דער שאנדפולער פארגלייך צו קאָנצענטראַציע לאגערן:

היימיש, לאקאל, און איבער דער וועלט

דער שאנדפולער פארגלייך צו קאָנצענטראַציע לאגערן:

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג יוני 21, 2019 10:26 am

וואשינגטאן – דער אמעריקאנע באפעלקערונג איז אויפגעשוידערט ביז גאר, הויפזעכליך די אידישע באפעלקערונג. דער קאָנטראָווערסיאַלע רעפרעזאנטיוו פון ניו יארק, "אלעקסאנדריע קאָרטעז" האט ווידער איינגעמאכט און זיך געלאזט הערן. זי האט פראקאלאמירט אין א פייגל אז די רעגירונג פון די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע האלט אויף קאָנצענטראַציע לאגערן ביים דרום גרעניץ וואו אומשולדיגע מענטשען ווערן ברוטאל אינטערנירט אונטער די די ערגסטע אומשטענדן. די דאזיגע שאנדפולע פראקאלאמאציע - רופט ארויס בייז בלוט ביי יעדען רעכטדענקיגען באשעפעניש וועלכער האט נאך נישט פארלוירן זיין גלייכער שכל, און איז נאכנישט אנגעשטעקט געווארן מיט די סאציאליסטישע אנטיסמיטישע קענסער וואס בושעוועט ארויס פונעם ליבעראַלען לאגער.

די פאראייניגטע שטאטן איז פון שטענדיג אן געווען א לאנד פריינטליך צו אימיגראנטן. די סטאטוע פון פרייהייט וואס שטייט הארט ביים אריינגאנג צום ניו יארקער האפן איז אלעמאל געווען א פאקל פון ליכטיקייט פאר ארימע און אונטערדריקטע אימיגראנטן וועלכע האבן מאסנווייז געפליכטעט קיין אמעריקע פון איבער די גאנצע וועלט. נעמליך, מ'האט אבער קיינמאל נישט געקענט אריינקומען אין לאנד אומלעגאל. די פריש-אנגעקומענדע אימיגראנטן זענען געווען פארפליכטעט אפצושטייגן פון די דאמפ-שיפן אין עליס איילענד - וואו זיי זענען דורכגעגאנגען שטרענגע אימיגראציע פראצודורן. נישט יעדער האט באוויזן צופרידן צושטעלן די אימיגראציע אפיצירן. פולע אימיגראנטן זענען צוריק געשיקט געווארן צו זייער לענדער פון וואו זיי זענען געקומען פאר אלערליי אורזאכן. עליס איילענד האט זיך טאקע דערפאר דערארבן דעם נאמען דער אינזל פון טרערן, צוליב די טייכן טרערן וואס די מיטגעמאכטע און אנידערגעשלאגע אימיגראנטן האבן פארגאסן דארט אויפן אינזל ווען זיי זענען נישט אריינגעלאזט געווארן אין די פאראייניגטע שטאטן.

נאך די גרויסע דעפרעסיע וועלכע האט פאסירט אין יאר 929' למספרם, זענען די טויערן פון אמעריקע אין אלגעמיין געשלאסן געווארן פאר פרישע אימיגראנטן. וויזעס אריינצוקומען אין לאנד זענען בלויז געשאנקן געווארן פאר א ענגע צאל אימיגראנטן איינגעטיילט לויט ראסע און נאציאן. אונזערע עלטערן וועלכע זענען שטעקן געבליבן אין אייראפע נאכן שרעקליכער חורבן האבן טאקע ביטערליך געליטן פון די דאזיגע איינגעצוימטע אימיגראציע אריינצוקומען קיין אמעריקע, פארט איז קיינעם נישט בייגעפאלן אריינצוקומען אין לאנד אומלעגאל. יעדער רעכטדענקיגער מענטש פארשטייט אז די גרענצן פון א לאנד דארפן פולשטענדיג רעספעקטירט ווערן.

די דעמאקראטן האבן אלעמאל געשטיצט סאציאליזם, זיי האבן אין לויף פון די יארן דורכגעפירט פילע געזעצן צו העלפן די ארימע שיכטן פונעם פאלק און מענטשען אין געברויך. דערפאר האט זיך ארויסגעשטעלט אז אימיגראנטן וועלכע זענען אין אלגעמיין ארעם און אונטערדרוקט האבן מערסטייל געפונען א ארט אין די דעמעקראטישע פארטיי – די פארטיי וועלכע האט זיך אנגעבליך אנגענומען פאר זייער ווירדן און געקעמפט פאר זייער געברויכן.

זייער גלייך, דאנקבארקייט איז גאר א נאבעלע איינפיר.

