מקען שוין גיין אין מקוה ב"ה

ארטיקלען, אנאליזן, מיינונגען, געדאנקען, און שמועסן

מקען שוין גיין אין מקוה ב"ה

הודעהדורך יתרו » דינסטאג אפריל 21, 2020 5:42 pm

ב"ה
יום ב' לסדר "ורחץ במים וטהר" פ' טהרה
כ"ו ניסן, יומא דהילולא קדישא דמרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע תש"פ לפ"ק

מודעה חשובה

ווי יעדער ווייסט, איז מען לאור המצב ליידער געווען געצוואונגען אפצושפארן די בתי מדרשים און מקוואות דקהילתינו הקדושה, מחמת ההכרח פון ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וחי בהם, לא תעמוד על דם רעך, ועפ"י הוראות כ"ק מרן רבינו שליט"א והגה"צ הדומ"ץ שליט"א, אין איינקלאנג מיט די רעגולאציעס פון די אינסטאנצן. בחסדי השי"ת האט די השתדלות וזהירות געברענגט א עקסטערע שמירה עליונה אויף אונזער שטאט כידוע, עד הנה עזרונו רחמיך ה"א ואל תטשינו לנצח.

די הנהלת הקהלה האבן נישט גערוהט, נאר כסדר געזעסן אויף מיטונגען צו טרעפן א וועג און א עצה ווי אזוי צוצושטעלן א מקוה פאר אנשי שלומינו, אויף א אופן וואס זאל ח"ו נישט גורם זיין צו א פארשפרייטונג פון די מחלה ל"ע, ווי רבינו שליט"א האט אונז אויפגעפאדערט אז מען זאל נאר עפענען באופן אז ס'קען זיין באשטעטיגט און אויסגעהאלטן לויט די דעת הרופאים, וואס אין די ענינים איז זייער דעת קובע, ווי עס ווערט גע'פסק'נט אין שו"ע.

דער מצב ביי חולי ישראל איז ליידער באוואוסט, קיינער וויל נישט ח"ו טראגן אויף זיין געוויסן אז "אפשר" האט ער אפילו א מינדעסטע שייכות אדער גורם געווען, צו דעם וואס א איד ווערט קראנק ל"ע און דארף ליגן על ערש דוי מיט יסורים, און אודאי נישט גורם זיין אז א איד זאל ליגן ח"ו אין שפיטאל און ראנגעלט זיך בין חיים למות, אדער נאך ערגער ל"ע.

לכן, נאכן אינוועסטירן צענדליגער שעות און איבערמידליכע שתדלנות מיט מומחים אין די סארט מחלות, און נאכן באקומען א באשטעטיגונג פון גאר א גרויסן דאקטאר א מומחה אין אינפעקשאנס דיזיעס וואס איז גרונטליך איבערגאנגען דעם גאנצן פלאן, און געגעבן זיינע פארארדענונגען, האבן מיר ב"ה דעגרייכט א מהלך וויאזוי צו עפענען די מקוה קומענדיגע מיטוואך אינדערפרי לשמחת לב אנ"ש, לויט די פאלגענדע אנווייזונגען אויף די קומענדיגע זייט.

דעריבער ווילן מיר מפרסם צו זיין, אז קיינער זאל נישט נעמען דאס ענין פאר לייכט, אויך זאל קיין שום משמש אדער גבאי ביהמ"ד נישט עפענען קיין ציבור'ישע מקוה אויב ס'איז נישט אין איינקלאנג מיט די פארגעשריבענע פארשריפטן. אויב ס'פעלט אפילו נאר איין תנאי פון די פארשריפטן פארלירט עס דעם גאנצן תוקף.

