זענען דען א ביליאן מענטשן שוטים?

מחשבה, השקפה ועיון

זענען דען א ביליאן מענטשן שוטים?

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:30 am

דער מדרש זאגט אין איכה חכמה בגויים תאמין, דאס הייסט אז עס איז פארהאן א זאך ווי קליגע גוים.

יעדעס יאר אזא צייט, ווען דער לאנגער שווערע ווינטער קומט אן צו איר מיטל-פונקט, און די צייט פון תקיפת טבת, און ביליאנען גוים פייערען זייערע חגאות קראצמעך און ניי יאר, און באצירן זייערע הייזער און ווי אויך אלע עפענטליכע פלעצער מיט קריסטיליכע סימבאלן און ביימער און אנדערע דעקאראציעס, ווערט מיר אלס מער און מער שווער אויף די מחשבה, ווי אזוי מען קען גלייבען אין אזא צומישטע און סתירות-פולע רעליגיע, וואס איז געבויעט אויף דימיון און בלאף און האט נישט קיין שום מקור אדער הענט און פיס. מען קען דאך נישט זאגן אז איבער א ביליאן מענטשען זענען פשוט פון זינען גערירט.

לאמיר אויסשמיעסן בלויז עטליכע ביישפילן:

קודם דעם געבורט פון ישו, און די חשבון פון למספרם:

על פי חז''ל:

ישו הנוצרי ימ''ש איז געבוירן אין שנת ג''א תרע''א, אין די שטאט בית לחם צו זיין מאמע מרים מגדלת שערי דנשיא וואס האט מזנה געווען מיט א בר נש מיטן נאמען יוסף פאנדירא, און היות מרים האט געהאט א מאן וואס האט געהייסן פפוס בן יהודה, איז דאס קינד געווען א פאלנער ממזר וואס איז אסור לבוא בקהל ה'.

ישו איז געווען א תלמוד פון רבי יושע בן פרחיה וואס האט געלעבט בשנת ג''א תק''ס, און ער איז געווען זייער א קליגער און א געלינגענער, ווי אויך א גרויסער ת''ח, רבי יושע בן פרחיה האט געהאט זיין ישיבה אין מצרים, צילוב דעם וואס ער האט געדארפט אנטלויפן פון ארץ ישראל, צילוב דעם וואס הודרוס המלך האט אויסגעהארג'עט אלע חכמי ישראל, און דארט איז ישו פארדארבן געווארן און האט אהגעהויבען עוסק צו זיין אין כישוף.

ווען רבי יושע בן פרחיה איז צירוק ארויף קיין ארץ ישראל, איז ישו מיטגעקומען מיט אים, און ווען זיי זענען איינגעשטאנען אונטערוועגענס אין אן אכסניא האט זיך רבי יושע אנגערופן "ווי שיין איז די אכסניא" האט זיך ישו אנגערופן, שיין? אירע אויגען זענען דאך רינדערכיג, האט רבי יושע זיך צושריגען "רשע בכך אתה עוסק?" און ער האט געכאפט 400 שופרות און ער האט אים מחרים געווען.

אין ארץ ישראל האט ער זיך באזעצט אין גליל ווי ער האט אנגעהויבן מסית ומדיח זיין אידן צו דינען ע''ז, און ער האט זיך אויך אויסגעלערענט דעם שם המפורש, און ער האט געפראוועט מופתים.

די סנהדרין האבן אים געכאפט, און אים דן געווען למיתה, און ערב פסח שחל בשבת האט מען פארשטיינערט און געהאנגען. ווען ער איז אלט געווען 36 יאר אלט.

דאס האט אלעס פאסירט מיט 250 יאר פארן חורבן בית שני וואס איז געווען ג''א תתכ''ח.

על פי הנוצרים:

ישו הנוצרי ימ''ש איז געבוירן געווארן שנת ג''א תש''ס, (היינט איז 2014 למספרם,) צו זיין מאמע מרים, איז געווען א כלה (בתילה) צו א איד וואס האט געהייסן יוסף פון די שטאט נצרת, וואס איז פון פאך אויס געווען א טישלער, און ער האט געשטאמט פון שבט יהודה ( ווי אזוי ער האט געשטאמט פון שבט יהודה איז דא א היפשע פאר ווערסיעס אין ברית חדשה) און נאך בעפאר זי האט געהאט אינטימינע באציאינגען מיט איר חתן יוסף, איז זי פליצלונג פארשוואנגערט געווארן דירך א הייליג גייסט, און איר מאן האט נישט געוואלט אז מענשען זאלן מיינען אז זי האט מזנה געווען, זענען זיי געגאנגען קיין בית לחם, ווי זיי האט נישט געהאט ווי צו נעכטיגען, דעריבער האט זי געמיזט נעכטיגען אין א חזיר שטאל, אין טאקע דארט איז דער ישו געבוירן געווארן, אינעם ריכטיגען פלאטץ.

צו די 12 יאר איז ער געווען באזוכן אין בית המקדש ווי די חכמים האבן געכאפט התפעלות פון זיינע קענטענישען אין די תורה, דערנאך האט אים אנגעטראפן עפעס א פארזעעניש מיטן נאמען יוחנן המטביל וואס ער האט אים דערקענט אלס א קינד פון ג-ט, און ער האט אנגעהויבן ארום צו גיין פראווען מופתים און פראקאלאמירן זיין נייע רעליגע וואס דער פאטער זיינער כביכול האט אים געהייסן.

היות די רוימער האבן אים געזעהן אלס א געפאר, אלס א משיח שקר האבן זיי אים געכאפט און געקרייצט, און דאס איז געווען פסח צייט, (דאס איז טאקע זייער חאגע איסטער, וואס געפאלט טאקע אייביג אויס אין חודש אפריל, פסח צייט) און ער איז אלט געווען בערך 34 יאר.