מיט די צייט האבן זיך די דעמאקראטן אנגעהויבן צו כאפן ביים קאפ אז זיי פארמאגן אין זייער באזיץ א רייכער גאלד גרוב - זיי זענען געקומען צום אנערקענונג אז די ארימע אימיגראנטן קענען באשיינפערליך גענוצט ווערן אלס פאנדלעך אויף זייער פאליטישען שאך ברעטל. זיי האבן אנגעהויבן צו פארארבייטן טעטיקייטן אז די אימיגראנטן און די מינאָרעטן זאלן אנהייבן צו שטומען אין די וואלן פאר די דעמעקראטישער פארטיי. און ווען זיי האבן געזען ווי זייער סטראטעגיע ארבייט זיך אויס האבן זיי אנגעהויבן דורכצופירן געזעצן צו פארגרינגערן אימיגראציע, אזוי אז וואס מער אימיגראנטן זאלן קענען אריינקומען אין לאנד און שטומען מיט די דעמאקראטישער פארטיי. זיי זענען נישט געבליבן שטיין ביי דעם און זיי האבן זיך געריקט צו א שטאפל ווייטער - זיי האבן אנגעהויבן דורכצופירן געזעצן צו שוצן אויף די רעכטן פון אומלעגאלע אימיגראנטן וועלכע האבן זיך באוויזן אריינצושמוגלן אין לאנד אומלעגאל. און וואס מער די דעמאקראטישע פארטיי האט זיך גענויגט לינקס, אלס מער ראדיקאל און אבסורד זענען די אימיגראציע געזעצן געווארן.

סאציאליסטן לעכטצן אויסטערליש נאך מאַכט און קאָנטראָל – די גאנצע סאציאליסטישע אידאלאגיע איז אוועק געשטעלט אזוי אז דער רעגירונג זאל פולשטענדיג קאנטראלירן יעדעס עספעקט אינעם לעבן פון א מענטש, און אז זיי זאלן גאר זיין די וואס קאנטראלירן דאס באפעלקערונג. דאס איז אין שארפן קאנסטראסט פון די פרייהייט וואס די קאנסטעטוציע פארזיכערט פאר יעדען אמעריקאנער בירגער אפגעזען פון ראסע אדער קאליר. דערפאר זענען זיי אויסן גענצליך אפצושאפן פריוואטע מעדעצינישע פארזיכערונג, פריוואטע ערציאונגס אנשטאלטן, א.ד.ג. ווארום זייער אויסשליסליכסטער ציל איז אז אלעס, אלעס, זאל זיין אונטער די פולשטענדיגען קאָנטראָל פון די רעגירונג, און זיי זאלן זיין די וואס שטייען ביים רעדל און קאנטראלירן און געוועלטיגען אויף די מענטשהייט, און צו דערגרייכן זייערע אמביציעס איז קריטיש אז וואס מער אימיגראנטן זאלן פארפלייצן דאס לאנד און שטומען פאר זיי ביי די וואלן.

לענדער אין צענטראל אמעריקע זענען גענצליך רעאונירט עקאנאמיש און מאראליש. די לאנגע יארן פון לעבן אונטער סאציאליסטישער רעזשים האט געשלאגן צייכנס און גענצליך פארניכטעט יעדע גוטע זאך אין די דאזיגע לענדער. כאאס, דראגס, ארימקייט, ארבייטסלאזקייט, פראסטאטוציע, מענטשן-שמוגלעריי איז א רוטינער טייל פונעם געזעלשאפטליכער לעבן אין יענע לענדער. דאס גאנצער שיינקייט און סוקסעס פון סאציאליזם אנטפלעקט זיך דארט. און ווי איראניש ס'זאל זיך נאר נישט הערן וויל נאך די באלאנד, פרוי קאָרטעז, אינאיינעם מיט איר קאמעראד זיידע סאנדערס פון ווערמאנט פארוואנדלן אמעריקע צו סאציאליסטישע גן עדן. פרעזידענט טראמפ איז אויסן אז אמעריקע זאל זיין א רייכע עקאנאמישע און מאראלישע לאנד, און די ליבעראַלע סאציאליסטן שרייען ניין טראמפ איז א היטלער – ווארום ער שטייט זיי אין וועג דורכצופירן זייער געפארפולע סאציאליסטישע אגענדע... ג-ט באהיט אמעריקע...

