פארוואס שטערט אייך חילול שבת?

מחשבה, השקפה ועיון

פארוואס שטערט אייך חילול שבת?

הודעהדורך שיטה מקובצת » מאנטאג מאי 18, 2015 12:30 am

יעדער איז אויף מיט דעם פראטעסט וואס איז פארגעקומען דעם שבת אין לעיקוואוד וואו צענדליגער אידן האבן זיך צוזאמגענומען מוחה צו זיין אויף אוועקגעפאלענע בחורים ובתולות וואס זענען נעבעך מחלל שבת בפרהסיא ר"ל. חילול שבת ווייטאגט, ס'ציפט ביים הארץ, ס'רייסט די נשמה. אבער פארוואס טוט דאס אייך וויי?

פאר כ'קום צו צו עיקרן של דברים לאמיך נאר אריינווארפן א ווארט איבער די קדושה פון שבת, און דעם באדייט פון דעם גרויסן טאג. מו"ר רבינו הגדול רבי אביגדור מיללער זצוק"ל האט פיל מאל איבערגע'חזר'ט די וויכטיגקייט פון געדענקען אום שב"ק די בריאה פון "יש מאין". פאר די בריאה, האט רבי אביגדור געזאגט, איז נאר געוועהן "אין" – גארנישט. דער רבוש"ע האט געזאגט איין ווארט "יהי", און ס'איז געווארן א "יש". די דאזיגע פאקט פון די בריאה איז די יסוד פון אונזער אמונה, די יסוד פון אידישקייט, און די סוד פון הקב"ה. דער אויבערשטער אליינס ווערט אנגערופן י-ה-ו-ה, ווייל דאס באדייט "דער וואס האט געזאגט 'יהי'!" ווען מיר זאגן "זכר למעשי בראשית" אז שבת איז א זכר פאר די באשאפונג פון די וועלט, דארפן מיר אייביג דאס געדענקען, און האבן פאר די אויגן אז מיט דעם שב"ק געדענקען מיר די יסוד פון די בריאה, און די יסוד פון אידישקייט.

ממילא איז זייער פארשטענדליך אז א ערליכער איד וואס ווייסט וואס שב"ק איז, ער ווייסט אז דאס איז די יסוד פון אלעם, קען נישט צוקוקן ווי אנדערע אידן טרעטן אויף דעם הייליגן שבת און זענען איר מחלל.

אבער איז עס אזוי פשוט?

איך האב דא פאר די אויגן א דרשה וואס דער ווינער רב הרב אשר אנשיל כץ פון וויליאמסבורג האט לעצטענס געזאגט. די דרשה איז געוועהן געווידמעט צו האקן אויף דעם הייליגן שבת "קרבתנו" וואו פארשידענע רעדנערס האבן ארומגערעדט אין אמת'ע ענינים העומדים ברומו של עולם – זאכן וואס ביי אונז כלומר'שטע מאמינים טאר מען נישט רעדן. צווישן די בעלי דרשנים זענען געווען הרה"ג ר' זכרי' וואלערשטיין שליט"א און הרה"ג ר' יוסף מזרחי שליט"א – צוויי גרויסע ת"ח און בעלי מחשבה, וועלכע רעדן כסדר אויף עניני אמונה. פאר ווינער רב גייט נישט אהן די פאקט אז די צוויי בעלי דרשנים זענען מסתמא גרעסערע מאמינים ווי אלע דורכשניטליכע רבנים אין וויליאמסבורג – פאר אים איז נאר וויכטיג ווי גרויס די בארד איז.

עטליכע אויסצוגן:

... און מ'ברענגט נישט דרשנים צדיקים און עובדי ה'... נאר מענטשן מגולחים מיט טשופרינעס אויפ'ן קאפ, וואס האבן נישט געלערענט קיין סוגיות הש"ס, און יענער איז מברר מיט ראיות ברורות אז אונזער אמונה איז ריין, און מיט דעם ווערט די אמונה געשטארקט ווייל מ'זעהט אז אפילו דער מאדערנער מענטש איז אויך מסכים אין אחדות הבורא. עס איז אונז מער נישט גוט די אמונה וואס מיר האבן מקבל געוועהן פון אונזערע עלטערן פון דור צו דור, נאר דער בעל תשובה וועלכער איז געוועהן איינגעזינקען אין אלע עבירות שבתורה, אדער א גר וועלכער האט פארלאזט זיין אמונה כדי צו ווערן א איד, נאר זיי זאלן אונז איבערווייזן צו גלייבן אין השי"ת און זיין תורה.

...מ'דארף זיך דרייען נאר ביי צדיקים יראי ה' וואס האלטן נאר די אמונה פשוטה וואס מיר האבן מקבל געוועהן פון אונזערע עלטערן. און אויף דעם האט דער תנא געווארענט: מנעו בניכם מן ההגיון. און אויב שפירט מען אז איינער דארף חיזוק אין אמונה, זאל מען אים זעצן צווישן תלמידי חכמים וואס פון זייער הנהגה און זייערע לימודים וועט ער אנערקענען אז עס איז דא א בורא עולם ומחדשו תמיד.

דער ווינער רב האט ווייטער מאריך געוועהן אז א איד מוז גלייבן בלינדערהייט, במלוא מובן המלה. ער האט נאכגעברענגט א ווארט פון מהר"ם חגיז אז דערפאר הייסט די מאמע פאר אירע קינדער אז זיי זאלן לייגן די האנט אויף די אויגן ביים זאגן שמע ישראל כדי צו לאזן הערן אז מ'דארף לערנען די קינדער די אמונה פון א מאמע וואס איז "אמונה מיט פארמאכטע אויגן".

פארשטייט זיך אז דער מהר"ם חגיז האט נישט געמיינט די בלינדע אמונה וואס מ'פרעדיגט היינט. ווי א לוחם קעגן שבתאות און קעגן דעם רמח"ל איז דער מהר"ם חגיז נישט געוועהן קיין פשוט'ער קאנפארמיסט וואס איז נאכגעטאנצן די עסטעבלישמענט, און אפגעקויפט יעדע זאך וואס מ'האט אים געפיטערט בלינדערהייט, ווי די היינטיגע יושבי חושך.

