גוט, מ'האמיר שוין אמונה פשוטה. וואס יעצט?

מחשבה, השקפה ועיון

גוט, מ'האמיר שוין אמונה פשוטה. וואס יעצט?

הודעהדורך ראובן » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 8:04 pm

המשך פון פריערדיגן מאמר.

איינמאל מיר האבן שוין ערקלערט אז אמונה קען נאר ארבעטן מיט אמונה פשוטה, און אמונה עפ"י חקירה איז מן הנמנע, און מ'קען עס בכלל נישט ערווארטן, דארפן מיר פארמירן א אידישקייט וואס שטימט מיט אמונה פשוטה. מיר האבן שוין פריער גערעדט פון דעם אז אזא אידישקייט דארף גיין מיט ענוה און פארשטענדעניש. יעצט ווילן מיר רעדן פון דעם אז א אידישקייט עפ"י אמונה פשוטה דארף זיין געשמאק.

פארוואס מוז אידישקייט זיין געשמאק? ווער זאגט אז דער רבוש"ע וויל אז אידישקייט זאל זיין געשמאק? אפשר דארף עס זיין שווער און אן קיין געשמאק? גוט געפרעגט. אבער דער תירוץ איז פשוט. מיר זענען נישט דא אויסצוגעפונען דעם רצון ה' – אויב יא, וואלטן מיר דאך חוקר געווען אויף די יסודות פון אידישקייט אויך. אונזער באשעפטיגונג איז אז אידישקייט זאל ארבעטן פאר אונז און געבן באפרידיגונג. און דאס איז א הכרח פאר אן אמונה וואס איז אמונה פשוטה.

וויאזוי איז א מענטש מקבל אויף זיך דעם עול מלכות שמים? ווען אידישקייט וואלט געווען עפ"י חקירה, זי וואלט געווען א רעזולטאט פון זוכן דעם אמת, און דער אמת וואלט געצייגט אויף אידישקייט מיט א זיכערקייט, וואלט אידישקייט נאר געדארפט זיין אמת. דאס אז ס'איז אמת וואלט געצווינגען דעם חוקר איר מקבל צו זיין, נישט קיין חילוק צי זי איז געשמאק צי נישט. אבער ווען אידישקייט קומט נישט פון א זוך נאכ'ן אמת, נאר נאך א קבלה בלב האדם אז ער וויל אויף זיך נעמען אט די אמונה אן קיינע לאגישע חשבונות, דארף דאך דער מענטש האבן א סיבה איר מקבל צו זיין.

די סיבות קענען זיין פילצאליגע, אבער סוף כל סוף דארף דער מענטש וויסן הינטער זיין באוואוסטזיין אז אידישקייט גיט אים צו געשמאק אין לעבן – זי איז א פלוס, נישט קיין מינוס. אז א מענטש האט ליב זיינע עלטערן, און זיינע עלטערן זענען אידן, איז דאס א גוטע סיבה פאר אים אויך צו נעמען אויף זיך אידישקייט. אז ער האט ליב געהאט זיינע מחנכים, מלמדים, ראשי ישיבה – זיי האבן דאך אים געגעבן אט די רעליגיע, און גיין אין זייערע וועגן גיט אים א הנאה, איז דאס עפעס וואס איז א פיינע סיבה פאר אמונה פשוטה.

אז א מענטש שפירט אז זיינע קינדער-יארן זענען געווען גוטע אויפוואקסנדיג אלס איד. ער האט מצליח געווען אין חדר, ער איז דורך די בחורישע יארן בשלום – אז ס'ארבעט פאר אים, אז ס'גיט אים א לעבן, איז דאס גענוג סיבה צו מחליט זיין אנצוגיין מיט אידישקייט באמונה פשוטה.

אז זיין שידוך האט געקלאפט, אז זיין ווייב איז אן עזר כנגדו, אז זיינע קינדער באקומען וואס זיי דארפן אין אט דעם לעבן – יעדע פון די פאר זיך, זענען גענוג גוטע סיבות אז א מענטש זאל זאגן, יא, איך וויל דאס באמונה פשוטה.

אז איינער זעט אז זיינע טאלאנטן ווערן געשעצט, אז ער קען זיין אן איש מכובד, אז ער איז אנערקענט, און אחד מן החבורה – א גוטע סיבה אז דער הינטערן באוואוסטזיין זאל זאגן, יא, דאס וויל איך.

איר זעט, עס דארף זיין א סיבה אז א מענטש זאל בוחר זיין צו לעבן א געוויסן סארט לעבן – צומאל קען עס זיין ווייל ער האט חוקר געווען און איינגעזען אז דאס איז דער אמת. אט די זענען די אידעאליסטן. אבער מיר ווייסן דאך אז, א. בוחר זיין אידישקייט דורך חקירה איז נישט מעגליך; ב. רוב מענטשן זענען בכלל נישט מסוגל חוקר צו זיין; און ג. מיר וואקסן דאך אויף אז מ'דארף נאר גלייבן באמונה פשוטה. דערפאר, היות חקירת האמת קען נישט זיין אונזער סיבה צו בלייבן באמונה פשוטה, מוזן זיין אנדערע סיבות. און ווי מיר האבן געזען ביז אהער, קענען די סיבות זיין פילצאליג.