די מעקסיקאנע דראג קארטעלן נוצן אויס די דורכגעפוילטע דיסטראקטיווע ליבעראַלע געזעצן אנצופולן זייערע קעשענעס מיט רייכטום. זיי פירן אן מיט א סוקסעספולע שמוגלעריי-אפאראט אריינצושמוגלן וואס מער אומלעגאלע אימיראנטן - וואס זוכן צו אנטלויפן פונעם סאציאליסטישען גן עדן אין צענטראל אמעריקע. און זיי האבן די פולסטע שטיצע און קאאפאראציע פון די סאציאליסטישע ליבעראַלן - וועלכע לעכטצען אז וואס מער אומלעגאלע אימיגראנטן זאלן אריינגעשמוגלט ווערן אין אמעריקע – יעדע אומלעגאלער אמיגא באזונדער איז א פארזיכערטער שטימע פאר די ליבעראַלן און זייערע אגענדעס.

פרעזידענט טראמפ האט דעקלערט א פולשטענדיגער-קריג קעגן מעקסיקאנער דראג לארדן און מיט זייערע קאלאבארירער די סאציאליסטישע ליבעראַלן. ער פירט א אומבויגזאמער קאמף עטוואס איינצוצוימען אומלעגאלע אימיגראציע. אפגעזען פון די אומהויערע שוועריקייטן וואס ער שטייט אויס פון די ליבעראַלן אינעם פרעזענטאטן הויז. און וואס מער דער שטריק ווערט איינגעצויגן אויף די העלצער פון די ליבעראַלע סאציאליסטן, אלס העכער הילכען זייערע גסיסה כארכלען. דער ווילדער טראמפ טרעט זיי אויפן האלץ מיט אייזענע שטיוול, זיי קענען זיך גארנישט צוזאמען געלויבן פון די האס און פיינטשאפט וואס שפריצט פון זייערע נאז לעכער ווי הייסע לאווע פון א וואלקאנישער בארג ערגעצ-וואו אין אינדאנעזיע.

די גייסטיש-בארירטער מיידלע קאָרטעז פארגלייכט גאר די אויפהאלטונג צענטערן ווי די אומלעגאלע אימיגראטן זענען אינטערנירט, צו די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן – אפגעזען פונעם רעאליטעט אז די גרענץ וואך טוען אנווענדן אלע זייער מעגליכקייטן נאכצוקומען די הומאנעריאיסטישע געברויכן פון די אינטערנירטע אונטער די שווערסטע אומשטענדן. די ליבעראַלן אינעם רעפרעזאנטן הויז טוען נישט גארנישט אין דער וועלט צו לינדערן דעם הומאנעריאיסטישע קריזיס וואס הערשט ביים דרום גרענץ, זיי זענען צו שטארק פארנומען מיט זייערע אויספארשונג קאנצערטן קעגן פרעזידענט. און זיי האבן נאך דעם פרעצעדענטלאזע פרעכהייט צו פארגלייכען די די אויפהאלטונג צענטערן צו נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן? דער דאזיגער זינלאזע פארגלייך טיט אנדייטן אז די גרענץ וועכטער זענען גאר צוגעגליכענט צו די נאצישע עס.עס איינהייטן. דער היפאקריטיע שרייט דאך ביז צום הימל...

דער דאזיגער שאנדפולער פארגלייך איז א שאנדע צום גאנצן אידישען פאלק וועלכע האט אזוי שרעקליך געליטן אין די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן. דער זינלאזע און שעדליכער צו שטעל גיבט גאר פייער שטאף פאר די אלוועלטיכע חורבן-אפלייקענער וואס זוכן וואס מער צו מינימוזירן און אוועק מאכן די שוידערליכע צרות וואס אונזערע עלטערן האבן געליטן אין די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן. און די גייסטיש-בארירטער מיידלע קאָרטעז האט דאס בלויז געזאגט צוליב דעם וואס אפהאלטן אומלעגאלע אימיגראנטן פון אריינצוקומען אין לאנד איז א שטער פאר אירע סאציאליסטישע חלומות, און א שטער צו איר שטרעבן צו מאכט און קאנטראל, אפגעזען פון די ווייטאגליכע נאכפאלגן וואס איז פראקאלאמאציע האט פאראורזאכט פאר די מענטשהייט.

די ניין און צוואנציג יעריגע קרעטשמע סארווירער האט נעבאך ווירקליך געמיינט, אז ווי זי גייט ווערן א רעפרעזאנטיוו אינעם רעפרעזאנטען הויז גייט זי ווערן מאכטפול און זי וועט קענען פארוואנדלן אמעריקע צו א סאציאליסטישע לאנד, ווי אנטוישט איז זי נעבאך ווי זי דערזעט זיך אלס דער שטאטס שוטה...
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1764
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 177 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1972 מאל

Re: דער שאנדפולער פארגלייך צו קאָנצענטראַציע לאגערן:

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » פרייטאג יוני 21, 2019 11:52 am

ברוך הוי"ה!

