40 pm

קול גדול האט געשריבן:למעשה זען מיר אז האמאסעקסואלוטעט איז א נאטורליכע זאך וואס מ'טרעפט אסאך אינעם טבע, ביי אסאך חיות טרעפט מען אז ס'געפינט זיך צווישן זיי האמאסעקסואלישע באציאונגן.

חיות זענען נישט מצווה בפו"ר.
רבון העולמים, היינט באחרית הימים; רבון העולמים, ווי מיר לעבן היינט איז שווער צו זיין א תמים. - שלמה גרטנר, והתקין
באניצער אוואטאר
יידל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 4919
זיך רעגיסטרירט: זונטאג פעברואר 26, 2012 12:44 am
האט שוין געלייקט: 2926 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4433 מאל

הודעהדורך שמעקעדיג » מיטוואך אפריל 18, 2012 5:30 pm

שלו' עליכם גוטער ברודער און א דאנק פאר דיין אינפארמאציע.

כאטש ב"ה איך פעזענליך לייד נישט דערויף, ווייס איך פון אנדערע וועלכע גייען אדורך שבעה מדורי גיהנם.

דער פראבלעם מיט אונז פאררוקטע חסידים אז אלעס ווערט אראפגעקוקט, די גאנצע תורה איז נישט די פון בארג סיני, נאר פון געפילן. כ'קען געבן צענדליגער ביישפילן.

א טעראפיסט האט מיר פארציילט אז עס איז פאראן א DVD וואס אינטערוויוט אסאך פון די גדולי הרבנים בדורינו איבער דעם פראבלעם, וואס זיי האלטן מען קען טון למעשה. קיינער ווייסט נישט ווייל די תורה לאזט דאך נישט. אבער ער זאגט מיר, אז איינער קוקט איינמאל דעם ווידיאו, וועט ער מער נישט רעדן קיין שלעכט ווארט אנטקעגן די "קראנקע" אידן. די הארץ וועט צוגיין פאר רחמנות!!
וירח ה' את ריח הניחוח
באניצער אוואטאר
שמעקעדיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 15204
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג אפריל 12, 2012 12:11 am
האט שוין געלייקט: 18005 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 18305 מאל

הודעהדורך גוגל-הדור » מיטוואך אפריל 18, 2012 6:56 pm

יונה איז פייגעלע בלע"ז...
די פראבלעם מיט דער ארגאניזאציע איז גאר גרויס, און איך קום נישט געבן דא קריטיק פון רעכטס, נאר גאר פארקערט, פון לינקס.
דער ארגאניזאציע איז מיוסד אויף דעם געדאנק אז מ'קען די מענטשן טוישן. די דענקענדע געמיינדע איז כהיום בכלל נישט מסכים דערצו, גאר פארקערט. זיי האלטן אז די מענטשן וואס פרובירן זיך צו טוישן זענען בדר"כ נישט מצליח זיך צו טוישן און זיי קומען גאר ארויס צו'מזיק'ט פון די גרויזאמע פרואוו. בשעת איינער פון די גרויסע פסיכאלאגישע פראבלעמען וואס די מענטשן האבן אויב זיי לעבן אין א רעליגעיזע אדער סיי וועלכע נישט-אקצעפדירנדע געזעלשאפט איז בעיקר הא גופא, אז זייערע סעקסואלע אידענטיטעט ווערט געלייקענט אדער נישט אקצעפטירט ביי דעם געזעלשאפט וואס זיי געפינען זיך דערין.
די געווענליכע אידישע שטעלע איז בכלל נישט צו רעדן פון די נושא. לדעתי איז דאס נישט ווייל ס'איז דא א שיטה דערויף, נאר בשעה וואס דער פראבלעם איז טאקע א גרויסע האבן מיר נישט א פראקטישע רעזאלאציע דערויף בתוך די גדרי התורה פון אן ארטאדאקסישן קוק-ווינקל. רעדן פון דער פראבלעם וועט נאר געבן מער אנערקענונג פאר די ליידענדע מענטשן וואס וועלן זיך פאראייניגן אין גרופעס און מכריח זיין אזעלכע שינויים אין זייער באהאנדלונג וואס איז נישט מעגליך פון אן ארטאקסישן קוק-ווינקל. די אומבאקוועמליכקייט מיט די מציאות צווינגט דאס צו פארבלייבן פון די ענינים שהשתיקה יפה להם.
פון די אנדערע זייט איז דער ארגאניזאציע א חלק פון א גרעסערע באוועגונג אין די ארטאקסישע קבוצות זיך צו באנעמען מיט גרעסערע סייענטיפישע שאלות פון א אידישן שטאנדפונקט. פארצייטישע רבנים זענען נישט געווען פארנומען מיט שאלות פון עוואלאציע אדער איין אפשטאם. בשעת וואס זיי האבן אונז נישט ארויס געהאלפן מיט די סתירות וואס זענען פארהאן ציווישן תורה ומדע, האבן זיי אונז אויך נישט פארדרייט די קאפ מיט לייכטזיניקע תירוצים. היינטצייטיגע רבנים האבן תירוצים אויף אלע גרויסע קשיות, און בשעת וואס די קשיות האבן אמאל געקענט שווער מאכן דאס לעבן פאר א מאמין, האבן די תירוצים פארזיכערט אזא טויט אז משיח 'עט זיך אויך מוטשען דאס מחיה מתים צו זיין.
באניצער אוואטאר
גוגל-הדור
א גאסט אין שטיבל
א גאסט אין שטיבל
 
