וועלטליכע קורצע און לענגערע נייעס באריכטן

היימיש, לאקאל, און איבער דער וועלט

וועלטליכע קורצע און לענגערע נייעס באריכטן

הודעהדורך פעדער » דינסטאג יוני 19, 2012 12:25 pm

אטענס – גריכלאנד
די נעא-נאצי גאלדן דאון פארטיי האלט אן א שטארקע מאמענטום אין די ארטיגע פארלאמענט געווינענדיג היי יאר קרוב צו זיבן פראצענט וואלן אין די גריכישע נאציאנאלע וואלן.
די פאשיסטישע פארטיי, מיט א ענליכן נאצישן סוואסטיקא סטיל סימבאל, און לייקענענדע האלאוקאוסט פירער, האט באקומען פראמינענטליכע דעקונג איבערן לאנד, זינט זי איז אנערקענט געווארן צום ערשטע מאל אין די גריכלאנד'ס 'נאכנישט ענטשידענע' נאציאנאלע וואלן – זעקס וואכן צוריק.

פארט אבער האט די קאסערוואטיווע נייע דעמאקראטישע פראטיי - וואס טוט שטיצן דאס בלייבן אין אייראפעישע יוניאן, ווי אויך, דאס איינהאלטן איר התחייבות, וואס גריכלאנד האט זיך אונטערגענומען בשייכות די בעילאוט פלענער פארגעשריבן פאר איר. – געווינען א מערהייט וואלן, און וועט ווארשיינליך פארמירן די נייע רעגירונג.

כאטש די פאראויסזאגעכצער פון אסאך עקספערטן, פאולס, און קאמענטירער, אז די שטיצע פאר די נאצי-געשטימטע פארטיי וועט פאלן אין די שפעטערדיגע רונדעס פון וואלן, און די ארגינאלע ערשטע רעזולטאטן זענען בלויז געווען א אנדייטונג אויף די שטארקע אנטוישונג און ווייטאג וואס הערשט ביי דעם המון עם אויף די ביז איצטיגע עסטאביליזירטע פאליטישע פארטייען שולדיג אין די עקענאמישע קריזיס האט זיך עס אבער אין פאקט, נישט צופיהל געביטן, כאטש ס'איז יא מיט אביסל ווינציגער געווארן, בלייבן זיי אבער נאכאלץ איבער מיט א 6.97 פראצענט וואס וועט זיי איינהאנדלען 19 בענקלעך אין א פארלאמענט פון 300.

"דאס ווייזט קלאר אז מיר זענען אלע פאלש געווען מיט די מיינונג איבער די פראצענטן לגבי דעם נושא, און וויפיהל טוען באמת שטיצן זייער אומלעגאלע אימיגראנטן פאליסיס, און נאצי אנטשויאונגען" האט געזאגט דעיוויד סאלטייל, דער פרעזידענט פון 'באורד אף דזשאויש קאמיוניטיס' אין גריכלאנד. "ס'איז א פראבלעם פאר די גריכישע דעמאקראטיע, און עס בלייבט נאר איבער צוזען וויזוי די אנדערע פארטייען וועלן רעאגירן, ס'איז צום האפן אז זיי וועלן איזאלירט ווערן" האט ער צוגעענדיגט
גאלדען דאון קאמפיינט אויף א אנטי שטייער העכערונג און אנטי אימיגראציע פלאטפארמע, רייטענדיג אויף די פחד פון די פשוטע מאסן וואס זענען באזארגט זעענדיג זייערע שכינות'דיגע לענדער ווערן אינוואדירט ביי כמעט א האלבע מיליאן אימיגראנטן פון אזיע און אפריקע וועלכע נוצן זיי אלס א בריקל זיך אזוי אריינצובאקומען אין די אייראפעישע יוניאן.

נאך די ערשטע וואלן, האט גאלדן דאון'ס פירער 'ניקאלאאס מיכאלאליאקאס' - וועלכער איז באקאנט געווארן נאכן געווינען א זיץ אין אטענס סיטי קאנסול יאר 2010 – ווען ער האט דאן געפייערט זיין דערגרייכונג מיטן סאלוטירן דעם נאצי סאלוט אינעם הויפטשטאט'ס סיטי געביידע – האט געגעבן אן אינטערוויאו אין וועלכן ער לייקנט אינגאנצן דעם עקזיסטענץ פון די גאז קאמערן אין די נאצי טויט לאגערן.
------------------------------------------
אלען גראס איז אין 'געווענליכע' געזונט צושטאנד! זאגן באאמטע..

אלען גראס, א אידישער אמעריקאנער קאנטראקטער פון פאטאמעק-מערילענד 63 איז ארעסטירט געווארן אין 2009 פארן אנגעבליך געזאלט האבן אריינגעברענגט סאטעליט טעלעפאונען און קאמפיוטער עקוויפמענט פאר מיטגלידער פון די קובאנע אידישע קאמיוניטי. און פאריאר פאראורטיילט געווארן צו 15 יאר טורמע

שוין א לאנגע צייט וואס די קובענע אויטאריטעטן ווערן באשולדיגט דורך די אמעריקאנער/פאמיליע/און פרייע פרעסע פארן פארנאכלעסיגן זיין געזונטהייט און פרובן צו באהאלטן די פאקטן פון די פרייע וועלט, נאכן שטופן איבער א מאנאט דאס ארויסגעבן זיינע מעדיצינישע רעקארדס פאר די משפחה און פריוואטע לויער.

ענדליך יעצט האט די קובאנע רעיגרונג ארויסגעבן זיינע פיילס פאר די פאמיליע נאך וואס די אמעריקאנע סטעיט דעפארטמענט ווארטזאגערין וויקטאריע נאלאנד, האט באשולדיגט די קובאנע אין זיך שלעכט אפגעבן מיט גראס, זאגנדיג ער איז אין אזא שוואכע צושטאנד אז ער קען ניטאמאל שטעלן אפאר טריט אפ' אינעם אייגענע קליינטשיג טורמע צעל

די קובאנע זייענדיג שטארק פארשעמט האבן ארויסגעגעבן א סטעיטמענט אין וועלכן זיי טוען העפטיג פראטעסטירן אנטקעגן די באשילדיגונגען זאגענדיג אז די אמעריקאנע רעגירונג/משפחה, און זיי מצדם האבן אויסגעטוישט נאכאנדיגע קאמפלעטע מעדיצינישע באריכטן איבער זיין געזונט צושטאנד, ווי אויך טוען זיי פארדאמען די פאלשע פאבריקאציעס וואס דרייען זיך ארום איבער די ווירקליכקייט פון זיין לאגע, און ס'איז אמת אז גראס איז נישט געווען אמבעסטן ליידענדיג פון געוויסע קראנקהייטן אבער טענה'ט אז לעת עתה איז ער אין א 'נארמאלע' געזונטהייט סטאטוס און ווערט נאך ווייטער געהאלטן אין א מיליטערישע שפיטאל ווערנדיג באהאנדלט, בכדי צו פארזיכערן די בעסטע אטמאספערע פאר זיין ערהוילונג.אנשטאט אים צוריקפירן אין תפיסה.

די פאמיליע האט געזאגט אין א סטעיטמענט ארויסגעגעבן דורך זייער לויער. "ס'איז צום באדויערן אז ס'האט זיי גענומען איבער א חודש ארויסצוגעבן די רעקארדס, כאטש די נאכאנאנדע פארלאנגען דערפאר, מיר וועלן זיך אפהאלטן פון קאמענטירן ביז נאכוואס אלענ'ס אמעריקאנע דאקטורים וועלן האבן א שאנס איבערצוגיין און אנאלאזירן די מעדיצינישע דאקומענטן וואס די קובאנע האבן צוגעשטעלט.

בכל אופן, וויזוי ס'זאל נאר נישט זיין, טוט יעדער וואס האט געזען די לעצטיגע 'בלאסע' בילדער פון אלען – וואויל פארשטיין, די פאמיליעס לעגעטימע זארגן פאר זיין גייסטישע און פיזישע וואוילזיין.
-----------------------------------------------------------
די איזראעלישע רעגירונג האבן אלע בפה אחד באוויליגט צו פארברייטערן די פאנדן פאר ציין קעיר אין ישראל. נעמליך, אנגעפאנגען פון דעם ערשטן פון יולי וועלן אין די הילפס פראגראמען געגעבן ווערן אויך פאר קינדער ביז די יארגאנג פון 12, ביז איצט האבן נאר קינדער ביז 10 געקענט דערפון געניסן.

ביים אריינפיר צום זיצונג, האט פרעימיער מיניסטער בנימין נתניהו אויסגעלויבט דעם פארברייטערונג געבנדיג דערפאר קרעדיט צום חרדישן סגן שר הבריאות יעקב ליצמאן, קלארער גערעדט: מכאן והלאה וועלן איינס און אהאלב מיליאן קינדער אין ישראל באקומען בחנם ציין באהאנדלונג. ביז איצט האט ציין טריטמענט אפגעקאסט א הון רב, און איז פאר גאר אסאך משפחות אוממעגליך געווען זיך צו ערלויבן, אבער פון היינט אן האט זיך עס געביטן!

"ליצמאן איז די בעסטע זאך וואס האט פאסירט צום געזונטהייט אדמיניסטראציע" האט נתניהו באטאנט.
דער סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמאן האט אויסגעלויבט די רעגירונגס באשלוס זאגנדיג " די רעפארמען אין דעם געביט ברענגען א בעסערע טויש און געבן א מער יושר'דיגן באהאנדלונג פאר אונזערע קינדער'ס געזונטהייט. אדאנק דעם סיסטעם וועלן מיר פארזעצן צו פארשריטירן ווייטערדיגע שטאפלען אין רעפארמען, און מיט די צייט אויך ארייננעמען אין די אומזיסטיגע פראגראמען קינדער ביז 14, שוין אפילו אזוי נאנט ווי קומענדיגע יאר, און אזוי ווייטער ביזן דערגרייכונג א אויסברייטערונג ביז צו די יארגאנג פון 18
די צאל קינדער וואס זענען כהיום בארעכטיגט צו די פראגראמען (0-10 זענען - 1.230 די צאל קינדער וואס וועלן צוקומען נאכן ענדגילטיגן החלטה פון די אנגייענדע זיצונג איז – 267.000. די צאל קינדער וואס האבן באקומען ציין באהאנדלונג אויף די פראגראמען אין יאר 2011 (0-8) זענען 265.000. און קינדער פון 9-10 (2011) זענען 90.000. – אין א האלבע יאר אליין!
ס"ה קינדער וואס האבן באקומען אומזיסטע ציין באהאנדלונגען אין יאר 2011 איז 355.000 קינדער.