מ׳האט נייע נאנסענס מיט וואס צו זיין באשעפטיגט!

פון טראמפ׳ס כינוי פאר העיטי, ביז די סוועדער פון מעלאניע, און נאך אזעלכע ערנסטע דאגות, איז די לאנד מסודר. און דערנאך ביי ביידען׳ס קענטעניס אין ארבעטן מיט סעגרעגעישעניסט׳ן פון פופציג יאר צוריק, מיט נאך מוריטשקע אפפאל כיד הדזשורנאליסטן הטובה עליהם.

פליז, לאזט ענק נישט פאר פאבריצירטע פאניק. עס איז דא עכטע נושאים אויף וואס צו רעדן.

Sent from my LG-K373 using Tapatalk
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 8875
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3084 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8330 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג יוני 21, 2019 12:40 pm

ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:ברוך הוי"ה!

מ׳האט נייע נאנסענס מיט וואס צו זיין באשעפטיגט!

פון טראמפ׳ס כינוי פאר העיטי, ביז די סוועדער פון מעלאניע, און נאך אזעלכע ערנסטע דאגות, איז די לאנד מסודר. און דערנאך ביי ביידען׳ס קענטעניס אין ארבעטן מיט סעגרעגעישעניסט׳ן פון פופציג יאר צוריק, מיט נאך מוריטשקע אפפאל כיד הדזשורנאליסטן הטובה עליהם.

פליז, לאזט ענק נישט פאר פאבריצירטע פאניק. עס איז דא עכטע נושאים אויף וואס צו רעדן.

Sent from my LG-K373 using Tapatalk


שכוח פארן מיטיילען דיין מיינונג, ס'איז זייער אינפארמאטיוו און מאסגעבענד.
און מאך ביטע זיכער אז נאך א גוטע אשכול זאל אראפגעפלאשט ווערן און טוילעט, און אלע שרייבער אנטלויפן פון דאנעט ווי פון צואה. אזוי אז דער פלאטפארמע זאל בלייבן אפען בלויז פאר אייך מיט אייער קאמאראד דער באלהגאלע....
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1764
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 177 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1972 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » פרייטאג יוני 21, 2019 5:39 pm

קא*ק לעפל: ניכרים דברי חכמתך. מ'דערקענט דיין טיפע חכמה וואס דו האסט דיר ערווארבן . מסתמא אין הארווארד אדער אין יעיל. אדער אפשר גאר אין דזשעיל. קיין איין גראד ווארט ריכטיג געספעללט גייט נישט ארויס מתחת ידך. דער ליטוואק דארף נישט אז איך זאלל מיך אננעמען פאר איהם. אבער דו האסט ווייניגער שכל פון א קוה. איך רעד שוין נישט פון מענטשליכקייט. חוץ דיינע אנדערע מעלות שמנו חכמי כעלעם. וואס וואלסטו געוואלט אז ער זאלל זאגן אומיין אומיין אויף דיינע שטותים והבלים וואס דו פירקלסט צוזאם אין אן אומ-פארשטענדליכע שפראך אדער דיאלעקט. כדרכך בטומאה. ער טאר נישט אויסדרוקן זיין פערזענליכע מיינונג. נאר דיין קלוגע (חכם בעינך) מיינונג מעג געהערט ווערן...?!

יא. איך ווארט שוין אויף דעם טאג וואס דו ודכוותך וועללן אפפוצן פון דא. נישט נאר דיין אשכול מעג מען אראפפלאשן. נאר דיין קוה (מלשון פרעה'ס קוען) באורד אויכעט. און אפשר דו אליינס מעגסט אויכעט כאפן א טבילה אין די אונטער-ערדישע 24 אינטשיגע פייפס וועלכע פיהרן צום מי הנילוס. אפשר אז דו וועסט זיין לאקי וועסטו באגעגענען דיין קאלעגע פרעה נכה ווען ער גייט צום טייך לעשות צרכיו...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13213
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 14738 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8420 מאל

הודעהדורך קאצקע ציקער » פרייטאג יוני 21, 2019 6:17 pm

:lol: :lol: :lol: :lol:
באניצער אוואטאר
קאצקע ציקער
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1516
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג אפריל 06, 2012 1:46 am
האט שוין געלייקט: 840 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 777 מאל

הודעהדורך וואלווי » זונטאג יוני 23, 2019 9:24 am

קינדערלעך טייערע, זייט מוחל און Please take your fight outside
דא איז מקום קדוש, עס איז שטרענג פארבאטן זוי צו ריידן.

