מזל טוב מזל טוב, מיר האבן א רבי

ארטיקלען, אנאליזן, מיינונגען, געדאנקען, און שמועסן

מזל טוב מזל טוב, מיר האבן א רבי

הודעהדורך חכמת שלמה » מאנטאג יולי 17, 2017 1:18 pm

מה נכבד היום לאדונינו, עת התגלות עלינו אור יקרת כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו, צדיק דורינו, רוח אפינו משיח השם אשר אמרנו בצילו נחיה בגוים, צדיק הדור קדוש אלקי יעקב, מורינו רבי נחמן שמעון אליהו שליט"א תמ"ל.

פאלגענד וועלן מיר דא איבערגעבן עטליכע נקודות איבער דעם היינטיגן טאג און די הכתרה פון דעם רבי'ן תמ"ל.

נעכטן ביינאכט, תיכף נאכן זמן מוצאי שבת, איז ארויסגעהאנגען געווארן א צעטל מטעם הבית-דין דקהלתינו, אז עס איז נקבע געווארן א תענית אויף מארגן זונטאג פרשת מטות-מסעי. היינט אינדערפרי, האט מען ארויסגענומען דעם ספר-תורה צו ליינען ויחל. מען האט אויך געזאגט אבינו מלכנו פסוק בפסוק.

נאכן דאווענען אין בית-המדרש, איז דער גאנצער ציבור אריבערגעגאנגען אין שטוב פון כ"ק מרן אדמו"ר זצוקלה"ה, וואו עס איז געזעצן שבעה די קינדער פון רבי'ן זצוק"ל. מען האט געטרינקען לחיים, דערציילט פארשידענע עובדות פון דעם רבי'ן זצוק"ל, דאס האט גענומען א לענגערע צייט. דאן איז דער גאנצער ציבור אריבערגעגאנגען נאכאמאל מנחם אבל זיין און די אבלים האבן זיך אויפגעשטעלט פון די שבעה.

מען האט אפגעראכטן הקפות, זיבן מאל ארום דעם געצעלט. די בחורים פון ישיבה זענען מיטגעגאנגען, מען האט שפאצירט פאמעלאך און די אבלים האבן געשמועסט מיט די בחורים איבער פריעדיגע תלמידי בעל-שם ותלמידי המגיד, בפרט איבער מעשיות וואס צדיקים האבן גע'פועל'ט אין מקוה און ווי זיי פלעגן ארויסגיין מחוץ לעיר זיך טובל'ן אין די קאלטע מקוואות.

ביז מען האט שוין געענדיגט, איז שוין געווארן חצות און מען איז ארויפגעגאנגען אויפן פרישן קבר. דארט האט מען אויסגעזאגט גאנץ תהילים. די היצן זענען געווען אומדערטרעגליך, פרויען האבן ארויסגעברענגט וואסער פארן עולם, וואס האט עטוואס געהאלפן אין די שווערע היצן.

מען האט געענדיגט תהילים בערך פיר-אזייגער. דאן איז דער גאנצער עולם געגאנגען אין בית-המדרש, וואו מען האט אנגעהויבן דעם טאג מיט א סדר לימוד פון צוויי שעה. אויך די בחורים פון ישיבה מיט די קינדער פון תלמיד-תורה, אלע זענען דארט געווען און אלע האבן זיך באטייליגט מיט די לימודים, בקול ובחשק גדול.

פינף אזייגער איז אויך פארגעקומען א צוזאמקום פאר די פרויען, וואו מען האט געהאלטן דרשות התחזקות. די צוזאמקום איז געווען אינדרויסן אינמיטן וואלד, אין א ספעציעלע פלאץ וואס איז באשטימט פאר אזעלכע צוזאמקומפטן.

זעקס אזייגער נאכמיטאג, האט מען זיך געשטעלט דאווענען מנחה אין בית-המדרש, און גראד דערנאך האט מען ממשיך געווען מיט תהילים החיד"א, אויף וואס עס ווערט געברענגט פיל סגולות און אז עס איז מבטל שווערע גזירות אויף כלל-ישראל. דער גאנצער ציבור איז דארט געווען, אפילו די קינדער. דאן האט דער גאנצער ציבור געזאגט מיט א גרויס התעוררות און מיט א קול המעורר את הכוונה, דעם קאפיטל פון במדבר כז, ביז פסוק טו.