נו ווילאנג די געשנארעטע געלטער גייט פאר געזונטהייט און נישט פאר באמבעס און חינוך, לאמיר קלאפן א גוטס.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך אלבערט » דינסטאג יוני 19, 2012 1:33 pm

א דאנק אייך פאר דעם נייעס רעפארט.
אלבערט
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 241
זיך רעגיסטרירט: מוצ"ש מערץ 03, 2012 9:36 pm
האט שוין געלייקט: 205 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 50 מאל

הודעהדורך פעדער » דינסטאג יוני 26, 2012 12:01 pm

פרעזידענט פון רוסלאנד אויף א באזוך אין איזראעל

פוטין איז אויפגענומען געווארן מיט גרויס כבוד דורך צה"ל מיליטער און האט אויפגעטרעטן פאר די איזראעלישע פרעסע צוזאמען מיט פרעזידענט שמעון פערעס ווי צווישן אנדערע האט פערעס געזאגט צו פוטין אז זיין באזוך טראגט א באדייטפולע אינטערעסע פאר די איזראעלישע בירגער צוגעבנדיג אז די דארטיגע איינוואוינער זעען אין אים א 'פירער וואס זיינע פאליסיס זענען וויכטיג און חשוב פאר וועלט סטאביליטעט'

פערעס האט אויך צוגעלייגט אז ער איז איבערצייגט רוסלאנד שפילט א הויפט ראלע אין לעזן די אלטוועלטליכע זארגן אנבאלאנגט די געפארן וואס איראן ברענגט צו גלאבאלע פרידן. "איך ווייס אז רוסלאנד ווארפט אפ סיי וועלכע באשילדוגונג דאס זי העלפט איראן פאבריצירן מאסן פארניכטיגונגס וואפן" און אריינקוקנדיג אין פוטין'ס געזיכט האט ער אויסגעפירט דרוקנדיג יעדעס ווארט – האסט עס דייטליך דערקלערט, אלזא איז גאר וויכטיג אז די אנשטרענגונען זיך אפצוהאלטן דערפון זאלן ווייטער פארזעצן.

אויף דעם האט פוטין רעאגירט, דאס אז רוסלאנד טראגט א פליכט פון פארזיכערן פרידן פאר ישראל, און דערמאנט אז נאך דאן ווען זי האט זיך געגרינדעט האט דער סאוויעטן פארבאנד גענומען אויף זיך איר צו שטיצן. וואס שייך די באגעגעניש צווישן פוטין און נתניהו האט ער דאס באצייכנט אלס 'עפעקטיוו און פריוואט' אבער נישט אריינגייענדיג אין פרטים, נאכן רעדן צו די פרעסע האבן פערעס און פוטין פארגעזעצט זייער צוזאמנטרעף אונטער פיר אויגן, צווישן אנדערע איז ערווארטעט אז זיי וועלן רעדן פון איראנ'ס נוקלעארע פרשה און די אויפשטענדלער קאמפן אין סיריע.
דאס באנייען אנדרטה און באגעגעניש מיט נתניהו

צוערשט האט זיך דער טאג אנגעהויבן מיט א גרויסארטיגע צערעמאניע פאר א ניי געפארטיגטע מאנומענט 'אנדרטה' אין נתניהו, אפצוצייכענען דאס געווינס פון די רויטע ארמיי איבער די נאצישע כוחות ביים צוייטן וועלט קריג. אין פוטין'ס רעדע האט ער באוואונדערט דעם מאנומענט און באטאנט אז איר באנייאונג טוט פארשטערקערן זיין עהרע וואס ער פיהלט כלפי דאס אידיש פאלק און מדינת ישראל.

דערנאך האט פוטין פארגעזעצט קיין ירושלים וואו ער האט זיך געטראפן מיט בנימין נתניהו אין זיין וואוינונג, די צוויי האבן גערעדט צווישן זיך ווי אויבן דערמאנט פאר העכער א שטונדע, פוטין האט שפעטער אנגעצייכנט אז די צוויי האבן גערעדט איבער א שטויס אנגעלעגנהייטן און ספעציעל איבער נושאים וואס נעמען אריין עקענאמיע, און אויך איבער פארדרייטע געפעלשטע פאקטן בשייכות די האלאוקאסט און דעם צווייטן וועלט קריג
ביים ענדיגן האט פוטין צוגעגעבן אז די שמועסן איבער איראן, זענען געווען גאר איינצעלהייטליך און זייער ווירקזאם"
----------------------------
אן עצרת אום 5 פארטאג, זיך מוסר נפש צו זיין געגן די גיוס

טויזנטער ערליכע אידן, מענער פרויען און קינדער האבן זיך באטייליגט מאנטאג פארטאג ביים עצרת תפילה און מחאה וואס איז אפגעהאלטן געווארן דורך די עדה החרדית אין ירושלים אנטקעגן דאס איינרוקן אין מיליטער תלמידי הישיבות.
די פראטעסטירער אין שפיץ פון די חושיבע רבנים האבן זיך פארזאמלט אין כיכר השבת נאנט צו 5 פארטאגס א טייל איינגעהילט אין צוריסענע זעק, פארזאגנדיג פסוקי תהילים, פיוטי סליחות , און פזמונים פון קינות, אויסשרייענדיג זייער ווייטאג געגן די סכנה פון גיוס

די גאב"ד פון עדה החרדית הרב יצחק טוביה ווייס שליט"א האט הויעך אויסגעשריגן "מיר וועלן נישט ערלויבן צו נעמען אונזערע אינגעלייט צום מיליטער אדער פאליציי, און מיר וועלן נישט באיינדרוקט ווערן פון אלע זייערע איבעררעדונגען" צוגעבנדיג אז דאס אלץ איז א פראוו פון די ממשלה צו איינווארפן און חרוב מאכן דעם עולם התורה.
אין א אומגעווענליכע שריט האבן זיך צו די דאמענסטראציעס אויך משתתף געווען אפילו חושיבע מעסיגערע רבנים וואס ציילן זיך נישט צוישן די עדה ווי הרב שמואל אויערבאך וואס האט אין א דרשה קלארגעשטעלט אז מען ברויך זיך קעגנשטעלן דעם גיוס מיטן פולסטן עקשנות, און דאס גייט אריין בגדר "יהרג ואל יעבור"

אין די רעזאלטירנדע באשלוסן פונעם עצרת איז פארשריבן געווארן דאס די ציבור זעט אין די געשטעלטע עסקנים א פאראנטווארטליכקייט אין דעם אויסגאנג פון די געזעץ און לויט ווי זיי באשליסן דאס איז יעדעם מחייב, אריינגערעכנט דאס אז אויף יעדעם ליגט א חיוב זיך געגן צושטעלן מיטן הארץ און זעהל ממש ביז צו מסירת נפש געגן די נידריגע גיוס-פארשלאגן: פארגרעסערן די צאל חרדים וואס דארפן איינרוקן, און שרינקונג פון די 'פטורים' וואס ווערן געגעבן פאר 'תלמידי ישיבות' וואס ס'איז 'תורתם אומנותם'.

דורכאויס די הפגנות איז נישט פארצייכנט געווארן קיין אויסעראדנטליכע געשעהענישן, אויסער דאס אז עטליכע זשורנאליסטןוואס זענען געקומען דעקן די מצב זענען באווארפן געווארן מיט שטיינער, פאלציי איז פונקט נישט געווען דאן אויפן ארט צו זעהן דעם אטאקע.

אין א מודעה וואס די רבני עדה החרדית האבן פובליצירט אין צוגרייטונג צו די פראטעסטן האבן זיי געווארנט און קלאר געמאכן פארן ציבור אז אין אזא צייט וואס די באהערדע זוכט אפצוטוהן דעם מסך המבדיל צווישן די ערליכע אידן און פרייע מחללי התורה זיי אויסצומישן אין איין טאפ, איז נישט קיין צייט צו מאכן פשרות און וויתורים נאר א צייט אויפצורידערן א וועלט 'יהיה מה שיהיה'. און דאס זעלביגע האבן די רבנים מחוץ לעדה החרדית געשריבן: אז מיר זענען מחויב זיך מוסר נפש צו זיין דערויף און נישט נאכגעבן קיין פינטל, ווייל דאס רירט אן אין די יסודות און שורשים פון דעם רוחניות'דיגן און גשמיות'דיגן עקזיסטענץ פון עם ישראל.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך זר זהב » דינסטאג יולי 03, 2012 12:27 pm

אמעריקע פארשטערקערט די קראפטן נעבן איראן
http://www.nytimes.com/2012/07/03/world ... wanted=all

“The message to Iran is, ‘Don’t even think about it,’ ” one senior Defense Department official said. “Don’t even think about closing the strait. We’ll clear the mines. Don’t even think about sending your fast boats out to harass our vessels or commercial shipping. We’ll put them on the bottom of the gulf.” Like others interviewed, the official spoke on the condition of anonymity because of the delicacy of the diplomatic and military situation.
איך שרייב וואס איך וויל און וואס איך האלט פאר ריכטיג, וועדער יו "לייק" איט אר נאט
באניצער אוואטאר
זר זהב
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 9465
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 06, 2012 5:23 am
האט שוין געלייקט: 4426 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4214 מאל

הודעהדורך זר זהב » דינסטאג יולי 03, 2012 4:00 pm

A federal judge today sentenced Mordchai Fish, an Orthodox rabbi from Brooklyn who was a key money-laundering figure swept up in the FBI’s 2009 “Bid Rig III” sting, to nearly four years in prison.
איך שרייב וואס איך וויל און וואס איך האלט פאר ריכטיג, וועדער יו "לייק" איט אר נאט
באניצער אוואטאר
זר זהב
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 9465
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 06, 2012 5:23 am
האט שוין געלייקט: 4426 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4214 מאל