דארף יעדער איד זיין אויפריכטיג און מודה זיין אז זיין אמונה פשוטה איז נישט סתם קיין באשלוס אין דער וועלט אריין אן קיין שום סיבה וטעם. יעדער מאמין האט א סיבה דערפאר, און נאר אזוי קען מען אויף זיך נעמען דעם עול התורה והמצוות באמונה פשוטה. אפגערעדט פון רבנים, וכדומה, וועלכע האבן זוכה געווען צו שטייגן מיט זייערע טאלאנטן און ווערן אנערקענט אינערהאלב דעם סיסטעם פון אידישקייט, זיי קענען גרינג אידענטיפיצירן זייערע סיבות. אבער אפילו יעדער פשוט'ער מענטש וואס איז א מאמין וועט טרעפן ביי זיך די סיבות פארוואס ער איז א מאמין באמונה פשוטה, אויב טראכט ער אביסל אריין.

פונקט ווי יעדער אויבנדערמאנטער סיבה פאר זיך איז גענוג אז א מענטש זאלן דערפאר אננעמען די אמונה בפשיטות, קען יעדע איינע אויך זיין א סיבה אויף פארקערט. אז איינער איז דורך טראומא דורך זיינע עלטערן, קען ער צומאל אפלאזן אידישקייט נישט ווייל עס איז אים יעצט נתברר געווארן אז אידישקייט איז נישט אמת, נאר ווייל יעצט האט ער שוין נישט די סיבה צו מאכן דעם אמונה פשוטה'דיגן שפרונג. אז א מלמד האט אים פארגוואלדיגט, אז זיין רבי האט אים געווארפן איבער'ן דראנג, אז ער שפירט אז זיין שידוך האט נישט געטויגט, אז זיין עדיוקעישאן האט אים בארויבט פון פרנסה, אז זיינע פעאיגקייטן און טאלאנטן ווערן נישט געשעצט און האבן דא נישט קיין מקום – דאס זענען אלעס גוטע סיבות אז דער מענטש זאל צו זיך טראכטן: איך דארף גלייבן באמונה פשוטה? פארוואס?

ובכן דארפן מיר פארשטיין פון וואנעט דער OTDניק קומט. ניין, ער איז נישט פלוצלינג געווארן א גאנצער פילאזאף וואס "פארשטייט" אז אידישקייט איז נישט אמת, נאר ער האט פשוט פארלוירן זיין סיבה אויף מחליט צו זיין אז ער וויל גלייבן באמונה פשוטה. דער וועג וויאזוי ער האט פראקטיצירט אידישקייט גיט אים נישט דער בענעפיט וואס זי גיט פאר דיר און פאר אנדערע אז ער זאל מאכן דעם שפרונג אויף אמונה פשוטה. יא, דו האסט דיינע בענעפיטן וועלכע ברענגען דיר צו דיין אמונה פשוטה; ער האט דאס נישט. איז וואס בלייבט אז ער זאל אויף זיך נעמען דעם עול התורה והמצוות?

אשר-על-כן, קומען מיר צוריק צו וואס מיר האבן אנגעהויבן, אויב אידישקייט איז אמונה פשוטה, מוז זי זיין געשמאק. אויב מאכט מען נישט זיכער אז אידן זאלן טרעפן אין אידישקייט עפעס וואס וועט זיי געבן הנאה און בענעפיטן, לאזט מען נישט קיין סיבה אז זיי זאלן בוחר זיין צו גלייבן. אז מיר ווילן פארמיידן אידן פון אפלאזן די אמונה, אז מיר ווילן ערציען דורות וואס וועלן בוחר זיין צו זיין אידן, דארפן מיר זיי געבן די סיבה דערפאר. און די סיבה דארף זיין אז זי איז מוסיף עפעס פאזיטיוו צום לעבן, אנדערש קען עס נישט ארבעטן.

אז מיר אנערקענען שוין אז דער יסוד פון אידישקייט מוז זיין אז עס איז א קראפט פון פאזיטיוויטעט אין לעבן, דארפן מיר אויך אנערקענען אז דאס וואס איז געשמאק פאר דיר, מוז נישט זיין געשמאק פאר יענעם. על כרחך מוזן מיר צוקומען צו דער מסקנא אז הרבה דרכים למקום, און מ'מוז זען אז יעדע אידיש קינד זאלן קענען פירן זיין אדער איר אידישקייט מיט א וועג וואס ברענגט אים פערזענליך באפרידיגונג און הנאה.