און ווען מען האט דעם שמויטעפונא געקרייצט האט זיך די פרוכת אין בית המקדש צוריסען פון אויבן ביז אונטען....... און עס איז געווארן א חשכות אויף דער וועלט.... און א מאסיווע ערד ציטערניש...(און וואס נישט????) און זונטאג נאך דעם איז זיין מאמע געגאנגען צו זיין קבר, (וועגן דעם איז זייער רוה טאג זונטאג) צו באוויינען די גרויסע אבידה, און זי האט געטראפן דעם קבר אפען און ליידיג, און א מלאך האט איר געזאגט אז ישו איז ארויף אין הימעל, און ער גייט נאכאמאל נתגלה ווערן אלס משיח בן דוד.

ביז א הער איז די ווערסיע פון די קאטאליקען, פארשטייט זיך אז דאס איז א שיטת יחידאי און עס זענען פארהאן נאך 200 ווערסיעס...

לויט די קריסטליכע ווערסיע האט פאסירט א מעשה אין ירושלים מיט 2000 יאר ציריק וואס האט גארנישט געהאט צו טאן מיט אידן, נאר די רומער האבן אים גאר געהארגעט, דאן פארוואס האט זיך די פרוכת צוריסען?
און פארוואס האבן די קריסטן אויסהארגעט מיליאנען אידן במשך הדורת, מיטן אויסרייד אז מיר האבן דעם ממזרל געהארגעט? די רומער האבן דאך אים געהארגעט?
און ווייטער אויב ער איז א חלק פון עצם כביכול וואס איז חי וקים ונורא שמו, ווי האבן אים דאן די רומער בכלל געקענט הרגענען? פארוואס איז ער פשוט נישט ארויף לעבעדיג אין הימל?
אויב ער איז א חלק פון ג-ט פארוואס איז ער ערשט דערפון געוואר געווארן ביי די 12 יאר? דירוך יוחנן דער מטביל?
און בכלל פארוואס האט דער אייבישטער פינקט אים געשיקט געבן א נייע תורה? פארוואס נישט דירך אזא אדם השלום ווי משה רבינו? אין די גאנצע ברית חדשה ווערט נישט דערמאנט זיין קדושה אדער ענוות אדער עפעס א גוטע מידה, נאר מופתים און מופתים,
און וועלכע מופתים אז ער האט אויסגעהיילט מצורעים, און לעבעדיג געמאכט טויטע, איין מינוט ווער האט זיי קראנק געמאכט? ער איז דאך א חלק פון ג-ט? מיט איין הענט האט ער זיי קראנק געמאכט און מיט די צווייטע זיי געהיילט? ווי אזוי ארבייט דאס? עס איז פארהאנען צוויי געטער? ער איז געווען א זון פינעם ערשטען און ער האט געהיילט א מצורע וואס איז קרעציג געווארן פונעם צווייטען? זיי גלייבן דאך אין אחדות ה',
און בכלל אויב דער אייבישטער האט געגעבן די נייע תורה דער ברית חדשה, דאן ווי אזוי קען זיין אז עס זענען פארהאן 2 ווערסיעס אין זיין יחוס ביז שבט יהודה? איינס איז אין מתי און דער צווייטער אין לוקוס... איז דען פארהאן עפעס א טעות אין דער ניייער תורה? דער באשעפער כביכול קען מאכן א טעות?

און נאך פארוואס ווערט די מעשה נישט געשריבען אין יוסיפין וואס ער האט אלעס אראפגעשריבען וואס עס איז געווען אין יענע תקיפה, און דא געשענט אזא מעשה אז קינד וווערט געבוירן פון א בתילה, און פראוועט מופתים, און ביי זיין פגירה צורייסט זיך דער פרוכת, און ער גייט ארויס פון זיין קבר נאכן ווערן הינריכטעט פון די רוימער.... און דער יוסיפין מאכט זיך גארנישט וויסענדיג?
אינטערסאנט אז פון די אסיים רעדט ער יא, און וועט מען האט געטראפן די מגילות ים המלח בשנת תש''ז האט מען געזען אז דאס איז גאנצע שטיקער פונעם ברית חדשה און עס איז נאך מיט איבער 100 יאר עלטער פינעם ברית חדשה, אלזא עס איז גארנישט קיין נייע תורה פון הימל....
און בכלל פארוואס האט דער אייבישטער געגבן א נייע תורה? וואס איז שלעכט מיט אלטע?

לדעתי איינער וואס גלייבט אין אזא מאדענע צווייפלהאפטיגע רעליגיע איז א שוטה גמור. אבער זאגן אויף א ביליאן מענטשן שוטים?


.


ד
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך קאך_לעפל אום פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:39 am, רעדאגירט געווארן 3 מאל בסך הכל.
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2092
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 257 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2600 מאל

הודעהדורך כוכב » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:32 am

און די מענטשן וואס האבן אנגעפילט די ביידע ארמאריס, אויף זיי איז אויך שווער אן ענליכע קשיא.
אלא מאי? דער אויספיר איז פארשטענדליך.
כוכב
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2563
זיך רעגיסטרירט: מוצ"ש דעצעמבער 07, 2013 7:35 pm
האט שוין געלייקט: 5487 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 7395 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:33 am

.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך קאך_לעפל אום פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:36 am, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2092
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 257 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2600 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:34 am

.
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2092
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 257 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2600 מאל

הודעהדורך בשבילי! » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:36 am

יאיר גייט פיין קערנעמען פון דיר. געבעס אפאר מינוט... לעט די פאן בעגין!
^*^*^*^
איך האס לייק'ס. אויב ווילסטו מיר אפטוהן. אויב ווילסטו מיר וויי טאן. געמיר א לייק.
באניצער אוואטאר
בשבילי!
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 585
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג סעפטעמבער 13, 2013 5:57 pm
האט שוין געלייקט: 556 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 569 מאל

הודעהדורך לעיקוואד » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:51 am

אינטרעסאנט, פונקט טרעפט מיר א קריסט, פרעגט ער מיר, איז אמת אז די אידען גלייבען נישט אין נצרות, כ'האב דאך געמיינט אידען זענען קלוג, קען דען זיין צען מיליאן מענטשען אזוינע שוטים?