הודעהדורך פיינע קאווע » דינסטאג יולי 03, 2012 4:15 pm

אוי איז ער א טייערער איד, שווער צו גלייבן ער האט געוויסט אז ער באגייט א עבירה קלפי דינא דמלכותא. איך וויל אים זייער שטארק מלמד זכות זיין.
פיינע קאווע
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 479
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יוני 26, 2012 9:44 am
האט שוין געלייקט: 21 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 350 מאל

הודעהדורך זר זהב » דינסטאג יולי 03, 2012 4:18 pm

שווער צו גלייבן ער האט געוואוסט אז ער הייבט זיך אן מיט'ן מאלחיס שעל כעיסעד.
איך שרייב וואס איך וויל און וואס איך האלט פאר ריכטיג, וועדער יו "לייק" איט אר נאט
באניצער אוואטאר
זר זהב
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 9465
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 06, 2012 5:23 am
האט שוין געלייקט: 4426 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4214 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 04, 2012 4:22 pm

חיזבאלא האט באריכטעט אז איזראעלישע לופט כוחות האבן אויפגעריסן זייערס א אונטערהער אפאראט וועלכע זיי האבן געהאט אינסטאלירט אויף טעלעקאמוניקאציע-קעיבלס אין דרום לבנון נאכוואס חיזבאלא האט אנטדעקט די אינסטאלאציעס וואס מדינת ישראל האט איינגעריכטעט, און אזוי ארום שפיאנירט אויף זייערע טעלעקאמוניקאציע סיסטעמען. מיליטערישע באמבאדיר עראפלאנען זענען געזען געווארן אויף די לבנון הימלען, און לויט ווי לבנון באריכטעט האבן די ישראלים אראפגעשאסן א מיסיל און דערמיט צושטערט דעם אפאראט.
חיזבאלא טענה'ט אז זי האט מצליח געווען אויפצוכאפן איזרעל'ס אקטיוויטעטן אונטערצוהערן זייערע טעלעפאונישע פארבינדונגען אד"ג – אין יענעם געגנט און איזרעל האט דאס פונדערווייטן אויפגעריסן אהן מענטשליכע פאטאליטעטן. דאס איז זאגן זיי, א לעצטע פון א רייע אטאקעס מצד איזראעל אויף זייערע טעלעקאמוניקאציע איינריכטונגען, אבער זי וועט ווייטער פארזעצן מיטן איבערקלוגן די פיינט'ס בייזוויליגע פלענער. איזראעל האט ווי געווענליך זיך אפגעזאגט פון קאמענטירן
------------------------------------

א אור אלטער בית הכנסת נאך פון די ימי התלמוד איז אנטדעקט געווארן דורכאויס ארכעלאגישע גראבונגען אין די חורבות-חוקוק דאן א אידישע ישוב אונטן אין גליל, צפון מערב פון כנרת. די חורבות זענען געפינען געווארן אויף א דערנבענדיג בארג וואס שטארצט ארויס פון צווישן די חורבות פון די געוועזענע שטאט חוקוק פון די ימי המשנה והתלמוד, ווען צו יענץ צייט האט געוואוינט דארט א באדייטנדע צאל תנאים ואמוראים, און די שטאט ווערט דערמאנט אין תלמוד ירושלמי אין פארבינדונג צו די קדושים וטהורים וועלכע האבן געלעבט אין געווירקט דארט.
אויפן עקזיסטענץ פונעם אור אלטן בית הכנסת צווישן די דארטיגע חורבות, ווערט שוין געברענגט עדות'שאפטן פון רבי אשתורי הפרחי אין זיין חיבור "כפתור ופרח", און אויף פריערדיגע פראוון פון ארכעלאגן אנגעוואנדן אין די פארגאנגענהייט, איר צו אנטדעקן.

אין פאקט האט מען דורכאויס די פריערדיגע יארן שוין געטראפן פולע דעקארירטע ארכיטעקטועלע שטיינער וואס האבן באלאנגט צום בית הכנסת אבער אויפצוגראבן און אנטבלויזן א טייל פונעם עצם געבוי אריינגערעכנט א פרעכטיגע וואנט געבויעט מיט גרויסע הערליך אויסגעהאקטע שטיינער, און אויסגעפלאסטערטע רוימיש סטיל, מאזאיק דיל (בילדער און אויסצירונגען צוזאמגעשטעלט פון מארבל שטיינער אויף די ערד) – איז דאס ערשטע מאל אין היסטאריע.
די גראבונגען ווערן אנגעפירט און פינאנצירט דורך עטליכע גרויסע איניווירזיטעטן און שולעס פון אמעריקע און קאנאדא, און ווי אויך טוען גרויסע פראפעסארן און סטודענטן פון די ארטיגע אקאדעמיעס אנטיילנעמען אין אין די פריעקטן.

ווי די פירער און די וועלכע שטייען אין שפיץ פון די פארשונגען האבן באריכטעט איז זיכער די קלימאקס פונעם געפינס – דאס אנטדעקן א הערליך מאזעאיק פון צווישן די חורבות אויף וועלכע ס'איז גאר קונצליך אויסגעמאלן און געפארעמט די קאפיטלען פון שמשון הגיבור באזירט אויף די פסוקים פון תנ"ך אין ספר שופטים, און נאך פארשידענע גאר מייסטערליכע בילדער און צייכענונגען. צווישן זיי א שיין אויסגעצירטע ברכה פאר די וואס זענען מקדיש זייער פלאג פאר מצות און מעשים טובים.. כאטש א קענבארע טייל איז שוין אפגעמעקט געווארן, זעט זיך נאך אלץ אן די ווערטער "בכל מצותכן יהא עמלכן... שלום.
בייגעלייגטע פיילס
1215.jpg
1215.jpg (168.22 KiB) געזען געווארן 9616 מאל
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 04, 2012 4:22 pm

די אראבער טוען אין די טעג פארשוועכן דאס הייליגסטע ארט ביי כלל ישראל די אבן שתיה וואס דערויף האט גערוהט דער ארון הברית אינעם קודש הקדשים. די אראבישע באהערדע און וואקף מיטגלידער האבן אויפגעשטעלט אויפן ארט גרויסע סקעפהאלדינגס מיטן ציל צו רענארווירן זייער קלויסטער (דזשאמדזשא) דער 'כיפת הסלע'.
פארשידענע ארגאניזאציעס אפצוהיטן די מקום המקדש רופן פאר א באלדיגע רעזיגנאציע פון די ירושלימ'ער פאליציי קאמאנדיר צוליב זיין פארנאכלעסונג אפצוהאלטן די שענדונג פונעם הייליגן ארט.

לויט זייער טענה איז דאס מפקיר זיין די הר הבית אין מוסלעמענער הענט, א זאך וואס ברענגט נאר צו כסדר צו אפטערע חילול און צעשטערונג צו דאס ביסל וואס איז פארבליבן פונעם בית המקדש, מיט די אנלייגעניש פון מאסיווע ארבעטס מאשינעריי און געצייג, און אהנע נארמאלע אופזיכט, דורך די פארלייקענער פונעם הייליג הויז – די אראבער.
די מקדש-היטער וויאזוי זיי פאררופן זיך זאגן אז די איזראעלישע לאקאלע אינסטאנצן זענען גוט אינפארמירט איבער די שרעקליכע עוולות און פארוויסטונגען וואס די אראבער זייען אן אויפן הר הבית, אבער פרובן עס צו באהאלטן פון די פובליק כדי זיך איינצוקויפן רוהיגקייט מצד די אראבער אין בעפארגרייטונג צו זייער ראמאדאן חאגע. און 'ניסו שחם' דער שעף פון די פאליציי דעפארטמענט איז פאראנטווארטליך אויף אלץ, געבנדיג א פרייע האנט פאר די אראבער צו טוהן וואס זייער הארץ גלוסט אריינגערעכנט שעדיגן און פארשוועכן, פארמעקן אלטע איינקריצונגען און געדענקענישן פון אידן וועלכע האבן איבערגעלעבט אויפ'ן הר הבית און אין די היילן וואס געפינט זיך הונטער די אבן שתיה. ווי אויך הערשט א שטארקע זארג פאר די פרעזערווירונג און פרידן פון אומצאליגע אומשאצבארע היסטארישע טרעפונגען און ארטיקלען וועלכע זענען אין א געפאר פון פארטיליגונג און פארלירונג.

די ארגאנאזאציעס ווענדן זיך מיט א רוף צו חבר הכנסת אורי אריעל דער פארזיצער פון די סטעיט קאנטראל קאמיטע, ארויסצוגעבן די רעזולטאטן פון די רעגירונגס אינספעקטארס פארן המון און עס מפרסם זיין אזוי צו קענען פאררעכטן די שרעקליכע אומרעכטן וואס ווערן באגאנגען, אויפן בארג, מעשים, וועלכע זענען גורם שאדן צו די איבערבלייבענישן פון בית מקדש ראשון, און אויך דאס פאראייביגונג פונעם הר הבית'נס היסטאריע.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 04, 2012 4:22 pm

קעניע: געבראכן אן איראנע צעל

צוויי איראנע אגענטן זענען פארהאלטן און ארעסטירט געווארן נאכן געפונען ביי זיי א זאפאס פון אויפרייס מאטעריאל, זיי ווערן געהאלטן אויפן פארדאכט צו האבן פלאנירט ווי צו אטאקירן אמעריקאנע, איזראעלישע, און בריטישע צילן אין א"י לויטעט די אינטעלידזשענס באריכטן פון די איזרעלישע שפיאנאזש אגענטורן.

