קאנספיראציע אין וואשינגטאן הייבט אן צו קומען צום אויבערפלאך.

היימיש, לאקאל, און איבער דער וועלט

קאנספיראציע אין וואשינגטאן הייבט אן צו קומען צום אויבערפלאך.

הודעהדורך קאך_לעפל » מיטוואך מאי 15, 2019 11:58 am

וואשינגטאן – די דעמאקראטן און די ליבעראַלע לינקע מידיא פראבירן מיט זייער לעצטע קרעפטן צו האלטן די רוסישע-קאנספיראציע ביים לעבן, די צוויי ליבעראַלע לעגיסלאַטאָרן נאדלער און שיף רייזן ווייטער אויפן קאנספיראציע ציג וואס גאלאפירט מיט א שנעלקייט צום ריכטונג פון לאלי-לאנד, און ס'זעט זיך נישט אויפן האריזאנט אז זיי פלאנירען אמאל אפצושטייגן. אצינד שיסן זיי זייער העסליכע פאלן צום ריכטונג פונעם יוסטיץ מיניסטער וויליאם בארר. זיי זענען אויסן אים צוהאלטן אלס א מסרב לקאנגרעס, צוליב דעם וואס בארר האלט זיך צו צום געזעץ, און אנטזאגט זיך קאטאגאריש צו פארעפענטליכען געהיימע מאטריאל פונעם מוללער באריכט פארן ברייטן פובליקום. זיי פראבירן אונז צו פארטושן די מוחות און ווילן אז מיר זאלן מיינען, אז אין די דאזיגע געהיימע מאטריאל ליגט גאר דער הונט באגראבן, און אז דארט שרייבט מוללער דייטליך אז דער פרעזידענט איז יא ווירקליך א רוסישער שפיאן און אז דער פרעזידענט האט יא געשטערט יוסטיץ. איי ווי אזוי קען דען זיין אז דער אויספיר פונעם באריכט איז קאפויער? נישט געזארגט די מידיא וועט שוין אויפקומען מיט עפעס א פרישע קאנספיראציע.

אייגענליך וואס ווילן טאקע די ליבעראַלע קאנספיראטארן? פארוואס קריכן זיי נישט אראפ פונעם פאלק, און נעמען זיך טאן זייער ארבייט אלס לעגיסלאַטאָרן? האבן די לצים טאקע נישט בעסער וואס צו טאן מיטן לאנגן גרויסן טאג?
גאנץ איינפאך. זיי זענען אויסן אז די רוסישע קאנספיראציע זאל בלייבן ביים לעבן, און אז די מידיא זאל פארזעצן מיט איר אויסנאמליכע דעקונג פון די אפגעפייגערטע ליבעראַלע קאנספיראציע גענוי ווי זיי האבן געטאן פאר עטוואס מער ווי צוויי יאר נאכאנאנד. זייער ציל איז אז דער פאלק זאל נישט אינאכט נעמען די גראנדיעזע אנטוויקלונגען וועלכע הייבן זיך אצינד אן צו אנטוויקלן אין וואשינגטאן. דער יוסטיץ מיניסטער בארר הייבט אן אויפצוגראבן די קאנספיראציע פונעם סאמען ווארצל, דער קאנספיראציע צוויבל שיילט זיך א שיכט נאך שיכט. דער אנגסט ביי די ליבעראַלע קאנספירירער איז אזוי גרויס, אזש מאנכע פון זיי דרייען זיך גאר ארום מיט נאסע מכנסיים... און זיי האבן ווירקליך פארוואס...

אט איז ווי אזוי די ליבעראַלע קאנספיראציע האט זיך אנטוויקלט:
ווען פרעזידענט אבאמא האט אנגעהויבן עטוואס צו שמעקן אז פרעזידענט טראמפ גייט אים ווארשיינליך ערזעצן אין ווייסן הויז, איז ער אריינגעפאלן אין אן אויסטערלישער פאניק. פרעזידענט אבאמא איז פון שטענדיג אן געווען אויסגעשפראכענער פיינט פון פרעזידענט טראמפ, און דאס לעצטע זאך וואס ער האט געוואלט איז געווען אז דער טראמפ זאל זיין זיין נאכפאלגער. אבאמא האט זייער גוט געוויסט אז פרעזידענט טראמפ גייט צינישט מאכן זיין גאנצע האראוואניע און לעגענדע, סיי נאציאנאל און סיי אונטערנאציאנאל. דערפאר איז דער אבאמא געווען גאר אויסן אז פרעזידענט טראמפ זאל פארלירן די וואלן צו די סקאנדאל-געפלאגטע פרוי קלינטאן. אבאמא און קלינטאן האבן מער ווייניגער די זעלבע ראדיקאלע לינקע אנטשויאונגען. פרעזידענט אבאמא האט דאן אין א פרעצעדענטלאזע שריט באשלאסן צו פארוואנדלן די אמעריקאנע מאכטפולע שפיאנאש אגענטורן אלס זיין פערזענליכע וואפן צו פארניכטן זיין ארכי-פיינט פרעזידענט טראמפ. אבאמא האט אין געהיים באפוילן פאר זיין יוסטיץ מיניסטארישע לאָרעטאַ לינטש, אנצוהייבן מיט א געהיימע אויספארשונג אינעם קאמפיין פון פרעזידענט טראמפ. און אזוי האט זיך די ליבעראַלע רוסישע קאנספיראציע ביסלעכווייז אנהויבן צו שפינען שטאפל נאך שטאפל...