פאני דיינע קשיות. האב ווייניגער תאוות וועסטו האבען ווייניגער קשיות. אדער לערן אביסעל וועסטו זעהן. פאני קשיא די גמרא זאגט אנדערש. אויך אין די ברית החדשה שטייט אנדערש פון די גמרא ווי קען זיין מענטשען גלייבען אין די גמרא. עס איז דא סתירו,, וואו, אין די תורה שבכתב ושבעל פה זענען נישטא קיין סתירות? נאר שטייט שוין אין די מפרשים פשטים אין דעם.
I have a dream
Martin Luther King ~
באניצער אוואטאר
לעיקוואד
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3903
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג סעפטעמבער 10, 2012 7:22 am
האט שוין געלייקט: 1812 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6220 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:55 am

לעיקוואד האט געשריבן:אינטרעסאנט, פונקט טרעפט מיר א קריסט, פרעגט ער מיר, איז אמת אז די אידען גלייבען נישט אין נצרות, כ'האב דאך געמיינט אידען זענען קלוג, קען דען זיין צען מיליאן מענטשען אזוינע שוטים?

פאני דיינע קשיות. האב ווייניגער תאוות וועסטו האבען ווייניגער קשיות. אדער לערן אביסעל וועסטו זעהן. פאני קשיא די גמרא זאגט אנדערש. אויך אין די ברית החדשה שטייט אנדערש פון די גמרא ווי קען זיין מענטשען גלייבען אין די גמרא. עס איז דא סתירו,, וואו, אין די תורה שבכתב ושבעל פה זענען נישטא קיין סתירות? נאר שטייט שוין אין די מפרשים פשטים אין דעם.


קודם א פרייליכען יו''ט פאר אייך.....

פאני קישיות? ווייניג תאוות? וואס האקסטו אין קאפ אריין? ווי קומט אריין די גמרא דא...? איך האב נאר געפרעגט קישות לויטן ברית חדשה? פארוואס שרייסטו???????????
יא! און נאך אזאך... אפשר ביי אויך אין לייקוואד איז דט סתירות אין די תורה, ביי אונז איז ב''ה נישט פארהאן קיין סתירות.... און אוודאי נישט אין די עצם סאמע יסוד פון דת...
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך קאך_לעפל אום פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:57 am, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2092
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 257 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2600 מאל

הודעהדורך לעיקוואד » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 11:57 am

אויף קשיות קען מען ענטפערן תירוצים, אויף תירוצים קען מען נישט. מתוך שניכר בדבריך אז דו פרעגסט לקנתר און נישט וייל דו ווילסט באמת וויסען איז א שאד צו ענטפערן.

נ.ב. הכותב אינו נוצרי, אבער נארישקייטן דארף מען נישט שרייבען.
I have a dream
Martin Luther King ~
באניצער אוואטאר
לעיקוואד
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3903
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג סעפטעמבער 10, 2012 7:22 am
האט שוין געלייקט: 1812 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6220 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:00 pm

לעיקוואד האט געשריבן:אויף קשיות קען מען ענטפערן תירוצים, אויף תירוצים קען מען נישט. מתוך שניכר בדבריך אז דו פרעגסט לקנתר און נישט וייל דו ווילסט באמת וויסען איז א שאד צו ענטפערן.

נ.ב. הכותב אינו נוצרי, אבער נארישקייטן דארף מען נישט שרייבען.


ניין איך פרעג נישט לקנתר....
עס באדערט מיך באמת ווי אזוי ביליאנען גוים קענען גלייבען אין אזא רעליגיע... נאך מער אויף איסלאם האב איך נישט אזוי פול קישות....דארט זענען זאכן פול קלארער.....
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2092
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 257 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2600 מאל

הודעהדורך גראדעמעכעלע » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:02 pm

איין שאלה קען מען פרעגן פארוואס גלייבן זיי בכלל? אין די שאלה קען מען פרעגן אויף די 85 פראצענט וועלט וואס גלייבט אין א געוויסע סארט רעליגיע אינקלאדינג א גרויסע חלק רעליגיעזע אידן וואס ווייסן נישט מער פארוואס זיי גלייבן אין אידישקייט ווי דיר קריסט אין זיינע מעשיות
באניצער אוואטאר
גראדעמעכעלע
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 1832
זיך רעגיסטרירט: מוצ"ש פעברואר 08, 2014 10:16 pm
האט שוין געלייקט: 6487 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2360 מאל

הודעהדורך לעיקוואד » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:04 pm

זארגזשע נישט אויף אלע קשיות איז דא תירוצים, לערן רוהיג צובילאך וועסטו פארשטיין. בכלל פיל גרעסער חכמים פון אונז האבען שוין מברר געווען די אלע זאכען און מ'קען זיך סומך זיין אויף זיי אז סנישט קיין שטותים. פון אויסטראכטען אפאר קלאץ קשיות דורך ליינען אינפארמאציע מכלי שלישי צווואס פארשטייט מען נישט קיין שום לימוד און אוודאי נישט עיקרי אמונה.
I have a dream
Martin Luther King ~
באניצער אוואטאר
לעיקוואד
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3903
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג סעפטעמבער 10, 2012 7:22 am
האט שוין געלייקט: 1812 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6220 מאל

הודעהדורך גראדעמעכעלע » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:18 pm

מעינינא דיומא... וויאזוי קיקן זיי אויף זייערע ספרים? ווי גאטס ווערטער דוגמת(להבדיל אלף הבדלות) אינזערע ספרי נבואה אדער סתם דברי חכמים, אויב איז דאס גאטס ווערטער וואס דארף מען עטליכע ספרים איבערגעשריבן נאכאמאל די זעלבע זאך ווי די גאסיפלס וואס אלע באשרייבן יאשקעס לעבן
באניצער אוואטאר
גראדעמעכעלע
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 1832
זיך רעגיסטרירט: מוצ"ש פעברואר 08, 2014 10:16 pm
האט שוין געלייקט: 6487 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2360 מאל