מסקנא:
1. אידישקייט עפ"י חקירה ארבעט נישט.
2. מיר קענען נאר גלייבן מיט אמונה פשוטה.
3. אמונה פשוטה דארף א סיבה צו גלייבן.
4. די סיבה דארף זיין אז אידישקייט ברענגט פאזיטיוויטעט אין לעבן.
5. איינער וואס איז נישט פערזענליך נהנה פון אידישקייט וועט איר פארלאזן.
6. מיר דארפן זען אז אידישקייט זאלן זיין געשמאק.
7. היות יעדער האט אן אנדערן געשמאק, דארף אידישקייט זיין אינקלוסיוו, און אנערקענען פארשידענע וועגן וויאזוי צו ברענגען בענעפיטן און הנאה פאר יעדן.

סך הכל פון די צוויי מאמרים: אמונה פשוטה מוז ברענגען בויגזאמקייט, ענוה, פארשטענדליכקייט, א גרעסערן דגוש אויף בין אדם לחבירו, פאזיטיוויטעט, און אינקלוסיוויטעט.
עורו ישנים משנתכם!
באניצער אוואטאר
ראובן
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2602
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יולי 25, 2013 10:31 pm
האט שוין געלייקט: 3513 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 10217 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 10:12 pm

לויט ווי איך פארשטיי זענען אמונה ע"י חקירה און אמונה פשוטה צוויי אנדערע סארטן אפטייטשן פונעם ווארט אמונה, אמונה ע"פ שיטת החקירה מיינט "וואוסן אז ס'איז אמת" - מלשון ואמרה האשה אמן אמן - איך בין לאגיש איבערצייגט אז ס'דא א גאט וכו', און א כופר מיינט איינער וואס ווייסט אז גאט עקזיסטירט נישט. ווידעראום אמונה ע"פ שיטת אמונה פשוטה איז טייטש "זיין געטריי" - מלשון ויהי ידיו אמונה - איך בין געטריי צו די מושג וואס ווערט אנגערופן "גאט" און צו די מהלך החיים וואס די תורה שטעלט פאר, און א כופר מיינט איינער וואס שטעלט זיך נישט צו צו די מושג פון גאט און זיין תורה.

הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי מיינט נישט אז ער האלט אז ע"ז איז דמיונות, מי לנו גדול מהרמב"ן וואס האט געהאלטן אז ע"ז האט א כוח. א כופר בע"ז מיינט איינער וואס שטעלט זיך נישט צו צו די ע"ז, מרדכי הצדיק נקרא יהודי ווייל ער האט זיך נישט צוגעשטעלט צו המן'ס עבודה זרה.

למען האמת ווייסן מיר דאך, און דער שומר אמונים (ר' אהרעלע) שרייבט עס שוין, אז ס'נישט דא קיין שום וועג איבערצואווייזן אז א גאט עקזיסטירט, אדער אז די זאכן וועלכע שטייען אין די תורה האבן פאקטיש פאסירט. און דער אמת איז אז ס'נישט דא קיין שום ענין צו זיין לאגיש איבערצייגט אז ס'דא א גאט, דער בה"ג און רמב"ן רעכענען ניטאמאל אמונה בהשם אלץ א מצווה, ווייל ס'נישט שייך צו מצווה זיין אויף דעם, אדער ווייסטו אדער נישט. אמונה מיינט זיין געטריי צו הקב"ה און זיין תורה כי הם חיינו ואורך ימינו - ווייל די מהלך החיים איז דאס בעסטע פאר אונז, אפגעזען צו מתן תורה איז געווען ו' סיוון, צו ז' סיוון, צו ס'איז א משל גאר, די פאקטן ארום מאכן נישט אויס קיין כי הוא זה.

משל למה הדבר דומה: ווען איינער זאגט אז ער "גלייבט" אז מ'טאר נישט הרג'נען מענטשן, מיינט ער נישט צו זאגן אז ער איז לאגיש איבערצייגט אז דאס איז די אביעקטיווע אמת. פארקערט גאר, ס'דא מענטשן וועלכע טענה'ן אז אפילו גאט אליינס זאל זיך באווייזן צו זיי און זיי זאגן צו הרג'נען א מענטש וואלטן זיי עס נישט געטון, נאר פשט איז ווי אויבנדערמאנט, אז זיי זענען געטריי צו די געדאנק פון נישט הרג'נען מענטשן. קען זיין אז ע"פ האמת מעג מען הרג'נען מענטשן, נאר איך בין געטריי צו די געדאנק פון נישט הרג'נען ווייל דאס ברעגט מיר גליק, דאס איז מיין סוביעקטיווע אמת.

די ווארט "חטא" איז מלשון "מחטיא את המטרה" to miss the point, איינער וואס ליגט אין חומריות און אוממאראלישקייט האט געמיסט די פוינט פון לעבן, נישט דאס ברענגט גליק פאר א מענטש. דארף מען טאקע זעהן אז די מצוות וואס מ'טוט זאלן זיין אויף אן אופן וואס ברענגט גליק און צופרידנהייט, כידוע די משל פונעם חפץ חיים, נישט ח"ו מיסן די פוינט...
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך רביה''ק זי''ע אום מאנטאג אוגוסט 19, 2019 10:43 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3604
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
געפינט זיך: אין קוויטל-שטוב
האט שוין געלייקט: 3488 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2736 מאל

הודעהדורך שמערל » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 10:40 pm

אינטערעסאנט וואס דו זאגסט אז דער שומר אמונים (הקדמון) זאגט עס, דער שומר אמונים איז מסתם דער ערשטער חקירה ספר וואס איך האב געליינט אלס אינגער בחור, און דער געדאנק אז אמונה איז נישט קיין הכרח איז פון די ערשטע יסודות ביהדות וואס האבן שטארק אינפלוענסד מיין לעבן. כ'האב נישט געדענק אז עס קומט פון דארט.