פאקטיש, אז מ'קוקט אריין אין משנת חכמים זעהט מען אז ער איז נאר מציע אמונה עיוורת אויף איין צד. זיין אנדערע צד איז אז פארשטענדליכע אמונה איז אסאך שטערקער ווי בלינדע אמונה ווייל א פארשטענדליגער מאמין ווייסט און פארשטייט אין וואס ער גלייבט, אבער דער בלינדער מאמין האט נישט קיין מושג אין וואס ער גלייבט, און מיט א קליין ווינטל קען מען אים גרינגערהייט אוועקפירן פון אידישקייט. וזה לשונו (אות תצ"ג):

כי כל היודע דבר בשורשו אין לחוש עליו שיבא שום אדם בראיות להפך את לבו מכח טענות... אמנם אם קבלת התלמיד מרבו לא היה כי אם על דרך תורת נשים מלומדה, ברוח קימעא יסתתמו כל טענותיו, ויצא חוץ לפשטו ולא ידע לעמוד בו כן הוא המאמין מצד האמונה לבד דודאי קרוב הדבר שאם ירבו עליו חכמי המחקר עפ"י טענות והוכחות לעיני בשר מדומות על דרך הנצוח. עכ"פ אם לא יהיו יכולים להפך לבבו מהאמונה הראשונה שהאמין עפ"י קבלת אבותיו על כל פנים יכניסו הספק בלבו להיות נבוך עד שלא ידע להשיבו להוכיח על איזה דרך הוא מה שאנחנו ישראל גוי אחד מאמינים ואומרים שה' אחד ושמו אחד...

ערשט אין די נעקסטע שטיקל אין משנת חכמים שרייבט דער מהר"ם חגיז די אנדערע צד, אבער כדרכם פון די יושבי חושך האבן זיי נישט קיין שום אויפריכטיגקייט, און וועלן אננעמען און איגנארירן וואס ס'געפעלט זיי אלעס צו שטיצן זייערע פינצטערע אגענדעס.

כ'האב פאר מיר א קאפיע פון א דרשה פון הר"ר ב"צ האלבערשטאם מבאבוב. אין די דרשה האט ער אויך נאכגעזאגט די ווערטער פון מהר"ם חגיז, און לאמיך דא ציטירן עטליכע לשונות פון דעם באבובער רב:

...דער וואס גלייבט מיט אמונה פשוטה, ווי ער רופט עס אן "ער גלייבט מיט צוגעמאכטע אויגן", קען מען נישט אוועקרירן פון די אמונה אפילו מיט די שטערקסטע טענות און קשיות, ווייל ער האט איין גוטן תירוץ וואס ווענדן אפ אלע קשיות, "איך גלייב אין באשעפער ווייל אזוי וויל איך, אהן קיין טעמים און סיבות, דאס איז מיין רצון און פון דעם ריר איך מיך נישט אוועק".

...דאס זאגט שלמה המלך, "ואל תטוש תורת אמך" – לאז נישט נאך די אמונה פשוטה וואס דיין מאמע האט דיך אויסגעלערנט אלס קינד, ווי זי האט מיט דיר געזאגט שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד מיט צוגעמאכטע אויגן, אויסצולערנען אז אמונה דארף זיין מיט פארמאכטע אויגן, אהן קיין חקירות און התחכמות, נאר ווייל דאס וויל איך, און אזוי האט מען מיך אויסגעלערנט".

איז לאמיר אביסל אנאליזירן וואס דא גייט פאר. ווינער רב און באבובער רב שטורעמען אז מיר דארפן גלייבן מיט צוגעמאכטע אויגן, אהן קיין שום הסבירים אדער לאגיק. לייג ארויף די האנט אויף די אויגן, זיי א יושב חושך במלוא מובן המלה. ווען מ'פרעגט אזא איינעם פארוואס ער גלייבט אין תורה ומצוות, ענטפערט ער, אין די ווערטער פון באבובער רב שליט"א: "איך גלייב אין באשעפער ווייל אזוי וויל איך, אהן קיין טעמים און סיבות, דאס איז מיין רצון און פון דעם ריר איך מיך נישט אוועק... אמונה דארף זיין מיט פארמאכטע אויגן, אהן קיין חקירות און התחכמות, נאר ווייל דאס וויל איך."

איר הערט ווערטער? ער וויל אזוי! ער נעמט נישט די מיה אריינצוטראכטן אין די וויכטיגסטע זאכן אין לעבן, ער מאכט אוועק יעדע דעה אין די וועלט מיט א פאכע פון די האנט – ער "וויל" אזוי! וואס איז דאס אויב נישט עגאאיזם און כוחי ועוצם ידי? עס האט גארנישט מיט וואס איז יושר און אמת, עס האט מיט זיין פרימיטיוון רצון. ער האט מחליט געוועהן אז ער גייט זיך נישט רעכענען מיט קיין שום שכל און קיין שום לאגיק אין די וועלט. ער האט מחליט געוועהן אז זיין תאווה, זיין "רצון", זיין נערנות, איז וויכטיגער פון אלעס.

א אמת'ער ערליכער איד וואס ווייטאגט אויף חילול שבת איז דאס ווייל ער איז "איבערצייגט" אז אידישקייט איז אמת, דאס איז מתוך הכרה און פארשטאנד, און נישט סתם א תאווה פון "דאס וויל איך!" דער וואס נעמט אידישקייט ערנסט גענוג צו קומען צו א לאגישע מסקנא, ווייסט טאקע אויך אז עס איז "זיין" מסקנא, אבער ווילאנג ער האט גענוצט זיין שכל און האט אוועקגעווארפן אלע נגיעות די מערסטע וואס איז שייך, קען ער – מיט רעכט – זיך בארואיגן אז ער איז צוגעקומען צו דעם אמת – עכ"פ צו די מערסטע אמת וואס א בשר ודם איז שייך אנצוקומען אין זיינע אומשטענדן. א מענטש וואס נעמט אהן אידישקייט ווייל ער ווייסט אז דאס איז דער אמת, ווייטאגט ווייל ער פארשטייט אז דער מחלל שבת פארשווענדעט נעבעך זיין עולם הבא. ער זעהט ווי יענער מאכט חרוב זיין אידישקייט וואס איז די איינציגסטע אמת אין די וועלט.