אזהרה:
די פאלגענדע טארן בכלל נישט קומען אין מקוה:
 ווער עס איז פון 'זעכציג יאר' און העכער לאורך ימים ושנים.
 ווער עס האט די מינדערסטע געזונטהייט קאנדישען אדער היסטאריע. דאס נעמט אריין אין זיך: דייעביטיס, לונגען, הארץ, אויטא-אימיון דיזיס, קראונ'ס וכדו', כראנישע פראבלעמען, בלוט-דרוק, אסטמאה, סליפ-עפניע און אפילו איבער-וואג אין געוויסע פעלער.
 ווער עס האט געהאט סימפטאמען פון די וויירוס די לעצטע "צען טאג". צב"ש אויב האט איר געשפירט איבלען nausea - פארלוירן חוש הטעם/ריח – פיבער - שווערע אטעם - שטארקע ביינער ווייטאג - פלו שוואכקייט - היסן. טאר מען נישט קומען אין מקוה ביז צעהן טאג נאך וואס איר האט שוין מער גארנישט געשפירט. אויב קומט איר יא אין מקוה אין אזא פאל, זענט איר ח"ו עובר אויף "לא תעמוד על דם רעך" בקום ועשה, און עס קען זיך גרעניצן מיט "שפיכות דמים" ממש ח"ו.

אנווייזונגען:

די אלע אנווייזונגען מוזן גענצליך אויסגעפאלגט ווערן, דורך יעדן יחיד בלי שום יוצא מן הכלל:

 זהירות: פון ווען איר קומט אריין אין בנין הביהמ"ד פרובירט גארנישט אנצורירן, די ווענט, הענטלעך וכדו'. אזוי אויך מאכט זיכער נישט צורירן דעם 'פנים' אזוי לאנג ווי איר האט זיך נישט אפגעוואשן נאך די מקוה די הענט מיט זייף אדער ווארעם וואסער.
 שאוער: יעדער מוז נעמען א שאוער מיט זייף 'אינדערהיים' בעפארן קומען אין ביהמ"ד. עס איז א חיוב גמור מצד 'לא תעמוד על דם רעך'. די שאוער'ס אין די מקוואות וועלן זיין גענצליך אפגעשפארט.
 מאסק: אריינקומען אין בילדונג נאר מיט א מאסק, די אינסטאנצן שטעלן זיך דערויף 'זייער שטארק' מ'וועט קענען קויפן א מאסק ביים טיר פון ביהמ"ד פאר $1 מען דארף בלייבן אנגעטוהן מיט די 'מאסק' ביז מען גייט צום 'בור הטבילה'.
 קראקס: מען מוז מיטברענגען 'אייגענע קראקס' אין א בעג, כדי נישט אראפצוטרעטן אויף די בלויזע ערד ביז מ'קומט צום וואסער. מ'דארף זיך אויסטוען די 'שיך' און אנטוען די 'קראקס' אינדרויסן אין האלוועי בעפאר'ן אריינגיין אין 'חדר המקוה'.
 סכום מענטשן: עס מעגן נאר אריינגיין אין מקוה א מספר מצומצם מענטשן אויפאמאל, עס וועט ווערן איינגעטיילט און אינפארסירט דורך א 'סעקיוריטי גארד' ביים טיר.
 סעניטייזער: אפוואשן די הענט מיט 'סעניטייזער' בעפאר מען גייט אריין אין די 'חדר המקוה'.
 זיץ פלעצער: די בענק אין מקוה זענען מסודר אויף א ספעציעלע אופן מען זאל זיין אפגערוקט פונעם צווייטן כדי נישט צו שמועסן וכדו'.
 קארטלעך: אויף די בענק האט מען אויפגעצייכנט 'זיץ נומערן', יעדער וועט באקומען א קארטל מיט א נומער פונעם סעקיוריטי גארד, מ'זאל זיך נאר זעצן אויפן פלאץ לויט'ן נומבער פונעם קארטל. [מאכט זיכער צוריק צוגעבן די קארטל פארן גארד אויפן וועג ארויס].
 האנטוכער: יעדער זאל נעמען 2 האנטוכער, איינס צום אפווישן, און איינס אויסצושפרייטן אויפן באנק ווי מ'זיצט, און אויף דעם ארויפלייגן אייער וועש, אדער אויפהענגען. "נאכן ניצן די האנטוכער זאל מען עס אריינלייגן אינעם פאס".
 אופן הטבילה: אינעם בור הטבילה מעגן נישט אריינגיין מער ווי 2 מענטשן אויפאמאל ביי די זייט פון 'אריין', און ביי די זייט פון 'ארויס'.
 ווארטן ביים בור: אויב ווארט מען ביים בור, מוז מען שטיין אפגערוקט לכה"פ 6 פוס לויט די ספעציעלע אנגעצייכנטע פאסן אויף דער ערד.
 רעילינגס: נישט אנכאפן די 'רעילינג' פון בור הטבילה, ביים אריינגיין און ארויסגיין.
 טובל'ן און ארויס: מען זאל גיין מיט די קראקס ביז צו די טרעפ וואו עס הייבט זיך אן די וואסער, דערנאך מאכן בלויז "איין טבילה" און "גלייך" ארויס פון די זעלבע זייט וואס מ'איז אריין, בשום אופן זיך נישט פארזוימען.
 נישט פארברענגען: עס איז נישט ערלויבט זיך אפצושטעלן שמועסן אינעם גאנצן בנין, און אודאי נישט אין חדר המקוה.
 סעניטייזער: ארויסקומענדיג פון מקוה, זאל מען זיך אפוואשן די הענט מיט זייף אדער סעניטייזער.
 בית הכסא: די בית הכסא'ס אינעם גאנצן בנין וועלן זיין גענצליך פארשלאסן.
 געווירבל: איבעראל זאל מען אכטונג געבן, עס זאל נישט זיין קיין געווירבל פון מענטשן, ובפרט ביים אריין און ארויס פון בנין, מען זאל אנהאלטן די 'סאשעל דיסטענס' צו פארמיידן פארשפרייטונג, ווי אויך צוליב מראית עין, וד"ל.
 לידיעה: אלע בורות אין די מקואות וועלן זיין די זעלבע גראד.
 געדענקט: ווער עס פארלעצט אפילו נאר 'איינס' פון די פארשריפטן, קען גורם זיין אז די שלטונות וועלן אפשפארן די מקוה ח"ו, אויסער די הארבקייט פון אנשטעקן זיך אדער אנדערע רח"ל.

