דער שאנדפולער פארגלייך צו קאָנצענטראַציע לאגערן:

היימיש, לאקאל, און איבער דער וועלט

ויסעו קאָנצענטראַציע לאגערן... ויחנו בבית הכסא:

הודעהדורך קאך_לעפל » דינסטאג יולי 02, 2019 11:27 am

די היפאקריטיע און די זונלאזיקייט פון די סאציאליסטן אינעם רעפרעזאנטן הויז איז שוין אריבער יעדע גרענץ פון נארמאלקייט, אזש ס'רופט שוין ארויס בייז-געלעכטער ביי אלעמען.

דער פארגאנגענע וואך האט די סאציאליסטע פירער פון אמעריקע, הויכגעשעצטע קאמעראד אלעקסאנדריע אָקזיאָ קאָרטעז, פראקלאמירט מיט פאטאס אז די אויפהאלטונג צענטערן פון די גרענץ וואך ביים דרום ברעג זענען נישט מער און נישט ווייניגער ווי די נאצישע קאָנצענטראַציע לאגערן! און נעכטען האט זי גאר פאבריצירט א פרישע פאבריקאציע, אזוי צו זאגן: די פארהאלטענע אומלעגאלע אימיגראנטן טרינקן וואסער גראד ארויס פונעם בית הכסא שיסל...

די דראמא האט זיך נאך אייגענטליך אנגעהויבן דעם פארגאנגענעם וואך - דער פרעזידענט האט געזען ווי דער רעפרעזאנטן הויז איז גענצליך פארכאפט געווארן דורך א הייפעלע סאציאליסטן, וואס זענען בלויז אויסן גענצליך צו פארניכטן דאס לאנד און אלעס וואס איז אין איר – זיי האלטן בייזוויליג אפ דעם רעפרעזאנטן הויז צו באשטעטיגן קריטיש וויכטיגע פאנדן צו לינדערן דעם הומאנעריאיסטישע קריזיס וואס הערשט ביים דרום גרענץ. און דאס טוען זיי בלויז אז זיי זאלן קענען ווייטער פראפאגאנדירן... קאָנצענטראַציע לאגערן... טרינקן וואסער פון בית הכסא... אד''ג.
דאס שרעקליכער הומאנעריאיסטישע קריזיס וואס הערשט ביים גרענץ, צוליב דעם אויסטערלישער איבערפלוס פון אומדאקאמענטירטע קינדער, אינטערסירט פאר די הארצלאזע און שלעכטע סאציאליסטן נאך ווייניגער ווי די פאריאריגער שניי. דער פרעזידענט האט באשלאסן אז גענוג איז גענוג, ס'איז שוין העכסט צייט פולשטענדיג אויסצוקרויזן די דיסטראקטיווע און פארהאסטע סאציאליסטן. ער האט אין א פרעצעדענטלאזע שריט געמאלדן אז ער גרייט זיך דורכצופירן מאסיווע דעפארטאציעס - שווערע טויזענטער אומלעגאלע אימיגראנטן וועלכע האלטן זיך אויף אין לאנד אומלעגאל, וועלן זיין געצווינגן צו פארלאזן דאס לאנד און זיך אומקערן צו זייערע אייגענע לענדער. אזוי אז מ'וועט האבן די מעגליכקייט ארויסצולאזן פארהאלטענע אימיגראנטן וואס ווארטן נאך אויף זייער לעגאלער סטאטוס פון די פארהאלטונג צענטערן ביים גרענץ. א שריט וואס וואלט ווען עטוואס געלינדערט דאס שרעקליכער הומאנעריאיסטישע קריזיס וואס הערשט אין די אויפהאלטונגס צענטערן.