א טעקע פון פאלשע שפיאנאזש אינפארמאציע ווערט פארגעשעטלט אין פייסע געריכט:
די ערשטע זאך וואס די ליבעראַלע קאנספירירער האבן זיך גענויטיגט איז געווען, א געריכטליכער ערלויבעניש פון א פעדעראלע ריכטער צו שפיאנירן אויף איינגעשטעלטע אינעם טראמפ קאמפיין. ווארום געזעצליך, איז אומלעגאל פאר די רעגירונג צו שפיאנירן אויף פריוואטע מענטשען אן קיין גריכטליכע ערלויבעניש. בלויז א פעדעראלע ריכטער איז באפולמעכטיגט צו אויטארעזירן שפיאנאזש קעגן אן אינווידואלע אמעריקאנער בירגער. און צו באקומען אזא ערלויבעניש דארף ערשט פארשטעלן פארן ריכטער זאכליכע און פארלעסליכע באווייזן פארוואס די רעגירונג איז אויסן צו שפיאנירן אויף דעם באטרעפענדן.

די ליבעראַלע קאנספירירער אויף די גוטהייסונג פונעם קלינטאן קאמפיין, האבן זיך אין געהיים פארבינדן מיט א צווייפלהאפטיגער פארשוין מיטן נאמען קריסטאפער סטיל. דער סטיל איז געווען א געוועזענער בריטישער שפיאן וואס האט פארמאגט ברייטפארצווייגטע שפיאנאזש פארבינדונגן איבער די וועלט. זיי האבן פון אים פארלאנגט אז ער זאל אויסנוצן זיינע פארבינדונגן צו שאפן שמוץ אויף טראמפ. דער סטיל האט טאקע באוויזן אהערצושטעלן א גאנצע טעקע פון שמוץ אויף טראמפ. מערסטייל פון די שמוץ האט ער דערהאלטן פונעם רוסישען קרעמלין אין מאָסקווע. דער סטיל האט זיך געלאזט באצאהלן די נישטיגע סומע פון א אנדערהאלב מיליאן דאללאר! פאר די אינפארמאציע און פאר זיינע אויסגאבן. און דאס אלעס איז באצאלט געווארן דירעקט פון די קאמפיין קאסע פונעם סקאנדאל-געפלאגטע פרוי קלינטאן! די טעקע רוסישע שמוץ האט זיך טאקע דערארבען דעם נאמען אלס די רוסישע טעקע.

די דאזיגע רוסישע שמוץ טעקע האט אויף עפעס א מיסטיריעזע וועג געלאנדעט אויפן שרייב טיש פון סענעטאר זשאן מעקעין. מעקעין אלס א געטרייער אמעריקאנער בירגער האט דאס באלד אפגעשיקט צום עף-בי-איי הויפטקוואטיר אין וואשינגטאן. ווי עס האט זיך שפעטער ארויסגעשטעלט האט דאס מעקעין געטאן אויפן איניציאטיוו פון סענעטאר לינדזי גראַם. סענעטאר גראַם איז היינט צו טאג פון די אקטיווסטע מיטגלידער פונעם סענאט, וועלכע ארבייטן נאכאנאנד אויפצודעקן די ליבעראַלע קאנספיראציע און ברענגן די הויפט קאנספירער צו יוסטיץ.

די עף-בי-איי האט גרינטליך אניליזירט די אינהאלט פונעם טעקע, און זיי זענען באלד געקומען צום אויספיר אז די אינהאלט פונעם טעקע איז בלויז א הויפן מיסט וואס פארמאגט נישט קיין שום האפט. עס איז באשטאנען פון א הויפן פון רוסישע פראפעגאנדע, פריש געבאקן אין די קרעמלין אויוונס. פארט האט זיך דער געוועזענער דירעקטאר פון די עף-בי-איי, זשעימס קאומי, נישט אפגעהאלטן דאס פאָרשטעלן פארן געהיימע פייסע געריכט אלס העכסט-קראנטע שפיאנאזש אינפארמאציע. זשעימס קאומי האט קיינמאל נישט קלארגעשטעלט פארן געריכט אז די אינפארמאציע איז נישט פארלעסליך, אפגעזען פונעם פאקט אז ער זעלבסט האט גוט געוויסט אז דאס איז בלויז פאלטשע און פארפירישע אינפארמאציע. ווי אויך האט ער בייזוויליג פארהוילן פונעם געריכט אז די קלינטאן קאמפיין האט באצאלט פאר די טעקע, און ווארשיינליך צוליב פאליטישע מאטיווען. ווען דער קאראפטירטער קאומי אנטפלעקט ווען פארן געריכט דעם גאנצען ווארהייט, וואלט ווען דער ריכטער קיינמאל ווען נישט אקצעפטירט די אינפארמאציע, און זיכער ווען נישט אויטארעזירט קיין שום שפיאנאזש. קאומי האט צום גרויס שאנדע געטריי געדינט די אינטערעסן פון זיינע אויבערהארן די ליבעראַלע קאנספירירער וועלכע האבן אלע געשטינקן פון קאפ, גראד פונעם אבאמא ווייסן הויז.