הודעות: 22
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 29, 2012 1:06 am
האט שוין געלייקט: 15 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 102 מאל

הודעהדורך זר זהב » מיטוואך אפריל 18, 2012 7:27 pm

סוי וואס איז די סאלושען לשיטתך?
איך שרייב וואס איך וויל און וואס איך האלט פאר ריכטיג, וועדער יו "לייק" איט אר נאט
באניצער אוואטאר
זר זהב
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 9465
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 06, 2012 5:23 am
האט שוין געלייקט: 4426 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4207 מאל

הודעהדורך משה געציל » מיטוואך אפריל 18, 2012 7:51 pm

קאווע טרינקער האט געשריבן:
יאנקל האט געשריבן:
קאווע טרינקער האט געשריבן:שיין געשריבען.
די וואס דארף הילף זאלן אוודאי דאס באקומען.
פון די אנדערע זייט אז מ'גייט פאבליק, דהיינו מ'רעדט צו סאך דערפון, איז - לדעתי - אויך נישט גוט, ווייל דאס גרויליקייט דערפון ווערט אפגעקילט, און ס'קען דורכלויפן א מחשבה פון אפשר בין איך אויך אזוי?

און אז אר-סי-סי-עס רעדט פון קענסער ווערט די גרויליגקייט פון קענסער אפגעקילט?
(נישט אז איך פארגלייך האמאסעקסואליטעט צו קענסער, נאר יונה גייט צו מיט דעם מהלך אז מ׳דארף עס ״היילן״.)

מה ענין מחלה במציאות לבין דעה העלולה להשתנות בכל רגע.
והמבין יבין.

זאג נאר, אפשר זאלען די לעבענס וויכטיגע ארגענעזאציעס וואו, חוש, פתח תקוה, ועוד, אויך נישט שנארען אין פאבליק?
ומי קרי לחינוך השלמה, והא תניא אי זה חינוך היה רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו לשלש בשלש מאכילין אותו בארבע? אמר רבא בר עולא תרי חנוכי הוו: (יומא פ"ב ע"א)
באניצער אוואטאר
משה געציל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1676
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 27, 2012 2:12 pm
האט שוין געלייקט: 2957 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2754 מאל

הודעהדורך John Doe » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 12:01 am