עניוועי דאס קומט מער אריין אין ראובן ערשטער חלק ארטיקל. דא רעדט מען דאך איבער די למעשה חלק. וואס ווי ראובן ברענגט עס ארויס אז אידישקייט ברויך זיין געשמאק סאונד אביסל קינדעריש און פאלש. סתם גלייבן אין עפעס ווייל ס'מאכט מיר גוט פילן? ענדערש וואלט איך עס געפֿרעיזט, אז כ'גלייב אין אידישקייט ווייל זי גוט מיר meaning of life, זי מוז נישט דוקא מאכן לעבן בעסער, קען זיין אז זיין א גוי און פרעסן חזיר און קנאקן נקיבות איז בעסער ווי זיין א איד, אבער וויבאלד איך בין אויפגעצויגן געווארן אלס איד, פילט פאר מיר גויאישקייט פיסט און ליידיג. פאר מיר פילט אידישקייט fulfilling און גוט מיר מער אינהאלט אין לעבן, ווי לעבן א פריי אדער קריסטליך לעבן.

Edit: רביה''ק האט מיר מגלה געווען אז ער מיינט דעם לעצטער שומר אמונים פון רעב אהרל'ע ראהט... איז מיין האלבע תגובה אירעלעוואנט.
שמערל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1093
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 27, 2013 7:05 pm
האט שוין געלייקט: 1198 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1343 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 10:55 pm

ס'איז א טעות וואס אסאך מענטשן מאכן, אבער אידישקייט איז אן orthoprax רעליגיע, נישט אן orthodox רעליגיע. די טעות איז בעצם אן השפעה פון נצרות און איסלאם, אבער דער אמת איז אז די תופעה פון orthodox רעליגיעס איז א רעלאטיוו נייע ערשיינונג, און האט אינגאנצן נישט עקזיסטירט בזמן מתן תורה. אויסער נצרות און איסלאם ווייס איך נישט פון נאך א רעליגיע וועלכע קימערט זיך מיט אמונה זאכן, כ'רעד שוין נישט פון בודהיזם וועלכע האלטן בשיטה אז מ'טאר גארנישט גלייבן, אבער אפילו אנדערע אלטע רעליגיעס וועלכע האבן זיך יא זייערע אמונות איז עס אבער נישט קיין עיקר. אויב טוסטו וואס דו האסט צוטון ביזטו אין די געים אפגעזען פון דיינע פילאזאפישע אנשויאינגען, און אז נישט ביזטו אן אויסווארף קענסטו גלייבן פון היינט ביז מארגן.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך רביה''ק זי''ע אום מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:00 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3604
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
געפינט זיך: אין קוויטל-שטוב
האט שוין געלייקט: 3488 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2736 מאל

הודעהדורך ריכטיג » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 10:58 pm

הערליכע טעזע, ראובן.

אבער פונקט אזויווי אינעם ערשטן אשכול האב איך דארט געהאט א פראבלעם מיטן דין פון מורידין ולא מעלין, האב איך דא א פראבלעם מיט א שיינע פאר הלכות. איין דוגמא:

פארוואס דארף א פרוי פון א צוטיילטע זיווג בלייבן אן עגונה כל ימיה ביז דער מאן וועט נעתר לבקשתה זיין און גיבן א גט מרצונו הטוב (אויסער ממש געציילטע עקסטרעמע פעלער וואס מען זאגט כופין אותו עד שיאמר רוצה אני)? בשלמא אויב איז אידישקייט און תו"מ דעם אבסאלוטן אמת איז די תירוץ פשוט, כך עלה במחשבה, געפעלט מיר יא געפעלט מיר נישט. אבער לויט דעם אמונה-פשוטה-פאזיטיוו טעזע איז זייער שווער, וואס פארא פאזיטיווע נקודה זעהסטו דערין? (דעם דין האט שוין געקאסט א שיינע פאר אט"ד'ס).