דער סעקיוריטי גארד ביים טיר, וועט אינפארסירן: אויב איר זענט געווען אין שאוער אינדערהיים; איר האט א מאסק; מיטגעברענגט קראקס; נישט העכער 60; אפמעסטן אייער טעמפרעאטור. אנדערש וועט ער נישט אריינגעלאזן בשום אופן.

זמני המקוה:

בביהמ"ד הגדול: יעדן טאג פון 4 פארטאגס - ביז 4 נאכמיטאג
בחורים קענען נישט קומען צווישן די שעות 6 פארטאגס און 12 מיטאג
אנדערע בתי מדרשים דקהלתינו: פון 7 ביז 10
די פרייז פאר א מקוה איז $5

מיר זענען מתפלל צו השי"ת עס זאל שוין מקויים ווערן דער 'והסירותי מחלה מקרבך', און בקרוב זאלן מיר ווערן גענצליך אויסגעלייזט פון ביטערן גלות, בב"א.

בכבוד רב, הנהלת הקהלה

נ.ב. די זמנים וועלן מעגליך געטוישט ווערן לויטן מצב. - די זמנים פון עש"ק און שב"ק, וועט בעזה"ש געמאלדן ווערן אין א באזונדערע מעלדונג.
לייק מיך יא לייק מיך נישט, כהאדיר עניוועי אין דר'ערד.
יתרו
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 776
זיך רעגיסטרירט: זונטאג דעצעמבער 09, 2012 11:32 pm
האט שוין געלייקט: 448 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 674 מאל

הודעהדורך במדבר » דינסטאג אפריל 21, 2020 6:00 pm

דער סעקיוריטי גארד ביים טיר, וועט אינפארסירן: אויב איר זענט געווען אין שאוער אינדערהיים;

וויאזוי? מ'וועט דארפען ברענגען א בילד :lol:
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב.
באניצער אוואטאר
במדבר
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 270
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג אפריל 02, 2020 12:58 pm
האט שוין געלייקט: 725 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 398 מאל

