רעאקציעס, רעטראספעקט, און מלחמה אויף טעכנאלאגיע

רעאקציעס, רעטראספעקט, און מלחמה אויף טעכנאלאגיע

הודעהדורך העניך » מיטוואך פעברואר 10, 2016 9:54 pm

אין לויף פון איר היסטאריע, האט כלל ישראל מיטגעלעבט נסיונות פון פארשידענע סארטן וועלכע האבן געדראעט צו טוישן איר מהות. אין דער תקופה פון אליהו איז געווען א נסיון נישט צו גלייבן אין דעם נביא ה', און די ריכטיגע רעאקציע איז געווען צו שטארקן די אמונה אין אליהו. אין דער תקופה פון שבתי-צבי, ווידעראום, איז געווען א נסיון יא צו גלייבן אין אים, און די ריכטיגע רעאקציע איז געווען נישט צו גלייבן אין דעם משיח שקר.

צוריקגעקוקט, אין רעטראספעקט בלע"ז, זעט עס אונז אויס גרינג צו קענען אידענטיפיצירן די ריכטיגע רעאקציע צו יעדער צייט. עס איז ביי אונז ברור, אז א מענטש מיט לאגישן און ערליכן טראכט האט אין אליהו'ס תקופה גרינג געקענט מאכן דעם ריכטיגן באשלוס צו גלייבן דווקא די נביאי אמת, און אין שבתי-צבי'ס תקופה וואלט דער אמת'ער חכם וצדיק אוודאי געוואוסט נישט צו גלייבן אין דעם פאלשן משיח. אבער עס איז ווייט נישט אזוי. עס איז קיינמאל נישט קלאר וואס די ריכטיגע רעאקציע דארף זיין, און עס קען נעמען צענדליגער יארן, אדער גאר הונדערטער יארן, ביז מ'קען צוריקקוקן און זען ווער עס האט געקליבן די ריכטיגע דירעקציע.

אין מיינע מחשבה'דיגע אויערן הער איך די פאלגנדע דרשה פון א חשוב'ן רב אין דער תקופה פון שבתי-צבי:

"מורי ורבותי! מיר שטייען היינט אין א צייט וואס עס הערשט א געוואלדיגע צעמישעניש ביי ערליכע אידן, און מ'ווייסט נישט וואו זיך צו ווענדן. נאך אזויפיל יארן אין דעם ביטערן גלות, האט דער אויבערשטער אונז געהאלפן און אונז געשיקט דעם גואל, רוח אפינו משיח ה', שבתי-צבי יחי', און מיר דארפן וויסן אונזער פליכט אין דער יעצטיגער צייט, מה ה' שואל מעמך.

"עס זענען פאראן אזעלכע וואס פירן א מרידה אין דעם משיח ה', און לייקענען אין זיין געטליכקייט. אויף אונז, ערליכע אידן יראי ה', ליגט אן אחריות אריינצולייגן אין זיך און אין די הערצער פון די בני משפחה, די ווייב און די קינדער, צו וויסן און צו גלייבן אז שבתי-צבי איז געשיקט געווארן אונז אויסצולייזן פון דעם ביטערן גלות.

"שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך! אין לויף פון דער אידישער היסטאריע זענען געווען אומצאליגע מאל וואס אידן זענען געשטאנען פאר א פרשת דרכים. הלנו אתה אם לצרינו, זענט איר מיט אונז, מיט ערליכע אידן נאמנים לה' ולתורתו, אדער חלילה מיט די וואס האבן אויסגעקליבן צו גיין מיט די אנדערע, די וואס האבן אראפגעווארפן פון זיך דעם עול התורה, און האבן מחליט געווען צו גיין מיט אנדערע וועגן. זע נאר זע, אין דער תקופה פון אליהו הנביא, ווען דער אויבערשטער האט, פונקט ווי היינט, געשיקט א נביא ה' צו מוסר'ן אידישע קינדער, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, און דאך זענען געווען אידן וואס האבן נישט געזען און געהערט דעם רצון ה' און זענען געגאנגען בדרכים עלקלקות און געלייקט אין אליהו.