די מעסיגע דעמעקראטן אינעם רעפרעזאנטן הויז האבן געכאפט דאס קדחת - זיי האבן זייער גוט געוויסט אז אלע באשולדיגען-פינגערס וועלן צייגן בלויז אויף זיי, ווארום צוליב זייער פארנאכלעסיקייט און נידעריגע פאליטישע אמביציעס, און זייער גארנישט טוען זאכליך צו לינדערן דעם ענגן צושטאנד פון די קינדער פון די אומלעגאלע פארהאלטענע ביים גרענץ, איז דער פרעזידענט געצווינגן דורכצופירן אזאנע אויסערארדענטליכע שריט. דער פארזעצערין פונעם רעפרעזאנטן הויז נענסי פּעלאָסי האט זיך אין איילעניש פארבינדן מיטן ווייסן הויז און געבעטן פונעם פרעזידענט אז ער זאל צייטווייליג אפהאלטן די דעפארטאציעס. מיסטער פרעזידענט, איר דערשרעקט די קינדער, האט זי געזאגט. דער פרעזידענט האט איר געגעבן בלויז צוויי וואכן צו צייט צו באשטעטיגן די נויטיגע פאנדן צו לינדערן דעם הומאנעריאיסטישע קריזיס ביים גרענץ. און ס'האט טאקע ווירקליך געארבייט ווי א צויבער ראד.

דער פארזעצער פונעם סענאט, סענאטאר מיטש מאַקאָנעל פון קאַנטאַקי, אדער ווי ער גלייכט זיך צו רופן: דער מלאך המות! צוליב דעם וואס ער הרג'עט ברוטאליש אפ יעדע סארט סאציאליסטישע לעגיסלאציע וואס ווערט געברענגט פארן סענאט פאר באשטעטיגונג, האט זייער גוט געוויסט אז כמעט יעדע שטיק לעגיסלאציע וואס ווערט לעגיסלאטירט אינעם רעפרעזאנטן הויז איז דורכגעפוילט און אונטערגעשלאגן מיט סאציאליסטישע אפפאל – וואס דער פרעזידענט וועט קיינמאל אין זיין לעבן נישט אונטערשרייבן אלס געזעץ. דערפאר האט סענעטאר מאַקאָנעל באשלאסן זעלבסט דורכצופירן לעגיסלאציע פאר די פאנדן צו לינדערן דעם הומאנעריאיסטישע קריזיס ביים גרענץ אינעם סענאט. א שריט וואס האט שטארק נישט געשמעקט פאר די שטאלצע פּעלאָסי, ווארום דאס מאכט דאך שטארק ארויסשטארצן ווי אומקאמפיטענץ און ווערטלאז דער איצטיגער סאציאליסטיש געשטומטער רעפרעזאנטן הויז איז. מיטש מאַקאָנעל רעכענט זיך גאנץ קנאפע מיט פרוי פּעלאָסי'ס באבישע געפילן. דער סענאט האט סעקסוספול באוויזן דורכצופירן לעגיסלאציע פאר פאנדן מיט א גרויסע מערהייט, וועלכע דער פרעזידענט האט פארשפראכן עמטליך אונטערצושרייבן אלס געזעץ.

אין די זעלבע צייט האט די רעפרעזאנטן הויז דורכגעפירט זייער אייגענע לעגיסלאציע, און ווי ס'האט זיך ווירקליך ארויסגעשטעלט איז מאַקאָנעל געווען הייליג רעכט. פּעלאָסי האט ארויפגעברעגט לעגיסלאציע דורכגעפוילט מיט בייסיגע רעגולאציעס, און מיט א גאנצע הויפן פון סאציאליסטיש אפפאל, אזש דער פרעזידענט האט פארשפראכן עס צו וועטואירן אויפן ארט. אייגענטליך, אפילו די דאזיגע לעגיסלאציע איז אויך אנידער געשטומט געווארן דורך דיסטראקטיווע סאציאליסטן, אין שפיץ פון די דריי הויפט סאציאליסטישע סטוזשיס, די נאכט-לאקאל סארווירער אלעקסאנדריע אָקזיאָ קאָרטעז, די אנטיסמיטקע און אידן האסער אילהאַן אַבדאַלאַהי אָמאַר שר''י, מיט איר קאלעגע די מכשפה ראַשידאַ טאליב. די זעלבע טאליב וואס האט נעבאך געוויינט אינעם רעפרעזאנטן הויז אז זי באקומט טויט דראאונגען צוליב איר אראבישער אפשטאם... דודקעס מיט לאקשן... א פרוי וואס האט זיך אויסגעדרוקט מיט פרעצעדענטלאזע פרעכהייט באלד נאך דעם וואס זי האט געווינען די וואלן: לאמיר גיין אומפוטשן דעם מוטער פאכער... מיינענדיג דעם פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן. א מכשפה וואס קען אנרופן דעם פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן 'מוטער פאכער' צוליב פאלטישע מיינונגס פארשידנהייטן, באקומט ווארשיינליך אזעלכע שיינע בריוו אויף משלוח מנות. דערווייל קען זיך גיין אפווישן אירע קראקעדייל טרערן פון איר רינעכיגער פרצוף און לאזן די מענטשהייט אין פרידן...