אבער ווען א יושב חושך "ווייטאגט" איבער א צווייטנ'ס חילול שבת, וואס באדייט די ווייטאג? ווען איינעמ'ס אידישקייט איז פינצטער, בלינד, מיט די הענט אויף די אויגן – ער איז א איד "ווייל אזוי וויל איך", ווי אזוי אין די וועלט קען ער "ווייטאגן" ווען איינער וויל עפעס אנדערש? דו "ווילסט" שמירת שבת און ער "וויל" חילול שבת. דו "ווילסט" אידישקייט, ער "וויל" גויאישקייט. פארוואס איז דיין רצון חשוב'ער פון זיינס? ווען דיין אידישקייט וואלט געווען תלוי אין א טענה אז דאס איז "אמת", וואלט געוועהן פארשטענדליך דיין ווייטאג, אבער אז דו ביסט מודה אז עס האט גארנישט מיט דיין איבערצייגונג אז עס איז אמת, נאר דו האסט מחליט געוועהן צו גיין דערמיט בלויז ווייל דו ווילסט אזוי אהן קיין שום הסבר, דארפסטו דאך זיין משוגע אינגאנצן אז עס זאל דיר בכלל שטערן א צווייטנ'ס חילול שבת!
דו גלייבסט אין דיינע עלטערן, וועגן דעם גלייבסטו אין באשעפער.
איך גלייב אין באשעפער, וועגן דעם גלייב איך מיינע עלטערן.

--שיטה מקובצת
שיטה מקובצת
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 558
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 10, 2012 9:03 am
האט שוין געלייקט: 503 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1349 מאל

הודעהדורך הק זעמל » מאנטאג מאי 18, 2015 12:38 am

ווען רבנים זענען מוחה קעגען אינטערנעט מיינען זיי אזא אשכול
הק זעמל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 39
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג מאי 15, 2015 1:37 am
האט שוין געלייקט: 6 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 14 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » מאנטאג מאי 18, 2015 1:59 am

הק זעמל האט געשריבן:ווען רבנים זענען מוחה קעגען אינטערנעט מיינען זיי אזא אשכול

ניין, זעמל. שיטה מקובצת האט א שטארקע נקודה. איך האב נישט געהערט ווינער רב'ס דרשה. אבער אויב ער קען אוועקמאכן אזא מענטש ווי הרב יוסף מזרחי און עהם אנרופן מיט לשונות של ביטול וגנאי, ווי ..."טשופרינעס און בעלי תשובה"... ביניך נישט אינטרעסירט אין קיין איין ווארט וואס ער זאגט...!
נאר אפשר האט שוין די פארשאלטענע אינטערנעט געהאט צו א גרויסע השפעה אויף מיר... :lol: :roll:
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 14092
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 16219 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9197 מאל

הודעהדורך עדיאל » מאנטאג מאי 18, 2015 3:39 am

לפי זה, אויב איינער איז פוקר ווייל ער גלייבט נישט לויט זיינע ראיות, קען אפילו מורנו ורבנו וכו' אביגדור מיללער נישט ווייטאגען. ווייל פונקט ווי מ'טענה'ט מאי חזית אז דיין רצון עדיף, קען מען טענה'ן מאי חזית דיינע הוכחת לפי האמת עדיף, און ווילאנג מ'האט נישט קיין קלארע אויבערהאנט, איז בכלל נישט שייך קיין צער.
עדיאל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 112
זיך רעגיסטרירט: זונטאג דעצעמבער 21, 2014 10:13 pm
האט שוין געלייקט: 35 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 289 מאל

הודעהדורך מאטי » מאנטאג מאי 18, 2015 8:16 am

ווען די צוויי קרבתנו רעדנעדס וואלטן ווען געוואוסט נעבעך ווי אזוי צו חקר'ן...
My enemy showed me an Olive Branch, upon closer observation it turned out to be covered in Fig Leaves
באניצער אוואטאר
מאטי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3002
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אוגוסט 27, 2012 5:06 pm
האט שוין געלייקט: 3787 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4392 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » מאנטאג מאי 18, 2015 8:41 am