"וואס איז געבליבן פון זיי אלע? וואו זענען זיי היינט, די אלע וואס האבן געלייקט אין דעם נביא ה'?! קוקט זיך אום דא אין בית הכנסת, קוקט אין די גאסן פון שטאט, זעט טויזנטער אידן יראים ושלמים. פון וועמען שטאמען מיר? מיר שטאמען פון אור-עלטערן וועלכע האבן אין דער תקופה פון אליהו הנביא געמאכט די ריכטיגע באשלוס, אנצונעמען דעם נביא ה'.

"אין יארן ארום, ווען מיר וועלן זוכה זיין אז די מלכות פון שבתי-צבי וועט נתגלה ווערן פאר דער גאנצער וועלט, און מ'וועט זיך ארומקוקן און זען טויזנטער ערליכע אידן. וועמען וועט מען דארטן זען? ווער וועט בלייבן א חלק פון כלל ישראל לשם ולתפארת? די ערליכע אידן וואס ווייסן און פארשטייען אז שבתי-צבי איז אונז געשיקט געווארן פון הימל צו ברענגען די בשורת הגאולה, און אונז ענדליך אויסלייזן פון דעם ביטערן גלות – די אלע וועלן ווייטער ממשיך זיין דעם כלל ישראל. פון די אלע אנדערע וועט גארנישט איבערבלייבן, ס'וועט נישט בלייבן קיין שריד ופליט פון זיי, פונקט ווי ס'איז גארנישט געבליבן פון די אלע אנדערע וואס האבן געמאכט די נישט-ריכטיגע באשלוסן אין לויף פון אלע דורות.

"איז יעצט ווען מיר שטייען פאר א פרישן פרשת דרכים, ווען מיר טראכטן צי מיר וועלן אננעמען די געטליכקייט פון שבתי-צבי, אדער חלילה לייקענען דערין, פרעגט זיך אליין, פרעגט אייערע קינדער: וועט איר זיין ווי די אידן וואס האבן געגלייבט אין אליהו הנביא, אדער ווי די וואס האבן געלייקנט ר"ל? וועט איר זיין ווי די אידן וואס האבן געגלייבט אין דעם כוח התורה פון די גאונים, אדער די וואס האבן אפגעלאכט דערפון, און געגאנגען מיט די קראים ר"ל? כלל ישראל איז דורכגעגאנגען די אלע פרשות דרכים, און זיי אלע איבערגעלעבט. נאר די וואס האבן געמאכט די ריכטיגע באשלוס, נאר די וואס האבן געפאלגט די עיני העדה, וואס האבן געזען און פארשטאנען וואס דער אויבערשטער וויל פון אונז אין יענעם מצב, נאר די זענען געבליבן.

"לאמיר אלזא, טייערע אידן, נאכאמאל מקבל זיין אויף זיך דעם עול מלכות שמים, און דעם עול פון שבתי-צבי דער מלך המשיח."

(וכל העם געה בבכי, ואמרו "ה' הוא האלוקים", שבע פעמים, ואח"כ "שבתי צבי הוא המשיח", שבע פעמים.)


יענער בעל דרשן האט אפשר געזאגט פיינע זאכן (כ'האב אויסגעלאזט א גרויס חלק פון זיין דרשה), אבער ער האט געמאכט איין פונדאמענטאלער טעות. די רעאקציע צו דעם נסיון פון איין תקופה קען זיין גענצליך אנדערש, 180 גראד, פון דער פאסיגער רעאקציע אין א צווייטער תקופה. אויב אין דער תקופה פון אליהו האט מען געדארפט גלייבן אין דעם זעלבסטדערקלערטן נביא, מיינט דאס נישט אז אין דער תקופה פון שבתי-צבי דארף מען אויך גלייבן אין אים. די פאסיגע רעאקציע קען יעצט זיין אז מ'דארף דווקא לייקענען אין דעם זעלבסטדערקלערטן משיח.