הודעהדורך יין שרף » דינסטאג אפריל 21, 2020 6:21 pm

במדבר האט געשריבן:
דער סעקיוריטי גארד ביים טיר, וועט אינפארסירן: אויב איר זענט געווען אין שאוער אינדערהיים;

וויאזוי? מ'וועט דארפען ברענגען א בילד :lol:

אויב די סעקיורעטי גארד האט נישט קיין קאראנע וועט ער קענען שמעקן די מענטש... והריחו ביראת ה'..
באניצער אוואטאר
יין שרף
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2192
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 27, 2013 8:11 pm
געפינט זיך: ביים שוויגער...
האט שוין געלייקט: 4500 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2737 מאל

הודעהדורך אנשטענדיגע ייוד » דינסטאג אפריל 21, 2020 6:49 pm

די מודעה איז אן די לעטערהעד פון קיט"ל ,
עפעס זאגט עס.
אנשטענדיגע ייוד
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 126
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג נאוועמבער 26, 2019 10:35 pm
געפינט זיך: ביי די ארי עמבערס
האט שוין געלייקט: 269 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 43 מאל

הודעהדורך איסר האטלקי » דינסטאג אפריל 21, 2020 7:42 pm

אנשטענדיגע ייוד האט געשריבן:די מודעה איז אן די לעטערהעד פון קיט"ל ,
עפעס זאגט עס.

א סימן אז ס'איז אמת...
איסר האטלקי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2265
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 23, 2016 2:00 am
געפינט זיך: צווישן קאסוב אין וויזניץ
האט שוין געלייקט: 1152 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1444 מאל

הודעהדורך בענדזשאמין פרענקלין » דינסטאג אפריל 21, 2020 11:54 pm

יתרו האט געשריבן:
 געדענקט: ווער עס פארלעצט אפילו נאר 'איינס' פון די פארשריפטן, קען גורם זיין אז די שלטונות וועלןאפשפארן די מקוה ח"ו אויסער די הארבקייט פון אנשטעקן זיך אדער אנדערע רח"ל.

כקרא ועוד ליהודה
חמין במוצאי שבת מלוגמא
באניצער אוואטאר
בענדזשאמין פרענקלין
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 687
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך נאוועמבער 14, 2012 11:53 pm
האט שוין געלייקט: 2568 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2994 מאל

הודעהדורך אישתישבי » דינסטאג אפריל 21, 2020 11:59 pm

פארוואס זענען די שויערס פארמאכט?
א קונץ צו זיין אליהו הנביא? א קונץ צו זיין איש תשבי!
אישתישבי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2889
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך מערץ 09, 2016 12:19 am
האט שוין געלייקט: 105 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1502 מאל

הודעהדורך שמעון וואלף » מיטוואך אפריל 22, 2020 12:05 am

די אידן וואס וועלן גיין אין מקוה די טעג, זענען לכאורה נישט די זעלבע ווי די וואס גייען אין שאוער פאר'ן טובל'ן
באניצער אוואטאר
שמעון וואלף
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2670
זיך רעגיסטרירט: זונטאג דעצעמבער 14, 2014 2:33 pm
געפינט זיך: אין דרום
האט שוין געלייקט: 4202 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2775 מאל

הודעהדורך איסר האטלקי » מיטוואך אפריל 22, 2020 12:05 am

אישתישבי האט געשריבן:פארוואס זענען די שויערס פארמאכט?

ווייל דארט קען מען כאפן די פלו...
איסר האטלקי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2265
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 23, 2016 2:00 am
געפינט זיך: צווישן קאסוב אין וויזניץ
האט שוין געלייקט: 1152 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1444 מאל