הודעהדורך רויטע וואנצעס » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:21 pm

@פראפעסער
אהבה איז מיין רעליגיע, שנאה איז מיין שונא, שלום איז מיין חבר און שמחה איז מיין ציל.
באניצער אוואטאר
רויטע וואנצעס
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 4863
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יוני 27, 2013 1:17 pm
געפינט זיך: אין א לאוו רילעישינשיפ מיט גאט און מיט די מענטשהייט.
האט שוין געלייקט: 9863 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9554 מאל

הודעהדורך יואב » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:34 pm

קאך לעפל דו האסט גאטס. זינט ווען ברויך מען פארשטיין? מ'גלייבט ווייל דער טאטע האט אזוי אויסגעלערנט, וחזקה שאין אדם מוריש שקר לבניו. האסטע געהערט אזאנס! מ'מוז פארשטיין!

לסיכום: אברהם אבינו איז געווען א העלד פארן צעשמעטערן די געטשקעלעך ביים טאטן אין וויינגארטן און מורד זיין אין דער מקובל'דיגער רעליגיע; קריסטן זענען טיפשום ווייל זיי גלייבן אין וואס זייערע טאטעס און זיידעס האבן שוין מקובל זייט ס'האט זיך אנגעהויבן, אבער מיר שלומי אמוני ישראל האנדלן זיך איין א טוץ מיט בזיונ'דיגע שמות נרדפים פארן וועלן בלויז פרעגן.

וויאזוי האט נאר יענער צדיק געזאגט: איך בין א נאר און איך גליייב.

דאס איז אלץ כלפי דעם ארטיקל, זאל ווען א חרדי סתם דאס האבן געשריבן. דו גלייבסט דאך אבער אין מהר"א, איך דארף ווערטער?
"אויב נעמט יאָסל אויף זיך דעם טיטל 'שרייבער,' דאַן קען ער נישט מיט א ריין געוויסן ניצן דעם אייגענעם שופר צו מוטיגן פּוסטקעפּיגקייט, במישרין או בעקיפין; ער וויל נישט, קען נישט, און וועט נישט זיין קיין קאַטאַליסט אין צעמענטירן דעם פאַרגרעבטן סטאַטוס-קוואָ."
באניצער אוואטאר
יואב
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 1632
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 27, 2013 3:55 am
געפינט זיך: ב"ה אין אַ סטאַבּילן צושטאנד — דער ציבור ווערט געבעטן צו ווייטער מתפלל זיין.
האט שוין געלייקט: 6575 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6086 מאל

הודעהדורך מאטי » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:46 pm

ווען קאךלעפל וואלט ווען געבוירן געווארן צו קריסטליכע עלטערן, ווי נאר ער וואלט באטרויטן א געוויסע היימישע געגענט מיט א טאשקע אין האנט, וואלט קול-מבשר אלארמירט גאנץ כלל ישראל זיך צו היטן פון אים.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך מאטי אום פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 1:25 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
My enemy showed me an Olive Branch, upon closer observation it turned out to be covered in Fig Leaves
באניצער אוואטאר
מאטי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3005
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אוגוסט 27, 2012 5:06 pm
האט שוין געלייקט: 3791 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4398 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:53 pm

יואב האט געשריבן:קאך לעפל דו האסט גאטס. זינט ווען ברויך מען פארשטיין? מ'גלייבט ווייל דער טאטע האט אזוי אויסגעלערנט, וחזקה שאין אדם מוריש שקר לבניו. האסטע געהערט אזאנס! מ'מוז פארשטיין!

לסיכום: אברהם אבינו איז געווען א העלד פארן צעשמעטערן די געטשקעלעך ביים טאטן אין וויינגארטן און מורד זיין אין דער מקובל'דיגער רעליגיע; קריסטן זענען טיפשום ווייל זיי גלייבן אין וואס זייערע טאטעס און זיידעס האבן שוין מקובל זייט ס'האט זיך אנגעהויבן, אבער מיר שלומי אמוני ישראל האנדלן זיך איין א טוץ מיט בזיונ'דיגע שמות נרדפים פארן וועלן בלויז פרעגן.

וויאזוי האט נאר יענער צדיק געזאגט: איך בין א נאר און איך גליייב.

דאס איז אלץ כלפי דעם ארטיקל, זאל ווען א חרדי סתם דאס האבן געשריבן. דו גלייבסט דאך אבער אין מהר"א, איך דארף ווערטער?


איך זע אז די פארשטייסט מיך נישט, טוה א קוק פון א אידישען שטאנדפונקט, עס זענען פארהאן צעדליגע רעליגיעס אויף די וועלט, כמעט יעדע רעליגיע באשטייט פון א מענטש וואס איז א נביא און ער רעדט מיט ג-ט.
איצט אזוי : גלייבען? איך גלייב נישט אין קיינעם פון זיי, איך בין א איד און איך גלייב אז משה רבינו איז דער איינציגסטער נביא וואס האט גערעדט מיטן באשעפער, און אים האט דער באשעפער באפטראגט צו געבן די תורה פאר די אידן,דער מיסלמענער גלייבט אז ניין אז זיי נביא מחמד זאל זיך מיהן האט אויך גערעדט מיט ג-ט.