ווען עס איז געקומען צו פסוק טו. איז צוגעגאנגען הרב יואל העלבראנץ שליט"א – א ברודער פון דעם רבי'ן שליט"א, און ער האט פארגעזאגט די פסוקים פון טו ביז סוף פרק ("יפקוד אלקי הרוחות איש על העדה"), פסוק בפסוק, אויף די זעלבע נוסח פון שיר-המעלות ממעמקים. עס איז געווען א געוואלדיגע התעוררות אויפן ארט, מען האט געקענט שניידן די ערנסטקייט פון די מאמענטן. אפילו די בחורים און די קינדער האבן ערליך מיטגעזאגט און מיטגעשפירט דעם געהויבענעם זמן.

דאן איז צוגעגאנגען הרב ר' אהרן אריה טעללער שליט"א – ראש הישיבה, און ער האט פארגעזאגט דעם ערשטן פרק פון יהושע, פסוק בפסוק. ווען עס איז געקומען צו פסוק ב', "משה עבדי מת", האט ער אויסגעבראכן אין א יארמעליכן געוויין, וואס האט גענומען עטליכע מינוט, ער האט נישט געקענט קומען צו זיך און עטליכע מינוט האט ער געוויינט אויפן קול, מיטשלעפנדיג מיט זיך דעם גאנצן ציבור. דער דאזיגער פרק איז פול מיט התחזקות און גענוי צוגעפאסט צו די יעצטיגע מאמענטן וואו מיר שטייען אצינד. ר' אהרן ארי' האט דאס פארגעזאגט מיט א שטארקער התעוררות און מיט בכיות עצומות, פסוק בפסוק אויפן נוסח. די ווערטער האבן באקומען אדערן מיט ביינער, עס האט ממש געלעבט. וואו די פסוק זאגט אזא נוסח ווי "כאשר הייתי עם משה אהיה עמך", אדער "רק חזק ואמץ כי אתה תנחיל", האט יעדער געשפירט אז די ווערטער רעדן ממש צו אים, עס האט ממש געלעבט. בכלל איז די גאנצע פרק א שטארקער פרק און שטארק צוגעפאסט פול מיט חיזוק, און דאס האט אריינגעבלאזן א רוח התחזקות אין דעם ציבור.

דערנאך האט מען געזאגט קדיש, מען האט געדאוונט מעריב און מען האט צוזאמענגערוקט די טישן אויף א מסיבת לחיים.

במשך די גאנצע צייט, איז דער רבי תמ"ל נישט געווען אין בית-המדרש, ער איז געווען אינדערהיים, ער האט זיך איינגעשפארט און באפוילן אז קיינער זאל אים נישט שטערן, אפילו אויב עס וועט ווערן שפעט. ער האט געוואלט זיין אליין אין די מאמענטן.

אין בית-המדרש האט מען געדאוונט מעריב, צוגעגרייט די טישן, לקח מיט ברוינפן און פרוכט און דער ציבור האט זיך צוגעזעצט.

מען האט אנגעהויבן מיט ניגוני התעוררות, וואס דער גאנצער עולם האט געזינגען צוזאמען. דאן האט אויפגעטרעטן הרב ר' מאיר יששכר ראזנער שליט"א, וועלכער האט גערעדט א לענגערע צייט, מלא התחזקות און דער חובת השעה וואו מיר שטייען אצינד. פאלגענד זענען עטליכע אויסצוגן פון ר' מאיר יששכר שליט"א:

נש"א את ראש בני גרשון. נש"א איז דער ראשי תיבות פון דער כ"ק מרן אדמו"ר תמ"ל – נ'חמן ש'מעון א'ליהו. דאס זענען געווען די דריי מנהיגי ישראל בדורות עברו, וועלכע האבן אנדעקט א נייער דרך אין עבודת-השם; רבינו הננמ"ח, רבי שמעון ב"ר יוחאי מיט אליהו הנביא. רא"ש איז דער ראשי-תיבות פון דער נאמען פון דער רבי זצוקללה"ה – ר'בינו א'רז ש'למה. די הכתרה פארן רבי'ן איז א נשיא"ת רא"ש פאר כלל ישראל בכלל און פאר די חבריא קדישא בפרט.