ואתכם הסליחה - המעוררים
.Weed: you dont dream. You are the dream
באניצער אוואטאר
וואלווי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2343
זיך רעגיסטרירט: זונטאג נאוועמבער 01, 2015 12:34 pm
האט שוין געלייקט: 3275 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3068 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » זונטאג יוני 23, 2019 10:20 am

דער ענין איז, דער לאנד האט אסאך פראבלעמען וואס מ'דארף לעזען. די אויסדרוקן פון א פאליטיקאנט מאכען ווייניג אויס פאר די אלע זאכען. און די זאכען זענען נאר א היסח הדעת פון וואס איז טאקע וויכטיג. פונקט ווי ציונות און צניעות, פרעס טראקס און שירים ושיעורים מיט עירובין ביי אונז חרדים. אלס וועגן אז מ'זאל נישט באקוקען ווי מ'דארף. אזוי ווי עס אידישט זיך, אזוי גויישט זיך
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך ליטוואק פון בודאפעסט אום מאנטאג יוני 24, 2019 10:33 am, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 8875
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3084 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8330 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » זונטאג יוני 23, 2019 11:04 am

פארגלייכן דעם פרעזידענט צו היטלער, פארגלייכן די אויפהאלטונג-צענטערן ביים דרום גרענץ צו נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן, רופט ארויס בייז בלוט ביים פאלק וואס האט געליטן פון היטלער, און ביים פאלק וואס זייער עלטערן זענען געווען אינטערנירט אין די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן. און ווען א פאליטיקער טיט דאס איז דאס געפארפול פאר די מענטשהייט און עס קען האבן ווייטגרייכענדע נאכפאלגן. היינט טיט דאס די וואנזיגע פרוי קאָרטעז און מארגן קען דאס טוען מער א באזעצענער און מער א פּראָמינענטע פיגור וואס זיינע ווערטער האבן מער געוויכט ווי די ווערטער פון פרוי קאָרטעז.
און צוגאב זי האט נישט געזאגט וואס זי האט געזאגט ווייל זי האלט ווירקליך אזוי, זי האט דאס בלויז געזאגט ווייל זי האסט די אמעריקאנער באפעלקערונג צוליב זייער אפשיי צו סאציאליזם, און ווייל זי האט געוואלט פארמערן איר נאכפאלגערשאפט און פארקער אויף סאציאלע מידיא. און דאס איז שוין ווירקליך א שאנדע.
כ'גלייב אז כ'האב פילייכט איר צו טיף אפגעלערענט, אזעלכע באשעפענישן ווי קאָרטעז און דער מיין קאמף-אנגעלייענטער שוטה באלהגאלע, דארף מען אייגענטליך אינגאנצן נישט אפלערנען אדער פראבירן זיך צו דערגרינטעווען זייער טיפזיניגע טיפשות... מ'לייענט מ'שמייכלט און מען גייט ווייטער.... ס'איז נישט ווערט...
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1764
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 177 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1972 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » זונטאג יוני 23, 2019 12:00 pm

וואלווי האט געשריבן:קינדערלעך טייערע, זייט מוחל און Please take your fight outside
דא איז מקום קדוש, עס איז שטרענג פארבאטן זוי צו ריידן.

ואתכם הסליחה - המעוררים

וואלווי: דו און קאצקע ציקער האבן מיך געמאכט קוילערן פאר געלעכטער. איך זעה אז דער פארקא*קטער לעפל. (אדער וויאזוי מ'רופט עס אויף אונזער הייליגע שפראך, אונגאריש.) האט שוין עפעס מגיב געווען. זיכער עפעס דברי חכמה פון מקור הטיפשות והבורות. כ'האב עס נאכנישט געליינט. סאו איך מוז לויפן. ווייל איך האלט עס נישט אויס פון נייגעריגקייט...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13213
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 14738 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8420 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » זונטאג יוני 23, 2019 12:02 pm

ו.ב.י.ל.כ.ל.
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1764
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 177 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1972 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » זונטאג יוני 23, 2019 12:05 pm

קא*ק לעפל...האלאו. איך האב דיר וואס צו ענטפערן. נאר איך ווילל מקיים זיין דעם פסוק..."אל תען כסיל כאיוולתו"...נאו גאו ענד טעיק עי לאנג וואק אן עי שארט פיער...! דער האדסאן טייך איז מוכן ומזומן אנצונעמען אזעלכע קלוגע סחורה ווי דו (דיך)...!
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך berlbalaguleh אום זונטאג יוני 23, 2019 12:08 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13213
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 14738 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8420 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » זונטאג יוני 23, 2019 12:05 pm

ו.ב.י.ל.כ.ל.
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1764
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 177 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1972 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » זונטאג יוני 23, 2019 12:07 pm

קאך_לעפל האט געשריבן:ו.ב.י.ל.כ.ל.