קאומי האט שוין דאן געוויסט אז דאס ערשיינונג פונעם טעקע איז נישט געווען קיין בלויזער צופאל. ווארום די סטעיט דעפארטמענט האט אויך געהאט אניליזירט די טעקע. א הויכראנגיגע באאמטע אין די סטעיט דעפארטמענט האט זיך פארבינדן מיט סטיל צו דיסקאסירן די טעקע אינהאלט, און זי האט באלד געזען אז דער סטיל איז גאר א צווייפלהאפטיגער פארשוין. סטיל האט דאן איר אויך געזאגט, אז ס'איז קריטיש אז די אינפארמאציע פונעם טעקע זאל פארעפנטליך ווערן נאך איידער די וואלן. און די עף-בי-איי האט ערהאלטן די געהיימע נאטיצן פונעם זיצונג צווישן סטיל און די סטעיט דעפארטמענט באאמטע. קאומי איז דייטליך געווען גענוי אינפארמירט איבער דעם, פארט האט דאס אים נישט צוריק געהאלטן פון צו אקטיוויזירן א פולשטענדיגער קאנטאר-שפיאנאזש אויספארשונג מיטן גאנצן קנאק קעגן פרעזידענט טראמפ. דער אפאראציע איז גערופן געווארן מיטן נאמען "קראספייער האריקעין". אינעם שפיץ פונעם אויספארשונג האט קאומי געשטעלט דעם גרעסטן טראמפ האסער פונעם גאנצן ערד קוגל, הער פוטער סטראק.

אפראראציע קראספייער האריקעין:
סטראק האט באלד צוגעטרעטן צו די ארבייט מיטן גאנצן אייפער. ער האט זיך נישט אפגעהאלטן פאר גארנישט אויף דער וועלט – ער האט אפילו אפילו אונטערגעשיקט א פארשטעלטע אגענטקע וועלכע זאל פראבירן אונטער צושטעלן א פאסקע פאר דזשארזש פּאַפּאַדאָפּאָולאָס, וועלכער האט דאן געדינט אלס א פאליטישער סטראטעגיסט אינעם טראמפ קאמפיין. דער סטראק מיט זיין אויבערהאר קאומי האבן געארבייט גאר כיטרע, זיי האבן דירעקט געלאזט ארויסגערינען שטיקלעך געהיימע אינפארמאציע צו די פרעסע, און דאן האבן זיי זיך באנוצט מיט די פרעסע רעפארטאזשן געבויעט אויף די אינפארמאציע, צו באקומען נאך ערלויבענישן פונעם פייסע געריכט צו שפיאנירן אויף נאך איינגעשטעלטע אינעם טראמפ קאמפיין. אין רעזולטאט זענען די נאנסטע מענטשען צו טראמפ, א שטייגער ווי פּאַפּאַדאָפּאָולאָס, מייקל פלין, פאולוס מאַנפאָרט, קאַרטער פעידזש, ראַדזשער סטאָון, און נאך, געווען אונטער די פולשטענדיגע אבזערוואציע פון די קאנטער-שפיאנאזש איינהייטן פון די עף-בי-איי, און זענען ענווענטועל אויסגעשטאנען קרימענאלע קלאגעס פון ליגנד זאגן פאר די עף-בי-איי א.ד.ג.

עס איז ממש אומגלויבליך. די העכסטע שישקעס פון די עף-בי-איי וועלכע זענען געווען געשוואוירענע טראמפ-האסער, האבן פארגעשטעלט פארן געהיימען פייסע געריכט אינפארמאציע וואס זיי זעלבסט האבן געוויסט אז ס'איז גענצליך פארפירעריש און פאלטש, און אז ס'איז בלויז אונטערגעשטעלט געווארן דורך די קלינטאן קאמפיין מיטן ציל צו סאבאטשירן די קאמפיין פון פרעזידענט טראמפ. דאס באדייט אין אנדערע ווערטער אז די העכסטע שישקעס פון די עף-בי-איי האבן אויסגענוצט זייער מאכטפולע פאזיציעס, און אומלעגאל שפיאנירט און זיך איזדעקעוועט אויף אומשולדיגע אמעריקאנער בירגער, בלויז פארן זינד פון האבן אנדערע אנטשויאונגען ווי זיי. דאס איז ממש א הימל געשריי אז דאס האט ווירקליך געקענט פאסירן אינעם פרייער אמעריקע.

די צוויי פאסקודניאקעס קאומי און סטראק געהאלטן דאס אויספארשונג אין גרעסטן געהיימעניס, אויס זארג אז אין פאל טראמפ פארלירט די וואלן, זאל ער נישט קענען אנצייגן אז דאס איז געווען צוליב זייערע אויספארשונגן... נישט בלויז האט דער אלגעמיינע פובליקום האט נישט געוויסט פון אנגייענדע אויספארשונגען, נאר טראמפ זעלבסט האט אויך גאר נישט געוויסט. אונטער נארמאלע אומשטענדן וואלט ווען די עף-בי-איי אינפארמירט טראמפ אז די רוסן זוכען צו קאלאבארירן מיט זיינע מענטשען, אזוי אז ער זאל זיך קענען אויסהיטן פון זיי. אבער דער סטראק האט דאך דאס זיכער נישט געוואלט, ווארום ער האט דאך געהאפט אז טראמפ וועט ענווענטועל אריינפאלן אין א פאסקע...
אבער פרעזידענט אבאמא און וויצע פרעזידענט ביידען האבן יא געוויסט איבער דעם אויספארשונג, זיי האבן באקומען רעגלמעסיגע פארשריט באריכטען איבער די דעטאלן פון די געהיימע אויספארשונג.
אצינד ארבייט דער יוסטיץ מיניסטער בארר געוואור צו ווערן וויפול דער אבאמא האט טאקע געוויסט איבער די קרימענאלע אקטן וואס שפילט זיך אפ הארט אונטער זיין נאז. דאס איז איינס פון אורזאכן פארוואס די ליבעראַלען גייען אצינד באנאנעס...