גוגל-הדור האט געשריבן:יונהאיז פייגעלע בלע"ז...
די פראבלעם מיט דער ארגאניזאציע איז גאר גרויס, און איך קום נישט געבן דא קריטיק פון רעכטס, נאר גאר פארקערט, פון לינקס.
דער ארגאניזאציע איז מיוסד אויף דעם געדאנק אז מ'קען די מענטשן טוישן. די דענקענדע געמיינדע איז כהיום בכלל נישט מסכים דערצו, גאר פארקערט. זיי האלטן אז די מענטשן וואס פרובירן זיך צו טוישן זענען בדר"כ נישט מצליח זיך צו טוישן און זיי קומען גאר ארויס צו'מזיק'ט פון די גרויזאמע פרואוו. בשעת איינער פון די גרויסע פסיכאלאגישע פראבלעמען וואס די מענטשן האבן אויב זיי לעבן אין א רעליגעיזע אדער סיי וועלכע נישט-אקצעפדירנדע געזעלשאפט איז בעיקר הא גופא, אז זייערע סעקסואלע אידענטיטעט ווערט געלייקענט אדער נישט אקצעפטירט ביי דעם געזעלשאפט וואס זיי געפינען זיך דערין.
די געווענליכע אידישע שטעלע איז בכלל נישט צו רעדן פון די נושא. לדעתי איז דאס נישט ווייל ס'איז דא א שיטה דערויף, נאר בשעה וואס דער פראבלעם איז טאקע א גרויסע האבן מיר נישט א פראקטישע רעזאלאציע דערויף בתוך די גדרי התורה פון אן ארטאדאקסישן קוק-ווינקל. רעדן פון דער פראבלעם וועט נאר געבן מער אנערקענונג פאר די ליידענדע מענטשן וואס וועלן זיך פאראייניגן אין גרופעס און מכריח זיין אזעלכע שינויים אין זייער באהאנדלונג וואס איז נישט מעגליך פון אן ארטאקסישן קוק-ווינקל. די אומבאקוועמליכקייט מיט די מציאות צווינגט דאס צו פארבלייבן פון די ענינים שהשתיקה יפה להם.
פון די אנדערע זייט איז דער ארגאניזאציע א חלק פון א גרעסערע באוועגונג אין די ארטאקסישע קבוצות זיך צו באנעמען מיט גרעסערע סייענטיפישע שאלות פון א אידישן שטאנדפונקט. פארצייטישע רבנים זענען נישט געווען פארנומען מיט שאלות פון עוואלאציע אדער איין אפשטאם. בשעת וואס זיי האבן אונז נישט ארויס געהאלפן מיט די סתירות וואס זענען פארהאן ציווישן תורה ומדע, האבן זיי אונז אויך נישט פארדרייט די קאפ מיט לייכטזיניקע תירוצים. היינטצייטיגע רבנים האבן תירוצים אויף אלע גרויסע קשיות, און בשעת וואס די קשיות האבן אמאל געקענט שווער מאכן דאס לעבן פאר א מאמין, האבן די תירוצים פארזיכערט אזא טויט אז משיח 'עט זיך אויך מוטשען דאס מחיה מתים צו זיין.


לינקתן של גוגל הדור צריכין לימוד.

יא, ס׳איז באמת א שווערע פרשה. גיי זאג א מענטש ער זאל לעבן ווי א מלאך!? אסאך האומאוסעקצועלע יידן פארן טאקע אפ ווייל אין יהדות טרעפן זיי זיך נישט דאס פלאץ. אנדערע טוהן וואס זיי טוהן און האפן אז גאט איז א פאטער און וועט פארשטיין.
If the only way we can sell our children on Judaism is by forbidding everything else, we are bankrupt. ~ R'abbi S Freifeld
באניצער אוואטאר
John Doe
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 169
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מערץ 05, 2012 4:38 pm
האט שוין געלייקט: 135 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 106 מאל

הודעהדורך דבילה » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 12:42 am

זר זהב האט געשריבן:סוי וואס איז די סאלושען לשיטתך?


גוגל הדור שרייבט דאך אז ס'איז בפירוש נישט דא א סאלושען און דערפאר זאלן זיי עכ"פ שווייגן ענדערש ווי מאכן דער פראבלעם גרעסער.
באניצער אוואטאר
דבילה
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 798
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 11:17 pm
האט שוין געלייקט: 1399 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 631 מאל

הודעהדורך געצל » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 1:00 am

שמעקעדיג האט געשריבן:שלו' עליכם גוטער ברודער און א דאנק פאר דיין אינפארמאציע.

כאטש ב"ה איך פעזענליך לייד נישט דערויף, ווייס איך פון אנדערע וועלכע גייען אדורך שבעה מדורי גיהנם.

דער פראבלעם מיט אונז פאררוקטע חסידים אז אלעס ווערט אראפגעקוקט, די גאנצע תורה איז נישט די פון בארג סיני, נאר פון געפילן. כ'קען געבן צענדליגער ביישפילן.