די צוויי 'אחמעד אבו אל פאתחי מוחמד' און 'סייד מאנסור מוסאווי' מיטגלידער פון א ספעציעל סיקרעט יוניט, אינערהאלב די איראנע שפיאנאזש, זענען ארעסטירט געווארן אינעם פארט שטאט 'ממובסא' ווען צו זייער באזיץ פארמאגן זיי 15 קילאגראם אויפרייס שטאף פון גאר א הויכן קאליבער RDX . ווי אנגעגעבן באלאנגן א טייל פון די האטעלן לענגאויס דעם בארטן צו איזראעלישע אייגענטומער

די צוויי פארדעכטיגטע האבן אפגעלייקנט סיי וועלכע באשילדוגונגען "מיר פארלאנגען באפרייט צו ווערן אויף בעיל וויבאלד מיר זענען אומשולדיג" האט איינער פון זיי דערקלערט פאר א געריכט אין ניירובי. "די פאליציי האט קאנפעסקירט אונזערע געלטער און מיר זענען אויסגעשטאנען פייניגונגען"

איינע פון זיי האט געטענה'ט אז די מוסד אגענטן האבן זיי געפייניגט אינדערצייט וואס זיי האבן זיך געפינען אינעם ארטיגן פאליציי סטאנציע, מוחמד זאגט אז איינע פון די אגענטן האבן אים איינגעשפריצט מיט כעמישע קעמיקאלע פליסיגקייטן אהן זיין ערלויבעניש די פאליצייאישע פראקואר דאניעל מאסאנזשי האט אפגעווארפן מוחמד'ס און זיין קאלעגע'ס פאלשע אנגעגעבענע טענות. פארט אבער האט דער שופט פול ביגוויט באשטימט אן אויספארשונג דערויף זאגנדיג אז די קלאגעס פארמאגן האפט.
אין ליכט פון דעם פאסירונג האט די איזראעלישע אמבאסאדער אין קעניע ארויסגעגעבן א פרישע ווארענונג איבער פאטענציעל פאר א מעגליכע טעראר אטאקע אויף אירע בירגער.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 04, 2012 4:23 pm

א נייע געזעץ איז אריין אין קראפט אין פראנקרייך וואס פארלאנגט יעדן מאטאריסט צו פארמאגן אין קאר א 'ברעטעלייזער קיט' (אן אינסטרומענט די פאליציי אינטערזוכט דערמיט די שטאפלען אלקאהאל אינעם דרייווער'ס בלוט כדי צו באשטימען אויב ער איז אנגעטרונקען)

ווי אויך ברויך יעדע דרייוער האבן אין אויטא ריפלעקטער פארזיכערונגס וועסטל, און א ווארענונגס טרייענגל (אן אביעקט אין א דרייעקיג פארעם וועלכע מ'שטעלט אויפן שטראז בכדי צו ווארענען אנדערע אויטא'ס, ווען מ'איז געשטאראנדעט)
דרייווער וועלכע פארלעצן דעם געזעץ קענען באשטראפט ווערן מיט א טיקעט פון 11 יוראס. די פארנצויזישע גאווערמענט האפט מיט דעם געזעץ אראפצוברענגען די רעקארד הויכע צאל עקסידענטן וואס קומען אין רעזולטאט פון שיכור'ע דרייוער.

ארום 4,000 מענטשן ווערן געהארגעט אין פראנקרייך יערליך, צוליבן טרונקן-דרייוון, וועלכע איז דאס גרעסטע פאקטאר צו עקסידענטן, העכער אפילו ווי ספידינג.
ניקאלעס סארקאזי'ס רעגירונג זאגט אז זי שאצט אז מיט דעם געזעץ וועט מען מעגליך אפראטעווען 500 לעבנס יערליך.

צענדליגע מיליאנען קיט'ס וועלן פארפלייצן די מארקעט'ס כדי נאכצוקומען דעם מאסשטאבליכן פארלאנג, און צו די איצטיגע צייט הערשט א גרויס מאנגל אינדעם פראדוקט, וואס צוליב דעם האט די רעגירונג געגעבן א פיר מאנאטיגן הפסק זיכער צומאכן אז יעדער האט צייט געהאט זיך עס איינצוהאנדלען. אפילו אויסלענדישע דרייווערס זענן אויך איינגעשלאסן אינעם געזעץ.

דער קיט קומט אין צוויי סארטן. איינע וועלכע איז ביליג פון קעמיקאלן אבער דיספאזעבל און דאס אנדערס א עלעקטעראנישע, און א טייערער סארט.

דער געזעץ איז א גאלדן גרוב פאר מאנופעקטשערער פון דעם פראדוקט, זינט פראנקרייך פארמאגט בלויז צוויי פראדוצירער אין גאנצן לאנד.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 04, 2012 4:23 pm

איינער איז אומגעקומען און ניין אנדערע פארוואנדעט פון א אומגליק האט פאסירט אין עין יהב, ווען א רער וואס האט געפירט היידראליק עסיד האט אויפגעפלאצט און ארויסגעשאסן די שעדליכע היידראליק עסיד אין די לופטן, און די ווינטן האבן דעם געפארפולע מאטריאל געטראגן אין די לופטן, צו יענע צייט האבן א גרופע ארבעטער זיך געפינען דערנעבן אין געגנט און זענען אויסגעשטאנען אריינצואטעמען די קעמיקאלן. פירענדיג צו איין טויטפאל, נאך איינער קריטיש פארוואונדעט און אכט אנדערע לייכטער.

פונקטליך וואס עס האט פאסירט דארט איז נישט קלאר וויבאלד די שטארק געשעדיגטע זענען נאך איינגעשלעפט און נישט ביים באוואוסטזיין. אבער ווי מען גלויבט האט די פייפ געקראכט צוליב געוויסע ארבעט פון שטיינער-אויסהאקונגען, אדורכגעפירט ממש נעבן דעם רער. די שאדנס און יסורים זענען זייער גרויס, צווישן זיי בריען און האלדז. וויבאלד די עסיד איז א קעמיקאל וואס אפילו אנרירנדיג קען עס גורם זיין בריען און וואונדן.

עטליכע אמבולאנסן און רעטונגס העליקאפטער האבן אנטייל גענומען צו עוואקואירן די געליטענע, און א דערנעבנדיגע הייוועי איז אויך אפגעשלאסן געווארן אויף עטליכע שעה ביז די אטמאספערע וועט אויסגערייניגט ווערן.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך זר זהב » מיטוואך יולי 04, 2012 5:43 pm

"פעדער", קיעפ איט אפ!
איך שרייב וואס איך וויל און וואס איך האלט פאר ריכטיג, וועדער יו "לייק" איט אר נאט
באניצער אוואטאר
זר זהב
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 9465
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 06, 2012 5:23 am
האט שוין געלייקט: 4426 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4214 מאל

הודעהדורך יידל » מיטוואך יולי 04, 2012 8:33 pm

פעדער האסט א גאלדענעם פעדער!
רבון העולמים, היינט באחרית הימים; רבון העולמים, ווי מיר לעבן היינט איז שווער צו זיין א תמים. - שלמה גרטנר, והתקין
באניצער אוואטאר
יידל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 4919
זיך רעגיסטרירט: זונטאג פעברואר 26, 2012 12:44 am
האט שוין געלייקט: 2926 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4483 מאל