אינעם פריערדיגן אשכול האסטו מיר גאנץ שנעל געענטפערט אז אה"נ, מורידין ולא מעלין שטימט נישט דערמיט. אויב איז דער זעלבער ענטפער גילטיג דא דאן מוז איך צוקומען צום מסקנה אז דיין טעזע, ווי קלינגענדיג עס איז נאר, איז נישט אין איינקלאנג מיט די ארטאדאקסישע יהדות ההלכה.
ס'אינטערסירט דא איינער בכלל? ניין ? או קעי ביי. (קרעדיט:@גראף)
באניצער אוואטאר
ריכטיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2375
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 31, 2013 7:11 pm
האט שוין געלייקט: 1857 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1913 מאל

הודעהדורך שמערל » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 10:59 pm

דער טעות האבן אסאך ראשונים געהאט..
און בזמן מתן תןרה האט ארטאפראקסי נאך אויך נישט עקזיסטירט, ניטאמאל האט די מושג רעליגיע עקזיסטירט
שמערל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1093
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 27, 2013 7:05 pm
האט שוין געלייקט: 1198 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1343 מאל

הודעהדורך ריכטיג » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:01 pm

נישט נאר די ראשונים, נאר כביכול אליין האט געהאט דעם טעות אין פרשת ואתחנן...
ס'אינטערסירט דא איינער בכלל? ניין ? או קעי ביי. (קרעדיט:@גראף)
באניצער אוואטאר
ריכטיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2375
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 31, 2013 7:11 pm
האט שוין געלייקט: 1857 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1913 מאל

הודעהדורך שמערל » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:04 pm

ריכטיג האט געשריבן:הערליכע טעזע, ראובן.

אבער פונקט אזויווי אינעם ערשטן אשכול האב איך דארט געהאט א פראבלעם מיטן דין פון מורידין ולא מעלין, האב איך דא א פראבלעם מיט א שיינע פאר הלכות. איין דוגמא:

פארוואס דארף א פרוי פון א צוטיילטע זיווג בלייבן אן עגונה כל ימיה ביז דער מאן וועט נעתר לבקשתה זיין און גיבן א גט מרצונו הטוב (אויסער ממש געציילטע עקסטרעמע פעלער וואס מען זאגט כופין אותו עד שיאמר רוצה אני)? בשלמא אויב איז אידישקייט און תו"מ דעם אבסאלוטן אמת איז די תירוץ פשוט, כך עלה במחשבה, געפעלט מיר יא געפעלט מיר נישט. אבער לויט דעם אמונה-פשוטה-פאזיטיוו טעזע איז זייער שווער, וואס פארא פאזיטיווע נקודה זעהסטו דערין? (דעם דין האט שוין געקאסט א שיינע פאר אט"ד'ס).

אינעם פריערדיגן אשכול האסטו מיר גאנץ שנעל געענטפערט אז אה"נ, מורידין ולא מעלין שטימט נישט דערמיט. אויב איז דער זעלבער ענטפער גילטיג דא דאן מוז איך צוקומען צום מסקנה אז דיין טעזע, ווי קלינגענדיג עס איז נאר, איז נישט אין איינקלאנג מיט די ארטאדאקסישע יהדות ההלכה.


עס איז פונקט ווי איך זאל זאגן אז בעצם זעה איך נישט מיט וואס מיין לעבן איז בעסער אז איך וואוין אין א לאנד ווי די קאנסטיטוציע גוט א רעכט אז יעדער קען זיך ארומדרייען מיט טויטלעכע געווער, אבער איינמאל איך פארשטיי אז טאמער ווארפט מען אום די קאנסטיטוציע איז אויס מדינה, קען איך שוין באשטיין צו פארטיידיקן די צווייטע אמענדמענט.
איך קען זעהן ווי אידישקייט בפרט הלכה שטערט מיר אין לעבן, אבער אויב קען אידישקייט נישט עקזיסטירן אן הלכה, מיזן מיר פארטיידיקן הלכה.
שמערל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1093
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 27, 2013 7:05 pm
האט שוין געלייקט: 1198 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1343 מאל

הודעהדורך שמערל » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:05 pm

ריכטיג האט געשריבן:נישט נאר די ראשונים, נאר כביכול אליין האט געהאט דעם טעות אין פרשת ואתחנן...


נישט מסתבר אז ר' חסדאי קרשקש האט נישט געקענט פרשת ואתחנן, וועלכע פסוק?
שמערל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1093
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 27, 2013 7:05 pm
האט שוין געלייקט: 1198 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1343 מאל

הודעהדורך ריכטיג » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:06 pm

בקיצור, כדי צו זיין א איד מוז מיין מח זיין גענויגט רעכטס. און וואס זאל דער לינקער טוהן? גיין אט"ד?
ס'אינטערסירט דא איינער בכלל? ניין ? או קעי ביי. (קרעדיט:@גראף)
באניצער אוואטאר
ריכטיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2375
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 31, 2013 7:11 pm
האט שוין געלייקט: 1857 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1913 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:07 pm

ריכטיג האט געשריבן:נישט נאר די ראשונים, נאר כביכול אליין האט געהאט דעם טעות אין פרשת ואתחנן...