אפילו ביי חרדים פארשטייט מען דאס. סאטמארער חסידים גלייכן אונטערצושטרייכן ווי זייער רבי ז"ל האט געהאט א געוואלדיגן שכל הישר צו פארשטיין אז זאכן וואס זענען געווען פאסיגע רעאקציעס אין געוויסע תקופות האבן נישט געטויגט פאר אנדערע תקופות. דער באקאנטסטער ביישפיל איז מיידל-שולעס – וואס פאר'ן קריג אין אייראפע איז די פאסיגע רעאקציע געווען זיך צו קעגנשטעלן דערויף בכל החומר, און שפעטער אין אמעריקע איז די ריכטיגע רעאקציע געווען דווקא צו בויען אזא שולע, און דייקא מיט סעקולערע לימודים אויף א הויכן שטאפל.

אין די לעצטע יארן גייען מיר דורך די תקופה פון די רעאקציעס אויף די נסיונות וואס טעכנאלאגיע ברענגט היינט. בעלי-דרשנים און רבנים נעמען אפיר זייער ארסענאל פון ביישפילן פון דער אידישער היסטאריע, ברענגען עמלקים, נביאי שקר, ערב רב, שבתי-צבי, וכו' – יעדער פרשת דרכים וואס איז נאר געווען ביי כלל ישראל אין לויף פון די יארן, און שטעלן א פאראלעל צום היינטיגן נסיון. בעיקר נעמט מען אפיר די רעאקציעס וועלכע מ'האט געזען אין דער תקופה פון השכלה, און מ'שטעלט דאס א גזירה שוה צו די ריכטיגע רעאקציעס וואס מ'דארף האבן היינט.

אויב איז אין דער תקופה פון השכלה געווען ריכטיג צו איזאלירן ערליכע אידן, מאכן טריף-פסול יעדע זאך וואס קען נאר האבן א שייכות מיט חכמה און וויסנשאפט, מיינט דאס אז מ'מוז זיך אויך אזוי ספראווען מיט דעם נסיון פון אינטערנעט? איז אזוי פשוט אז אפשאפן יעדן לעכל פון חכמה, פאר'טרפ'ען יעדעס ביסל זעלבסטשטענדיגקייט, אפרייסן נאך מער יעדן שייכות צו דער אלגעמיינער וועלט – און צוקומען צו דעם ציל דורך דערדרוקן, פארשרייען, סטראשען, און דערשרעקן און צערייצן אבות על בנים ובנים על אבות – איז דער ריכטיגער ווען וויאזוי זיך אומצוגיין מיט דעם היינטיגן נסיון? איז דאס ממש אזוי פשוט און פארשטענדליך אז דאס דארף זיין די רעאקציע?

איז איינעם בייגעפאלן אז פונקט ווי דער סאטמארער רבי בשעתו, דארף מען היינט דווקא רעאגירן מיט'ן אביסל מער עפענען די קוועלער פון וויסנשאפט, מיט אביסל מער לויז מאכן די לעבן-צוואנגען, מיט אביסל זיך ארומקוקן אויף דער וועלט, און זען וויאזוי מיר דארפן צופאסן דעם לעבן פון אונזערע קינדער צו די ערווארטונגען אינעם איין-און-צוואנציגסטן יאר-הונדערט?

וואס איך זאג קלונגט ווי כפירה און "אויפגעקלערטקייט" אין דער יעצטיגער אטמאספערע. אבער איך פרעג דאס מיט דער פולסטער אויפריכטיגקייט. דער פאראלעל צו דעם נסיון פון השכלה איז גאר ווייט פון א הוכחה אז מיר דארפן זיך ספראווען מיט דעם פראבלעם אויפ'ן זעלבן אופן. אונזער רעאקציע צו דעם יעצטיגן נסיון איז א מכשפה-געיעג, א וויטש האנט בלע"ז, מ'צערייסט משפחות, מ'רייצט קינדער קעגן די אייגענע עלטערן, און אין דעם פראצעס פרעמדט מען אפ טויזנטער פון אונזער יוגנט פון דעם לעצטן אידישן געפיל.