הודעהדורך פעדער » דינסטאג יולי 10, 2012 12:24 pm

נאך פאלאשן קיין ארץ ישראל
ירושלים-ישראל
ישראל'ס קאבינעט האט באשטעטיגט פלענער אריבערצוברענגען די לעצט פארבליבענע עטיאפיע פאלאשן קיין ישראל אין די קומענדיג צווי יאר.
איבער 120,000 עטיאפישע אידן וואוינען היינט אין ישראל נאך א מאסן אמיגרירונג דורכאויס די לעצטע דריי צענערלינג. אדוואקאטן שאצן בערך 2,200 זענען נאך פארבליבן אין עטאפיע.
די שווארצע אידן זענען מיטגלידער געווען אין א קהילה וועלכע האט זיך געטויפט צו קריסטנום אונטער צוואנג מער ווי הונדערט יאר צוריק, אבער האבן זיך צוריקגעקערט צו אידישקייט.
אסאך אין לאנד זענען סקעפטיש איבער זייער אידישע אידענטיטעט. און דעריבער דארפן עטאפיער פאלאשן ביים זיך איינבירגערן אדורכגיין א גיור פראצעדור, אסאך פון זיי גייען אדורך שוועריגקייטן צוליב די דיפערענצן צו זייער קולטור, און געוויסע זאגן אז זיי שטייען אויס אנטיסמעטיזם אין לאנד.
די רעגירונג האט זונטאג געזאגט אין א סטעיטמענט אז זי וועט גרינדן א 4.3 מיליאן דאלערדיגע איינגלידרונגס צענטער אין סעפטעמבער צו קענען אקאמאדירן די ניי-אנגעקומענע.
--------------------------------------------
עובדיה יוסף זעט ענדליך איין אז זיין מוזשינקל וועם ער האט אלע יארן געלעקט ברענגט נישט קיין האניג.
ירושלים
ביי זיין וועכנטליכע דרשה מוצאי שבת, האט די ספרדישע מנהיג הרב עובדיה יוסף אפעלירט צו די ישיבות אפצורופן די יערליכע דריי וואכענדיגע בין הזמנים פאר ישיבה בחורים. רב עובדיה יוסף האט ארומגערעדט איבער די שטייגנדע באוועגונג איינצופירן א דרעפט אויף ישיבה תלמידים, איבער די מארש אין טל אביב אין וועלכע הויכע רעגירונגס באאמטע האבן גערופן פאר א גערעכטע יושר'דיגע שותפות, מצד אלע שיכטן אין לאנד, מיינענדיג די פרומע אויך - ווען עס קומט צו באשיצן דאס לאנד פון אירע פיינט,
"מיר זענען ארומגענומען פון פיינט" הרב עובדיה יוסף געזאגט. "מיר האבן איראן" מיר האבן חיזבאלא" און וואס קען אונז באשיצן? נאר תורה לערנען! מיר געפינען זיך אין גרויס געפאר, און מיר קענען נישט ערלויבן צו פארמינערן די פרייהייט פון תורה לערנער. איך וויל בעטן פון אלע ישיבות אין לאנד אז אויב מעגליך זאלן זיי בלייבן אפן און נישט גיין וואקאציע דאס יאר, נאר ליבערשט לאזן די בחורים לערנען און זיך שטארקן אין תורה. אויב וועלן מיר זיך אזוי פירן וועט השי"ת טוהן זיין חלק האט ער צוגעלייגט.
------------------------------------------------
די דייטשן עפענען זיך אויך די הינטערשטע פאקעט'ס
ארום 80,000 מלחמה איבערלעבער וועלן ערהאלטן א אפצאל פון אומגעפער 300 ביליאן דאלאר, נאכפאלגענדיג פארהאנדלונגען דעם פארגאנגענעם מאנטאג צווישן די "רעפרעזענטירער פון די מלחמה געליטענע פאראייניגונג" און דויטשע באאמטע, פארגעקומען אין וואשינגטאן.
די מערהייט פון די געלטער וועלן געגעבן ווערן פאר געליטענע פון נאצי ברוטאליטעטן אדורכגעפירט מיינסטנס אין געוועזענע 'סאוויעטישע פאראיין טעריטאריע' וועלכע האבן ביז היינט נאכנישט גענאסן קאמפענסאציע געלטער פון פריערדיגע אנטשעדיגונגס אפמאכן מיט דייטשלאנד.
די געלטער וועלן דערנאך געגעבן ווערן אויף איינמאל פון די "רעפרעזענטירער פון די מלמה געליטענע פאראייניגונג" פאנד, פאר די אידן וואס האבן מיטגעמאכט די ליידן און פיין פונעם נאצי רעזשים.
א ווארטזאגער פון די איבערלעבער פארשטייער געט איבער פון וואשינגטאן – דארט ווי די פארהאנדלונגען זענען פארגעקומען – אז די 'אפמאך' איז אבסאלוט א היסטארישער דערגרייכונג.
גלייכצייטיג האבן זיך די ביז איצטיגע פארשריפטן ווער ס'איז פאסיג צו באקומען אנטשעדיגונגס אויך געביטן דערמיט וואס אפילו די וואס זענען דורכאויס דעם קריג באהאלטן געווען פאר 6 מאנאטן וועלן אויך האבן ציטריט צו די געלטער, אנדערש ווי ביז היינט ווי נאר די 12 חדשים'דיגע באהאלטענע, זענען ראוי געווען צו באקומען.
--------------------------------------------
די דייטשן האבן זיך דערטראכט צו א נייע מיטל, ווי איידער הרגענען, ענדישער נישט לאזן געבוירן ווערן
די אייראפעישע רבנים פארזאמלונג האט גערופן פאר א באלדיגע עמערדזשנסי זיצונג אין בערלין בכדי צו דיסקוטירן די ארטיגע נייע געזעץ וועלכע טוט פארבאטן דאס מל'ן קינדער מחמת רעליגיע. זאגענדיג אז דאס קען שעדיגן דאס קינד, און איז דעריבער אומלעגאל אפילו די עלטערן ווילן.
קאנפערענץ פרעזידענט, פנחס גאלדשמידט האט געזאגט אין א סטעיטמענט מאנטאג " די געריכט האט פארפעלט זיך צו רעכענען מיט ווי וויכטיג און פונדאמענטאל דאס מל'ן קינדער איז פאר די אידישע גלויבן און אידענטיטעט.
די פון מאנטאג-דאנערשטאג מיטינג זוכט ווי אויפצוקומען מיט א סטראטעגיע וויאזוי צו אדרעסירן דעם אישו.
קיין געזעץ טוט נישט פארבאטן דעם פראצעדור, אבער דאס בכלל נעמען אזא שטעלונג, טוט פארשטעלן א פרעצעדענט וואס וועט קען גענומען ווערן אין באטראכט דורך אנדערע מדינות.
די ארטיגע געריכטליכע קעיס, -וואו די געזעץ איז באשטעטיגט געווארן, - טוט איינשליסן א דאקטער וועלכער האט אדורכגעפירט א ברית אויף א 4 יאריג קינד וועלכע האט געפירט צו מעדיצינישע קאמפליקאציעס.
די דייטשע רעגירונג האט פארשפראכן אז רעליגעזיע טראדיציעס וועלן פארבלייבן באשיצט.
--------------------------------------
האלאנד, אויך מיר א דאגה. סייווי א מיליאן טשיקנס פאר יעדע איד.
א האלאנדישע געזעץ געבער 'ווים קארטענאווען' האט רעזיגנירט פון זיין פארטיי אין פראטעסט צו זייער שטיצע פאר שחיטה-פארבאט, צווישן נאך אישוס.
קארטענאווען האט דערקלערט זיין רעזיגנאציע פון די 'פארטיי פאר פרייהייט' - ביי א נייעס קאנפרענץ לעצטע וואך אין 'די העיג' – געגרינדעט אין 2005 דורך 'גריט ווילדערס'. די פארטיי פארטיי טראגט א אנטי-איסלאמישע פרא-איזראעל פאליסי.
"בשייכות מיט שחיטה בין איך געקומען אונטער גרויס דרוק פון ווילדערס צו וועהלן אנטקעגן מיין געוויסן" האט ער געזאגט.
לעצטע יאר האט זיין פארטיי געוועהלט אין גינסטן לטובת אפצושאפן און פארבאטן שחיטה אבער קארטענאווען איז געווען די איינציגסטע וואס האט זיך ארויסגעשטעלט צו וועלן אנטקעגן דעם אקט. די ביל איז אריין אין קראפט, אבער איז געווארן אפגעשאפן פארגאנגענעם חודש.
ווי אויך באשולדיגט ער אז די פארטיי האט געפעלטשט אין איר פאליסי צו שטיצן איזראעל דערמיט וואס זי האט געשטיצט שניטן אין די דעפענס בודזשעט, און דאס באדייט אז זי קען מער נישט העלפן איזרעעל.
ווילדערס אנטי-מוסלעמענישע רעטאריק איז געווארן א קאנצערטרירונג פון אינטערנאציאנאלע אויפמערקזאמקייט, דורכאויס די פארלאפענע פינף יאר. ער באזוכט אפט איזרעל, וועמען ער רופט אן "די מעריב'ס הויפט און ערשטע דעפענסיווע ליניע" אנטקעגן איסלאם.
א אנדערע געזעץ געבער פון דעם זעלבן פארטיי 'מארקיעל הערנאנדעז' האט אויך אויסגערופן זיין רעזיגנאציע צוזאמען מיט קארטענאווען זיך אפרעדנדיג אויף שטרענגע פארטיי דיסיפלין, זאגענדיג "נארט קאריע'ס פירער 'קים דזשאנג-אן' קען זיך לערנען עפעס ביי ווילדערס.
לויט די לעצטע וואהלן-פאולס אין סעפטעמבער, וועט די 'פארטיי אף פרידאם' פארבלייבן די דריט גרעסטע פארטיי, מיט 20 זיצן אין פארלאמענט.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך פעדער » דינסטאג יולי 10, 2012 12:29 pm

די פרעמיער מיניסטער פון א"י נתניהו וועט בלייבן איינגערקריצט לעולם וועד אלס דער מאן וואס האט אויפגעהויבן א פאן פוגע צו זיין אין די תורה הק' און אירע לערנער האט געזאגט דער פארזיצער פון אגודת ישראל בירושלים הרב מאיר פרוש אין רעאקציע אויף זיין החלטה צו מוטיגן דאס פארשלאג פון חבר הכנסת פלסנר ארויפצולייגן הארבע שטראפן אויף בני ישיבה וואס דרייען זיך ארויס פון מיליטער.
אונז זענען נישט משלים מיטן מצב, זיך געבנדיג א תירוץ אז די סיבה פארוואס נתניהו האנדלט אזוי איז א רעזולטאט פון די מאטיוון און דרוק וואס די בג"ץ לייגט אויף אים.
זיין הארבע צוגאנג צו די בני הישיבות האט זיך נאך אנגעזען לאנג בעפאר די העכסטע בית משפט האט באשטעטיגט צו אנולירן די חוק טל געזעץ. ווען ער האט נאך דאן קלאר געמאכט ביי יעדן געלעגנהייט אז חוק טל איז אן אלטע געזעץ און וועט נישט לאנג מאריך ימים זיין.
אזעלכע דערקלערונגען זאגט הרב פרוש האבן געגעבן חיזוק און שטארקייט פאר די בית משפט צו קענען טוהן אזא אומדערהערטע אקט און שענדליכע זאך, ווי מבטל זיין א געזעץ וועלכע זיי האבן פריער נישט געהאט די העזה צו טוהן. איינצופירן אזוינע געזעצן וואס וועט אריינפירן א דעמאקראטישע לאנד אין אנארכיע און באצווינגען טויזנטע פרייע בירגער, ווען זיי וועלן ליבערשט גיין אין טורמע ווי איידער אין מיליטער.
די געדאנק אליין אז די מדינה ווערט געפירט פון א פארשוין וואס טוישט זיינע מיינונגען נאך יעדע בלאז פון די פרעסע, טוט פארזארגן ביז גאר. די גאנצע וועלט פאלגט נאך מיט ווינדער, זעענדיג פאר זיך א אומבאגלייבטע און אומפאראנטווארטליכע פירער וואס יעדע קליינע געשריי פון די דורכגעפוילטע מידיא טוט גורם זיין ער זאל צוריקציען זיינע ווערטער.
דער קווענקלדיגער פרעמיער מיניסטער נתניהו האט געציטערט צום טויט פון א פרייע-הפגנה וואס דאס האט צוגעפירט ער זאל טוישן דראסטיש טוישן זיין דעה, ביזן אנדערן עקסטרים, ווען בלויז איינציגע טאג בעפאר האט ער באשלאסן אז פלסנר'ס וועד און אירע מסקנות זענען נישט לעגעטים, און ער טוט זיך שארף קעגנשטעלן דערצו. "מיר דארפן וויסן אז נתניהו'ס ליכוד, אונטער זיין פירערשאפט איז נישט פארלעסליך און טרויבאר. זיין שטאנד ביים שפיץ פון די רעגירונג טוט חרוב מאכן און שטעלן אין שאטן די עקזיסטענץ און די יסודות פון יהדות אין אונזער הייליג לאנד, נאכוואס ער שעמט זיך נישט אפצולייקענען אין זיין התחייבות וואס שטייט קלאר ארויסגעשריבן אין די "קאאליציע'ס הסכם" אפצושלאגן יעדע פראוו פון טשעפען די בני ישיבות, און אין פאל דאס געשעט, וועט די כנסת אפילו באשטעטיגן ספעציעלע געזעצן בכדי צו באשיצן דעם צוקונפט פון "לומדי התורה"