א טעראפיסט האט מיר פארציילט אז עס איז פאראן א DVD וואס אינטערוויוט אסאך פון די גדולי הרבנים בדורינו איבער דעם פראבלעם, וואס זיי האלטן מען קען טון למעשה. קיינער ווייסט נישט ווייל די תורה לאזט דאך נישט. אבער ער זאגט מיר, אז איינער קוקט איינמאל דעם ווידיאו, וועט ער מער נישט רעדן קיין שלעכט ווארט אנטקעגן די "קראנקע" אידן. די הארץ וועט צוגיין פאר רחמנות!!


איך האב געזען דעם פילם אמאל און ס'רייסט טאקע ביים הארץ.

ווער עס וויל זען דעם גאנצן פילם זאל דא אהערקליקן, אבער איך ווארף אראפ פון מיר דעם גאנצן אחריות אויב ס'וועט דיר געפעלן צו זיין א יונה'לע........
געצל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 41
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך אפריל 11, 2012 1:05 am
האט שוין געלייקט: 13 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 7 מאל

הודעהדורך געצל » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 1:07 am

גוגל הדור, האסטו אפשר שייכות צו אונזער באליבטער און שטענדיגער גוטער פריינט מגגולי ארץ און פון די גאוני הדורות מורינו ר' גוגל?

דיינע מאמרים זענען דאך אזוי מייסטערהאפטיג צונויפגעפלאכטן מיט אזא שטארקע לינקירטע שריפט, און איין שטיקל פון דיר איז ווי פופצן ארטיקלען איינגעדרייט.

גיי מיר עס באלד דורכאקערן.
געצל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 41
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך אפריל 11, 2012 1:05 am
האט שוין געלייקט: 13 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 7 מאל

הודעהדורך יאנקל » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 1:36 am

גוגל-הדור האט געשריבן: און איך קום נישט געבן דא קריטיק פון רעכטס, נאר גאר פארקערט, פון לינקס.

נאר פון ״לינקס״ - קריטיק דורך א הודעה וואס איז צוזאמענגעשטעלט פון לינקס... :like

ווי האט א קלוגער איד אמאל געזאגט -
John Doe האט געשריבן:לינקתן של גוגל הדור צריכין לימוד.
יאנקל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2917
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 10:49 pm
האט שוין געלייקט: 2613 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3792 מאל

הודעהדורך גוטער ברודער » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 1:50 am

א גוטן אווענט טייערע ברודער, איך בין דא אריינגעקומען פאר א פאר מינוט צו זעהן אויב איינער האט עפעס געשריבן, און איך דערזעה זיך מיט א גאנצן טוץ רעאקציעס. אבער גלייכצייטיג האב איך מורא באקומען אז איך בין נישט אין ריכטיגן ארט. איך האב געמיינט אז דאס איז א פלאץ פאר היימישע אידן, און דעריבער האב איך דא געלייגט מיינע ווערטער, אבער פון געוויסע רעאקציעס פון די לייענער, בפרט פון דעם רעקאציע פון גוגל הדור. אפשר פארשטיי איך נישט פונקטליך וואס ער שרייבט, אבער אויב יא, גרעניצט דאס זיך מיט כפירה און איך גלייב נישט אז דאס האט א היימישער איד געשריבן, עס קוקט מיר ליבערשט אויס ווי געוויסע רעשטלעך פון די אלטע אידישיסטן האבן זיך דא באקוועם געמאכט, און דאס האט איינער פון זיי געשריבן. עס טוט מיר זייער לייד. איך האף איך מאך א טעות, אבער אויב נישט, ווייס איך נישט אויב איך וועל קענען ממשיך זיין צו שרייבן דא.

דערווייל וועל איך פרובירן צו ענטעפרן די וואס האבן געשריבן.

יאנקל
יישר כוח פארן ברענגען דעם שטיקל פון חקירה. ר' שמואל קאמינעצקי איז טאקע א גרויסער שטיצער פון דעם ארגאניזאציע און האט שוין אסאך מענטשן געשיקט צו זיי נעמען הילף.


קאווע טרינקער
דאס גרויליגקייט דערפון איז אז עס איז קעגן דער רצון ה'. עס איז פונקט אזוי גרויליג ווי די אנדערע עבירות פון ניאוף, ווי אשת איש וכדו'.