אין דער צייט פון דעם נסיון איז די ריכטיגע רעאקציע קיינמאל נישט זעלבסטפארשטענדליך. עס איז נאר ווען מ'קוקט צוריק וואס דאן קען זען וואס וואלט געווען ריכטיג. עס איז זייער גרינג צוריקצוקוקן צו תקופות אין היסטאריע, און באצייכענען וועלכע צדדים זענען געווען גערעכט, און וועלכע רעאקציעס זענען געווען פאסיג. ווען צענדליגער טויזנטער אידן, רבנים, חשוב'ע אידן, גאנצעטע חסידישע הויפן, זענען געווען אין דעם טירוף פון רודפ'ן (אדער שטילשווייגן וועגן די רדיפות אויף) האדמו"ר ר' מיכל לעבאוויטש האט מען אויך געצויגן פאראלעלן צו שבתי-צבי און אנדערע פסול'ע פיגורן אין היסטאריע. מ'האט מיט א זיכערקייט געצאפט דאס בלוט פון אומשולדיגע מענער, פרויען און קינדער, אלעס אויפ'ן באזיס פון היסטארישע פאראלעלן, און לעכערליכע מסקנות איבער וואס די רעאקציעס דארפן זיין. היינט קוקט מען צוריק און דאס פנים פלאמט פאר בושה.

קוקנדיג צום עתיד איז דער אנגענומענער נאראטיוו אז מ'וועט זען די "אינטערנעט אסיפה" אין סיטי-פיעלד ווי א מאמענט וואס האט אנגעהויבן אן עפאכע פון חיזוק יהדות. אבער די אלע וואס נוצן יעצט אט די זיכערקייט צו צאפן אידיש בלוט, צו פארקנעכטן אידן פיזיש און גייסטיש, דארפן נעמען די מעגליכקייט אין באטראכט אז עס איז יתכן אז מ'וועט צוריקקוקן צו דער אסיפה מיט בושה-פארפלאמטע פנימ'ער. אין צענדליגער יארן ארום, אפשר נאכ'ן זיך טיילווייז ערהוילן פון די שרעקליכע תוצאות פון דער יעצטיגער מכשפה-געיעג, וועט מען צוריקקוקן צו דער "אסיפה" און מ'וועט זען אין איר די אנפאנג צו א שווארצער עפאכע פון טעראר על טהרת הקודש וואס האט נאר אויסגעהוילט דאס לעצט ביסל לחלוחית פון אונזער וואקלדיגער אידישקייט.
האט איר הנאה געהאט פון מיין ארטיקל? גיט א 'לייק' און שיקט א לינק צו אייערע פריינט. אבער בשום אופן נישט קאפירן דעם גאנצן ארטיקל און שיקן ווייטער - אדם אוסר את שלו.
העניך
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 353
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג יאנואר 25, 2016 6:54 pm
האט שוין געלייקט: 369 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1786 מאל

Re: רעאקציעס, רעטראספעקט, און מלחמה אויף טעכנאלאגיע

הודעהדורך דעת תורה » מיטוואך פעברואר 10, 2016 10:07 pm

סיטי פיעלד גופא איז לאו דוקא עפעס שלעכט; פארוואס זאל מען נישט לייגן קיין ריזאנעבל פילטערס? אז מ'וויל קענען לעבן אינעם 21'סטן יאר הונדערט, און זיך ספראווען אין די זעלבע צייט מיט אירע טשעלענדזשעס, איז א ריזאנעבל פילטער א געוואלדיגע איידיע.

כאטש דאס איז א קליינער טייל פון די זיך צופאסן צום אינטערנעט לייף סטייל, איז עס דאך א וויכטיגע שריט. דאס אליין גייט נישט ראטעווען כלל ישראל, און ווי מער איבערגעטריבן און פרום עס איז אלס מער מאגער זענען די שאנסן עס זאל עפעס אויפטון. אבער עס איז נאך אלס וויכטיג.

די איצטיגע כוואליע פון פרובירן צו דעמאנייזן דעם (געפילטערטן) אינטערנעט און אירע באנוצער, דאס גייט מיאוס בעקפייערן, בלי ספק.
האזהרה שהזהרנו מלהיות חפשיים במחשבותינו, עד שנאמין דעות המנגדות לדעות שהביאה התורה, אלא נגביל את מחשבתנו ונעשה לה סייג שתעמוד אצלו - והן מצוות התורה ואזהרותיה.
והוא אמרו יתעלה: "ולא תתורו אחרי לבבכם"... זו מינות. (ספר המצוות להרמב"ם ל"ת מ"ז)
דעת תורה
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2129
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מערץ 18, 2013 1:07 am
האט שוין געלייקט: 4429 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1718 מאל