--------------------------------------------

א דראמע שפילט זיך אפ די דאזיגע טעג אין די פאליטישע הייעכאריע אין אונגארן ווען הרב שלמה כובש, דער רב פון די פאראייניגטע קהילות איז איינגעלאדנט געווארן צו א עפנטליכע פארמעסט מיט גאבור וואנה דער פירער פון די דזשוביק פארטיי וועלכע ווערט שוין פונלאנג באשולדיגט מיט פרעדיגן אנטיסמיטיזם.
אין די פארלאפענע וואכן איז געעפנט געווארן א שטרענגע איבערזיכט אין רעזולטאט פון די שטארקע באשולדיגונגען וואס זענען ארויסגעריקט געווארן געגן די פילע אנטיסימיטישע סטעטימענט'ס, פילע האבן געטענה'ט אז זי איז א אינטיסימיטישע און פאשיסטישע פארטיי מיט אלע פיטשיווקעס און האט נישט קיין ארט אויפ'ן פאליטישן מאפע אין אונגארן. דגער פירער פון די פארטיי וועלנדיג אויפווייזן אין די אומריכטיגקייט פון די פארוואורפן, טענה'ט אז זיי פארטיי איז נישט דוקא אויסגעשפראכן קעגן אידן, נאר איר ציהל און פאן איז "פאר אונגארן" – א קלאסישער תירוץ צו פארמאסקירן זייער אנטיסעמיטישע אגענדע. און כדי דאס איבערציווייזן האט ער געוואלט איינלאדענען די אידישע הויפט רב כדי ער זאל איבערצייגן דעם המון אז ס'רעדט זיך נישט פון א קעגן-אידן געשטימטע פארטיי.
אין א שמועס וואס א איזראעלישע צייטונג האט געהאט מיט הרב כובש זאגט ער "איך וועל נישט זיין דער צו ווארפן זאמד אין די אויגן פונעם פאבליקום דורכן זיך באטייליגן אין דעם שמועס" די פאקטן זענען קלאר באוואוסט פאר יעדעם איינעם. די פארטיי האט זיך אומצאליגע מאל אויסגעדריקט מיט אנטיסעמיטישע דערקלערונגען בפומבי. נישט לאנג צוריק האט איינער פון די הויכע שישקעס דארט דעקלערט אז אנטיסמעטיזם איז נישט בלויז א זכות, נאר א חוב פאר יעדער וואס ליבט די מוטער-לאנד. און ס'איז אונזער אבליגאציע זיך אנצוגרייטן מיט א באוואפנטע מלחמה קעגן די אידן"
הרב כובש שטרייכט אונטער די איינלאדענונג איז געקומען געציילטע טעג נאך די בושות וואס איינע פון די הויכ-ראנגיקע מיטגלידער 'טשענאד סאגדי' האט לעצטנס אויפגעדעקט אז ער שטאמט פון אידן, א זאך וואס האט אויפגעברענגט א שטורעם פון געמישטע רעאקציעס אין די אונגארישע פרעסע.
טשענאד סאגדי וואס האט שוין מער ווי איינמאל זיך באקאנט געמאכט מיט זיין אויסגעשפראכענע אידן פיינטשאפט האט ארויסגעשטארצט, ערשיינענדיג צום ערשטן זיצונג פון די אייראפעישע פארלאמענט – מיט די אוניפארם פון די 'אונגארישע מיליצן' א מיליצע איינהייט וואס איז געגרינדעט געווארן דורך די דזשוביק פארטיי און איז שוין אינצווישן אויפגעלעזט געווארן.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך אלבערט » דינסטאג יולי 10, 2012 4:51 pm

מיר זענען דאנקבאר פאר אייך, פעדער.
אלבערט
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 241
זיך רעגיסטרירט: מוצ"ש מערץ 03, 2012 9:36 pm
האט שוין געלייקט: 205 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 50 מאל

הודעהדורך שמואל הלוי » דינסטאג יולי 10, 2012 5:18 pm

גם אני מצטרף
הק' שמואל הלוי
חונה פה קאווע שטיבל
באניצער אוואטאר
שמואל הלוי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 4393
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 06, 2012 5:39 pm
געפינט זיך: צווישן דא און דארט
האט שוין געלייקט: 902 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1477 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 11, 2012 4:24 pm

א ס"ת וואס האט זיך געפינען ביי די טעראריסטישע אטאקע אין מאמביי איז אריינגעגעבן געווארן אין א ביהכ"נ אין רענננה.

די הכנסת ספר תורה פאר איינע פון זיבן ספרי תורה וועלכע זענען שטארק געשעדיגט געווארן אין די שוידערליכע אטאקע אין בית חב"ד מאמביי - איז געפראוועט געווארן מיט גרויס התרגשות לעצטע וואך, און איז אריינגעברענגט געווארן מיט א ספעציעלן מעמד אינעם שוהל פון קניון רננים וואס אין רעננה.
דאס ערמעגליכן אריינצובאקומען דעם ספר תורה דוקא אין רעננה איז צו פארדאנקען הרב ברוך שנהב די יעצטיגע שליח חב"ד אין רעננה, און געוועזענע שליח חב"ד אין די שטאט מנאלי- אינדיע אין די צייט פון די אטאקע.
די ספר תורה איז באנוצט געווארן דורך די מתפללים אין הרב שנהב'ס שוהל אין מאנאלי, אבער היות דאס פלאץ איז געווען אקטיוו בלויז א טייל חדשים פון יאר, אין די תקופה ווען די יערליכע טוריסטן באזוכן דעם שטאט, איז די ספר תורה דאן געגעבן געווארן צוהאלטן ביז צו די קומענדיגע האלידעיס ביים שליח פון מאמביי הרב גבריאל האלצבערג הי"ד.

נאך די שרעקליכע אטאקע איז הרב שנהב אנגעקומען צום בית חב"ד אין מאמביי אפצונעמען זיין פיקדון אבער איז אויפגעציטערט געוארן זעענדיג ווי שטארק זי איז געשעדיגט געווארן דורך די קוילן וועלכע האבן ליידער צוריסן די יריעת רח"ל און די גאנצע ספר איז געווען געשפאלטן. דעריבער האט באשלאסן אריינצוגעבן איבערצומאכן דעם ספר תורה בעבודת הקודש ביי א סופר מומחה אין בני ברק, און די ארבעט האט געדויערט גאר א לאנגע צייט.
די אוימגעהויערע קאסטן צו פאררעכטן דעם ספר האט מנדב געווען משפחת הערינג פון רעננה לע"נ זייער פאטער וועלכער איז געווען א באשטימטע מתפלל אין די שוהל וואס הרב שנהב האט אנגעפירט אין אינדיע.
ביים הארציגן מעמד פאריגע וואך מיטוואך האט זיך באטייליגט דאס אינגע איבערלעבער הילד משה'לע האלצבערג צוזאמען מיט זיין זיידע הרב שמעון ראזנבערג.

הרב שנהב האט באטאנט מיט התרגשות אז כאטש פון אנפאנג זענען די שאנסן איבערצומאכן די ספר תורה געווען גאר קליינע פונדעסטוועגן האט ער באשלאסן זיך אנצושטרענגען און משקיע זיין ריזיגע סכומים, כדי ארויסציווייזן און ארויסהויבן די אייביגקייט פון די תורה הקדושה און די נצחיות פון עם ישראל אין אלע צייטן און אלע אומשטענדן.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 11, 2012 4:25 pm

באנייאונג פון פינף מקוואי טהרה אין רוסלאנד
אין די לעצטע וואך אליין זענען אין רוסלאנד באנייט געווארן פיהר נייע מקוואות. די מקוואות זענען געעפנט געווארן איינע נאכן צווייטע אין די פאלגנדע שטעט: מאסקעווע, קאסטראמא, ארנבערג, און בריאנסק.

די מקוואות זענען געבויט געווארן אונטערן אויפזיכט און לאנגיעריגע ערפארונג פון דייני רבנות הראשות אין רוסלאנד. בראשות פונעם רב הראשי הר"ר בערל לאזאר, און מיט די שטיצע און הילף פון נדבנים און ידידים צווישן זיי: קרן אור אבנר פון ר' לוי לבייב, קרן צדקת משה פון ר' מיכאל מירלשווילי, וועלכע שטיצט דורכאויס דעם גאנצן יאר, די אנגייענדע פעולות אויפצובויען אידישקייט אין רוסלאנד. די קרן פון דעם איש החסד ר' יצחק משען, קרן ג.מ.ר. פון משפחת אלשווילי און שמילשווילי. און די מרכז רבני אייראפע דורך ר' מנחם מרגולין.
אין די שטאט מאסקעווע, פונקציאנירט די נייע מקווה אין ביהמ"ד 'דרכי שלום' מיט די אנפירערשאפט פונעם רב הקהילה, הרב דוד קארפאוו.

אין שטאט קאסטראמא, איז די מקווה ארגינעל געבויעט געווארן שוין מיט איבער הונדערט יאר צוריק, במסירות נפש ממש, מיט פינף או צוואנציג יאר צוריק, טאקע אין דעם וואך, ווען האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש זצ"ל איז פארטריבן געווארן אין קאסטראמא, צוליבן חטא פון פארשפרייטן אידישקייט אין רוסלאנד, איז די מקווה רענארווירט געווארן דורך החסיד ר' מיכאל דובורקין ז"ל, וועלכער האט דערנאך אפילו געגרינדעט א ת"ת און עס געהאלטן אפן מיט מסירות נפש. אבער במשך פון די יארן, איז עס אפגעשפארט און צעווארפן געווארן דורך די קאמוניסטישע הערשאפט. אצינד האט דאס פלאץ זוכה געווען צו א תיקון ווען עס איז איבערגעפרישט געווארן דורכ'ן רב הרב ניסן רופו, די ראש ישיבה 'תומכי תמימים' אין מאסקעווע, וועלכער האט עס שיין איבערגעבויעט לשם ולתפארת.

אין שטאט ארנבערג, האט מען געבויעט די מקווה נעבן דעם ביהמ"ד אין צענטער פון שטאט, אונטערן באגלייטונג פונעם רב העיר, הרב גואל מאייערס, די מקווה וועט אצינד דינען די טויזנטע ארטיגע אידישע איינוואוינער צווישן זיי הונדערטער עלטערן פון די תלמידי בית הספר 'אור אבנר אין ארנבערג.