Re: מקען שוין גיין אין מקוה ב"ה

הודעהדורך דער גאלדענער אדלער » מיטוואך אפריל 22, 2020 12:28 am

שוין, כ'האב געמיינט אז דער עולם וועט ווערן נארמאלער, מ'האט אינז געגעבן אן איינמאליגע געלעגנהייט, זיך אויסצוגראדן און ס'קוקט נישט אויס ווי דער עולם האט געכאפט דעם רמז מן השמים. אבער עוד לא אבדה תקוותנו, מ'זעהט פון די אלע אזהרות אז ס'נישט געמאכט פאר נארמאלע מענטש, נאר פאר די שוטים וואס האבן זיך פשוט נישט געקענט איינהאלטן פון מקוה'ס און מנינים אשר שומר נפשו ירחק מהם אין די שווערע טעג, פאר זיי האט מען דאס געברויכט איינפירן. משא"כ פאר רוב עולם וואס זענען נארמאלע מענטשן פעהלט נישט אויס קיין תקנות ואזהרות.
איז ווי ס'קוקט יעצט אויס גייען די שוטים ווערן ערגערע שוטים און די נארמאלע גייען ווערן מער נארמאל, לאמיר האפן.
דער גאלדענער אדלער
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 866
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג אפריל 27, 2017 6:30 pm
האט שוין געלייקט: 4106 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1576 מאל

הודעהדורך שמעון וואלף » מיטוואך אפריל 22, 2020 12:44 am

דער גאלדענער אדלער האט געשריבן:שוין, כ'האב געמיינט אז דער עולם וועט ווערן נארמאלער, מ'האט אינז געגעבן אן איינמאליגע געלעגנהייט, זיך אויסצוגראדן און ס'קוקט נישט אויס ווי דער עולם האט געכאפט דעם רמז מן השמים. אבער עוד לא אבדה תקוותנו, מ'זעהט פון די אלע אזהרות אז ס'נישט געמאכט פאר נארמאלע מענטש, נאר פאר די שוטים וואס האבן זיך פשוט נישט געקענט איינהאלטן פון מקוה'ס און מנינים אשר שומר נפשו ירחק מהם אין די שווערע טעג, פאר זיי האט מען דאס געברויכט איינפירן. משא"כ פאר רוב עולם וואס זענען נארמאלע מענטשן פעהלט נישט אויס קיין תקנות ואזהרות.
איז ווי ס'קוקט יעצט אויס גייען די שוטים ווערן ערגערע שוטים און די נארמאלע גייען ווערן מער נארמאל, לאמיר האפן.

די מקוואות פארלירן שווערע געלטער זייענדיג פארשפארט מוז מען עפעס טון. קיינער מיינט נישט קדושתן של ישראל ווייל טאמער יא וואלט מען געעפענט די מקוואות שבת נאכמיטאג פאר מנחה וד"ל. אבער דעמאלטס קען מען דאך נישט בעטן קיין געלט איז עס פארשפארט
באניצער אוואטאר
שמעון וואלף
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2670
זיך רעגיסטרירט: זונטאג דעצעמבער 14, 2014 2:33 pm
געפינט זיך: אין דרום
האט שוין געלייקט: 4202 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2775 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » מיטוואך אפריל 22, 2020 12:50 am

דער גאלדענער אדלער: איך מוז דיר מעורר זיין. אז כאטש דו זאגסט א ריכטיגע זאך לגופו של עניין. אבער דיין תגובה איז פול מיט אפיקורסות. דו באניצט דיך רחמנא ליצלן מיט אפיקורס'ישע אויסדרוקן שאסור לשומען. דו האסט נאך א מזל אז איצא שייגעץ ליינט נישט קאווע שטיבל. ווייל אויב יא וועט ער אויסרופן מחאות והפגנות אקעגן דיר. דו זאגסט... (פארשטאפטץ ענקערע אויערן)..."עוד לא אבדה תקותינו"...! צי ווייסטו דען נישט אז אפילו ר' סענדער דער דייטש זכותו יגון עלינו איז נישט געווען צופרידן פונ'ם מחבר פון דעם פסוק. נפתלי הערץ אימבער. ר' סענדער האט געטענה'ט אז נישט גענוג וואס ער איז געווען א ציוני, רחמנא ליצלן מהאי דעתא איז ער נאך געווען א שיכור אויכעט. און ר'האטציך געוואלגערט אין אלע קרעטשמעס...! דו דארפסט טון א תשובת המשקל. שרייבן א תגובה. און אויף א יעדע שורה דארפסטו שרייבן...רח"ל, שר"י, ימ"ש, עפ"ל, ארענדז"ש...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 14092
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 16219 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9197 מאל