דער אנגייענדע געהיימע אויספארשונג ווערט פארעפענטליך דורך קאומי:
דאס אומגלויבליכס האט ווירקליך פאסירט אפגעזען פון אלע ערווארטונגען. דאס ערגססטע קאשמאר פון די ליבעראַלען איז פארווירקליכט געווארן. פרעזידענט דאנאלד זשעי. טראמפ איז אריינגעוועלט געווארן אלס דער 45-טער פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן. די ליבעראַלען זענען געווען שאקירט צום טויט, און א שווארצער גייסט פון אומבאהאלפנקייט האט זיי ארומגענומען. זיי האבן זייער גוט געוויסט אז אנדערע ווינטן גייען אנהייבן בלאזן אין וואשינגטאן, די לאנג איינגעזעצענע פאליטישער זומפ אין וואשינגטאן גייט ענדליך נאך לאנגע יארן אנהייבן עטוואס אפצוטרוקענען. א פארצווייפלטער זענדונג איז באלד ארויס פון העכסטע ליבעראַלע שישקעס, אז די ליבעראַלע קאנספיראציע מוז שוין פארוואנדלט ווערן צו א ווירקליכער פאקט. דער באפעל האט געלויטעט אז יעדער איז פארפליטעט צו גלייבן אז פרעזידענט טראמפ האט קאלאבארירט מיט די רוסן, ווער ס'וועט נישט גלייבן אז דער פרעזידענט איז ווירקליך א רוסישער אגענט דארף ספאנטאניש אראפגעריסן ווערן אויפן ארגסטן און דעקלערט ווערן אלס א אומפאטריאט און אלס ארכי פיינט פון די קאנסטאטוציע. די לינקע מידיא האט זיך גענומען צו דער ארבייט מיטן גאנצן קנאק. נאכט נאך נאכט זענען די מידיא נעצען פארפלייצט געווארן מיט שוידערליכע אנטדעקונגען איבער אנגעבליכע קאלאבאראציע צווישן די רוסן מיט טראמפ. די ליבעראַלע קאנספיראציע איז געווען אין פולן קראפט. די אנדערע ווערטער די העכסטע ליבעראַלע שישקעס האבן געשלאסן א געהיימער בונד מיט די לינקע מידיא בייזוויליג צו פארפירן די אמעריקאנע מאסן מיט פארפירערישע אינפארמאציע... סארא שאנדע...

דירעקטער קאומי האט דאן ענדליך אינפארמירט פרעזידענט טראמפ איבערן עקזיסטענץ פונעם רוסישען שמוץ טעקע איבער אים. ער האט אבער גלייכצייטיג בארואיגט דעם צושטורעמטן טראמפ אז די עף-בי-איי האט אלעמאל געוויסט אז די אינהאלט פונעם טעקע איז הוילע שטירן אפפאל. און ער האט האט אויך דאן געזאגט פארן פרעזידענט אז ער זעלבסט איז נישט אונטער אויספארשונג. ווי ס'איז היינט צו טאג באוויסט איז דאס געווען פאלש און פארפירעריש...

די העכסטע קעפ פון די עף-בי-איי פליען פון אמט, און דער ספעציעלער קאנסול קומט צו שטאנד:
די רעפובליקאנער לעגיסלאַטאָרן אינעם רעפרעזאנטן הויז האבן אנגעהויבן צו פארדעכטיגען אז עפעס איז נישט אין דער ארדענונג מיט דעם קאומי און סטראק. דער אויספארשונג איז געלאפן צו שטארק איינזייטיג. זיי האבן אנגעהויבן צו פארפירן אז דער אינפעקטאר-גענעראל זאל אריינקוקן אינעם אויספארשונג, און אהערשטעלן פאר זיי פארשידענע דאקאמענטאציעס איבערן אנגייענדען אויספארשונג. ווי ס'האט זיך ארויסגעשטעלט זענען די רעפובליקאנער לעגיסלאַטאָרן געווען הונדרעט פראצענט גערעכט. פון די טעקסט זענדונגן צווישן די צוויי ליבע-פייגלעך סטראק און א עף-בי-איי אדוואקטקע ליסא פעידזש מיט וועם דער פארהייראטער סטראק האט דאן אנגעהאלטן געשלעכטליכע באציאונגען, האט זיך ווירקליך ארויסגעשטעלט דאס אויסטערלישע האס וואס דער סטראק טראגט אויף פרעזידענט טראמפ, און ווי שטארק ער איז געווען אויסן צו סאבאטאזשירן דאס פרעזידענטשאפט פון פרעזידענט טראמפ. אין רעזולטאט פון די אנטדעקונג איז דער טראמפ-האסער סטראק געווען געצווינגן צו רעזיגנירן פון אמט מיט שאנדע.

נישט לאנג דעראויף האט פרעזידענט טראמפ געדאנקט קאומי פון זיין פאסטן אלס דער דירעקטאר פון די עף-בי-איי. אין רעאקציע צו זיין אויפזאגונג האט דער באבלאזענער שטאלצער קאומי אומלעגאל ארויסגערינען צו די פרעסע, העכסט-געהיימע נאטיצן פון זיצונגען צווישן אים אין טראמפ וועלכע האבן אנגעבליך געקענט אנדייטן אז דער פרעזידענט האט געזוכט צו שטערן יוסטיץ. אין רעזולטאט האט דער צייטווייליגער דירעקטאר פון די עף-בי-איי אנדרוי מאקעיב אינאיינעם מיט זיין וויצע ראד רויזענשטיין אסעמבעלירט דעם ספעציעלע קאנסול ראבער מוללער, וועלכע האט ענווענטועל נאך צוויי יאר גענצליך ריינגעוואשן דעם פרעזידענט פון סיי וועלכע רוסישע קאלאבאראציע, און דייטליך באשטעטיגט אז דער פרעזידענט האט נישט געשטערט יוסטיץ. און די ליבעראַלע קאנספיראציע האט געקראכט פון גאז באלאן...