אין שטאט בריאנסק איז אויפגעבויעט געווארן א שפאגל נייע פרעכטיגע מקווה, נאנט צום צענטער פון שטאט און אזוי אויך די הערליכע ביהמ"ד וועלכער די רב הרב מנחם מענדל זעקלס שליט"א האט אויפגעבויעט. גלייכצייטיג פירט די רב אויך אן מיט א ת"ת, און קינדערגארטן, און נאך אנדערע סערוויסעס און פראגראמען צוגעשטעלט פאר די טויזנטע משפחות אין בריאנסק.

די הויפט רב פון רוסלאנד הר"ר בערל לאזאר, וועלכער האט זיך פערזענליך באטייליגט קומענדיג צופליען ביי יעדע פון די באנייאונגען עקסטערער, האט גאר שטארק אויסגעלויבט די געוואלדיגע איבערמידליכע כחות און מסירות נפש פון די דערמאנטע רבנים און קהילות, שטייענדיג על המשמר אויף די קדושה און טהרה אין אונזער מחנה, און טוען גלייצייטיג מרבה זיין מיט זייערע תורה'דיגע אקטיוויטעטן, פאר חינוך, און חסד במשך דאס גאנצע יאר, שבתות און ימים טובים.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 11, 2012 4:25 pm

צו קען 'זיצן ווייניגער' צוגעבן עטליכע יאר צו אייער לעבן?
סייענטיסטן זענען אויפגעקומען נאך פארשונגען מיט אן אינטרעסאנטן אויפקום, נעמליך, דאס פארמינערן די צייט וואס מיר זיצן טעגליך צו בלויז דריי שעה א טאג קען פארלענגערן דאס לעבן ערווארטונג צו כאטש צוויי יאר.
אבער עקספערטן זאגן אז דער אמעריקאנע-שאצונג באזירט אויף פינף באזונדערע פאפולאציע שטודיעס זענען צושטארק אומפארלעסליך צו קענען דערפון ארויסדרונגען ווען עס קומט צו פערזענליכע שאדן, בנוסף צודעם וואס די רעזולטאטן זענען נישט אויף אויסצופירן.
פראפעסער דעיוויד שפיגלהאלטער א עקספערט אין שאדן אויסרעכענונגען, אין די יונעווערזיטי פון קעמברידזש, זאגט "דאס איז א שטודיע אויף פאפולאציעס אין אלגעמיין און קען דיר נישט זאגן פערזענליך וואסערע עפעקטן זיך אויפהייבן פון קאוטש וועלן האבן אויף אייך פריוואט.

"אזויפיל יא, אז מעגליך אויב וועלן זיך די קומענדיגע דורות אביסל מער באוועגן וועט די דורכשניטליכע לעבנס ערווארטונג זיך הייבן אין אלגעמיין".
אבער זייער ווייניג פון אונז געבן אוועק ווינציגער פון דריי שטונדן אויף צו זיצן, און דעריבער איז די ציהל פון די שטודיע גאר אפטעמיסטיש געשטימט".
זיצן באקוועם?
ערוואקסענע ווערן געראטן צו מאכן ווייניגסטנס צוויי אהאלב שעה געלאסענע-קרעפטיגע איבונגען ווי ביציקלען, אדער שנעל גיין – וועכנטליך.און ווי אויך מאכן עטליכע סעסיעס פון מוסקל-פארשטארקערונג עקסערסייז, ווי אויפהייבן שווערע וואג, און גראבן אין די גארטן.

אבער אפילו איר טוט דאס אלץ זענט איר נאכנישט פארזיכערט, ווייל לדוגמא אויב ארבעט איר אין א אפיס צוגעשמידעט צו א בענקל רוב ארבעטס שעות פון טאג וועט די פריער דערמאנטע מאס נישט זיין גענוג פאר אייך.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 11, 2012 4:26 pm

רוטערס – ווען פעסל בערקאוויטש האט זיך געאיילט צו כאפן א טרעין צו שולע אין יענעם פראסטיגן דעצעמבער צופרי איז די לעצטע זאך וואס זי האט געקענט חלומ'ען געווען, אז זי וועט נאך איין טאג רעפרעזענטירן איזראעל אין די פאראלימפיקס (שפיל פארמעסטן צווישן אטלעטיקס מיט קערפער-פעלערן)

זי איז דאן אלט געווען 17 יאר, ווען זי האט פרובירט ארויפשפרינגען אויף א אפפארענדיגע באן, אבער האט נישט מצליח געווען, זי איז ארונטערגעפאלן אונטער די רעדער, און קריטיש פארוואנדעט געווארן ווען די באן האט איר געשלעפט עטליכע מעטער, שווער שעדיגענדיג אירע היפס, און איר איבערגעלאזט אינטשעס אוועק פון טויט.
איר ערהוילונג איז געווען זייער ווייטאגליך און דויערנד, בערקאוויטש יעצט א 44 יעריגע מאמע פון צוויי מיידלעך וואוינט היינט אין ארץ ישראל וואו זי האט פארגאנגענע מאל רעפרעזענטירט איר אדאפטירטע לאנד אין די פאראלימפיקס פארמעסטן אין בעידזשינג, ווען זי האט אנטייל גענומען אין א לאפעטע-שיפלען פארמעסט (ראוואינג) און גרייט זיך אצינד אויף א רייזע קיין לאנדאן צו די דארטיגע פארמעסטן אלץ א האנט-סייקעליסט.

"איך בין געווען טאטאל אין שאק, איך האב פרובירט רופן פאר הילף, איך בין געלעגן אליין הילפלאז אויף די שינעס פאר 47 מינוט, עס האט אויסזעען פאר מיר ווי א אייביגקייט האט זי פארציילט רוטערס איבער איר אינצידענט.
איך האב נישט געוויסט וואס וועט פאסירן.. צו וועל איך עס איבערלעבן?.. איך האב פארשטאנען אז אלץ וואס איז געווען אמאל איז א פארגאנענהייט, און כ'האב נישט געוויסט וויזוי מיין נייע לעבן וועט זיין, אויב איך וועל אפילו האבן נוצן אין א נייע לעבן.

נישט בכח צו רירן א גליד, בין איך געלעגן אויף די באן-שינעס, ציילענדיג די סעקונדן ביז די נעקסטע באן וועט אנקומען און מיך ציפארטיגן, געדענק איך אז ווען די פאראמעדיק איז ענדליך ערשינען, האט ער זיך געראכטן צו טרעפן א טויטע קערפער.

בערקאוויטש האט אויסגעפינען פון איר אידישע אפשטאם, ווען זי איז אלט געווען 13 יאר, און דאס האט איר א שטופ געגעבן צו וואלונטירן אין די איזראעלי מיליטער, נאך וואס זי ענדיגט אירע שולע-שטודיעס. די אינצידענט האט אפגעשטופט אירע פלענער אבער זי האט עווענטועל מצליח געווען אויסצופירן איר וואונטש.
נאך א צופרידנשטעלנדן ערהוילונג, האט זי געדינט אין מיליטער פאר צוויי יאר און זיך צוריקגעקערט צו ספראטס אונטער די אויפזיכט פון אתגרים א ארגעניזאציע וועלכע העלפן ריהעביליטעטן אינוואלידן דורך ספארטס אקטיוויטעטן.
בערקאוויטש אייסערט זיך אז זי איז געווארן א בעסערע ספארטלער אויף דער עלטער, און פאר דיסעיבלד אטלעטס זענען די אינגע יארן א קלענערען פאקטאר צו סוקסעס.

"פאר אזעלכע ווי מיר ווערט מיט די יארן גרינגער זיך אויסצוצייכענען אין ספארט'ס" ווען איך בין געווען 20 גלייב איך נישט אז כ'האב געקענט אזוי גוט שווימען ווי היינט. איך בין פיל שטערקער און מיט מער קאנצערטרירונג און אסאך קלוגער היינט צוטאגס ווי אמאל.

בערקאוויטש פלעגט ארבעטן אלץ א טעלעוויזיע דזשורנאליסט און פילם פרדוצירער קאנצערטרירענדיג זיך אויף דיסעיבליטי אישוס, און מאכט פרנסה פון ארומגיין רעדן איבער די נושאים איבעראל, נוצנדיג איר לעבנס-לערע אויף וואס צו באזירן איר פרעזענטאציעס.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

הודעהדורך אלבערט » מיטוואך יולי 11, 2012 6:21 pm

זייער שיין באשריבן און געניט אראפגעלייגט.
אלבערט
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 241
זיך רעגיסטרירט: מוצ"ש מערץ 03, 2012 9:36 pm
האט שוין געלייקט: 205 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 50 מאל

הודעהדורך ראשעקאל » מיטוואך יולי 11, 2012 6:45 pm

הערליך פעדערל!!
:like :like
וואס פארט איבער די גאנצע וועלט אבער בלייבט אין איין ווינקעל?
א פאוסטעזש סטעמפ!!
באניצער אוואטאר
ראשעקאל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 6105
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 11:12 pm
האט שוין געלייקט: 7976 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 5442 מאל

הודעהדורך פעדער » מיטוואך יולי 18, 2012 6:36 pm

ירושלים. הילערי קלינטאנ'ס באזוך אין מדינת ישראל.

די סטעיט סעקרעטארין הילערי קלינטאן האט געזאגט מאנטאג, ביי א פרעסע קאנפרענץ אז זי ערווארט נישט אז פאלארד זאל באפרייט ווערן, "ער איז באשולדיגט און פאראורטיילט געווארן צו לעבנסלענגליכע טורמע אין 1987 פארן שפיאנירן פאר מדינת ישראל, ער ער דארף עס אויסדינען, איך גלייב נישט אז דאס וועט זיך עטוואס בייטן. קלינטאן האט אין לויף פון איר באזוך באגעגנט פראטעסטירער וועלכע האבן גערופן פאר פאלארד'ס באפרייאונג
די פרעסע קאנפרענץ פאלגט נאך נאכאנאנדע געשפרעכן, אפגעהאלטן מיט איזראעלי הויכע רעגירונג באאמטע.
אנבאלאנגט איראן זאגט זי: " די אמעריקאנער וועלן ווייטער נוצן אלע מיטלען אין איר מאכט, צו פארמיידן איראן פון זיך איינהאנדלען דעם אטאם.