איך האב דיר געלייקט וועגען דיין שטארקער ארבעט, אבער למעשה דארף איך אביסל אנדעריש גייען.
ווען איך וואלט געזען חילול שבת (ב"ה ביזדערווייל האב איך נאך קיינמאל נישט געזען, נאר תינוקות שנשבו וכדו', אבער היימישער א.ט.ד. האב איך ניש באגעגענט שבת מיט א פאיראס'ל אין מויל, בעז"ה ווייטער) איז מיין ציטער און שוידער בעיקר זען א חיוב כרת פאר'ן אויגען. דו שניידסט זיך אפ פון דיין באשעפער און ס'גייט דיר גארנישט אן?! מ'זעט איינעם איינשלינגען גיפט מיט א שמייכעל אויפ'ן פנים. דאס וואלט געווען ווען איך זעי איהם עס'ן יוהכ"פ וכדו' אויך. דיין סברא גילט טאקע נאר פאר שבת און נישט אנדערע עבירות. ס'איז דא א איד אין ביהמ"ד דא, וואס מ'איז מרנן אויף איהם יארען צוריק מיט אן אשת איש. ער איז א גרויסע עושר ממילא איז דאס פארשטילט, אבער אסאך געדענקען. ווען איך זעי איהם גיב איך מיר א טראכט 'כרת כפשוטו. קוק אין רמב"ם און רמב"ן וואס דעיס מיינט, און דו דרייסט זיך מיט א שמייכעל אויפ'ן פנים, מיט א לייכטע מוט?!'.
דער חוצפה פונ'ם ווינער רב צו באשייגעצען מענטשען וואס ער קען נישט ברבים דארף מען נישט רעדען. פון וואנעט ווייסט ער צו די חברה זענען ת"ח צו נישט? ער זאגט זיי האבען נישט געלערנט קיין גמרא. פון וואנעט ווייסט ער? און אלס פארוואס? וועגען דער גרויסע עבירה פון שניידען די בארד. אט דאס האט דער חתם סופר געמיינט מיט זיין באקאנטע תשובה אז דער וואס פארטרייבט א שוחט וווייל ער שערט די בארד אי 'עתיד ליתן את הדין' עי"ש ויסכר פי עמי הארץ וואס זוכען צו שטעלען א געזעלשאפט כאילו ס'איז א רעליגיע.
איך האב גענוג געזען און געהערט פון די מענטשען נישט צו זיין צו נתפעל פון זיי, איך בין נישט איינשטימיג מיט דיין אוועקשטעלען אלס 'גרויסע ת"ח', אבער די ווערטער פונ'ם ווינער רב זיינער זענען גרויליג ביז גאר און נישט אין פלאץ.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9608
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3291 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9129 מאל

הודעהדורך שמערל » מאנטאג מאי 18, 2015 8:55 am

דער וואס גלייבט מכח תאוה, "ווייל אזוי וויל ער", איז בכלל נישט קיין קשיא פארוואס אים באדערט ווען אנדערע גלייבן נישט. די זעלבע תאוה וואס שטיפט אים צו ווילן גלייבן, שטיפט אים צו "ווילן" אז יעדער זאל גלייבן אין אלעס אין וואס ער האט מחליט געווען צו גלייבן. ופשוט הוא.

ב. ד. וו. אז איר ברענגט שוין יא דעם מהר"ם חגיז, אפשר ברענגט איר שוין דעם צווייטן חלק אויך, זאלן מיר זיך קענען טאקע איבערצייגן פון אינווייניג אז איר זענט גערעכט, אז אמונה פשוטה שטייט שוואכער פון אמונה שיכלית.
שמערל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1112
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מאי 27, 2013 7:05 pm
האט שוין געלייקט: 1223 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1362 מאל

הודעהדורך שיטה מקובצת » מאנטאג מאי 18, 2015 10:08 am

עדיאל האט געשריבן:לפי זה, אויב איינער איז פוקר ווייל ער גלייבט נישט לויט זיינע ראיות, קען אפילו מורנו ורבנו וכו' אביגדור מיללער נישט ווייטאגען. ווייל פונקט ווי מ'טענה'ט מאי חזית אז דיין רצון עדיף, קען מען טענה'ן מאי חזית דיינע הוכחת לפי האמת עדיף, און ווילאנג מ'האט נישט קיין קלארע אויבערהאנט, איז בכלל נישט שייך קיין צער.


איך האב מיך באווארענט אויף די טענה:
שיטה מקובצת האט געשריבן: דער וואס נעמט אידישקייט ערנסט גענוג צו קומען צו א לאגישע מסקנא, ווייסט טאקע אויך אז עס איז "זיין" מסקנא, אבער ווילאנג ער האט גענוצט זיין שכל און האט אוועקגעווארפן אלע נגיעות די מערסטע וואס איז שייך, קען ער – מיט רעכט – זיך בארואיגן אז ער איז צוגעקומען צו דעם אמת – עכ"פ צו די מערסטע אמת וואס א בשר ודם איז שייך אנצוקומען אין זיינע אומשטענדן.
דו גלייבסט אין דיינע עלטערן, וועגן דעם גלייבסטו אין באשעפער.
איך גלייב אין באשעפער, וועגן דעם גלייב איך מיינע עלטערן.

--שיטה מקובצת
שיטה מקובצת
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 558
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 10, 2012 9:03 am
האט שוין געלייקט: 503 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1349 מאל

הודעהדורך שיטה מקובצת » מאנטאג מאי 18, 2015 10:17 am

ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:איך האב דיר געלייקט וועגען דיין שטארקער ארבעט, אבער למעשה דארף איך אביסל אנדעריש גייען.
ווען איך וואלט געזען חילול שבת (ב"ה ביזדערווייל האב איך נאך קיינמאל נישט געזען, נאר תינוקות שנשבו וכדו', אבער היימישער א.ט.ד. האב איך ניש באגעגענט שבת מיט א פאיראס'ל אין מויל, בעז"ה ווייטער) איז מיין ציטער און שוידער בעיקר זען א חיוב כרת פאר'ן אויגען. דו שניידסט זיך אפ פון דיין באשעפער און ס'גייט דיר גארנישט אן?! מ'זעט איינעם איינשלינגען גיפט מיט א שמייכעל אויפ'ן פנים. דאס וואלט געווען ווען איך זעי איהם עס'ן יוהכ"פ וכדו' אויך. דיין סברא גילט טאקע נאר פאר שבת און נישט אנדערע עבירות. ס'איז דא א איד אין ביהמ"ד דא, וואס מ'איז מרנן אויף איהם יארען צוריק מיט אן אשת איש. ער איז א גרויסע עושר ממילא איז דאס פארשטילט, אבער אסאך געדענקען. ווען איך זעי איהם גיב איך מיר א טראכט 'כרת כפשוטו. קוק אין רמב"ם און רמב"ן וואס דעיס מיינט, און דו דרייסט זיך מיט א שמייכעל אויפ'ן פנים, מיט א לייכטע מוט?!'.

דאס איז אלעס גוט ווען דיין אמונה אין כרת איז תלוי אין דיין באהויפטונג אז עס איז "אמת". אבער אויב דו זאגסט אז דו גלייבסט אין כרת ווייל די האסט א תאווה צו גלייבן אין כרת איז עס דאך סתם א געלעכטער ווען די "ווייטאגסט" פאר יענעם.