דאס אלעס שווימט אצינד ארויף צום אויבערפלאך. די אויסגעשפילט ליבעראַלע מידיא זוכט דאס אראפצושפילן, ווייל דאס צייגט וואס פאר קעלבער זיי זענען, און לייגט זייער גאנצע באגלייבטקייט אונטער אן ערענסטער פראגע צייכן. און די ליבעראַלע לעגיסלאַטאָרן נאדלער און שיף זענען אויסן אז די געמיינע און שאנדפולע ליבעראַלע קאנספיראציע זאל פארבלייבן אונטערן טעפיך אויף שטענדיג, דערפאר פראבירן זיי מיט זייער לעצטע קרעפטן ווייטער צו האלטן קאנספיראציע ביים לעבן, און גלייכצייטיג דערגיין די יארן פונעם יוסטיץ מיניסטער בארר, אז ער זאל נישט האבן דעם קאפ אנצופירן מיטן אויספארשונג. זאגאר נעכטען האט זיי באר אלע געווארפן איבערן דראנג, ער האט געלאזט ברענגן פון קאנעקטיקעט דעם בארימטער פעדעראלער פּראָקוראָר דזשאן דורהאַם צו מאכן ארדענונג אין די עף-בי-איי, און ברענגן אלע ליבעראַלע קאנספירער צו יוסטיץ...

ווי עס שיינט קומט פרייליכע טעג אין וואשינגטאן.
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1780
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 180 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1985 מאל

Re: קאנספיראציע אין וואשינגטאן הייבט אן צו קומען צום אויבערפ

הודעהדורך טמיר » דאנערשטאג מאי 16, 2019 1:27 am

Wow, עד ליינט זיך ווי א שפאנענדע מעשה ביכל, הערליך! איך ווייס נאכנישט ווער עס איז מער באגלייבט קאומי אדער קאך לעפל, אבער א בעסערע שרייבער איז דער צווייטער זיכער
טמיר
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 706
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך אקטאבער 21, 2015 4:07 pm
האט שוין געלייקט: 3433 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 541 מאל

הודעהדורך אישתישבי » דאנערשטאג מאי 16, 2019 2:45 pm

קאך
פין אלע דיינע פאליטישע שרייבעכץ, האט איר נאך אלץ נישט באקומען א דזשאב ביי א צייטונג אדער מאגאזין?
ותאמרנה הבנות, הכי קראת שמו ספייקי, ויספקני זה פעמיים, באחוריים.
מקור
אישתישבי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2169
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך מערץ 09, 2016 12:19 am
האט שוין געלייקט: 80 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1127 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » דאנערשטאג מאי 16, 2019 2:46 pm

אישתישבי האט געשריבן:קאך
פין אלע דיינע פאליטישע שרייבעכץ, האט איר נאך אלץ נישט באקומען א דזשאב ביי א צייטונג אדער מאגאזין?


אז איר וועט הייסן אויפהערן צו שרייבן, וועלן מיר דאס נעמען ערענסט אין באטראכט....
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1780
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 180 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1985 מאל

הודעהדורך דער שכן » פרייטאג מאי 17, 2019 2:25 am

קאך_לעפל האט געשריבן:
אישתישבי האט געשריבן:קאך
פין אלע דיינע פאליטישע שרייבעכץ, האט איר נאך אלץ נישט באקומען א דזשאב ביי א צייטונג אדער מאגאזין?


אז איר וועט הייסן אויפהערן צו שרייבן, וועלן מיר דאס נעמען ערענסט אין באטראכט....


ביטע ניט אויפהערן (אפילו אויב ׳ער אדער ווער ״הייסט״)!
איר שרייבט גוט,
איר שרייבט אמת,
איר שרייבט קלאר,
איר שרייבט פראפעסיאנאל,
איר ברענגט אריין א חיות און דערפרישונג.

יישר כוחכם,
איי/ד -ער שכן
דער שכן - שכן טוב - נעיבער - Neighbor
בדרך שאדם רוצה לילך ([בה]) מוליכין אותו. אזוי איז עס, און אזוי גייט עס.. אבער נישט: אזוי ווילעך און אזוי וועט עס זיין.. ראָהּהנג!
באניצער אוואטאר
דער שכן
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 472
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יאנואר 21, 2014 11:17 am
געפינט זיך: בין תנור וכיריים - בין קיעבארד לטאטשבארד לסמארטפאון.
האט שוין געלייקט: 752 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 187 מאל

Re: קאנספיראציע אין וואשינגטאן הייבט אן צו קומען צום אויבערפ

הודעהדורך דער גאלדענער אדלער » פרייטאג מאי 17, 2019 10:54 am

דער שכן האט געשריבן:
קאך_לעפל האט געשריבן:
אישתישבי האט געשריבן:קאך
פין אלע דיינע פאליטישע שרייבעכץ, האט איר נאך אלץ נישט באקומען א דזשאב ביי א צייטונג אדער מאגאזין?