נשא את ראש בני גרשון. דער רבי תמ"ל ווערט אצינד אויפגענומען אלס דער ראש פון די בני גרשון – די אידן וואס זענען נעבעך אין גלות און ווערן פארטריבן ממקום למקום אן קיין מנוחה, און די סיבה איז ווייל "זאת עבודת בני הגרשוני, לעבוד ולמשא" – מיר זענען די אויסדערוועלטע פון כלל-ישראל, וואס מיר זענען א בחינה פון שבט לוי, וואס זענען דבוק אינעם אויבערשטן בכל לב ונפש, און דערפאר דארפן מיר ליידן פאר כלל-ישראל.

א"ת ראש בני גרשון. א"ת איז כולל אין זיך אלע אותיות פון די אלף בית, פון אלף ביז תיו – א"ת. דאס קומט אונז צו ווייזן, אז די עבודה איז אוועקצוגעבן דאס גאנצע עצמיות פארן רבי'ן תמ"ל, זיך מבטל זיין אינגאנצן פאר אים, פון אנהויב ביזן סוף, אן קיין קושיות און שאלות מכל וכל.

ער האט ארומגערעדט איבער דער חובת השעת, און וואס עס איז די באדייט פון אויפענעמען א נייעם רבי'ן, אז פון היינט איז ער אונזער רבי, מען קוקט נישט אויף צוריק, און מען מאכט נישט קיין חשבונות. ער איז אונזער רבי און מען פאלגט אים בלינדערהייט, נישט קוקנדיג אויף קיין שום נקודה. און נאר אזוי קען מען פועל'ן ישועות און פירן די קהילה על מי מנוחות.

צווישן אנדערע האט ער מעיד געווען, אז דער רבי זצוק"ל האט אים בפירוש געזאגט, אז אויב עפעס וועט מיט אים געשען און ער וועט נישט זיין פעהיג צו פירן די עדה, דאן זאל ר' נחמן איבערנעמען די הנהגת העדה, ער איז דער איינציגסטער מענטש וואס איז פאסיג דערצו און ער וועט האבן באזונדערע סייעתא דשמיא דערפאר. ר' מאיר יששכר האט זיך אויסגעדרייט צו ר' אהרן ארי', וואס איז דארט געזעצן און אים געפרעגט "עס איז ריכטיג וואס איך זאג?" און ר' אהרן ארי' האט צוגעשאקלט מיט דעם קאפ, וויבאלד ער האט געוויסט פון די געשיכטע.

דאן האט מען ווייטער געזינגען פארשידענע ניגוני התעוררות וכיסופין, בשעת מען האט ארומגעשיקט פארן עולם דער כתב התקשרות, וואו מען איז זיך מקשר רוח, גוף ונפש פארן רבי'ן תמ"ל, און דער עולם האט אונטערגעשריבן דערויף.

דערווייל איז געווארן שפעט, דער רבי איז נאכנישט אריינגעקומען און קיינער האט זיך נישט דערוואגט צו שטערן. עס האט גענומען לאנג, ביז 11:30 ביינאכט.

אום 11:30 ביינאכט, האט זיך דער רבי באוויזן ביים טיר. א בליץ האט באטראפן דעם ציבור, ווען דער רבי האט ערשיינט מיט א ירושלימ'ער קאפטן, כמנהג אביו און מיט א נייער זילבערנע שטעקעלע כמנהג הרבנים. עס איז נישט געווען געראכטן, דער רבי האט אויסגעקוקט ווי א מלך ישראל במלוא הדרו. דער רבי האט משנה צורתו געווען אויף א דראסטישער פארנעם, אויסקוקנדיג גאר אינגאנצן אנדערש ווי ער פלעגט אויסקוקן פון פריער... מענטשן האבן זיך איבערגעקוקט, 'דאס איז דער רבי'? עס איז געווען א בחינה פון מלכות ממש, כולו אומר הוד והדר.