דער קריסט איז גאר אנדערש, דער קריסט גלייבט אז ישו איז א זון פון ג-ט, א חלק אלקי ממעל, פארשטייסט?
נאך מער ווער משה רבינו איז געווען איז נישטא קיין שום סתירה, יעדער גלייבט סיי דער קריסט סיי דער מוסלמענער, אין די לעבנסשאפן און ביאגראפיע פון משה רבינו, און די זעלביגע איז אויך מיט להבדיל מחמד,
אבער דער קריסט גלייבט אז ישו איז געווען א זון פון ג-ט, ווען האט ישו געלעבט? סתירות! ווער האט געהארגעט ישו? סתירות! ווי האט מען געהערגעט ישו? סתירות! ווער האט געמאכט דער ברית חדשה? סתירות! סתירות אפי' ביי זיי אליינס! גארנישט איז דארט גראדט! אלעס האט א מיליאן ווערסיעס! א מיליאן פירשים! א מיליאן הסבירים! פארוואס גייט דארט גארנישט גראד? פון אלע באוויסטע לייט וואס האבן געלעבט אין יענע תקיפה איז דא א קלארע ביאגראפיע. און פינקט פינעם זון פון ג-ט איז נישטא? אין פינקט אין אזא סתירות-פולע באשעפעניש גלייבט מען? אתמה
וליתר ביאור עס איז פארהאן אפיקורסישע קריסטן וואס זאגן טאקע אויך אז ישו איז נאר געווען א נביא, נישט קיין זון פון ג-ט, דאס קען איך נאך אביסל פארשטיין פארוואס מענטשען גלייבן.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך קאך_לעפל אום פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:59 pm, רעדאגירט געווארן 2 מאל בסך הכל.
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2092
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 257 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2600 מאל

הודעהדורך ישראל קאפקע » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 12:54 pm

זינט ווען איז ק''ש אזוי אומטאלערנט? :איךשטיל: :שטיל
Apparently my heart was created with a defective on/off switch.

Lee Weisman ~
באניצער אוואטאר
ישראל קאפקע
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2179
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יולי 16, 2014 7:44 pm
געפינט זיך: Big Apple, Great Satan.
האט שוין געלייקט: 1586 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2310 מאל

הודעהדורך מאטי » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 1:08 pm

זיי זיך מסביר, ווי אזוי וואלט צוגעגאנגן דעם שמועס אין א טאלאראנץ פריינדליכע קאווע שטיבל?
My enemy showed me an Olive Branch, upon closer observation it turned out to be covered in Fig Leaves
באניצער אוואטאר
מאטי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3005
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אוגוסט 27, 2012 5:06 pm
האט שוין געלייקט: 3791 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4398 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 1:13 pm

יואב האט געשריבן:קאך לעפל דו האסט גאטס. זינט ווען ברויך מען פארשטיין? מ'גלייבט ווייל דער טאטע האט אזוי אויסגעלערנט, וחזקה שאין אדם מוריש שקר לבניו. האסטע געהערט אזאנס! מ'מוז פארשטיין!


וויאזוי האט נאר יענער צדיק געזאגט: איך בין א נאר און איך גליייב.איך ווייס נישט אויב די ביזט אינגאנצן גערעכט. דער פסוק זאגט דע אלקי אביך, עס איז א מצוה צו קענן דעם אייבישטען. מען דארף יא פראבירן צו פארשטיין, טוה א קיק כמעט אלע ראשונים האבן פארפאסט ספרי חקירה, אנגעהויבן פינעם הייליגן רמב''ם, דער רמב''ן, רבי יהודה הלוי, רבינו יחיאל מפאריז, שלמה אבן גבירול, דער אבן עזרא, ועוד... נאר ליידער אין אונזער צייט בלייבט דער עולם ביי די קישות, נישט ווייל מען פארשטייט נישט די תירצים. נאר מען וויל בלייבען ביי די קישיות זיך צו בארעכטיגן דאס געוויסען ביים זינדיגען.......
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2092
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 257 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2600 מאל

הודעהדורך שבת אחים » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 1:20 pm

אין יעדע רעליגיע איז פארהאנען סתירות און קשיות ! אין אונזער רעליגיע פעלט דען סתירות ? אזויווי עס ווערט געברענגט אין די גמרא בפירוש ,חכמים בקשו לגנוז את ספר קהלת מפני שדבריו סותרים לדברי תורה וסותרים זה את זה. לא גנזוהו, כי תחילתו וסופו דברי תורה. (שבת קל ב)

ווען דו וואלסט ווען אויפגעוואקסן אין א קאטוילישע שטוב וואלסטו יעצט נישט געהאט די אלע קשיות און סתירות אויף די קריסליכע גלויבונגען , אלעס ווענט זיך וויאזוי מ׳וואקסט אויף און וואס מ׳פרעיגעלט אריין אין גירסא דינקותא
נאך די מלחמה איז די אמרי חיים געוועהן אין דייטשלאנד פאר אפאר חדשים און געדאווענט אין די יעקישע שול. אסאך פון די מתפללים זענען צום סוף געווארן וויזניצער חסידים. א רב האט אים געפרעגט וויאזוי האט איר מצליח געוועהן צו מאכן יעקערס פאר חסידים האט ער געזאגט. “כהאב גארנישט געטוהן חוץ זיי באמת ליב געהאט”
שבת אחים
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 6369
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 08, 2014 9:39 am
געפינט זיך: ביי א פראטעסט קעגן טראמפּ!
האט שוין געלייקט: 4933 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3794 מאל

הודעהדורך געפילטע פיש » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 1:32 pm

קודם כל דיינע קושיות אויף קריסטן מטעם די גמרא, זיי זענען נישט משועבד צו מקבל זיין די מעשיות אין גמרא, און בכלל איז דא אסאך מפרשים וואס האלטן אז די ישו אין גמרא איז נישט די זעלבע ווי די קריסטליכע ישוע, און ישו איז געווען דעמאלס א גאנגבארע נאמען, סאו קען זיין מער ווי איינס.

פארוואס קריסטן האבן אויסגעהארגעט אידן פארן הארגענען זייער יוזל? א קושיא אויף מענטשען פארן וועלן הארגענען א מינאריטעט.

די סתירות צווישן איין תלמיד און צווייטן? חסירא מיחסרא והכי קתני.

און ווייטער אויב ער איז א חלק פון עצם כביכול וואס איז חי וקים ונורא שמו, ווי האבן אים דאן די רומער בכלל געקענט הרגענען? פארוואס איז ער פשוט נישט ארויף לעבעדיג אין הימל?