קא*ק לעפל: ווי ס'זעהט אויס ארבעט נישט דיין סגולה. צום וויפלסטן מאל האסטו שוין געשריבן ובילכל...לאל...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13213
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 14738 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8420 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » זונטאג יוני 23, 2019 12:07 pm

ו.ב.י.ל.כ.ל.
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1764
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 177 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1972 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » זונטאג יוני 23, 2019 12:11 pm

קא*ק לעפל: איך מיין אז אויב דו וועסט עס זאגן (אדער שרייבן) זיבן מאל רצופים וועט עס אפשר ארבעטן. אדער אזוי ווי דער בעל מחבר פונ'ם טעיפ איבער דעם כלי יקר האט געזאגט..."כוחות הטומאה, העלפטס מיר ארויס"...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13213
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 14738 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8420 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » זונטאג יוני 23, 2019 12:12 pm

ו.ב.י.ל.כ.ל.
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1764
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 177 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1972 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » זונטאג יוני 23, 2019 12:13 pm

:like :D :lol: :roll: :P :evil: :twisted: :cry: :mrgreen: ...לאל...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13213
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 14738 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8420 מאל

Re: דער שאנדפולער פארגלייך צו קאָנצענטראַציע לאגערן:

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » זונטאג יוני 23, 2019 12:52 pm

עס איז אן אינטערנאשנעל סקאנדאל. קאך לעפל האט געשריבען ובילכ"ל. עס ברענגט ארויף בייז בלוט!

רבן דקרו!

זאלץ אין דער ווייץ!

שמיני עצרת טאראראם!

לא ציית דינא!

Sent from my LG-K373 using Tapatalk
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 8875
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3084 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8330 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » זונטאג יוני 23, 2019 1:04 pm

ליטוואק: דו ווייסט יא דעם פירוש פון ..."ובילכל"...למען האמת. ס'אינטרעסירט מיך ווי דער שניי וואס איז געפאללן פאריאר אין אלאסקא...!
ווהאטעווער איט איז. ס'ארבעט ב"ה נישט. ווייל ס'שטייט אין פסוק..."כי לא נחש ביעקב"...ס'קען זיין בילעכל, שפילעכל אדער דרילעכל...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13213
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 14738 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8420 מאל

הודעהדורך נאטירליך » זונטאג יוני 23, 2019 1:16 pm

מי אנכי אריינצורעדן אין די גרויסע קריג דא, פונעם לעפל מיטן ליטוואק, און זיידי.
אבער ייש"כ קאך לעפל, איך האב באמת הנאה פון דיינע ארטיקלען, עס איז אינפארמאטיוו, גוטע שפראך, עס לייענט זיך געשמאק, כה לחי!!!!
נאטירליך
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 163
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מאי 05, 2015 9:04 pm
האט שוין געלייקט: 817 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 129 מאל

הודעהדורך ארי נוהם » זונטאג יוני 23, 2019 3:14 pm

קאך_לעפל האט געשריבן:פארגלייכן דעם פרעזידענט צו היטלער, פארגלייכן די אויפהאלטונג-צענטערן ביים דרום גרענץ צו נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן, רופט ארויס בייז בלוט ביים פאלק וואס האט געליטן פון היטלער, און ביים פאלק וואס זייער עלטערן זענען געווען אינטערנירט אין די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן.

אמת!

ס'דערמאנט מיר טאקע פון אן ענליכן אנהאלטנדן שערוריה ביים קנאישן לאגער, וואס פארגלייכן אידישע פאליציאנטן און סאלדאטן צו נאציס, און וואס - כלשונך: רופט ארויס בייז בלוט ביים פאלק וואס האט געליטן פון היטלער, און ביים פאלק וואס זייער עלטערן זענען געווען אינטערנירט אין די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן.
אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר (ברכות לב.) ובימינו אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של תבן (ארי נוהם)
באניצער אוואטאר
ארי נוהם
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 312
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 27, 2016 3:13 am
האט שוין געלייקט: 890 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1159 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » זונטאג יוני 23, 2019 3:32 pm

איך האב געטראפען א מאמר אויף טראמפ וואס זאגט אויס אסאך זאכען וואס איך האב געטראכט
He’s the symptom of several larger issues.