איינער האט אנגעהויבן "יפרח בימיו צדיק", מען האט געזינגען געשמאק, דער רבי האט זיך אוועקגעזעצט און אויסגעבראכן מיט א געוויין. דאן האט דער רבי געזאגט פייערדיגע דברות קודש, וואס מחמת כמה סיבות וועל איך עס דא נישט ברענגען, אבער ער האט הערליך שיין ארומגערעדט איבער דער יעצטיגער מצב וואו מיר שטייען. ער האט ארויסגעברענגט דעם געדאנק, אז ביז נישט לאנג צוריק איז ער געווען כאחד מן החסידים, זייענדיג מקבל פון זיין גרויסן טאטע'ן, אבער ער איז פארוואנדלט געווארן אין איין רגע אין א בחינה פון משפיע. ער האט לאנג ארומגערעדט איבער דער נושא, זאכן וואס מען קען נישט דא אראפברענגען. אויך האט ער אויפגעפאדערט אז מארגן מאנטאג, זאלן אלע דאווענען צוזאמען אין בית-המדרש, אויך די בחורים מיט די קינדער, און נאכן דאווענען זאל מען מאכן א שעה התבוננות.

מען האט געזינגען נאך עטליכע ניגונים, דער רבי האט געגעבן לחיים. ער האט דאן צוגערופן א יונגערמאן און אים געגעבן געלט אויף לחיים פאר מארגן נאכן דאווענען, דאן איז דער רבי אהיימגעגאנגען.
אין די יעצטיגע מאמענטן, נעמט דער רבי אויף דעם ציבור. עס איז שפעט אינמיטן נאכט, אבער דא איז לילה כיום יאיר, יעדער איינער גייט אריין צום רבי'ן מיט א קוויטל, זייענדיג זיך מבטל און מכניע פארן רבי'ן.

זאל דער אויבערשטער העלפן, אז ער זאל שטיין אונז צו די רעכטע האנט און חפץ השם בידינו יצליח להגדיל כבוד התורה והחסידות.

נ.ב. וויל איך דא מעלדן, אז מסתמא וועל איך נעמען אצינד א ברעיק מיטן שרייבן דא. וויבאלד מיין ציל איז בלויז אויפצוטון, מיטן ברענגען גינסטיגע נייעס אין א זמן וואס איבעראל ווערט עס באריכטעט מיט שקרים. אצינד, ענדיגט זיך האפנטליך א טרויעריגע קאפיטל אין אונזער היסטאריע. האפנטליך וועט מען נישט דארפן דא קומען ברענגען באריכטן, אבער אויב עס וועט אויספעלן, זענען מיר שטענדיג דא.

איך וויל אויסדריקן מיין פערזענליכער דאנק פאר קאווע שטיבל און פאר אלע אירע מיטגלידער, פארן געבן דעם וואונקל פאר יעדן איד צוגלייך, אפגעזען פון שטערמונגען און מיינונגען, זאל קענען זיך אויסדריקן און ארויסגעבן זיין מיינונג פארן קהל. לעבן זאל דעמאקראטיע.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך חכמת שלמה אום מאנטאג יולי 17, 2017 1:44 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
צדיק כתמר יפרח - כארז בלבנון ישגה
חכמת שלמה
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 110
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג יאנואר 06, 2017 11:56 am
האט שוין געלייקט: 3 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 45 מאל

הודעהדורך הירשל ציג » מאנטאג יולי 17, 2017 1:30 pm

עקסיוז מיי איגנאראנס... אבער וואס באדייט די ראשי תיבות "תמ"ל?"
דאנקע פון פאראויס
באזוכט מיין בלאג
hirsheltzig.com
באניצער אוואטאר
הירשל ציג
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 221
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 04, 2012 4:41 pm
האט שוין געלייקט: 56 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 114 מאל

הודעהדורך געוואלדיג » מאנטאג יולי 17, 2017 1:31 pm

אינטרעסאנט ווי די וואסער וואס די פרויען האבן געברענגט האבן באוויזן וואונדער אין א יום תענית...
עס נעמט א מאנקי בערך 3 שעה צו טרענירן א מענטש אים צו געבן באנאנעס יעדע פאר מינוט...