אז איר וועט הייסן אויפהערן צו שרייבן, וועלן מיר דאס נעמען ערענסט אין באטראכט....


ביטע ניט אויפהערן (אפילו אויב ׳ער אדער ווער ״הייסט״)!
איר שרייבט גוט,
איר שרייבט אמת,
איר שרייבט קלאר,
איר שרייבט פראפעסיאנאל,
איר ברענגט אריין א חיות און דערפרישונג.

יישר כוחכם,
איי/ד -ער שכן
גם אני הקטן מצטרף להנ"ל, ביטע שרייבן נאך, ווי ניד מאר אפדעיטס קאמינג
דער גאלדענער אדלער
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 747
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג אפריל 27, 2017 6:30 pm
האט שוין געלייקט: 3699 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1400 מאל

הודעהדורך אישתישבי » פרייטאג מאי 17, 2019 12:01 pm

קאך_לעפל האט געשריבן:
אישתישבי האט געשריבן:קאך
פין אלע דיינע פאליטישע שרייבעכץ, האט איר נאך אלץ נישט באקומען א דזשאב ביי א צייטונג אדער מאגאזין?


אז איר וועט הייסן אויפהערן צו שרייבן, וועלן מיר דאס נעמען ערענסט אין באטראכט....


וואס עפעס אויפהערן?

אדרבה. איך גיב אייך א קאמפלימענט ווילט איר אויפהערן?
ותאמרנה הבנות, הכי קראת שמו ספייקי, ויספקני זה פעמיים, באחוריים.
מקור
אישתישבי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2169
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך מערץ 09, 2016 12:19 am
האט שוין געלייקט: 80 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1127 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג אקטאבער 25, 2019 12:53 pm

ענדליך אויס קאנספיראציע.

דער יוסטיץ מיניסטעריום האט ענדליך געפענט א עמטליכע קרימענאלע אויספארשונג, גרונטליך צו דערגיין די פאררעטערישע ראלע וואס די אבאמא אדמיניסטראציע האט געשפילט אין די רוסישע קאנספיראציע וואס האט געהאלטן דאס לאנד געשפאנט פאר א צירקע פון דריי יאר צייט! דער יוסטיץ מיניסטער הער בארר אינאיינעם מיטן פעדעראלער פּראָקוראָר פון קאנעקטיקעט דזשאן דורהאַם שטייען אין שפיץ פון די גראנדיעזע אויספארשונגן.

אין די ווירקליכקייט ארבייט שוין פּראָקוראָר דורהאַם א לענגערע צייט אויף דעם דאזיגן אויספארשונג. אבער ווי באלד ס'איז נישט געווען קיין עמטליכע קרימענאלע אויספארשונג, האט ער נישט געהאט צו זיין דיספאזיציע די נויטיגע מיטלן מיט וועלכע פּראָקוראָרן באנוצן זיך צו דערגיין די ווארהייט, א שטייגער ווי סובפינע און דזשורי מאכט, א.ד.ג.
אין מיטן דעם פארגאנגענעם זומער, האט בארר זעלבסט אינאיינעם מיט פּראָקוראָר דורהאַם אפגעשטאט א געהיימע באזוך אין רוים, וואו זיי האבן זיך געטראפן מיט די איטאליענישע פּראָקוראָרן. דארט אין רוים האבן זיי ווארשיינליך אנדעקט שטוינענדע פאקטן איבער די שוידערליכע קאראפציע פון די אבאמא שפיאנזש געמיינדע. און ציגאב האט דער אינספעקטאר גענעראל האראוויטץ אקוראשט פארענדיגט זיין לאנגער אויספארשונג אינערהאלב די עף.בי.איי. גרינטליך צו דערגיין ווי אזוי געוויסע פארפוילטע עפל אינערהאלב די אגענטור האבן זיך באנוצט מיטן געהיימען שפיאנאזש געריכט פייסע, און מיט די פארגעשריטענע שפיאנזש מיטלן פון די רעגירונג, צו שפיאנירן אויף די טראמפ אדמיניסטראציע. בלויז צוליב זייערע פערזענליכע אויסטערלישע האס און פארביטערטקייט ואס זיי האבן צום פרעזידענט. ווי עס שטעלט זיך ארויס זענען די רעזולטאטן פון די דאזיגע צוויי פאקטארן עפעקטיוו ביז גאר. דער אויספארשונג איז נעכטן אווענט פארקירעוועט געווארן צו א פולשטענדיגע קרימענאלע אויספארשונג, און פּראָקוראָר דורהאַם פארפיגט שוין די נויטיגע אויספארשונג-מיטלן צו דערגיין גענוי וואס ס'האט זיך אפגעשפילט אונטער די קוליסן דורך די שפיאנאזש אגענטורן דורכאויס די אבאמא עפאכע. דאס איז א געוואלדיגע דערגרייכונג פאר יוסטיץ.