First off, he’s a clear representative for the partisan nature of politics, not by who is he, but by the fact that, despite everything he’s said and done, he’s still utterly untouchable, because his own party aren’t willing to step up and do the principled thing.
More than that, he represents a rather dangerous side to the US: the one that enjoys sensationalism and entertainment more than engagement with facts and the need for nuanced debate and action. There’s a segment of the population that would rather have a guy flinging mud from the Oval Office than seriously engaging with the complex political questions that a President would traditionally be expected to focus on.
Trump demonstrates the exploit of populism: many in the electorate feel that their voice is not effectively represented, and that their needs are being ignored. True or not, Trump came across as plainspoken, willing to speak on their level, and not afraid to smash traditional social/political norms in the process. I will say I don’t believe that’s a failure of politics - in truth, it’s a failure of the electorate to understand politics, and how shockingly difficult it is to govern a country in a reasonable fashion. The manner in which it’s evident that he is way in over his head only serves to emphasise that, I feel.
It showcases that the electorate simply isn’t sufficiently educated when it comes to politics. They’re not willing to embrace the complexity: they want simple answers to complicated problems, preferably in small soundbites that don’t require a lot of thinking. That’s why the whole “Make America Great Again!” was so potent: it doesn’t mean anything, but you can infer just about anything you like from it. Trump is a huge indictment of the American education system, and the failure of Washington to speak to the average person’s concerns effectively.
His zero-sum philosophy also highlights the manner in which political discourse and compromise in Washington has devolved into a “For us to win, the other guy has to lose” approach to politics: rather than saying “This is my view, this is yours: let’s compromise to find a way that works for everyone”, we’re witnessing a government that now works on the principle of “This is my way, and you’re a traitor for disagreeing”. Be blunt: we’re witnessing the downfall of the United States in real time, and a significant portion of the electorate are okay with that, provided their guy presides over it, and provided they feel they can justifiably blame the other side.
Trump honestly represents the worst that America has to offer, but it’s worse than that: I can’t expect Trump to behave other than he does. What’s utterly inconceivable to me is that Americans still continue to support and provide justification for a man who isn’t fit to throw out the garbage. Trump isn’t the problem: that is. That you either see him for what he is and don’t care, or that you’re so blinded by what you’ve been told that you think he’s something better than he is.

Either way…America has problems.

The really galling part, though? The bit that makes me want to scream? It’s that I know most Americans don’t support this guy, and don’t like what their country is turning into. They’re innocent bystanders, the collateral damage, but they’re watching it all happen and can’t know where the ride ends. That’s depressing as all hell.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 8875
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3084 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8330 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » מאנטאג יוני 24, 2019 9:41 am

ארי נוהם האט געשריבן:
קאך_לעפל האט געשריבן:פארגלייכן דעם פרעזידענט צו היטלער, פארגלייכן די אויפהאלטונג-צענטערן ביים דרום גרענץ צו נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן, רופט ארויס בייז בלוט ביים פאלק וואס האט געליטן פון היטלער, און ביים פאלק וואס זייער עלטערן זענען געווען אינטערנירט אין די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן.

אמת!

ס'דערמאנט מיר טאקע פון אן ענליכן אנהאלטנדן שערוריה ביים קנאישן לאגער, וואס פארגלייכן אידישע פאליציאנטן און סאלדאטן צו נאציס, און וואס - כלשונך: רופט ארויס בייז בלוט ביים פאלק וואס האט געליטן פון היטלער, און ביים פאלק וואס זייער עלטערן זענען געווען אינטערנירט אין די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן.


הער לייבעלע, ווי דו ווייסט, אז כ'בין נישט קיין פען - ווי טראמפ זאגט אויף עמיצן וועם ער קען נישט דולען... זאגאר אצינד און דיין אנעקדאט גאר א זאכליכער.

דאס אז איין איד זאל שרייען אויף א צווייטן איד נאצי - איז נאך אין א געוויסן זין ערגער ווי דאס וואס נישט-אידישער-פאליטיקער פרוי קאָרטעז האט געטאן צוליב טיפשות און אויפמערקזאמקייט.