משל למה הדבר דומה, איינער האט א "רצון" צו האלטען אז עסן טשאקאלאד איז א איסור דאורייתא. ער זאגט דיר קלאר אז ער האט נישט קיין שום הלכה'דיגן הסבר אויף זיין שיטה, פאקטיש איז ער א עם הארץ אין הלכה - און ער איז עס מודה. אבער ער זאגט אז "ער וויל" האלטן אז טשאקלאד איז א שרעקליכער איסור. אזא מענטש קען "ווייטאגן" ווען א צווייטער עסט טשאקאלאד?! גוט, דו "ווילסט" אזוי האלטן און קיינער קען דיר נישט שטערן דערפון, אבער ווי קומט יענער אריין אין דעם בילד? דו "ווילסט" האלטן אז עס איז אסור, און יענער "וויל" האלטן אז עס איז מותר.

לעומת זה א צווייטער וואס שרייבט א בירור להלכה אז טשאקאלאד איז א איסור דאורייתא, כאטש ער קען זיך טועה זיין, לייגט זיך אבער אויפ'ן שכל אז דער מענטש זעלבסט מעג האלטן אז ער האט מברר געוועהן דעם אמת, און ממילא איז פארשטענדליך אז עס ווייטאגט אים ווען א צווייטער איז עובר א איסור, וואס לשיטתו איז עס "באמת" אסור.
דו גלייבסט אין דיינע עלטערן, וועגן דעם גלייבסטו אין באשעפער.
איך גלייב אין באשעפער, וועגן דעם גלייב איך מיינע עלטערן.

--שיטה מקובצת
שיטה מקובצת
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 558
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 10, 2012 9:03 am
האט שוין געלייקט: 503 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1349 מאל

Re: פארוואס שטערט אייך חילול שבת?

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » מאנטאג מאי 18, 2015 10:25 am

איך האב נאר געמיינט אז דיין מסקנא עפ''י דיין אויסגעוויילטע רבי ר' א''מ זצ''ל קען גייען אויף אן אנדערע'ן וועג.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9608
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3291 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9129 מאל

הודעהדורך הק זעמל » מאנטאג מאי 18, 2015 11:25 am

berlbalaguleh האט געשריבן:
הק זעמל האט געשריבן:ווען רבנים זענען מוחה קעגען אינטערנעט מיינען זיי אזא אשכול

ניין, זעמל. שיטה מקובצת האט א שטארקע נקודה. איך האב נישט געהערט ווינער רב'ס דרשה. אבער אויב ער קען אוועקמאכן אזא מענטש ווי הרב יוסף מזרחי און עהם אנרופן מיט לשונות של ביטול וגנאי, ווי ..."טשופרינעס און בעלי תשובה"... ביניך נישט אינטרעסירט אין קיין איין ווארט וואס ער זאגט...!
נאר אפשר האט שוין די פארשאלטענע אינטערנעט געהאט צו א גרויסע השפעה אויף מיר... :lol: :roll:

הרב יוסף מזרחי שליטא מעג זיין א צדיק אבער זיין השקפה איז נישט געמאכט פאר וויליפעסט יודן
הק זעמל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 39
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג מאי 15, 2015 1:37 am
האט שוין געלייקט: 6 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 14 מאל

הודעהדורך לית דין בר נש » מאנטאג מאי 18, 2015 11:47 am

אויף ווינ'ע רב הער איך נאך וואס די ווילסט אז ער האט קלאר געזאגט די אנערע וועג נישט אבער אויף באבוב'ע רב ווייס איך נישט וואס די ווילסט דעמאלס איז גיוועהן א שמועס אויף אמונה פשוטה, ער האט עפעס געזאגט אז מען טאר נישט טראכטן טיף אויך? די מהר"ם חגיז רעדט דאך אויך וועגן צוויי וועגן איז ער האט דעמאלס גירעדט איין וועג.
פארוואס אויף די מהר"ם חגיז'ס ערשטע וועג האסטו נישט דער קשיא?
שיטה מקובצת האט געשריבן:איז לאמיר אביסל אנאליזירן וואס דא גייט פאר. די מהר"ם חגיז שטורעמט אז מיר דארפן גלייבן מיט צוגעמאכטע אויגן, אהן קיין שום הסבירים אדער לאגיק. לייג ארויף די האנט אויף די אויגן, זיי א יושב חושך במלוא מובן המלה. ווען מ'פרעגט אזא איינעם פארוואס ער גלייבט אין תורה ומצוות, ענטפערט ער, אין די ווערטער פון מהר"ם חגיז "איך גלייב אין באשעפער ווייל אזוי וויל איך, אהן קיין טעמים און סיבות, דאס איז מיין רצון און פון דעם ריר איך מיך נישט אוועק... אמונה דארף זיין מיט פארמאכטע אויגן, אהן קיין חקירות און התחכמות, נאר ווייל דאס וויל איך."

איר הערט ווערטער? ער וויל אזוי! ער נעמט נישט די מיה אריינצוטראכטן אין די וויכטיגסטע זאכן אין לעבן, ער מאכט אוועק יעדע דעה אין די וועלט מיט א פאכע פון די האנט – ער "וויל" אזוי! וואס איז דאס אויב נישט עגאאיזם און כוחי ועוצם ידי? עס האט גארנישט מיט וואס איז יושר און אמת, עס האט מיט זיין פרימיטיוון רצון. ער האט מחליט געוועהן אז ער גייט זיך נישט רעכענען מיט קיין שום שכל און קיין שום לאגיק אין די וועלט. ער האט מחליט געוועהן אז זיין תאווה, זיין "רצון", זיין נערנות, איז וויכטיגער פון אלעס.
טראכט וואס די שרייבסט! שרייב נישט וואס די טראכסט! (אדער אפשר יא)
לית דין בר נש
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1512
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מערץ 06, 2014 6:18 pm
האט שוין געלייקט: 6777 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1297 מאל