איך ווייס נישט וועלכע פסוק אין פרשת ואתחנן דו מיינסט, אבער פאר יעדע ראיה פון די תורה וואס דו ברענגסט אויף orthodoxy קען איך דיר ברענגען צוויי ראיות אויף orthopraxy.

https://blogs.timesofisrael.com/the-tor ... orthodoxy/
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3604
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
געפינט זיך: אין קוויטל-שטוב
האט שוין געלייקט: 3488 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2736 מאל

הודעהדורך ריכטיג » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:10 pm

שמערל האט געשריבן:
ריכטיג האט געשריבן:נישט נאר די ראשונים, נאר כביכול אליין האט געהאט דעם טעות אין פרשת ואתחנן...


נישט מסתבר אז ר' חסדאי קרשקש האט נישט געקענט פרשת ואתחנן, וועלכע פסוק?

קאפיטל ד' פון פסוק ט' ואילך וואו גאט טענה'ט אז מען טאר נישט טוהן קיין עבירות ווייל אזוי האט ער געהייסן, פינטל.

וואו איז די ר' חסדאי?
ס'אינטערסירט דא איינער בכלל? ניין ? או קעי ביי. (קרעדיט:@גראף)
באניצער אוואטאר
ריכטיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2375
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 31, 2013 7:11 pm
האט שוין געלייקט: 1857 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1913 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:15 pm

שטייט דארט אז אויב טוט מען מצוות וועט זיין גוט און אז נישט וועט זיין ביטער, אפגעזען צו מ'גלייבט יא צו נישט, שטייט נישט קיין ווארט "והיה אם לא תאמינו בי".
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך רביה''ק זי''ע אום מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:16 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3604
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
געפינט זיך: אין קוויטל-שטוב
האט שוין געלייקט: 3488 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2736 מאל

הודעהדורך ראובן » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:16 pm

ריכטיג האט געשריבן:הערליכע טעזע, ראובן.

אבער פונקט אזויווי אינעם ערשטן אשכול האב איך דארט געהאט א פראבלעם מיטן דין פון מורידין ולא מעלין, האב איך דא א פראבלעם מיט א שיינע פאר הלכות. איין דוגמא:

פארוואס דארף א פרוי פון א צוטיילטע זיווג בלייבן אן עגונה כל ימיה ביז דער מאן וועט נעתר לבקשתה זיין און גיבן א גט מרצונו הטוב (אויסער ממש געציילטע עקסטרעמע פעלער וואס מען זאגט כופין אותו עד שיאמר רוצה אני)? בשלמא אויב איז אידישקייט און תו"מ דעם אבסאלוטן אמת איז די תירוץ פשוט, כך עלה במחשבה, געפעלט מיר יא געפעלט מיר נישט. אבער לויט דעם אמונה-פשוטה-פאזיטיוו טעזע איז זייער שווער, וואס פארא פאזיטיווע נקודה זעהסטו דערין? (דעם דין האט שוין געקאסט א שיינע פאר אט"ד'ס).

אינעם פריערדיגן אשכול האסטו מיר גאנץ שנעל געענטפערט אז אה"נ, מורידין ולא מעלין שטימט נישט דערמיט. אויב איז דער זעלבער ענטפער גילטיג דא דאן מוז איך צוקומען צום מסקנה אז דיין טעזע, ווי קלינגענדיג עס איז נאר, איז נישט אין איינקלאנג מיט די ארטאדאקסישע יהדות ההלכה.

ניין, איך קען נישט טענה'ן אז אידישקייט מוז זיין געשמאק פאר יעדן מענטש און פאר יעדן פרייז אין דער וועלט. עס איז פשוט נישט מעגליך אז אזא רעליגיע זאל עקזיסטירן. אויב אידישקייט מוז אסר'ן האמאסעקסואלע הייראטן, קען מיין טעזע נישט צווינגען אידישקייט דאס מתיר צו זיין, ווייל דער וואס איז געי וועט דאך אוודאי נישט קענען זען אידישקייט ווי עפעס וואס גיט פאזיטיוויטעט צו זיין לעבן. מיין טעזע ערקלערט נאר פאר אונז, מענטשן, וויאזוי א מענטש נעמט אויף זיך אידישקייט באמונה פשוטה, און גיט אונז דעם רעצעפט צו מאכן אידישקייט צוטריטליך פאר ווי מער מענטשן. אזוי אויך, העלפט דאס אונז פארשטיין פארוואס איינער וואס קען בשום אופן טרעפן אידישקייט ווי א פאזיטיווע זאך זאל נישט זיין קיין מאמין. אויב גלייבן מיר אז אידישקייט מוז אסר'ן געי חתונות, דארפן מיר מוותר זיין אויף געי אידן. אויב גלייבן מיר אז אידישקייט איז אזא וואס אסר'ט גרילס און ערבי שירה, דארפן מיר זיין גרייט מוותר צו זיין אויף אידן וואס טרעפן געשמאק אין אזעלכע זאכן.