ווייל ער האט געוואלט אומקומען מתוך צער צו פארגעבן פארן מענטשהייסט זינד.

אויב ער איז א חלק פון ג-ט פארוואס איז ער ערשט דערפון געוואר געווארן ביי די 12 יאר? דירוך יוחנן דער מטביל?


נסתלקה ממנו שכינה.

און בכלל פארוואס האט דער אייבישטער פינקט אים געשיקט געבן א נייע תורה? פארוואס נישט דירך אזא אדם השלום ווי משה רבינו?


און פארוואס האט דער באשעפער נישט געגעבן די זוה"ק אדער חסידות דורך משה רבינו?

אין די גאנצע ברית חדשה ווערט נישט דערמאנט זיין קדושה אדער ענוות אדער עפעס א גוטע מידה, נאר מופתים און מופתים,


שטותים, איין דוגמא נאר.
43 שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את-איבך: 44 ואני אמר לכם אהבו את-איביכם (ברכו את-מקלליכם היטיבו לשנאיכם) והתפללו בעד (מכאיביכם ו) רדפיכם: 45 למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על-הצדיקים וגם על-הרשעים: 46 כי אם-תאהבו את-אהביכם מה-שכרכם הלא גם-המכסים יעשו-זאת: 47 ואם-תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה-שבחכם הלא גם-המכסים יעשו-זאת: 48 לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא:


און וועלכע מופתים אז ער האט אויסגעהיילט מצורעים, און לעבעדיג געמאכט טויטע, איין מינוט ווער האט זיי קראנק געמאכט? ער איז דאך א חלק פון ג-ט? מיט איין הענט האט ער זיי קראנק געמאכט און מיט די צווייטע זיי געהיילט? ווי אזוי ארבייט דאס? עס איז פארהאנען צוויי געטער? ער איז געווען א זון פינעם ערשטען און ער האט געהיילט א מצורע וואס איז קרעציג געווארן פונעם צווייטען? זיי גלייבן דאך אין אחדות ה',


ס'געווען א זמן פון הסתר פנים, אדער בעצם איז יענעם געווען באשערט די צרעת, נאר דא כדי להראות כח מעשיו וגבורותיו האט ער זיי אויסגעהיילט, אדער ווייל עולם כמנהגו נוהג, גימ' הטבע, נאר דא האט ער משנה געווען מעשה בראשית צו ווייזן אז ער איז באמת א נביא.

און בכלל אויב דער אייבישטער האט געגעבן די נייע תורה דער ברית חדשה, דאן ווי אזוי קען זיין אז עס זענען פארהאן 2 ווערסיעס אין זיין יחוס ביז שבט יהודה? איינס איז אין מתי און דער צווייטער אין לוקוס... איז דען פארהאן עפעס א טעות אין דער ניייער תורה? דער באשעפער כביכול קען מאכן א טעות?


אין איז בכח, איינס בפועל.

און נאך פארוואס ווערט די מעשה נישט געשריבען אין יוסיפין וואס ער האט אלעס אראפגעשריבען וואס עס איז געווען אין יענע תקיפה, און דא געשענט אזא מעשה אז קינד וווערט געבוירן פון א בתילה, און פראוועט מופתים, און ביי זיין פגירה צורייסט זיך דער פרוכת, און ער גייט ארויס פון זיין קבר נאכן ווערן הינריכטעט פון די רוימער.... און דער יוסיפין מאכט זיך גארנישט וויסענדיג?


נביאי שקר זענען געקומען דעמאלס א דיים א דאזען, נישט יעדער מענטש וואס האט געמאכט מעדזשיק טריקס ווערט דערמאנט אין יוסיפון. חוצמזה וואס יוסיפון האט עם אפשר אויסגעלאזט צו געפעלן פאר די רוימער. חוץ מזה וואס א גוגל סוירטש יעצט ווייזט מיר אז יוסיפון האט יא געשריבן וועגן יוזוס, סא ווייס איך נישט פון וואו דו נעמסט דיין אינפאו.

און בכלל פארוואס האט דער אייבישטער געגבן א נייע תורה? וואס איז שלעכט מיט אלטע?


עיין ערך תשבע"פ, זוהר, חסידות.
פארשטייט זיך אז איך האלט פון יאשקע אזוי שטארק ווי דו האלטסט פון עם, כ'האב נאר געוואלט ווייזן אז ווען די קושיות וואלטן געווען אויף דיין רעליגיע, מיט אביסל רצון וואלסטו געקענט פארענטפערן די אלע "קושיות".
געפילטע פיש
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 6951
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 29, 2012 11:16 am
האט שוין געלייקט: 5552 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 7616 מאל

הודעהדורך אבטולמוס » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 1:49 pm

געפילטע פיש האט געשריבן:
און נאך פארוואס ווערט די מעשה נישט געשריבען אין יוסיפין וואס ער האט אלעס אראפגעשריבען וואס עס איז געווען אין יענע תקיפה, און דא געשענט אזא מעשה אז קינד וווערט געבוירן פון א בתילה, און פראוועט מופתים, און ביי זיין פגירה צורייסט זיך דער פרוכת, און ער גייט ארויס פון זיין קבר נאכן ווערן הינריכטעט פון די רוימער.... און דער יוסיפין מאכט זיך גארנישט וויסענדיג?


נביאי שקר זענען געקומען דעמאלס א דיים א דאזען, נישט יעדער מענטש וואס האט געמאכט מעדזשיק טריקס ווערט דערמאנט אין יוסיפון. חוצמזה וואס יוסיפון האט עם אפשר אויסגעלאזט צו געפעלן פאר די רוימער. חוץ מזה וואס א גוגל סוירטש יעצט ווייזט מיר אז יוסיפון האט יא געשריבן וועגן יוזוס, סא ווייס איך נישט פון וואו דו נעמסט דיין אינפאו.