פּעלאָסי האט געזען ווי מיט די דיסטראקטיווע סאציאליסטן וועט זי נישט אנקומען אין ערגץ. זיי האבן נישט קיין שום פלאן אדער סטראטעגיע אויף גארנישט, זיי זענען בלויז אויסן צו מאכן גרודער און צו באקומען נאכפאלגערשאפט אויף די סאציאלע מידיא נעצן, און דא קלאפט דער זייגער מיט א שנעלקייט – די צוויי וואכן וואס דער פרעזידענט האט איר געגעבן האלט ביים אויסלויפן... פּעלאָסי האט זיך געבראכן איר שוואלבישער שטאלץ און באשלאסן ארויפצוברענגן די לעגיסלאציע פונעם סענאט פארן רעפרעזאנטן הויז פאר אפשטימונג. און גענוי ווי געראכטן איז די סענאט לעגיסלאציע דורכגעגאנגען מיט א באדייטענעם מערהייט און די סאציאליסטן האבן געליטן א מעכטיגע נידערלאגע.

די סאציאליסטע מיידלעך קענען זיך נאכאלס נישט צו זיך קומען פון זייער וויסטער דורכפאל... די פון פונגער ארויסגעזויגענער געשיכטע פון קאָרטעז אז אומלעגאלע פארהאלטענע טרינקן וואסער פון בית כיסא איז א דירעקטע רעאקציע צום העפטיגן פראסק וואס קאָרטעז געכאפט פון פּעלאָסי, און עס האט ווארשיינליך גארנישט צוטאן מיט ריאליטעט...
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 1919
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 217 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2183 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » מיטוואך יולי 03, 2019 9:54 am

The border crisis is a deliberate and manufactured crisis with the final goal of ripping off the taxpayer.

Here is why this is true:

All of Trump’s heroic boasts to deport millions and shut down the border have had the predictable result on INCREASING the number of asylum seekers to record levels. Just as when Republicans and the NRA promoted the line that Obama was coming to take your guns and to ban assault weapons, sales soared. That is why these claims were made: people will react to an announcement that the border will soon be closed by deciding to move quickly to enter and ask for asylum before that happens.
“ Within weeks of Donald Trump’s arrival at the White House in January 2017, the number of people caught crossing America’s southern border illegally fell to a 17-year low of 11,127. John Kelly, then secretary of the Department of Homeland Security (DHS), attributed the drop to Mr Trump’s executive orders on immigration. Elaine Duke, the department’s deputy secretary, gave credit to better enforcement of immigration laws. Mr Trump hailed it as “a historic and unprecedented achievement”.
If such an effect did exist, it appears to have been short-lived. On April 5th, the DHS announced that Border Patrol agents apprehended 37,393 people in March, an increase of more than 200% on the previous year. The number of unaccompanied children caught entering illegally jumped by 300%, and the number of families detained while attempting the journey surged by nearly 700%.”

So Trump’s threats to shut down the border was not intended to deter immigration but to spur it.