ווי לאנג כ'בין נישט קיין ממזר וועט "לא יבוא ממזר בקהל ה'" מיך נישט שטערן אין מיין אמונה פשוטה, אבער קענסט נישט ערווארטן פון דעם ממזר צו גלייבן באמונה פשוטה.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך ראובן אום מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:22 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
עורו ישנים משנתכם!
באניצער אוואטאר
ראובן
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2602
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יולי 25, 2013 10:31 pm
האט שוין געלייקט: 3513 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 10217 מאל

הודעהדורך ריכטיג » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:18 pm

רביה''ק זי''ע האט געשריבן:שטייט דארט אז אויב טוט מען מצוות וועט זיין גוט און אז נישט וועט זיין ביטער, אפגעזען צו מ'גלייבט יא צו נישט, שטייט נישט קיין ווארט "והיה אם לא תאמינו בי".


אבער גאט הייסט דארטן היטן די תורה צוליב דעם וואס מיר האבן אליין געזעהן ווי ער האט אזוי געהייסן ביים בארג סיני. דאס איז די סיבה וואס גאט גיבט אן דארטן. שטייט אפשר נישט דעם לשון "תאמינו" אבער עס שטייט יא השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח וגו'.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך ריכטיג אום מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:20 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
ס'אינטערסירט דא איינער בכלל? ניין ? או קעי ביי. (קרעדיט:@גראף)
באניצער אוואטאר
ריכטיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2375
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 31, 2013 7:11 pm
האט שוין געלייקט: 1857 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1913 מאל

הודעהדורך הדסים » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:19 pm

קומט דאך אויס לויט רביה"ק, אז ר' ראובן'ס מהלך איז די ריכטיגע אמונה פשוטה... זייער שיין.

די אמת איז, איך האב מיר שוין לאנג געפירט אזוי, כאטש איך האב נישט געהאט אזא אויסגעארבעטע מהלך ווי ראובן מאכט דא. אבער אויב מאכט מען שוין יא עפעס א סדר, קומט מיר גלייך ארויף מיין גרעסטע שוועריקייט.

מיין שווערסטע דילעמא האב איך ווען איך רעד צו מיינע קינדער. מ'רעדט פון געוויסע ענינים, און איך באטראכט עס ווי א זאך פון אן אנדערע realm, אבער זיי נעמען עס יא אן ווי הארטע פאקטן.

וואס טוט מען? איינער מיט אן עצה?
באניצער אוואטאר
הדסים
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 340
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך מאי 01, 2019 1:29 pm
האט שוין געלייקט: 361 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 260 מאל

הודעהדורך ריכטיג » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:26 pm

@ראובן, לויט די טענה מוז אט"ד זיין אן "אפציע" אין אידישקייט (ענליך צו דיין פארלאנג צו חרדים אין איינע פון דיינע אשכולות אז חרדיזם איז נישט פאר יעדן) דער פראבלעם איז אז די תורה אנערקענט נישט די טענה און איז נישט מוותר אויף קיינעם, אט"ד איז נישט קיין "אפציע" אין הלכה'דיגע אידישקייט.
ס'אינטערסירט דא איינער בכלל? ניין ? או קעי ביי. (קרעדיט:@גראף)
באניצער אוואטאר
ריכטיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2375
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 31, 2013 7:11 pm
האט שוין געלייקט: 1857 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1913 מאל

הודעהדורך ראובן » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:31 pm

ריכטיג האט געשריבן:@ראובן, לויט די טענה מוז אט"ד זיין אן "אפציע" אין אידישקייט (ענליך צו דיין פארלאנג צו חרדים אין איינע פון דיינע אשכולות אז חרדיזם איז נישט פאר יעדן) דער פראבלעם איז אז די תורה אנערקענט נישט די טענה און איז נישט מוותר אויף קיינעם, אט"ד איז נישט קיין "אפציע" אין הלכה'דיגע אידישקייט.

אט"ד דארף זיין אן אפציע אין לעבן, נישט אין אידישקייט.

אויב דאס לעבן איז א צירקל, זעסטו אידישקייט ווי עפעס וואס פילט אן דעם גאנצן צירקל. וואס איך זאג איז אז אויב דיין אידישקייט איז באמונה פשוטה קען עס בהכרח נישט אנפילן דעם גאנצן צירקל – זי איז א צירקל וואס איז אביסל קלענער. אין דעם פלאץ צווישן די ראמען פון דעם צירקל פון אידישקייט און דעם צירקל פון לעבן, קומט אריין אט"ד.
עורו ישנים משנתכם!
באניצער אוואטאר
ראובן
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2602
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יולי 25, 2013 10:31 pm
האט שוין געלייקט: 3513 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 10217 מאל

הודעהדורך ריכטיג » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:35 pm

נישט דאס איז געווען מיין כוונה (הגם לפי דבריך פאלט לכאורה אוועק דיין טענה צו חרדים אויך), מיין פראבלעם איז אז אידישקייט "שליסט דאס אויס" פון לעבן, בזמן הבית האט מען געהאקט קעפ פון די משכב זכור'ניקס.
ס'אינטערסירט דא איינער בכלל? ניין ? או קעי ביי. (קרעדיט:@גראף)
באניצער אוואטאר
ריכטיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2375
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 31, 2013 7:11 pm
האט שוין געלייקט: 1857 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1913 מאל