דער פראבלעם איז נאר אז אין פאקטישן לעבן שאדט עס מער. מענטשן וועלכע ליידן פון דעם קענען זיך שווער צוזאמען לעבן מיט א פרוי און פירן א ערליכן אידישן, פרייליכן, צופרידענעם און פראדוקטיווער לעבן. און עס שטערט זיי אויף טריט און שריט, ער קען נישט גיין אין ביהמ"ד, אין גאס, אויפן באס אדער סייווי. רעדן פון דעם ענין וועט קיינמאל נישט אפשוואכן דעם אפשיי וואס ערליכע אידן האבן פון מעשים און מחשבות וועלכע זענען קעגן דעם רצון ה'. עס וועט נאר ברענגען אז מענטשן וועלכע לעבן אין גיהנם און ווייסן נישט אז עס איז בכלל פארהאן הילף, וועלן האבן ווי עס צו גיין זוכן און באקומען.

און פאר איינעם וואס ליידט פון דעם דער האט נישט קיינע ספיקות, ער טראגט נישט איבער דעם קומענדיגן אטעם וואס ער וועט געבן, ער שפירט ווי ער וויל שוין גיין פון די וועלט. איינער וועלכער איז מסופק אויב ער האט דאס בכלל, האט מעגליך אנדערע פראבלעמען, און מעגליך אז ער האט א פראצענט פון דעם, אבער נישט דער פראבלעם באמת.

און יא, ליידער איז דאס אמת אז ווען עס קומט צו דעם פעלד פון עמאציאנעלע הילף זענען די מאדערן ארטאדאקסן מער אפן דערוועגן און דעריבער איז דארט דא מער הילף אוועילעבל פאר די וואס דארפן עס. זאל דער אויבערשטער העלפן מיר זאלן זיך מיטכאפן מיט זיי.


יידל
שקויעח פאר די דברי חיזוק. דו ביסט גערעכט, און די חרבנות זעען זיך ליידער זייער שטארק אן, און דעריבער איז שטארק ראטזאם פאר ווער עס דארף די הילף זאל נישט ווארטן נאר תיכף אנרופן יונה און זיך איינשרייבן פאר דעם שבת.

קאווע טרינקער, דו האסט געשריבן: "מה ענין מחלה במציאות לבין דעה העלולה להשתנות בכל רגע."
איך בין נישט אינגאנצן זיכער וואס דו מיינסט, אבער דא רעדט זיך נישט פון סתם א דעה, עס רעדט זיך פון א עמאציאנעלע מחלה, א שטייגער ווי או סי די, אבער אויף פיל א שטערקערן פארנעם. עס איז אזא געפיהל, א נטיה וועלכע שפירט זיך ביי איר באזיצער אזוי נאטורליך אז עס קען זיך כמעט גלייבן אז ער איז אזוי געבוירן און ער קען זיך נישט העלפן. עס שפירט זיך ווי מען קען דאס נישט טוישן. און דעריבער טאקע איז דאס אזוי שווער, און דערפאר טאקע ארבעט יונה אזוי שווער צוצושטעלן די הילף פאר די וואס ווילן עס, און אויך צו פארשפרייטן דעם מעסידש איבער דעם.


קול גדול
דאס איז נישט אמת. פינטל. איך וויל דא אויסדרוקליך נישט אריינגיין אין וויכוחים איבער דעם ענין, די פילע ערליכע אידן וועלכע האבן זיך פאקטיש געטוישט זענען עדות אויף דעם אז דאס איז נישט קיין נאטורליכע זאך, און איך גיי זיך נישט טענה'ן איבער דעם. ווער עס וויל זעהן אן אויספירליכן באריכט און באשרייבונג איבער דעם ענין, קענט איר זיך איינהאדלען דער בוך וואס ארטור גאלדבערג האט ארויסגעגעבן איבער דעם ענין. דאס איז דער אויספירליכסטער און גרונטליכסטער ארבעט וועלכע איז געטוהן געווארן איבער דעם ענין, פון א תורה'דיגער שטאנדפונקט, און אויך פון א דאקטוירישן שטאנדפונקט. דער בוך קען מען באקומען אויף זייער וועב זייטל אדער ביי עמעזאן. עס הייסט לייט אין די קלאזעט.