אין די פארגאנגענהייט ווען מערסטייל פון די דעמאנסטרירער זענען זעלבסט געווען חורבן איבערלעבער - און דער פאליצייאישער הויפט קאמאנדאנט פון ירושלים לוי אברהמי האט ארויסגעשיקט זיינע פרענקישע פאליציאנטן איינצושטעלן ארדענונג אין מאה שערים, און די פאליציאנטן האבן זיך א לאז געטאן מיט צארן אין די גאסן מיט פערד און נייגאקעס און געהאקט אויף רעכסטס און לינקס, האבן זיך אין אלגעמיין נישט געהערט געשרייען ווי נאציס, היטלער, אד''ג. אידן האבן אין אלגעמיין פארשטאנען אז די דאזיגע פראזן זענען נישט בלויז פראזן און לאזונגען - זיי האבן פארשטאנען אז דער ווארט נאצי טראגט מיט זיך גאר א ערענסטער געוויכט - און מ'קען דאס נישט נוצן אומעטום. טייערע אידישע יונגעלייט וואס זייער אויפגאבע איז צו האלטן ארדענונג און זיכער צו מאכן אז דער פארקער גייט אן אומגעשטערט זענען נישט קיין נאציס. די נאציס האט געקעפעט פיצלעך קינדער און אריין געווארפן אין גרובער נאך האלב לעבעדיג ווי כפרות נאך די שחיטה פאר די אויגן פונעם צושראקענעם מוטער. די דעמאנסטרירער האבן פילייכט פארשטאנען אז יעדער באזונדער האט זיין אויפגאבע אין לעבן - דיינס איז צו מאכן הפגנות יעדע מאנטאג און דארנאשטאג, און זיינס איז צו האלטן ארדענונג. און דער טערמין נאצי איז נישט אין פלאטץ. אפגעזען פון די מיטלן מיט וועלכע די פאליציי באנוצט זיך. ווילסט נישט כאפן פון די נייגאקעס אויפן יאכות? טא בלייבט אינדערהיים...

זאגאר היינט צוטאגס איז כלל ישראל צום באדויערן באשאנקן געווארן מיט א פראקציע פון פאליטישע דעמאנסטרירער וועלכע מיינען גארנישט ג-ט. זיי זענען בלויז אויסן צו זייען כאאס צילוב זייער פארלוסט פון פאליטישער איינפלוס. זיי באנוצען זיך מיט די געמיינסטע און נידעריגסטע מיטלן צו באקומען אויפמערזאמקייט, דערפאר האלטן זיי זיך נישט אפ פון צו שרייען אויף די פאליציי נאציס. א שריט וואס איז שאנדפול און שעדליך. און צום באדויערן כאפט זיך דאס אויך אריבער ביי די ערליכע בני ציון המסולאים בפז וועלכע מיינען עס נאך ערענסט.
קאך_לעפל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1764
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 177 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1972 מאל

Re: דער שאנדפולער פארגלייך צו קאָנצענטראַציע לאגערן:

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » מאנטאג יוני 24, 2019 10:32 am

הלוואי ווען עס וואלט געווען אמת.

א. די קנאים האבען אייביג גענוצט די ווארט נאצי. ווען בגין איז געקומען קיין נ.י. האט מען איהם באשריגען מיט די לאזונג נאצי, איידער די אהרן זלמעלייב עפאכע, כמבואר בספר The Prime Ministers לפי תומו.

ב. אין די לעצטע יארען, די בילד פון די פארשטעלטן קינד איז געווען איידער דער עץ עפאכע, און עס איז געווען די קנאישע לאגער וואס האט עס צוגעשטעלט, נישט עץ.

גראדע, אין די פאל האט קארטעז א פאוינט, נאר עס איז געווארען פארווישט. די אידען אין דייטשלאנד, פולין, ליטא, אונגארן האבען געמיינט אז א פארגעשריטענעם וועלט וועט נישט צולאזען אזעלכע שחיטות. די נאציס האבען אזוי געקלערט, ביז דער עוויאן קאנפערענס, ווי די וועלטס מדינות האבען זיך אנטזאגט פון אריין נעמען פליטים פון אונטער די נאציס. זיי גלויבען אז מ׳דארף דאס געדענקען אז נאך אזא מעשה זאל נישט פאסירען. זענען די היינטיגע פאסירונגען נישט קיין פארלעצונג פון יענער ננעווער עגעין׳ שריי? אז מענטשען אנטלויפען פאר זייער לעבן, און א גאנצע מדינה שרייט ׳נישט מיין פראבלעם׳, וואלטען זיי דאס נישט געטון פאר אידען אויך? יא, עס איז נאך נישט ממש די זעלבע, אבער די זעלבע יסוד גילט דא און דארט, אז די וואס האבען, האבען א מארלישע פליכט דאס צו נוצען צו ראטעווען די לעבען פון די וואס זענען אין געפאר פון פארניכטונגSent from my LG-K373 using Tapatalk
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 8875
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3084 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8330 מאל

הודעהדורך קורקלענד » מאנטאג יוני 24, 2019 11:11 am

מענטשן אנטלויפן פאר זייער לעבן? אדער מענטשן לויפן פאר א בעסערע לעבן? שטייען די אלע מעקסיקאנער אויס די טויט? וואס האקסטו?
באניצער אוואטאר
קורקלענד
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1926
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 31, 2014 3:28 pm
האט שוין געלייקט: 1698 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1090 מאל

נעקסט

גיי צוריק אידישע און אלגעמיינע נייעס

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 5 געסט