הודעהדורך העניך » מיטוואך פעברואר 10, 2016 10:12 pm

ריכטיג, כ'רעד נישט פון דער אסיפה גופא, וואו עס זענען געזאגט געווארן זאכליכע דיבורים (געמישט מיט ראדיקאליזם, פארשטייט זיך). אבער ס'איז קלאר אז אין היסטאריע וועט די אסיפה באצייכענען די "מאמענט וואס האט אנגעהויבן" די יעצטיגע עפאכע.
האט איר הנאה געהאט פון מיין ארטיקל? גיט א 'לייק' און שיקט א לינק צו אייערע פריינט. אבער בשום אופן נישט קאפירן דעם גאנצן ארטיקל און שיקן ווייטער - אדם אוסר את שלו.
העניך
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 353
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג יאנואר 25, 2016 6:54 pm
האט שוין געלייקט: 369 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1786 מאל

Re: רעאקציעס, רעטראספעקט, און מלחמה אויף טעכנאלאגיע

הודעהדורך דעת תורה » מיטוואך פעברואר 10, 2016 10:19 pm

אבער לגוף דבריך, אין רעטראספעקט, ווער זאגט בכלל אז די וועג וויאזוי מ'האט געהענדלט די השכלה, רעפארם און סעקולעריזם איז געווען א סוקסעס? עס לאזט זיך ארגומענטירן, אז דער ענד רעזולטאט (וויפיל פראצענט קינדער און אייניקלעך און דורות פון די - 99 פראצענט ארטאדאקסישע - אידנטום ביים אנהייב פון 19'טן יאר הונדערט, זענען געבליבן שומרי תורה, אויב בכלל אינעם אידישן פאלק?) איז געווען וויסטער הילכיגער דורכפאל.

אוודאי, מ'קען צוריק טענה'ן אז ווען נישט די מיטלען וואס מ'האט אנגענומען וואלט דאס קליינע פראצענט אויך נישט געבליבן, אדער אז עס לוינט ענדערש צו בלייבן א קליינע ריינע שמן זית זך און א כפרה מיטן כלל האומה, אבער איך בין בכלל נישט זיכער אז די ארכיטעקטן פון די קאנטער מערכה זענען שטאלץ מיט די פירות, און וויפיל זאכן זיי וואלטן געטון אנדערש ווען זיי האבן ווען דעם פולן בילד פאר זיך.
האזהרה שהזהרנו מלהיות חפשיים במחשבותינו, עד שנאמין דעות המנגדות לדעות שהביאה התורה, אלא נגביל את מחשבתנו ונעשה לה סייג שתעמוד אצלו - והן מצוות התורה ואזהרותיה.
והוא אמרו יתעלה: "ולא תתורו אחרי לבבכם"... זו מינות. (ספר המצוות להרמב"ם ל"ת מ"ז)
דעת תורה
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2129
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מערץ 18, 2013 1:07 am
האט שוין געלייקט: 4429 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1718 מאל

הודעהדורך פליקער » דאנערשטאג פעברואר 11, 2016 1:03 am

מען ברויך נישט ווארטן צי לאנג, מען קען שוין איצט זען די פינסטערע ריזאלטאטן פון די מערכה,

קודם זעיט מען די פאלטשקייט פון אלע מוסדות, ווי זיי בת היענ'ווען זיך, און מאכן זיך ווי זיי זעין גארנישט וואס עס טוט זיך, זיי גייען מיט די קעפ און די הייעך און פלאכען ארים מיט אלע ערליי פארעם'ס ווי יעדער שווערט ביים דיכט אז ער פארמאגט נישט קיין אימגעפילטערטע, ווען אלע ווייסן דעם אמת.

ועוד די אלע וואס אינפארסירן די געזעץ זיי אלע ווייסן אויך אז און צען יאר פון איצט וועלן זיי ציריק קוקן און זיך רייסן פאר געלעכטער סארא פערד זיי זענען געוועין פארן פריוון אסר'ן אזא לעיבן'ס וויכטיגע זאך.