Re: מקען שוין גיין אין מקוה ב"ה

הודעהדורך דער גאלדענער אדלער » מיטוואך אפריל 22, 2020 1:07 am

ר' בערל; לעצטענס דרייַ איך זיך ארום מיט א מחשבה אז די אלע גרויסע פירמע פירערס ווי איצא גליק, משה גבאי ועוד, פון ביידע פראקציעס, זיצן דא אין ק"ש מיט ניקס און שרייבן כסדר און לייקן, אזוי צו האבן ביידע וועלטן.
דער גאלדענער אדלער
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 866
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג אפריל 27, 2017 6:30 pm
האט שוין געלייקט: 4106 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1576 מאל

הודעהדורך נחום הסופר » דאנערשטאג אפריל 23, 2020 8:30 am

שמעון וואלף האט געשריבן:
דער גאלדענער אדלער האט געשריבן:שוין, כ'האב געמיינט אז דער עולם וועט ווערן נארמאלער, מ'האט אינז געגעבן אן איינמאליגע געלעגנהייט, זיך אויסצוגראדן און ס'קוקט נישט אויס ווי דער עולם האט געכאפט דעם רמז מן השמים. אבער עוד לא אבדה תקוותנו, מ'זעהט פון די אלע אזהרות אז ס'נישט געמאכט פאר נארמאלע מענטש, נאר פאר די שוטים וואס האבן זיך פשוט נישט געקענט איינהאלטן פון מקוה'ס און מנינים אשר שומר נפשו ירחק מהם אין די שווערע טעג, פאר זיי האט מען דאס געברויכט איינפירן. משא"כ פאר רוב עולם וואס זענען נארמאלע מענטשן פעהלט נישט אויס קיין תקנות ואזהרות.
איז ווי ס'קוקט יעצט אויס גייען די שוטים ווערן ערגערע שוטים און די נארמאלע גייען ווערן מער נארמאל, לאמיר האפן.

די מקוואות פארלירן שווערע געלטער זייענדיג פארשפארט מוז מען עפעס טון. קיינער מיינט נישט קדושתן של ישראל ווייל טאמער יא וואלט מען געעפענט די מקוואות שבת נאכמיטאג פאר מנחה וד"ל. אבער דעמאלטס קען מען דאך נישט בעטן קיין געלט איז עס פארשפארט

אבי גערעדט,
נחום הסופר
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 34
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מערץ 13, 2018 1:04 pm
האט שוין געלייקט: 1 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 11 מאל

הודעהדורך שמעון וואלף » פרייטאג אפריל 24, 2020 1:13 am

נחום הסופר האט געשריבן:
שמעון וואלף האט געשריבן:
דער גאלדענער אדלער האט געשריבן:שוין, כ'האב געמיינט אז דער עולם וועט ווערן נארמאלער, מ'האט אינז געגעבן אן איינמאליגע געלעגנהייט, זיך אויסצוגראדן און ס'קוקט נישט אויס ווי דער עולם האט געכאפט דעם רמז מן השמים. אבער עוד לא אבדה תקוותנו, מ'זעהט פון די אלע אזהרות אז ס'נישט געמאכט פאר נארמאלע מענטש, נאר פאר די שוטים וואס האבן זיך פשוט נישט געקענט איינהאלטן פון מקוה'ס און מנינים אשר שומר נפשו ירחק מהם אין די שווערע טעג, פאר זיי האט מען דאס געברויכט איינפירן. משא"כ פאר רוב עולם וואס זענען נארמאלע מענטשן פעהלט נישט אויס קיין תקנות ואזהרות.
איז ווי ס'קוקט יעצט אויס גייען די שוטים ווערן ערגערע שוטים און די נארמאלע גייען ווערן מער נארמאל, לאמיר האפן.