גראדע איז אנגענומען ביי חוקרים אז דאס שטיקל וועגן ישו הנוצרי איז שפעטער צוגעלייגט געווארן דורך קריסטן. אבער אויב יוסיפונ'ס נישט דערמאנען א מופת מיינט אז עס איז נישט געשען, מיינט דאס אז דער נס חנוכה מיט'ן פך שמן האט אויך חלילה נישט פאסירט?
באניצער אוואטאר
אבטולמוס
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2655
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יולי 25, 2013 10:31 pm
האט שוין געלייקט: 3652 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 10423 מאל

הודעהדורך קאך_לעפל » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 1:55 pm

געפילטע פיש האט געשריבן:קודם כל דיינע קושיות אויף קריסטן מטעם די גמרא, זיי זענען נישט משועבד צו מקבל זיין די מעשיות אין גמרא, און בכלל איז דא אסאך מפרשים וואס האלטן אז די ישו אין גמרא איז נישט די זעלבע ווי די קריסטליכע ישוע, און ישו איז געווען דעמאלס א גאנגבארע נאמען, סאו קען זיין מער ווי איינס.

פארוואס קריסטן האבן אויסגעהארגעט אידן פארן הארגענען זייער יוזל? א קושיא אויף מענטשען פארן וועלן הארגענען א מינאריטעט.

די סתירות צווישן איין תלמיד און צווייטן? חסירא מיחסרא והכי קתני.

עס פעלט נישט גארנישט, למשל איין פלאטץ שטייט אז שמעון איז געוען א זון פון יעקב, און א צווייטער פלאטץ שטייט אז ער איז געווען א זון פון יצחק, וואס מיינט דאס? דאס מיינט א טעות! און דער אייבישטער קען קיין טעות נישט מאכן נאר א מענטש, און ברית חדשה שטייט זיין יחוס אויף צוויי פלעצער מיט אנדערע אינפארמאציע, דאס ווייזט אז דאס יז מעשי בני אדם

און ווייטער אויב ער איז א חלק פון עצם כביכול וואס איז חי וקים ונורא שמו, ווי האבן אים דאן די רומער בכלל געקענט הרגענען? פארוואס איז ער פשוט נישט ארויף לעבעדיג אין הימל?


ווייל ער האט געוואלט אומקומען מתוך צער צו פארגעבן פארן מענטשהייסט זינד.
די האלסט אז אויב די זינדיגסט און איך כאפ שלעק האסטו א כפרה? נאך מער זיי גלייבן דאך אין די אלטע טעסטעמאן אויך, אין דארט שטיט קלאר לא ימיתו אבות על בנים

אויב ער איז א חלק פון ג-ט פארוואס איז ער ערשט דערפון געוואר געווארן ביי די 12 יאר? דירוך יוחנן דער מטביל?


נסתלקה ממנו שכינה.

[color=#FF4000]גיוואלד!! ער איז דאך די שכ..... אליינס לשטתם.....[/color]

און בכלל פארוואס האט דער אייבישטער פינקט אים געשיקט געבן א נייע תורה? פארוואס נישט דירך אזא אדם השלום ווי משה רבינו?


און פארוואס האט דער באשעפער נישט געגעבן די זוה"ק אדער חסידות דורך משה רבינו?

ער האט יא!

אין די גאנצע ברית חדשה ווערט נישט דערמאנט זיין קדושה אדער ענוות אדער עפעס א גוטע מידה, נאר מופתים און מופתים,שטותים, איין דוגמא נאר.
43 שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את-איבך: 44 ואני אמר לכם אהבו את-איביכם (ברכו את-מקלליכם היטיבו לשנאיכם) והתפללו בעד (מכאיביכם ו) רדפיכם: 45 למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על-הצדיקים וגם על-הרשעים: 46 כי אם-תאהבו את-אהביכם מה-שכרכם הלא גם-המכסים יעשו-זאת: 47 ואם-תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה-שבחכם הלא גם-המכסים יעשו-זאת: 48 לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא:


ניין! עס שטייט נישט גארנישט וועגן זיינע פראזענדליכע מידות אדער שלימות, דאס אלעס וואס די ברענגסט איז ווי אזוי אנדערע זאלן זיך פירן.....

און וועלכע מופתים אז ער האט אויסגעהיילט מצורעים, און לעבעדיג געמאכט טויטע, איין מינוט ווער האט זיי קראנק געמאכט? ער איז דאך א חלק פון ג-ט? מיט איין הענט האט ער זיי קראנק געמאכט און מיט די צווייטע זיי געהיילט? ווי אזוי ארבייט דאס? עס איז פארהאנען צוויי געטער? ער איז געווען א זון פינעם ערשטען און ער האט געהיילט א מצורע וואס איז קרעציג געווארן פונעם צווייטען? זיי גלייבן דאך אין אחדות ה',


ס'געווען א זמן פון הסתר פנים, אדער בעצם איז יענעם געווען באשערט די צרעת, נאר דא כדי להראות כח מעשיו וגבורותיו האט ער זיי אויסגעהיילט, אדער ווייל עולם כמנהגו נוהג, גימ' הטבע, נאר דא האט ער משנה געווען מעשה בראשית צו ווייזן אז ער איז באמת א נביא.

א נביא? די הערסט נישט.... ער איז די זאך אליין...... ווען זיי זאגן ווען אז ער איז בלויז א נביא איז דאך די קישה נישט אזוי גרויס....

און בכלל אויב דער אייבישטער האט געגעבן די נייע תורה דער ברית חדשה, דאן ווי אזוי קען זיין אז עס זענען פארהאן 2 ווערסיעס אין זיין יחוס ביז שבט יהודה? איינס איז אין מתי און דער צווייטער אין לוקוס... איז דען פארהאן עפעס א טעות אין דער ניייער תורה? דער באשעפער כביכול קען מאכן א טעות?


אין איז בכח, איינס בפועל.

לא זכיתו להבין.....