ווער געדענקט דען נישט די געלינגענע איסור אויף ווידיא, און סידי, און די קאמפיוטער, אה איך האב פארגעסן סיז נאך אלס אסור.
Stay away from negative people
they have a problem for every solution

קענסער קאפיטל 1 (הקדמה) קענסער 2 קאפיטל 3קאפיטל 4קאפיטל 5
באניצער אוואטאר
פליקער
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1683
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג פעברואר 28, 2014 1:45 pm
האט שוין געלייקט: 1155 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3541 מאל

הודעהדורך העניך » זונטאג פעברואר 14, 2016 1:06 pm

דעת תורה האט געשריבן:אבער לגוף דבריך, אין רעטראספעקט, ווער זאגט בכלל אז די וועג וויאזוי מ'האט געהענדלט די השכלה, רעפארם און סעקולעריזם איז געווען א סוקסעס? עס לאזט זיך ארגומענטירן, אז דער ענד רעזולטאט (וויפיל פראצענט קינדער און אייניקלעך און דורות פון די - 99 פראצענט ארטאדאקסישע - אידנטום ביים אנהייב פון 19'טן יאר הונדערט, זענען געבליבן שומרי תורה, אויב בכלל אינעם אידישן פאלק?) איז געווען וויסטער הילכיגער דורכפאל.

אוודאי, מ'קען צוריק טענה'ן אז ווען נישט די מיטלען וואס מ'האט אנגענומען וואלט דאס קליינע פראצענט אויך נישט געבליבן, אדער אז עס לוינט ענדערש צו בלייבן א קליינע ריינע שמן זית זך און א כפרה מיטן כלל האומה, אבער איך בין בכלל נישט זיכער אז די ארכיטעקטן פון די קאנטער מערכה זענען שטאלץ מיט די פירות, און וויפיל זאכן זיי וואלטן געטון אנדערש ווען זיי האבן ווען דעם פולן בילד פאר זיך.

זייער אמת'ע נקודה, אבער מיין ארטיקל איז טאקע נניח אז די אמאליגע רעאקציעס זענען יא ריכטיג געווען.
האט איר הנאה געהאט פון מיין ארטיקל? גיט א 'לייק' און שיקט א לינק צו אייערע פריינט. אבער בשום אופן נישט קאפירן דעם גאנצן ארטיקל און שיקן ווייטער - אדם אוסר את שלו.
העניך
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 353
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג יאנואר 25, 2016 6:54 pm
האט שוין געלייקט: 369 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1786 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » זונטאג פעברואר 14, 2016 2:33 pm

העניך האט געשריבן:ריכטיג, כ'רעד נישט פון דער אסיפה גופא, וואו עס זענען געזאגט געווארן זאכליכע דיבורים (געמישט מיט ראדיקאליזם, פארשטייט זיך). אבער ס'איז קלאר אז אין היסטאריע וועט די אסיפה באצייכענען די "מאמענט וואס האט אנגעהויבן" די יעצטיגע עפאכע.

העניך: מיט דעם ביניך אינגאנצן נישט מסכים. די אינטערנעט אסיפה אין סיטי פיעלד איז נישט געווען דער אנהויב פון די אינטערנעט תקופה. נאר די קולמינאציע פון אלע דיברים, דרשות און קול קורא'ס מיט די תקנות פון די בתי חינוך וועלכע פארבאטן צו האבן אינטערנעט אין די שטוב פון די עלטערן פון די תלמידים. די גרויסע אסיפה האט צוזאמענגעברענגט און אויסגעקלארט דעם מצב און אנגעוויזן (אדער לכה"פ געארבעט אין די ריכטונג) את הדרך אשר ילכו בה. און איינס פון די הויפט וויכטיגע מסקנות פון די אסיפה איז געווען (פון די פראקטישע מענטשן) אז מ'זאלל לייגן פילטערס אויף אלע טעכנאלאגישע כלים, אין א מעין קמפראמיס אין איינזיכט פון דעם פאקט אז דער אינטערנעט איז א פארנעם וואס ס'איז ממש נישט מעגליך צו פונקציאנירן אין די היינטיגע פארגעשריטענע וועלט אנדעם.
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 12724
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 14072 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8056 מאל


גיי צוריק אינטערנעט און אידישקייט

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און איין גאסט