הודעהדורך נאטירליך » מאנטאג מאי 18, 2015 1:56 pm

... און מ'ברענגט נישט דרשנים צדיקים און עובדי ה'... נאר מענטשן מגולחים מיט טשופרינעס אויפ'ן קאפ, וואס האבן נישט געלערענט קיין סוגיות הש"ס, און יענער איז מברר מיט ראיות ברורות אז אונזער אמונה איז ריין, און מיט דעם ווערט די אמונה געשטארקט ווייל מ'זעהט אז אפילו דער מאדערנער מענטש איז אויך מסכים אין אחדות הבורא. עס איז אונז מער נישט גוט די אמונה וואס מיר האבן מקבל געוועהן פון אונזערע עלטערן פון דור צו דור, נאר דער בעל תשובה וועלכער איז געוועהן איינגעזינקען אין אלע עבירות שבתורה, אדער א גר וועלכער האט פארלאזט זיין אמונה כדי צו ווערן א איד, נאר זיי זאלן אונז איבערווייזן צו גלייבן אין השי"ת און זיין תורה.

וויפיל מאס רשעות אדער טפשות ליגט אין די ווערטער, לא די אז ער פארשטייט נישט די צורך פון די זענען צמא לדבר ה' צו האבן אביסל א קלארע אמונה, ר' איד די אידן האבן אייך אנגעקוקט און ליידער איז זייער אמונה גארנישט קלארער געווארן און אנשטאט ער זאל זיך ארויף שארבלען די ארבעל און זעצען זיך לערנען אמונה מיט אידן האקט ער גאר אויף דעם..... אין מילים..... סתם האקן אויף יענעם, ווייל יענער קען עפעס וואס דו קענסט נישט.

און וויאזוי האקט מען אויף יענעם?? דא האט איר ... און מ'ברענגט נישט דרשנים צדיקים און עובדי ה'... (נישט מיך) נאר מענטשן מגולחים מיט טשופרינעס אויפ'ן קאפ (מענטשן וואס האבן דורכגעטוהן עניני אמונה) איי וואס איז די חילוק צווישן מיר און אים? נאר דער בעל תשובה וועלכער איז געוועהן איינגעזינקען אין אלע עבירות שבתורה, אדער א גר וועלכער האט פארלאזט זיין אמונה כדי צו ווערן א איד, (ווייל איך בין א רבניש קינד וואס גייט מיט א ווייסע בארד)
נאטירליך
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 163
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג מאי 05, 2015 9:04 pm
האט שוין געלייקט: 817 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 130 מאל

הודעהדורך שיטה מקובצת » מאנטאג מאי 18, 2015 5:55 pm

לית דין בר נש האט געשריבן:אויף ווינ'ע רב הער איך נאך וואס די ווילסט אז ער האט קלאר געזאגט די אנערע וועג נישט אבער אויף באבוב'ע רב ווייס איך נישט וואס די ווילסט דעמאלס איז גיוועהן א שמועס אויף אמונה פשוטה, ער האט עפעס געזאגט אז מען טאר נישט טראכטן טיף אויך? די מהר"ם חגיז רעדט דאך אויך וועגן צוויי וועגן איז ער האט דעמאלס גירעדט איין וועג.
פארוואס אויף די מהר"ם חגיז'ס ערשטע וועג האסטו נישט דער קשיא?

וואס איך פרעג איז נוגע אלע יושבי חושך וואס פרעדיגן בלינדע "אמונה", נישט דווקא ווינער רב און באבובער רבי. כ'האב נאר אנגעכאפט די צוויי, ווייל זיי נוצן די משל פון ארויפלייגן די הענט אויף די אויגן וואס אילוסטרירט אמבעסטן זייער בלינדע השקפה. עקסטער איז מיר געוועהן חשוב די אויסדרוקן וואס באבובער רבי האט גענוצט, וואס ברענגט ארויס מיט גראבע רייד אז די בלינדע אמונה וואס ער שטיצט איז א פשוט'ע תאווה און האט נישט קיין שייכות מיט אמת און יושר.
דו גלייבסט אין דיינע עלטערן, וועגן דעם גלייבסטו אין באשעפער.
איך גלייב אין באשעפער, וועגן דעם גלייב איך מיינע עלטערן.

--שיטה מקובצת
שיטה מקובצת
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 558
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 10, 2012 9:03 am
האט שוין געלייקט: 503 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1349 מאל

Re: פארוואס שטערט אייך חילול שבת?

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » מאנטאג מאי 18, 2015 6:38 pm

דער אויסדרוק 'יושבי חשך' מאכט מיר אומבאקוועם. ס'שמעקט פון א שטיקעל. גאות מיט מיסיאנערישקייט, כאילו מיר האבען שוין געזען דער ליכט, מיר זענען בעסער ווי אלע אנדערע, קומט'ס נעם זיך באטייליגען אינ'ם ליכט.
די מענטשען וואס פרעדיגען 'אמונה פשוטה' מיינען גארנישט אז אזוי דארף מען טוהן. זיי און נאך אסאך ווי זיי, פילען זייער אונבאקוועם ווען מ'גראבט נאך זאכען וואס איז ביי זיי מוסכמות. זיי שפירען כאילו דער מויער פון זייער לעבען ווערט וואקעלדיג. ס'איז זיי נישט געשמאק און דעריבער שלאגען זיי דערויף. די חברה דארפען טאקע אן אייוועלט ווייל ק''ש איז פאר זיי נישט קיין רואיג ווינקעל. איך בין פארקערט. ווען מ'זאגט מיר אז מ'מוז גלויבען שפיר איך דערדרוקט און געפאטשט. וואס צווינגסטו זאכען אויף מער? לאז מיר אויך זיין א מענטש! ס'איז א טבע ווי אלע טבעים.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9608
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3291 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9129 מאל