און נאך פארוואס ווערט די מעשה נישט געשריבען אין יוסיפין וואס ער האט אלעס אראפגעשריבען וואס עס איז געווען אין יענע תקיפה, און דא געשענט אזא מעשה אז קינד וווערט געבוירן פון א בתילה, און פראוועט מופתים, און ביי זיין פגירה צורייסט זיך דער פרוכת, און ער גייט ארויס פון זיין קבר נאכן ווערן הינריכטעט פון די רוימער.... און דער יוסיפין מאכט זיך גארנישט וויסענדיג?


נביאי שקר זענען געקומען דעמאלס א דיים א דאזען, נישט יעדער מענטש וואס האט געמאכט מעדזשיק טריקס ווערט דערמאנט אין יוסיפון. חוצמזה וואס יוסיפון האט עם אפשר אויסגעלאזט צו געפעלן פאר די רוימער. חוץ מזה וואס א גוגל סוירטש יעצט ווייזט מיר אז יוסיפון האט יא געשריבן וועגן יוזוס, סא ווייס איך נישט פון וואו דו נעמסט דיין אינפאו.

שקר! עס איז דעמאלס נישט געווען קיין נבאי השקר.... די מישט אויס דער ערשטער בית המקדש און דער צווייטער...

און בכלל פארוואס האט דער אייבישטער געגבן א נייע תורה? וואס איז שלעכט מיט אלטע?


עיין ערך תשבע"פ, זוהר, חסידות.

לא זכיתי להבין
פארשטייט זיך אז איך האלט פון יאשקע אזוי שטארק ווי דו האלטסט פון עם, כ'האב נאר געוואלט ווייזן אז ווען די קושיות וואלטן געווען אויף דיין רעליגיע, מיט אביסל רצון וואלסטו געקענט פארענטפערן די אלע "קושיות".


סליחה האט נישט מצליח געווען......
קאך_לעפל
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2092
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 10, 2012 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 257 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2600 מאל

הודעהדורך ישראל קאפקע » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 2:03 pm

מאטי האט געשריבן:זיי זיך מסביר, ווי אזוי וואלט צוגעגאנגן דעם שמועס אין א טאלאראנץ פריינדליכע קאווע שטיבל?

איך מיין אז מען איז באפאלן @קאך_לעפל שלא ביושר.

נישט אז איך האלט אז זיינע קשיות זענען דווקא גוטע שטארקע קושיות, און ער האט טאקע געפרעגט אויף א ביסל אן אראגאנטן אופן, אבער דער אופן וויאזוי @לעיקוואוד און אנדערע האבן געענטפערט איז געווען אביסל אויף דעם אופן וויאזוי @זוכער (אדער אייוועלט) וואלט געענטפערט ווען @לעיקוואוד פרעגט די זעלבע סארט קושיות אויף א צווייטן רעליגיע (נעמליך, חרידיזם).

לעיקוואוד שרייבט 'האב נישט קיין תאוות וועסטו האבן ווייניגער קושיות, כאילו @קאך_לעפל איז דער טראלל וואס האט גענוצט דעם טענה אין די פארגאנגענהייט, און נישט @לעיקוואוד האט (מיט רעכט, אויף יענעם ארט) אוועק געמאכט דעם סארט טענה, (אדער דעם טענה אז 'פיל קלוגערע ווי דיר האבן שוין באהאנדלט דיע קושיות, און ווער ביזטו צו פרעגן', וואס כאטש ער נוצט דא א טענה וואס ער אליין האט שוין דיסקארדעד איז עס כאטש נישט קיין טשעפע צום פרעגער דא).

אדער נעמט צום ביישפיל דער ענטפער וואס דער חשובער ניק @מאטי האט געשריבן, עס איז אפשר א גוט ווערטל אויף קאלמעס חשבון, אבער אן אומריכטיגע אטאקע אויף @קאך_לעפל, און גאר ווייט פון ענטפערן זיינע פראגעס, גייט עס אים די געפיל אז ער איז דא אין פיינטליכע טעריטאריע, (איז דען קאווע שטיבל א קריסטליכן אנאלאגיע צום היימישן וויליאמסבורג, און @קאך_לעפל א מיסיאנער?).

אפי' @כוכב'ס ענטפער איז אומטאלעראנט, נאמינלי.

און דער גרעסטן שאד איז אז מען רעדט פון די סאמע פארשטענדליכסטע ניקס דא אויפן שטיבל, און דא באקומט מען גאר דעם געפיל אז @קאך_לעפל האט פארעפנטליכט זיין 'פראוואקאצירנדן' ארטיקל אויף אן אומטאלעראנטן עוואנגעליש קריסטליכן פארום.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך ישראל קאפקע אום פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 2:15 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
Apparently my heart was created with a defective on/off switch.

Lee Weisman ~
באניצער אוואטאר
ישראל קאפקע
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2179
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יולי 16, 2014 7:44 pm
געפינט זיך: Big Apple, Great Satan.
האט שוין געלייקט: 1586 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2310 מאל

הודעהדורך לעיקוואד » פרייטאג דעצעמבער 26, 2014 2:12 pm

קאפקע לא דייקת
איך האב נישט געזאגט דאס אלץ תירוצים צו ספעציפישע קשיות, נאר צו דער זלזול וואס ער פרעגט כאילו ווער ווייסט וואס פון זיין קשיא. לגבי דער סארט זלזול איז טאקע כלפי חרדיזם אדער סיי וועלכער אמונה ריכטיג די טענה, אז סתם פון ליינען א פערטל ביך און שיסען קשיות ווערט נישט אלע מאמינים פאר טיפשים וואס פארשטיין נישט כלומרשט דער פשוטע קשיא פונעם מקשן על מנת לקנטר. קען זיין זיי זענען טועים, אבער ווייט נישט קיין טיפשים.
I have a dream
Martin Luther King ~
באניצער אוואטאר
לעיקוואד
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3903
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג סעפטעמבער 10, 2012 7:22 am
האט שוין געלייקט: 1812 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6220 מאל

נעקסט

גיי צוריק העמק דבר

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און איין גאסט