Such a burst of last-minute immigration (before the border is shut down and ICE is rounding up immigrants and deporting them by the millions) creates a crisis in housing the immigrants. They end up without showers, sleeping on the floor, etc.
The media and critics go into a moral uproar…..and soon enough, a budget is passed to deal with the crisis. We are 50,000 beds short……so Congress, in a rush, passes a budget of 2.7 billion to buy 54,000 beds. I am not making this up: “For example, the Trump administration requested roughly $210 million in its fiscal year 2020 budget proposal to monitor a daily average of 120,000 people using alternatives to detention.
In the same proposal, the administration asked Congress for $2.7 billion to pay for 54,000 detention beds — more than 10 times what it devoted to detention alternatives.” How Cory Booker would ‘virtually eliminate’ immigration detention

Do he math: 2.7 billion divided by 54,000 beds means each bed is costing $50,000. Basic beds, such as will be bought, such as are used in prisons, cost perhaps, in huge volume $200. So there is a profit here, for the private detention center who will buy the beds (and have 2/3 of all the detainees) of 2.6 billion on an expense of $10 million.

This is disaster or crisis capitalism: take advantage of a crisis (such as Hurricane Katrina) or CREATE a crisis, with policies designed to produce a disaster (crisis at the border), let the media and critics decry the crisis with moral outrage, and then, in a rush, pass a budget which gives billions to private contractors to buy something on which they make a 99% profit.

That is disaster capitalism, as described by Naomi Klein in The Shock Doctrine, where she details many historical examples of how crises are fabricated or produced in order to pass laws and funding in a blind rush which otherwise would be subject to scrutiny.

So while Trump is promoting migration by threatening to round up millions of immigrants, and threatening to shut down the border, Congress members and journalists, in good faith, are reporting the inhumane conditions…”people sleeping on concrete floors”….and Congress “finally” has to act and passes a bill that gives the private detention center contractors billions to buy 10 million worth of beds to help “solve” the crisis.

The crisis becomes the mask for the rip-off. It is the pretext and the cover for a huge act of theft, the ultimate privatization scam of transferring billions in public funds into private hands for millions in services.

“For example, the Trump administration requested roughly $210 million in its fiscal year 2020 budget proposal to monitor a daily average of 120,000 people using alternatives to detention.

In the same proposal, the administration asked Congress for $2.7 billion to pay for 54,000 detention beds — more than 10 times what it devoted to detention alternatives.”

The outrage is directed away from $50,000 beds to the fact that so little is spent on alternatives to detention…this is the act of distraction, the right hand is directing your attention to one “injustice” while the left hand is picking your pocket. This is the final stage of capitalism, to exploit and create crisis, using moral outrage as a distraction for unprecedented theft of public funds to enrich private corporations.

CONCLUSION: 2.7 billion / 54 000 =

fifty thousand per bed.

And no one is talking about it except me, a writer banned from both left and right wing publications…..The outrage of a lack of beds is being used to cover up the much greater outrage of a theft of 2.6 billion dollars to solve a deliberately created crisis, not just for political purposes (the crisis at the border will be used by Trump as a way to stir outrage among his base) but for the purpose of orchestrating a huge theft of public funds.

I myself can barely believe the rip-off is so huge and NO ONE among Trump’s border critics or in the media has even noticed. That is the genius of disaster capitalism: it is the magic of the master of legerdemain, to distract with moral outrage at one injustice in order to disguise a much greater injustice.

I am naming it legerdemain capitalism, the latest iteration of what Naomi Klein named diaster capitalism. In this scenario, the critics of Trump are being used to stir up moral outrage, which is then used to justify a rush to fund beds for those sleeping on the floor, AT A COST (buried in the outrage and controversy) OF $50,000 EACH!!!

So perhaps it is the case that Senator Harris, a brilliant prosecutor and quick to note a deception, has caught on that the border crisis is being used as a pretext for a massive fraud, which would require both highlighting the moral outrage AND pointing out the fraudulent nature of the funding bill designed to appear to address it.

Maybe we need to look deeper.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9310
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3212 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8836 מאל

פריערדיגע

גיי צוריק אידישע און אלגעמיינע נייעס

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און איין גאסט

cron