גוגל הדור
ווי געשריבן ביים אנהייב, איך שפיר זיך זייער אומבאקוועם מיט דיר, דו קוקסט מיר נישט אויס ווי א היימישער איד, אדרבה, אויב מאך איך א טעות קלער מיר ביטע אויף. אבער איין ווארט וויל איך יא זאגן. וואס די דענקענדע געמיינדע האט צו זאגן איבער סיי וועלן ענין, אינטערעסירט מיך נישט צופיל, מיך אינטערעסירט בעיקר וואס די תורה הק' האט צו זאגן אויף דעם. און די תורה וואלט דאס קיינמאל נישט גע'אסר'ט ווען דאס וואלט געווען א נטורליכע זאך וואס מען קען נישט טוישן.

און צו דעם זענען דא פילע דאקטוירים און מענטל העלט פראפעסיאנאלן וועלכע האלטן דוקא יא אז מען קען דאס טוישן. און דער מציאות זאגט אויך אזוי, פילע מענטשן האבן זיך פאקטיש געטוישט און זענען נישט ארויסגעקומען צו'מזיק'ט, פון קיין שום גרויזאמע פרואוו. דאס איז א מיאוס'ע פראפאגאנדע פון די "דענקענדע געמיינדע" וועלכע וויל דוקא אריינברענגען און נארמאליזירן די סארט אויפפירונג אויף די גאנצע וועלט און זאגאר ביי היימישע אידן אויך.


משה געציל
דער ענין איז דא נישט שנארן (כאטש זיי וואלטן נייטיג געקענט נוצן אפאר טאללער) דער רעדע איז דא פון מודיע זיין פאר מענטשן וועגן דעם, בכדי זיי זאלן קענען גיין זיך העלפן.


דשאן
קיינער דארף נישט לעבן ווי א מלאך. ער דארף לעבן ווי א איד, און א איד זוכט הילף זיך מתגבר צו זיין אויף זיינע נסיונות, און דאס איז וואס מען דארף טוען, און פאר דעם טאקע דארפן די מענטשן זיך איינשרייבן צו דעם שבת וואס א מינוט פריער.


געציל
דאס איז א באוואסטער פילם וועלכע איז ארויסגעגעבן געווארן דורך די "דענקענדע געמיינדע" (כלשונו פון גוגל הדור) מיטן דירעקטן ציהל אריינצוברענגען און נארמאליזירן די סארט הנהגה ביי ערליכע אידן, און זיי איבערצייגן אז מען קען גארנישט טוהן דערוועגן. עס איז אבער שקר, מען קען יא טוהן, אין דבר העומד בפני הרצון. אויב וויל מען זיך העלפן דאן קען מען. עס איז נישט גרינג, עס פאדערט גאר אסאך שווערע ארבעט. אבער לפום צערא אגרא.
גוטער ברודער
א גאסט אין שטיבל
א גאסט אין שטיבל
 
הודעות: 3
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג אפריל 12, 2012 2:10 am
האט שוין געלייקט: 0 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 11 מאל

הודעהדורך געצל » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 2:07 am

גוטער ברודער, איך האף אז דא איז נישט קיין מקום וואס איז ווי דו זאגסט, ווייל א כפירה פלאץ איז נישט געמאכט פאר מיר. און איך בין נאכנישט אנגעקומען צו דורכארבעטן אלעס וואס גוגל הדור האט אריינגעריסן אין זיין תגובה (נאר די פייגעלעך זינגעריי האב איך אויסגעהערט און געווארן מיד דערפון...) איך אלס נייער דא, זע איך אז מען קען שרייבן פון פארשידענע זאכן וואס וואלט נישט געהאט א פלאץ ערגעץ אנדערשוואו. למשל דיין אשכול דא וואלט זיך נישט איבעראל געקענט אריינגליטשען...