הודעהדורך איש את רעהו » מאנטאג מאי 18, 2015 11:07 pm

שיטה מקובצת האט געשריבן:
ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:איך האב דיר געלייקט וועגען דיין שטארקער ארבעט, אבער למעשה דארף איך אביסל אנדעריש גייען.
ווען איך וואלט געזען חילול שבת (ב"ה ביזדערווייל האב איך נאך קיינמאל נישט געזען, נאר תינוקות שנשבו וכדו', אבער היימישער א.ט.ד. האב איך ניש באגעגענט שבת מיט א פאיראס'ל אין מויל, בעז"ה ווייטער) איז מיין ציטער און שוידער בעיקר זען א חיוב כרת פאר'ן אויגען. דו שניידסט זיך אפ פון דיין באשעפער און ס'גייט דיר גארנישט אן?! מ'זעט איינעם איינשלינגען גיפט מיט א שמייכעל אויפ'ן פנים. דאס וואלט געווען ווען איך זעי איהם עס'ן יוהכ"פ וכדו' אויך. דיין סברא גילט טאקע נאר פאר שבת און נישט אנדערע עבירות. ס'איז דא א איד אין ביהמ"ד דא, וואס מ'איז מרנן אויף איהם יארען צוריק מיט אן אשת איש. ער איז א גרויסע עושר ממילא איז דאס פארשטילט, אבער אסאך געדענקען. ווען איך זעי איהם גיב איך מיר א טראכט 'כרת כפשוטו. קוק אין רמב"ם און רמב"ן וואס דעיס מיינט, און דו דרייסט זיך מיט א שמייכעל אויפ'ן פנים, מיט א לייכטע מוט?!'.

דאס איז אלעס גוט ווען דיין אמונה אין כרת איז תלוי אין דיין באהויפטונג אז עס איז "אמת". אבער אויב דו זאגסט אז דו גלייבסט אין כרת ווייל די האסט א תאווה צו גלייבן אין כרת איז עס דאך סתם א געלעכטער ווען די "ווייטאגסט" פאר יענעם.

משל למה הדבר דומה, איינער האט א "רצון" צו האלטען אז עסן טשאקאלאד איז א איסור דאורייתא. ער זאגט דיר קלאר אז ער האט נישט קיין שום הלכה'דיגן הסבר אויף זיין שיטה, פאקטיש איז ער א עם הארץ אין הלכה - און ער איז עס מודה. אבער ער זאגט אז "ער וויל" האלטן אז טשאקלאד איז א שרעקליכער איסור. אזא מענטש קען "ווייטאגן" ווען א צווייטער עסט טשאקאלאד?! גוט, דו "ווילסט" אזוי האלטן און קיינער קען דיר נישט שטערן דערפון, אבער ווי קומט יענער אריין אין דעם בילד? דו "ווילסט" האלטן אז עס איז אסור, און יענער "וויל" האלטן אז עס איז מותר.

לעומת זה א צווייטער וואס שרייבט א בירור להלכה אז טשאקאלאד איז א איסור דאורייתא, כאטש ער קען זיך טועה זיין, לייגט זיך אבער אויפ'ן שכל אז דער מענטש זעלבסט מעג האלטן אז ער האט מברר געוועהן דעם אמת, און ממילא איז פארשטענדליך אז עס ווייטאגט אים ווען א צווייטער איז עובר א איסור, וואס לשיטתו איז עס "באמת" אסור.ווען איימיצער ווייטיגט אויף כרת ווייל ער גייט מיט די ספר החינוך אין די הקדמה אז א זאך וואס טויזענטער אידן זעהן מיט די אויגן און געבן דאס איבער לבניהם איז א אמת
הייסטעס די רופסט אן דעם תלמיד פון חינוך א בעל תאוה צו אנעמען דעם איסור כרת???
אזא יושב חושך און כסיל בחושך הולך האב איך נאכניט באגעגנט,
יא עס באדערט פאר א 'אידיש קינד' צוצוקוקען א אידיש נפש וואס מאכט מיט יסורים און דערקייקעלט זיך צו פארזיכען דעם ביטערן טעם פון כרת, וואס אינזערע אלע עלטערן האבן געזען במו עיניהם על הר סיני וואס עס ווארט נעבעך אפ פאר דעם אידיש פארוואגעלטע נפש פארן טועם זיין א ציגאר אין שבת
איש את רעהו
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2169
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג נאוועמבער 28, 2014 10:21 am
האט שוין געלייקט: 144 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 480 מאל

הודעהדורך ציבעלע-קיגל » דינסטאג מאי 19, 2015 9:56 am

שיטה מקובצת האט געשריבן:פארוואס שטערט אייך חילול שבת?


עס שטערט מיר נישט, עס טוט מיר וויי צו זעהן ווי א אידיש קינד וואס איז אויף געוואקסען פרום גייט אראפ פון אידישען וועג. אבער איך גיי נישט שרייען, זינגען, קאמאנדעווען אין די גאסען ווי אנדערע טוען. "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו".
אויב דו ווילסט אז מען זאהל אלעמאהל זאגען אז דו ביזט א ליגנער...
זאלסטו אלעמאהל זאגען נאר דער אמת...

דער אמת שטעכט!
באניצער אוואטאר
ציבעלע-קיגל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1120
זיך רעגיסטרירט: זונטאג יולי 29, 2012 8:24 am
האט שוין געלייקט: 574 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 796 מאל

הודעהדורך פרייוויליג » דינסטאג מאי 19, 2015 10:39 am

עדיאל האט געשריבן:לפי זה, אויב איינער איז פוקר ווייל ער גלייבט נישט לויט זיינע ראיות, קען אפילו מורנו ורבנו וכו' אביגדור מיללער נישט ווייטאגען. ווייל פונקט ווי מ'טענה'ט מאי חזית אז דיין רצון עדיף, קען מען טענה'ן מאי חזית דיינע הוכחת לפי האמת עדיף, און ווילאנג מ'האט נישט קיין קלארע אויבערהאנט, איז בכלל נישט שייך קיין צער.