-יין שרף-
באניצער אוואטאר
געוואלדיג
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3930
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 10, 2014 5:15 pm
געפינט זיך: באתרא דנשקי שמיא וארעא להדדי
האט שוין געלייקט: 7295 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4881 מאל

הודעהדורך געוואלדיג » מאנטאג יולי 17, 2017 1:32 pm

הירשל ציג האט געשריבן:עקסיוז מיי איגנאראנס... אבער וואס באדייט די ראשי תיבות "תמ"ל?"
דאנקע פון פאראויס

תגובותיו מלאים לגיונות
עס נעמט א מאנקי בערך 3 שעה צו טרענירן א מענטש אים צו געבן באנאנעס יעדע פאר מינוט...

-יין שרף-
באניצער אוואטאר
געוואלדיג
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3930
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 10, 2014 5:15 pm
געפינט זיך: באתרא דנשקי שמיא וארעא להדדי
האט שוין געלייקט: 7295 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4881 מאל

הודעהדורך חכמת שלמה » מאנטאג יולי 17, 2017 1:35 pm

בחורים און קינדער און כמובן פרויען, האבן נישט געפאסט. שכוח פארן אויסקלארן.
צדיק כתמר יפרח - כארז בלבנון ישגה
חכמת שלמה
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 110
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג יאנואר 06, 2017 11:56 am
האט שוין געלייקט: 3 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 45 מאל

הודעהדורך חכמת שלמה » מאנטאג יולי 17, 2017 1:36 pm

הירשל ציג האט געשריבן:עקסיוז מיי איגנאראנס... אבער וואס באדייט די ראשי תיבות "תמ"ל?"
דאנקע פון פאראויס


ת'ורתו מ'גן ל'נו

דאס איז דער אויסדרוק וואס מען באנוצט זיך ביי אונז צו באטיטלען דעם רבי'ן שליט"א.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך חכמת שלמה אום מאנטאג יולי 17, 2017 1:37 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
צדיק כתמר יפרח - כארז בלבנון ישגה
חכמת שלמה
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 110
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג יאנואר 06, 2017 11:56 am
האט שוין געלייקט: 3 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 45 מאל

הודעהדורך diff » מאנטאג יולי 17, 2017 1:36 pm

סמ(א)ל. מז"ט עניוועי
diff
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1717
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך אוגוסט 22, 2012 1:07 pm
האט שוין געלייקט: 194 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 299 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » מאנטאג יולי 17, 2017 1:42 pm

אשר אמרנו בצלו נחיה.....??? און למעשה??
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8525 מאל

הודעהדורך הירשל ציג » מאנטאג יולי 17, 2017 1:46 pm

חכמת שלמה האט געשריבן:
הירשל ציג האט געשריבן:עקסיוז מיי איגנאראנס... אבער וואס באדייט די ראשי תיבות "תמ"ל?"
דאנקע פון פאראויס


ת'ורתו מ'גן ל'נו

דאס איז דער אויסדרוק וואס מען באנוצט זיך ביי אונז צו באטיטלען דעם רבי'ן שליט"א.

שכוח!
באזוכט מיין בלאג
hirsheltzig.com
באניצער אוואטאר
הירשל ציג
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 221
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 04, 2012 4:41 pm
האט שוין געלייקט: 56 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 114 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » מאנטאג יולי 17, 2017 1:47 pm

הירשל ציג האט געשריבן:עקסיוז מיי איגנאראנס... אבער וואס באדייט די ראשי תיבות "תמ"ל?"
דאנקע פון פאראויס

תבא מארה לו?
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8525 מאל

הודעהדורך חכמת שלמה » מאנטאג יולי 17, 2017 1:54 pm

ביטע נישט שעלטן. איך האב דיר נישט געשאלטן, שעלט אים ביטע נישט... דוכט זיך אז עס איז איינע פון די תקנות דא, צו רעספעקטירן אנדערע מנהיגי ישראל. א דאנק.
צדיק כתמר יפרח - כארז בלבנון ישגה
חכמת שלמה
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 110
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג יאנואר 06, 2017 11:56 am
האט שוין געלייקט: 3 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 45 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » מאנטאג יולי 17, 2017 2:07 pm

איך שעלט? ס'א'גמרא אין ברכות אז איינער דאווענט נישט מעריב איז חייב מיתה!
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8525 מאל

הודעהדורך shtriemel » מאנטאג יולי 17, 2017 2:22 pm

און איך האב געמיינט אז די ר"ת מיינט ת'הא מ'יתתו ל'כפרה.