הודעהדורך רביה''ק זי''ע » מאנטאג אוגוסט 19, 2019 11:55 pm

בזמן הבית האט מען געטון נאך אסאך זאכן...
באניצער אוואטאר
רביה''ק זי''ע
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3604
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 15, 2018 9:46 pm
געפינט זיך: אין קוויטל-שטוב
האט שוין געלייקט: 3488 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2736 מאל

הודעהדורך גדליה » דינסטאג אוגוסט 20, 2019 12:03 am

זייער שיין.
אויב אידישקייט איז געשמאק קען מען עס סתם אזוי טוהן ווייל סאיז געשמאק. מקען ארויסלאזן די גאנצע אמונה פשוטה ביזנעס...
"וואס וועל איך טוהן אז מ׳וועט איין שיינעם טאג געוואר ווערן אז איך בין נישט קיין אמתע רבי?"
- אהבת ישראל מוויזניץ
גדליה
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1093
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 18, 2018 4:34 pm
האט שוין געלייקט: 630 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1795 מאל

הודעהדורך שמערל » דינסטאג אוגוסט 20, 2019 9:24 am

ריכטיג האט געשריבן:
וואו איז די ר' חסדאי?


לויט ר' חסדאי קרשקש (אור השם) ברויך מען גלייבן ווייל אן גלייבן אין באשעפער איז נישטא קיין סיבה פאר קיום המצוות, אבער נישט ווייל עס איז מוכרח אדער ווייל עס איז א מצוה.
דאס הייסט אז גאט פארלאנגט צו גלייבן אין אים, ווייל ער וויל אז מ' זאל אים פאלגן, וואס וועט זיין אויב איינער פאלגט אן גלייבן? לכאורה פארוואס זאל נישט גאט זיין צופרידן.
שמערל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1093
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 27, 2013 7:05 pm
האט שוין געלייקט: 1198 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1343 מאל

הודעהדורך ריכטיג » דינסטאג אוגוסט 20, 2019 10:27 am

הלזאת יקרא ארטאפראקס? במח"כ דאס איז לכאורה דיין אייגענע פשט בדבריו, בפשטות איז די גאנצע שאלה לכאורה ס"ה אויב איז דאס במנין המצוות אדער נישט, ווייל דער פראבלעם איז וויאזוי מען קען מצווה זיין דערויף, אדער ווי דו ברענגסט פון קרשקש (ביטע א גענויע מראה מקום אין אור ה', א דאנק. און אז מ'רעדט שוין: https://crescas.org/ ) אז דאס איז דאך דער יסוד אליין. אבער דאס איז יעדער מודה אז גאט ערווארטעט יא צו גלויבן, און איך זעה נישט קיין שום סיבה פארוואס ער זאל זיין צופרידן אויב מען גלויבט נישט אינדערצייט וואס ער פארלאנגט יא צו גלויבן, און איך וויל זייער שטארק וויסן וויאזוי דו לערנסט מצוות צריכות כוונה.
ס'אינטערסירט דא איינער בכלל? ניין ? או קעי ביי. (קרעדיט:@גראף)
באניצער אוואטאר
ריכטיג
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2375
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 31, 2013 7:11 pm
האט שוין געלייקט: 1857 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1913 מאל

הודעהדורך שמערל » דינסטאג אוגוסט 20, 2019 1:04 pm

איך בין נישט אזא תלמוד חכם צו האבן אליין געלערנט דעם אור השם, אבער דאס איז וואס איך געדענק ליינען אז אזוי האלט ער, אז גאט פארלאנגט נאר פון א מענטש מצוות מעשיות, און אמונה איז נישט קיין מצוה, ווייל עס איז נישט שייך צו צווינגען א מענטש וואס צו גלייבן.

דיין הנחה אז גאט ערווארטעט עפעס פון א מענטש צו גלייבן בעת וואס דו ביסט מודה א רגע פארדעם אז ער האלט אז עס איז נישט קיין מצוה, איז א תרתי דסתרי, מצוות זענען די ערווארטונגען פון גאט, און עפעס וואס איז נישט קיין מצוה, ברויך מען נישט טוהן.
שמערל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1093
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 27, 2013 7:05 pm
האט שוין געלייקט: 1198 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1343 מאל

הודעהדורך גדליה » דינסטאג אוגוסט 20, 2019 2:12 pm

פאר מיר גייען צום אור השם.
איז דען נישט די תכלית פון אלע מצוות צו קומען נענטער צום באשעפער? אויב איינער גלייבט נישט אז סאיז דא א נותן התורה דעמאלטץ וואס ברויך מען נאך די מצוות.
"וואס וועל איך טוהן אז מ׳וועט איין שיינעם טאג געוואר ווערן אז איך בין נישט קיין אמתע רבי?"
- אהבת ישראל מוויזניץ
גדליה
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1093
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יאנואר 18, 2018 4:34 pm
האט שוין געלייקט: 630 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1795 מאל

נעקסט

גיי צוריק העמק דבר

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 4 געסט