בנוגע דעם פילם, האב איך נישט געזען ווער עס האט עס ארויסגעגעבן, אבער דער בחור'ל (אינגערמאן?) דארט איז באמת א רחמנות און די ערליכע אידן צו וועם ער איז זיך געגאנגען שואל עצה זיין, האבן אים נישט געקענט העלפן. אדרבה, זאג דו, איז דער בחור אדער די פרויען, די לעסביענ'ס אויפן פילם, נישט געבוירן מיט א נאטור אנדערש ווי די געווענליכע סדר העולם?
געצל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 41
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך אפריל 11, 2012 1:05 am
האט שוין געלייקט: 13 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 7 מאל

הודעהדורך יאנקל » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 2:31 am

א דאנק גוטער ברודער פאר די רעאקציעס. איך פערזענליך בין נישט קלאר באקאנט מיט דעם וויסנשאפטליכן מהות פון האמאסעקסואליטעט, און איך בין דאנקבאר אז איך געפין זיך אין ״קאווע שטיבל״ וואו גוגל-הדור דערציילט איין זייט פון דער מטבע (און איך זע בכלל נישט וואו עס ליגט כפירה דערין), אזוי אז אין רעאקציע הערן מיר פון דיר די אנדערע זייט. איך מיין אז מיט דיין הודעה האסטו געמאכט היסטאריע מיט׳ן רעדן צום ערשטן מאל צו היימישע אידן איבער דעם ביטערן פראבלעם, איז לאמיר זיין דאנקבאר אז מיר קענען יעצט צום ערשטן מאל גוט דורכאקערן די נושא און עס דורכרעדן פון אלע פערספעקטיוון ווי אינטעליגענטע אידן.

איך האב צוגעצייכנט צו דעם ארטיקל פון גאלדבערג אין חקירה, און איך וואלט געוואלט מוסף זיין אז באלד נאך יענעם ארטיקל איז דא נאך אן ארטיקל פון דר. יוסף בערגער (דער גאנצער ארטיקל קען מען לייענען דא), וואו ער נעמט אן אן ענליכן מהלך צו אונזער גוטער ברודער, אז עס איז באמת יא שייך צו היילן.
יאנקל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2917
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 10:49 pm
האט שוין געלייקט: 2613 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3792 מאל

הודעהדורך לאדיך אפ » דאנערשטאג אפריל 19, 2012 10:58 am

איך האב נישט אזוי בעיון דורכגעליינט דעם אשכול, איך וויל נאר ארויסברענגען איין פוינט בנוגע וואס גוטער ברודער האט מורא אז ער איז נישט אינעם ריכטיגן פלאץ צוליב גוגל-הדור'ס "כפירה". ווי איך פארשטיי (און די גבאים זענען מכובד מיך אויסצובעסערן) איז קאווע שטיבל דירעקט נישט קיין מקום וואס פארנעמט כפירה. עס איז דא אויף א יעדן תגובה אזא קנעפל וואס מ'דרוקט אויב מ'וויל באריכטן א תגובה, און די גבאים נעמען קעיר דערפון. איך פארשטיי אז גוגל-הדור'ס תגובה איז "אויפגעקלערט". אבער די גבאים קענען עס נישט מעקן ווייל זייער הענד זענען געבינדן ווייל זיי האבן זיך פארפליכטעט נישט צו מעקן ווילאנג עס איז נישט אויסדרוקלעך קיין סתירה מיט יהדות. גוטער ברודער האט געזאגט אז ס'איז כפירה ווייל דער באשעפער וואלט נישט גע'אסר'ט עפעס מיט וואס מ'ווערט געבוירן. (אגב, כ'מיין אז נישט דאס איז די ווארט - צו מען ווערט געבוירן דערמיט צו מ'באקומט עס שפעטער. די ווארט איז צו 'קען זיך טוישן צו נישט). אבער גוטער ברודער האט נישט געברענגט קיין מקור וואס זאגט אז איינער וואס זאגט פארקערט איז א כופר. כ'פארשטיי אז אזא מיינונג איז אויפגעקלערט, אבער אויפגעקלערט איז נישט סינאנאמאס מיט כפירה. איך בין זיכער אז אויב וועט גוטער ברודער צו צייגן און ווייזן אז "קוק, דא און דא שטייט אז מ'טאר נישט זאגן ווי גוגל-הדור זאגט, וועלן די גבאים גראד פארמעקן גוגל'ס תגובה (אדער ווארפן אין מיסטקאסטן).
באניצער אוואטאר
לאדיך אפ
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 660
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך מערץ 14, 2012 10:49 pm
האט שוין געלייקט: 299 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 246 מאל

נעקסט

גיי צוריק אחיעזר

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 2 געסט