נו, ער קען דאך נוצן א כפרה גדולה מאוד!

הרב ארז שלמה העלבראנץ תמלג"מ כצ"ל
חכמה בגויים אל תאמין
shtriemel
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 164
זיך רעגיסטרירט: מוצ"ש אקטאבער 31, 2015 1:04 pm
האט שוין געלייקט: 131 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 162 מאל

הודעהדורך kitov » מאנטאג יולי 17, 2017 2:40 pm

kitov
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 47
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 04, 2012 2:23 am
האט שוין געלייקט: 31 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 10 מאל

Re: מזל טוב מזל טוב, מיר האבן א רבי

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » מאנטאג יולי 17, 2017 3:08 pm

איך וויל נאר מעורר זיין אז ס׳איז מעגליך אז די גאנצע זאך איז איין שטיק פאנטאזיע, אין כאן לא תענית ולא דרשה, לא לחיים ראשון (דאס איז אויך נאר פאר די פרויען וואס האבען דערציילט מעשה׳ס?) ולא לחיים שני, נישט קיין שאקעלען מיט די קאפ און נישט קיין וואלד צוזאמענקומפף, קיין טישען האבען זיך נישט גערוקט און קיין מענטשען האבען נישט געיאמערט.

ס׳איז דא גענוג סתירות און קשיא׳ס אין די מעשה פון חכמת שלמה אז איך האב מורא דאס איז זיין פאנטאזיע.

איך וועל דערמאנען א צווייטע קשיא, מ׳האט דאך געשמועסט פאר׳ן לויה ווער וועט זיין רבי און מ׳האט נישט געקענט מחליט זיין, ווען האט מען ממציא געווען דער באפויל פון דעם אלטע רבי׳ן?

Sent from my LG-K373 using Tapatalk
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9606
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3279 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9089 מאל

הודעהדורך שלום שטיסל » מאנטאג יולי 17, 2017 3:26 pm

איך האב א לענגערע אישי שמועס מיט @חכמת שלמה, מיר איז קלאר אז ער איז א טראלל, כ'ווייס נאר נישט צו איך זאל עס ארויפלייגן דא ברבים, אבער דאס איז קלאר, ס'איז צייט אויפצוהערן מיט דיינע שטיק.
ס'איז פונקט גוט געווען ווילאנג ס'איז נישט געווען קיין ספעציפישע נייעס איבער העלבראנץ אויפן סדר היום און די האסט אינטערטעינד דעם עולם, אבער ווען דער עולם ווארט צו הערן נייעס און די קומט און פארקויפסט שקרים אדער קאפי פעיסטע פון אנדערע סייטס איז עס זייער טראלליש און נערווירענד.

ביזט געבענטשט מיט אמת'ע טאלאנט, זיי אונז מהנה אויף א צווייטע וועג.
באניצער אוואטאר
שלום שטיסל
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 520
זיך רעגיסטרירט: זונטאג דעצעמבער 20, 2015 5:36 pm
האט שוין געלייקט: 1741 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1806 מאל

הודעהדורך געוואלדיג » מאנטאג יולי 17, 2017 5:11 pm

גם אני מצטרף, די גאנצע שפיל דיינע איז איין שטיק בלאף, עס איז טאלאנט אבער בלאף.
עס נעמט א מאנקי בערך 3 שעה צו טרענירן א מענטש אים צו געבן באנאנעס יעדע פאר מינוט...