פון די רעאקציע פון די דורכגעפוילטע אבאמא שפיאנאזש אגענטן קען מען לערנען ווי ערענסט דער אויספארשונג איז. אלע פון זיי איינע ביי איינע מאכן איין אין זויערן. מ'זעט ווי דער געוועזענער אבאמא שעף פון סי. איי. עי. דזשאן ברענען און די אנדערע כוליגאנעס גייען טאטאל באנקערס. פּראָקוראָר דורהאַם האט שוין קלארגעשטעלט אז ער האט גאר א סאך איבערצושמיסען מיט קאמיסאר ברענען און מיטן געוועזענעם אבאמא נאציאנאלע זיכערבייטס ראטגעבער דזשעימס קלעפער. זיי שפירן ווארשיינליך ווי דער שטריק ארום זייער העלצער ווערט מער און מער איינגעצויגן און אז דער מאמענט פון יוסטיץ און אמת שפאנט מיט גרויסע טריט צו זייער ריכטונג, דאס מאכט זיי איינמאכן פאר שרעק, דאס באבערדעלטער געזיכט פון פּראָקוראָר דורהאַם טיט זיך נישט אפ פון זייער אויגן פאר קיין סקונדע. זאלן די דאזיגע קרימענאלן אביסל שפירן אויף די אייגענער הויט וואס זיי האבן געמאכט שפירן פאר די אומשולדיגע טראמפ איינגעשטעלטע. וואס עס גייט קומט און וואס עס קומט גייט...

די צוויי ליבעראלע קאמעדיאנטען די רעפּרעזענאַטיוון נאדלער און שיף האבן זיך שוין געלאזט הערן... עס איז א אומדערהערטער שריט אז דאס פרעזידענט זאל זיך באנוצן מיטן יוסטיץ מיניסטעריום נקמה צו נעמען אין זיינע פיינט. ס'איז נישטא ווער ס'זאל לאכן פון די דאזיגע צוויי ווערטלאזע בדחנים... אייגענטליך זענען זיי הייליג גערעכט... נאר נישט פרעזידענט טראמפ טיט דאס, נאר אבאמא האט דאס געטאן, ער האט זיך באנוצט מיט די שפיאנאזש געמיינדע און ווי אויך מיט די אר. איי. עס. פאר ווער ס'געדענקט קעגן זיינע פיינט. טראמפ איז בלויז מגלה די עטרה...

נאר די ליבעראלן האבן די רעכט צו פארשן און פארשן און פארשן אפילו ס'איז נישט באגאנגן געווארן קיין שום מיסברויך, ווידעראום די רעפובליקאנער האבן נישט די רעכט, אפגעזען פונעם פאקט אז די ווירקליכע קרימענאלן זענען דעמאקראטן... דאס היפאקריטיע שרייט ביז צום הימל.... נאר וואס דען? אזוי גייט עס אין וואשינגטאן....
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1780
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 180 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1985 מאל

Re: קאנספיראציע אין וואשינגטאן הייבט אן צו קומען צום אויבערפ

הודעהדורך גראף » פרייטאג אקטאבער 25, 2019 1:06 pm

ווארשיינליך גייט מען באלד קענען באשיינפערליך זען.

Sent from my SM-G950U using Tapatalk
גראף
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 927
זיך רעגיסטרירט: זונטאג אפריל 06, 2014 4:10 am
געפינט זיך: אויפן גיט אין דער אלטע הײם
האט שוין געלייקט: 742 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 502 מאל

הודעהדורך גדליה » פרייטאג אקטאבער 25, 2019 3:40 pm

קאך לעפעל
ייש"כ פאר אייער זאפטיגע באשרייבונגען.
איהר האלט באמת אז די גרעסטע שונאים פאר אמעריקא איז איצטערט נישט מער און נישט ווייניגער ווי דער פארגאנגענער פרעזידענט אבאמא מיט זיין שטאב?
יאך וואלט געקלערט אז קודם זאל מען פערטיגן מיט אייסיס און איראן און נאכער זאל מען אנהייבען אויסראטן די רעגירונג פון די פינצטערע עלעמענטען וואס פארגונען נישט די הצלחה פון די פאראייניגטע שטאטן ווי למשל דזשאן ברענער וכדו'.
"וואס וועל איך טוהן אז מ׳וועט איין שיינעם טאג געוואר ווערן אז איך בין נישט קיין אמתע רבי?"
- אהבת ישראל מוויזניץ
גדליה
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1067
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 18, 2018 4:34 pm
האט שוין געלייקט: 619 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1716 מאל

הודעהדורך קורקלענד » זונטאג אקטאבער 27, 2019 11:19 pm

נארוואס אריינגעקומען פרישע נייעס אז ליסאַ פעידזש איז נישט נאר געווען א פּלגשׁ פאר סטרזאָק נאר אויך פאר מקעיבּ. מיר ווארטן פשוט פאר נאך א קאָנפירמאַציע. שנשמע ונתבשר בשורות טובות....
באניצער אוואטאר
קורקלענד
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1940
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 31, 2014 3:28 pm
האט שוין געלייקט: 1705 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1095 מאל

הודעהדורך דער שכן » מאנטאג אקטאבער 28, 2019 2:53 am

גדליה האט געשריבן:קאך לעפעל
ייש"כ פאר אייער זאפטיגע באשרייבונגען.
איהר האלט באמת אז די גרעסטע שונאים פאר אמעריקא איז איצטערט נישט מער און נישט ווייניגער ווי דער פארגאנגענער פרעזידענט אבאמא מיט זיין שטאב?
יאך וואלט געקלערט אז קודם זאל מען פערטיגן מיט אייסיס און איראן און נאכער זאל מען אנהייבען אויסראטן די רעגירונג פון די פינצטערע עלעמענטען וואס פארגונען נישט די הצלחה פון די פאראייניגטע שטאטן ווי למשל דזשאן ברענער וכדו'.