איראן איז געווען דער ציהל פון אונזערע געמיינזאמע געשפרעכן, און מיין לאנד פארזיכערט פארצוזעצן מיטן אויפרידערן די אינטערנאציאנאלע געזעלשאפט, בנוגע די געפאר וואס איראן שטעלט פאר מיט זיך. טעהראן איז אצינד אונטער אומגעהויערע דרוק ווי קיינמאל בעפאר, און דאס וועט נאר פארשווערט ווערן, אירע באראטונגען מיט איזראעל האט זי געזאגט, זענען א חלק פון אן אנגייענדע טיפע דיאלאג מיט איזרעאל בשייכות מיט איראן.

קלינטאן האט אויסגעמיטן ענטפערן א פראגע וועלכע איינע האט איר געשטעלט, אויב זי האלט אז די אדמיניסטראציע האט געגרייזט מיטן מאכן די שטחים-בוי פראיעקטן אלץ א הויפט אישו אין באדינגונג מיט פרעזידענט באראק אבאמא'ס שטיצע.

די סעקרעטארין האט גע'עצה'ט נתניהו, אויפצוקומען מיט א פרישע סעריע פשרות און נאכגיביגקייטן פאר פאלאסטינע כדי איר צוריק צו ברענגען צום פארהאנדלונגס טיש.

קלינטאן האט זיך פריער אין טאג אויך געטראפן מיט פאלעסטינער פרעימיער מיניסטער סאלאם פאייאד, און צוועלעף טאג פריער מיט פרעזידענט מאכמוד אבאס, אין פאריז, קלינטאן האט געזאגט פאר נתניהו אז די צויי זענען ישראל'ס בעסטע אויסוואלן פאר שלום, און מען קען קיינמאל נישט וויסן ווער עס וועט זיי ערזעצן. קלינטאן איז צוריק אפגעפלויגן קיין אמעריקע, נאך מיטל נאכט, נישט לאנג נאכן אפהאלטן דעם זיצונג מיט נתניהו, און שפעטער איר קורצע פרעסע קאנפארענץ.

קלינטאן איז אנגעקומען קיין איזראעל זונטאג נאכט פון קאירא נאכן אפשטאטן א באזוך אין עגיפטן, זיך טרעפנדיג מיט די מצרישע פירערשאפט,
זי האט אנגעפאנגען דעם טאג, 9 אזייגער מיט א סעריע מיטינגען מיט א רייע רעגירונגס פירער, אויסערן מיניסטער אביגדור ליבערמאן, פרעזידענט שמעון פערעס, פאאיאד פון פאלעסטינע, און דעפענס מיניסטער אהוד באראק, דערנאך נתניהו.

שפעטער אין טאג האט נתניהו איינגעלאדנט זיינע מיניסטארן, באראק, ליבערמאן, וויצע פרעמיער מיניסטער משה יאלאן, צו א נאכט-מאלצייט מיט קלינטאן. בעפאר נאכטמאל האט זי געהאט א שמועס מיט נתניהו פאר א האלבע שעה.
די פיר עיקר נושאים צו וועלכע זיי האבן זיך באצויגן איז געווען 1- איראן. 2 - קלינטאנ'ס איינדרוק איבער די רעזשים טוישנגען אין מצרים. 3 – די דיפלאמאטישע פראצעדורן מיט פאלעסטינע, און 4 – די מהומות אין סיריע. א אנדערע נייעס באריכט ווייסט אנצוגעבן אז קלינטאן האט אויך ארומגערעדט וועגן טערקיי, און געבעטן ישראל זי זאל ארבעטען אויף א שלום מיט אנקארא.

די נייעס אגענטור באהויפטעט: קלינטאן האט געזאגט נתניהו'ן "די שפאלט צווישן טערקיי מיט ישראל טוט שאדן מאכן פאר איזראעל'ס סטראטעגישע אינטערעסן און פארשווערט צו קענען איזאלירן איראן, און לייגן דרוק אויף סיריע.

בנוגע איראן האט קלינטאן - לויט ווי איזראעלישע באאמטע האבן באריכטעט: - געזאגט פאר פערעס, אבאמא ברויך אנהאלטן א אלטעוועלטליכע קאאליציע און פאראייניגונג בכדי אפצוהאלטן טעהראן פון אריינבאקומען נוקלעארע וואפן אין אירע הענט, צולייגענדיג אז די עקענאמישע סאנקציעס האבן שוין אסאך אויפגעטוהן דערווייל און עס וועט נאך בעסער ווערן.

קלינטאן איז געקומען אין באגלייטונג פון ווענדי שערמאן, דער אמעריקאנער פארטרעטער. ביי די P5+1 פארהאנדלונגען מיט איראן (פינף פערמענאנטע מיטגלידער [וועלטס לענדער] פון די יו ען סעקירויטי קאנסיל - א הויפט פליגל אינערהאלב די יונייטעד נעישנס" און איז א צענטראלע טייל פון די יו ען מאכט.- בנוסף מיט א זעקסטן-דייטשלאנד. דאס זענען געווען, טשיינע, רוסלאנד, פראנקרייך, גרויס בריטאניע, און די פאראייניגטע שטאטן און אויך אן אמעריקאנער מיטל מזרח געזאנדעטער "דעיוויד העיל".

שערמאנ'ס מיטקומען מיט דעם באזוך ווייזט דאס שטארקע אויבן אן וואס די נושא פון איראן האט גענומען, אין די מיטינגען צווישן קלינטאן מיט ישראל באאמטע. די פאקט אז ער איז מיטגעקומען, כדי צו דערהיינטיגן ישראל מיט די לעצטיגס'טע אנטוויקלונגען אין די P5+1 פראצעדורן, ווי אויך רעדן איבער די דרוק וועלכע ווערן געלייגט אויף איראן פון אנדערע פראנטן, דורך סאנקציעס און דאס גלייכן. דאס אלעס ווייזט ווי ערנסט די נושא פון איראן איז באהאנדלט געווארן.

די באאמטע האבן איבער געזוכט אנצושטעלן דעם פנים אז עס איז גארנישט אויסערארדנטליך מיט די לעצטע סוויטע הויעך ראנגיקע אמעריקאנע באאמטע וועלכע זענען געקומען אויף באזוכן קיין איזראעל אנגעהויבן פון לעצטע וואך, אריינגערעכנט, US דעפיוטי סעקרעטערי אף סטעיט 'וויליאם בורנס', נאציאנאלע סעקרעטערי עדווייזער 'טאם דאנילאן', און אויף קומענדיגע וואך איז ערווארטעט US סעקרעטערי אף דעפענס 'ליאן פאנעטע' אפצושטאטן א באזוך אין ישראל.

"די נאכאנאנדע באזוכן באדייטן גארנישט ספעציעל ווי דאס אז מיר האבן שטענדיג א רייע זאכן און דיפלאמאטישע ענינים וועלכע פארלאנגען זיך צוזאמענארבעט און קאפעראציע איינער מיטן צווייטן. האט א באאמטער געזאגט. צולייגענדיג אז די דיסקוסיעס מיט ישראל איבער איראן איז בלויז וועגן די P5+1 קאנפרענץ און די סאנקציעס אנגענומען אויף איראן. גארנישט מער. א קלארע פארזוך צו באהאלטן דעם געדאנק אז זייטיגע צוקוקער טראכטן מעגליך אז דא רעדט זיך איבער מיליטערישע אקציע-געשפרעכן. די באאמטע זאגן אז צוליב די אקטועלע שלום אפמאך מיט איזראעל פארלאנגט זיך און איז וויכטיג דעריבער, זיך צו טרעפן און צונויף רעדן איבער די דאזיגע אישוס, ווען די אומשטענדן צווינגען דערצו. און אז די זעלבע האבן זיי מיט אנדערע פארבינדעטע ווי למשל ענגלאנד און פראנקרייך.

נאכפאלגענדיג די באגעגעניש צווישן קלינטאן מיט פאייאד, האט א ראמאלא באאמטער אין פאלעסטינע געזאגט אז די ציהל אויף וואס די פאלעסטינע אויטאריטעטן האבן זיך קאנצערטרירט דורכאויס דעם באגעגעניש איז געווען דאס בעטן צו קענען אימפארטירן מער וואפן פאר אירע זיכערהייטס קרעפטן אין די מערב שטחים. און אויך די באפרייאונג פון די פאלעסטינער וועלכע זענען ארעסטירט געוווארן אין ישראל נאך איידער מען האט אינטערגעשריבן די אסלא אפמאכן און רשות צו אימפארטירן וואפן, און נאך פאר אירע פירער האבן מסכים געווען זיך אראפצוזעצן צום פארהאנדלונגס טיש.

אבאס, וועלכער האט ווי אויבן דערמאנט זיך געטראפן מיט קלינטאן אין פאריז לעצטע וואך, האט ארויסגעלייגט זיינע פארלאנגען צו די אבאמא אדמיניסטראציע און געבעטן וואשינגטאן זאל לייגן דרוק אויף ירושלים, זי זאל איינגיין דערויף.

כעת אבער האבן די באאמטע נישט געזאגט צו קלינטאן האט צוריקגעברענגט א ציפרידנשטעלנדן ענטפער צו פאאיאד אויב איזראעל וועט נאכקומען זייערע פארלאנגען. יעדנספאל, זאגן זיי אז קלינטאן האט נישט געהאט קיין פרישע אויפקומען און המצאות, וואס זאל העלפן באנייען און פארשנעלערן א שלום אפמאך צווישן פאלעסטינע און ישראל.

מיר ערווארטן נישט קיין דורכברוך אין די נושא, יעצט ווען די אמעריקאנער זענען צו פארנומען און אריינגעטאן מיט זייערע פרעזידענטליכע וואהלן. האט א באאמטער פון פאלעסטינער אויטאריטעט געזאגט צו די דזשערוזעלעם פאסט.
פעדער
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 136
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 02, 2012 8:49 am
האט שוין געלייקט: 86 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 283 מאל

נעקסט

גיי צוריק אידישע און אלגעמיינע נייעס

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 4 געסט