-יין שרף-
באניצער אוואטאר
געוואלדיג
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3930
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 10, 2014 5:15 pm
געפינט זיך: באתרא דנשקי שמיא וארעא להדדי
האט שוין געלייקט: 7295 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4881 מאל

הודעהדורך סמבטיון » מאנטאג יולי 17, 2017 6:02 pm

פארוואס קען נישט זיין אז ער ברענגט ריכטיגע נייעס? איך האב נישט געזען קיין איין סייט זאל שרייבן זיינע אפדעטס.
סמבטיון
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1097
זיך רעגיסטרירט: זונטאג דעצעמבער 15, 2013 6:43 pm
האט שוין געלייקט: 923 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1158 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » מאנטאג יולי 17, 2017 6:12 pm

סמבטיון האט געשריבן:פארוואס קען נישט זיין אז ער ברענגט ריכטיגע נייעס? איך האב נישט געזען קיין איין סייט זאל שרייבן זיינע אפדעטס.


ווייל זיין ווערטער זענען פול מיט סתירות, עי' בפנים.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9606
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3279 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9089 מאל

הודעהדורך שבת אחים » מאנטאג יולי 17, 2017 6:28 pm

.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך געוואלדיג אום מאנטאג יולי 17, 2017 6:31 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
סיבה: ליצנות מחז"ל
What made me realize that I was not at home? A spot on the wall. When the Wizsnitzer Rebbe
Died in 1936 we received his photo. He was a beautiful man. I remember putting the nail in the wall. The nail was was still on the same spot with a crucifix on it
אלי וויזעל
באניצער אוואטאר
שבת אחים
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 6293
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 08, 2014 9:39 am
געפינט זיך: ביי א פראטעסט קעגן טראמפּ!
האט שוין געלייקט: 4911 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3708 מאל

הודעהדורך diff » מאנטאג יולי 17, 2017 6:33 pm

דער גמרא איזניש געמאכט פאר יעדן
diff
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1717
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך אוגוסט 22, 2012 1:07 pm
האט שוין געלייקט: 194 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 299 מאל

הודעהדורך איש את רעהו » מאנטאג יולי 17, 2017 6:35 pm

אדונינו, עת התגלות עלינו אור יקרת כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו, צדיק דורינו, רוח אפינו משיח השם אשר אמרנו בצילו נחיה בגוים, צדיק הדור קדוש אלקי יעקב, מורינו רבי

@חכמת שלמה
וואס איז פשט פון אזעלכע הויכע און גרויסע אויסדרוקן ?
שטייט עס אין די צוואה ?
איש את רעהו
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2169
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג נאוועמבער 28, 2014 10:21 am
האט שוין געלייקט: 144 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 480 מאל

Re: מזל טוב מזל טוב, מיר האבן א רבי

הודעהדורך קפה נמס » מאנטאג יולי 17, 2017 7:56 pm

סמבטיון האט געשריבן:פארוואס קען נישט זיין אז ער ברענגט ריכטיגע נייעס? איך האב נישט געזען קיין איין סייט זאל שרייבן זיינע אפדעטס.

ער האט נאך לעצטע וואך געמיינט אז שמואל שלמה טעללער איז די זאך דארט....

viewtopic.php?p=378664#p378664
באניצער אוואטאר
קפה נמס
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 253
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מאי 04, 2014 3:28 am
האט שוין געלייקט: 264 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 343 מאל

הודעהדורך איך אויך » מאנטאג יולי 17, 2017 8:44 pm

שלום שטיסל האט געשריבן: מיר איז קלאר אז ער איז א טראלל, כ'ווייס נאר נישט צו איך זאל עס ארויפלייגן דא ברבים
.

וואס איז דען דער צד אויף נישט? נעוואדע שיט עס ארויף.
Follow The Money ׁׂ(מרן Deep Throat ז''ל)
באניצער אוואטאר
איך אויך
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 5763
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אפריל 10, 2012 3:27 pm
האט שוין געלייקט: 8031 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2623 מאל

הודעהדורך ראוונע » דינסטאג יולי 18, 2017 1:14 am

@חכמת שלמה
אויב מעגליך א בילד פונעם נייעם רבי׳ן בתפארתו וואלט שטארק צוניץ געקומען
ראוונע
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 520
זיך רעגיסטרירט: זונטאג יוני 28, 2015 11:21 am
האט שוין געלייקט: 211 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 263 מאל

נעקסט

גיי צוריק קאווע שטיבל

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: Majestic-12 [Bot] און 3 געסט

cron