די מקוואות פארלירן שווערע געלטער זייענדיג פארשפארט מוז מען עפעס טון. קיינער מיינט נישט קדושתן של ישראל ווייל טאמער יא וואלט מען געעפענט די מקוואות שבת נאכמיטאג פאר מנחה וד"ל. אבער דעמאלטס קען מען דאך נישט בעטן קיין געלט איז עס פארשפארט

אבי גערעדט,

זיי מסביר
באניצער אוואטאר
שמעון וואלף
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2670
זיך רעגיסטרירט: זונטאג דעצעמבער 14, 2014 2:33 pm
געפינט זיך: אין דרום
האט שוין געלייקט: 4202 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2775 מאל

Re: מקען שוין גיין אין מקוה ב"ה

הודעהדורך אונטער חכם » פרייטאג אפריל 24, 2020 2:39 am

פון וועלכע קהילה איז די צעטל?
אונטער חכם
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 829
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מערץ 02, 2017 5:42 pm
האט שוין געלייקט: 626 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 405 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג אפריל 24, 2020 9:37 am

אונטער חכם האט געשריבן:פון וועלכע קהילה איז די צעטל?


שארמאש
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2071
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 254 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2560 מאל

הודעהדורך אישתישבי » פרייטאג אפריל 24, 2020 4:38 pm

איסר האטלקי האט געשריבן:
אישתישבי האט געשריבן:פארוואס זענען די שויערס פארמאכט?

ווייל דארט קען מען כאפן די פלו...


אבער די זכות פין דער שויער וועט זיכער מגין זיין עס זאל נישט שאטען חלילה.
א קונץ צו זיין אליהו הנביא? א קונץ צו זיין איש תשבי!
אישתישבי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2889
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך מערץ 09, 2016 12:19 am
האט שוין געלייקט: 105 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1502 מאל

הודעהדורך יודישע שרייבער » פרייטאג אפריל 24, 2020 5:51 pm

נחום הסופר האט געשריבן:
שמעון וואלף האט געשריבן:
דער גאלדענער אדלער האט געשריבן:שוין, כ'האב געמיינט אז דער עולם וועט ווערן נארמאלער, מ'האט אינז געגעבן אן איינמאליגע געלעגנהייט, זיך אויסצוגראדן און ס'קוקט נישט אויס ווי דער עולם האט געכאפט דעם רמז מן השמים. אבער עוד לא אבדה תקוותנו, מ'זעהט פון די אלע אזהרות אז ס'נישט געמאכט פאר נארמאלע מענטש, נאר פאר די שוטים וואס האבן זיך פשוט נישט געקענט איינהאלטן פון מקוה'ס און מנינים אשר שומר נפשו ירחק מהם אין די שווערע טעג, פאר זיי האט מען דאס געברויכט איינפירן. משא"כ פאר רוב עולם וואס זענען נארמאלע מענטשן פעהלט נישט אויס קיין תקנות ואזהרות.
איז ווי ס'קוקט יעצט אויס גייען די שוטים ווערן ערגערע שוטים און די נארמאלע גייען ווערן מער נארמאל, לאמיר האפן.

די מקוואות פארלירן שווערע געלטער זייענדיג פארשפארט מוז מען עפעס טון. קיינער מיינט נישט קדושתן של ישראל ווייל טאמער יא וואלט מען געעפענט די מקוואות שבת נאכמיטאג פאר מנחה וד"ל. אבער דעמאלטס קען מען דאך נישט בעטן קיין געלט איז עס פארשפארט

אבי גערעדט,

לכאורה איז @שמעון וואלף גערעכט, אויב נישט, דאן פארוואזשע בעטן זיי 5 דולער אנשטאט 2 (אדער נאך ביליגער, אויב האט מען א מקוה קארטל קאסט עס בערך א דולער פיפציג) אזוי אויך ווערט מיט דעם פארענטפערט פארוואס זיי לאזן אריין די בחורים ווייניגער שעות...
We buy things we don't need
with money we don't have
to impress people we don't like
(קרעדיט: @טייערע ברודער)
יודישע שרייבער
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 185
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג סעפטעמבער 08, 2015 4:48 am
האט שוין געלייקט: 101 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 196 מאל


גיי צוריק קאווע שטיבל

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 2 געסט