אבאמא איז געווען און איז פארשקלאפט פאר גאר העכערע פון אים, וועגן דעם האט ער געטון די שמוציגסטע ארבעט פון אלע פאר אים.
דער שכן - שכן טוב - נעיבער - Neighbor
בדרך שאדם רוצה לילך ([בה]) מוליכין אותו. אזוי איז עס, און אזוי גייט עס.. אבער נישט: אזוי ווילעך און אזוי וועט עס זיין.. ראָהּהנג!
באניצער אוואטאר
דער שכן
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 472
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יאנואר 21, 2014 11:17 am
געפינט זיך: בין תנור וכיריים - בין קיעבארד לטאטשבארד לסמארטפאון.
האט שוין געלייקט: 752 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 187 מאל

עף.בי.איי.קאראפציע אויף די העכסטע שטאפלן.

הודעהדורך קאך_לעפל » דינסטאג דעצעמבער 10, 2019 11:35 am

די לאנג-ערווארטעטער באריכט איבער די טיפע קאראפציע אינערהאלב די עף.בי.איי. פון אינספעקטאר גענעראל האראוויץ איז נעכטן ענדליך ערשינען. דער באריכט איז העכסט-שאקירענד און האר-אויפשטעלענד. דער באריכט צייגט שווארץ אויף ווייס ווי די העכסטע שפיצן אין די עף.בי.איי. האבן מאנאפולירט דעם געהיימען פייסע געריכט - מיטן זיך באנוצן מיט די פרוי-קלינטאן באצאלטע פאַבריצירטע רוסישע שמוץ טעקע אויף צו באקומען ערלויבעניש צו שפיאנירן אויף פרעזידענט טראמפ. דער באריכט צייגט אן אויף 17 הארבע מיסברויכן וואס די עף.בי.איי. איז באגאנגן. זייער אויסשליסליכסטע ציל איז געווען צו קענען נאכאנאנד שפיאנירן אויף די טראמפ קאמפיין און ענווענטועל אריינצונארן דעם פרעזידענט אין א פאסקע. דאס האבן זיי באשיינפערליך געטאן צילוב זייער אויסטערלישער ליבשאפט צום פרעזידענט. דער באריכט איז אן קיין צווייפל א שרעקליכער שאנדע פאר די עף.בי.איי. אבער דער געשיכטע איז נאך ווייט ווייט פון אריבער.

דאס אייגענליך א שטארקע געווינס פאר דעווין נאנעס דער מינדהייט פירער פון די שפיאנאזש קאמיטע. נאנעס איז געווען דער ערשטער וואס האט אנדעקט אז די עף.בי.איי. באגייט ערענסטע פארלעצונגן און מיסברויכן, און אז זיי נארן נאכאנאנד אפ דעם פייסע געריכט אין זייער אויספארשונגען אויף פרעזידענט טראמפ. און דאס איז אויך א נידערלאגע פאר ליגנער אדם שיף וואס האט מיט א בלעכענעם פנים דעקלערט אז די עף.בי.איי. באגייט נישט קיין שום פארלעצונגן אין די פייסע געריכטן... ס'איז בלויז פאנטאזיעס פון די רעפובליקאנער... האט דער וועלטס-ליגנער דעקלערט. שוין ווידעראמאל ווערט דער שמאל-האלציגער שיף געכאפט מיט די הויזן אראפ...

אינספעקטאר גענעראל האראוויץ איז נישט באפולמעכטיגט אריינצוקוקן אין זאכן אויסער די ראמען פון די יוסטיץ מיניסטעריום און די עף.בי.איי. דערפאר איז ער געקומען צום אויספיר - אז לויט ווי ווייט זיין האנד דערגרייכט האט ער נישט באוויזן צו שאפן קיין זאכליכע באווייז אז די עף.בי.איי. האט געהאט א פאליטישע מאטיוואציע אנצוהייבן מיט א אויספארשונג. דער דאזיגער פאקטאר האט אריינגעשפילט אין די הענט פון די ליבעראלן. זיי פייערן זיג אז דער פרעזידענט איז נישט גערעכט מיט זיין טעאאריע אז די געוויסע עף.בי.איי. אגענטן האבן אנגעהויבן מיט די אויספארשונג איבער אים צוליב זייערע פאליטישע אנטשויאונגען. דאס איז פאר זיי ווי באלזאם אויף א אפענעם וואונד אין זייער איצטיגע אויסגעפארצטע אומפישטמענט ספעקטאל. זאגאר זייער פרייד איז היפש פריצייטיג...

דער יוסטיץ מיניסטער אינאיינעם מיטן פעדעראלער פּראָקוראָר פון קאנעקטיקעט דזשאן דורהאַם האבן נעכטען קלאר-געשטעלט אז זייערע אויספירן גייען פילייכט יא איבערווייזן אז דער אויספארשונג איז געפענט געווארן צילוב פאליטישע מאטאוואציע און קאראפציע. פּראָקוראָר דורהאַם האט פיל א ברייטערע אויטריטעט ווי אינספעקטאר גענעראל האראוויץ. ווי עס שיינט האט דער דורהאַם אין זיין באזיץ הייסע ווארע, און ס'איז אפילו מעגליך אז אייזענע קייטליך וועלן עטווענטועל באצירן די הענד פון עטליכע הויכע געוועזענע יוסטיץ באאמטע. אבער ביזדערווייל לאמיר פארגינען פאר די וואשינגטאן זימפ באזיצער א שטיקל אנגעבליכער געווינס... זיי קענען עס אצינד גאר שטארק נוצען....
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1780
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 180 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1985 מאל


גיי צוריק אידישע און אלגעמיינע נייעס

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 14 געסט