לא קרה זה אל זה, פון "א בלינדער מאמין" צו א "מאמין מיט הוכחה/הוכרה" טראץ דו קענסט אנווענדען זיין ראיות.
באניצער אוואטאר
פרייוויליג
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1647
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 10, 2014 5:44 pm
האט שוין געלייקט: 1408 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2064 מאל

הודעהדורך פרייוויליג » דינסטאג מאי 19, 2015 10:43 am

ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:ס'איז דא א איד אין ביהמ"ד דא, וואס מ'איז מרנן אויף איהם יארען צוריק מיט אן אשת איש. ער איז א גרויסע עושר ממילא איז דאס פארשטילט, אבער אסאך געדענקען. ווען איך זעי איהם גיב איך מיר א טראכט 'כרת כפשוטו. קוק אין רמב"ם און רמב"ן וואס דעיס מיינט, און דו דרייסט זיך מיט א שמייכעל אויפ'ן פנים, מיט א לייכטע מוט?!'.

אופפס... ראנג ענאלאגיע... מיר רעדן דא פון מורדים ברבם בזדון בפרהסיה ולקנטר, איינמאל און נאכאמאל. און דו ברענגסט א מעשה פון עמיצער וואס איז דורגעפאלן 'איינמאל' 'נישט בפרהסיה' און נישט 'לקנטר'.
באניצער אוואטאר
פרייוויליג
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1647
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 10, 2014 5:44 pm
האט שוין געלייקט: 1408 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2064 מאל

Re: פארוואס שטערט אייך חילול שבת?

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » דינסטאג מאי 19, 2015 11:17 am

איך זאג וואס מיין געפילען זענען. זאגסטו מיר איך בין נישט גערעכט?! הייסט'ס איך האב נישט דער געפיל?
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9608
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3291 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9129 מאל

הודעהדורך בן אדם » דינסטאג מאי 19, 2015 11:20 am

מאטי האט געשריבן:ווען די צוויי קרבתנו רעדנעדס וואלטן ווען געוואוסט נעבעך ווי אזוי צו חקר'ן...

פארוואס, זיי האבן נישט גערעדט צום זאך ?
און אפשר קען מען נאך ערגעץ זען זייערע דרשות ?
Someone's stupid
באניצער אוואטאר
בן אדם
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2959
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך אפריל 01, 2015 12:02 am
געפינט זיך: At the gym
האט שוין געלייקט: 3074 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1433 מאל

הודעהדורך שיטה מקובצת » מיטוואך מאי 27, 2015 10:22 pm

ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:דער אויסדרוק 'יושבי חשך' מאכט מיר אומבאקוועם. ס'שמעקט פון א שטיקעל. גאות מיט מיסיאנערישקייט, כאילו מיר האבען שוין געזען דער ליכט, מיר זענען בעסער ווי אלע אנדערע, קומט'ס נעם זיך באטייליגען אינ'ם ליכט.

דיין אפטייטש פון "יושבי חושך" איז נישט ריכטיג. דאס איז נישט א אפשאצונג פון א.ג. "יושבי אור" וואס מאכן אוועק יענע חברה אז זיי זענען יושבי חושך. עס איז נישט אז מיר באהויפטען אז מיר זעען די ליכטיגקייט און זיי זענען אין פינצטערניש. עס איז א טיטל וואס ברענגט ארויס זייער אויסוואל פון לעבן, ווי ס'ווערט טאקע גאר שטארק ארויסגעברענגט אין דעם אשכול. די וועג פון לעבן וואס זיי האבן פאר זיך אויסגעוועלט איז בלינדקייט, לייגן די הענט אויף די אויגן, זיי זאגן מיט שטאלץ אז זיי ווילן נישט הערן און ווילן נישט זעהן.

איך האב שוין אמאל ארויסגעברענגט אז דאס אז איך נוץ די טיטול "יושבי חושך" מאכט עס נישט אז מיינע טענות זאלן זיין שטערקער. עס איז אבער א פראקטישע מיטל פאר צוויי סיבות, 1) עס אידענטיפיצירט דעם שונא, און עס איז גרינגער צו דעבאטירן א צווייטן ווען די קארטן ליגן אויפ'ן טיש און עס איז קלאר ווער ער איז, 2) די יושבי חושך זענען זייער טאלאנטפול אין אויפקומען מיט טיטולען קעגן אלע זייערע שונאים (רשעים, אפיקורסים, משכילים, אויפגעקלערטע, וכו' וכו' וכו'), איז נישט מער ווי פאסיג אז ס'זאל עקזיסטירן א טיטול וואס איז פאסיג אויף זיי, והבן.
דו גלייבסט אין דיינע עלטערן, וועגן דעם גלייבסטו אין באשעפער.
איך גלייב אין באשעפער, וועגן דעם גלייב איך מיינע עלטערן.

--שיטה מקובצת
שיטה מקובצת
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 558
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 10, 2012 9:03 am
האט שוין געלייקט: 503 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1349 מאל

הודעהדורך שיטה מקובצת » מיטוואך מאי 27, 2015 10:32 pm

איש את רעהו האט געשריבן:ווען איימיצער ווייטיגט אויף כרת ווייל ער גייט מיט די ספר החינוך אין די הקדמה אז א זאך וואס טויזענטער אידן זעהן מיט די אויגן און געבן דאס איבער לבניהם איז א אמת
הייסטעס די רופסט אן דעם תלמיד פון חינוך א בעל תאוה צו אנעמען דעם איסור כרת???
אזא יושב חושך און כסיל בחושך הולך האב איך נאכניט באגעגנט,
יא עס באדערט פאר א 'אידיש קינד' צוצוקוקען א אידיש נפש וואס מאכט מיט יסורים און דערקייקעלט זיך צו פארזיכען דעם ביטערן טעם פון כרת, וואס אינזערע אלע עלטערן האבן געזען במו עיניהם על הר סיני וואס עס ווארט נעבעך אפ פאר דעם אידיש פארוואגעלטע נפש פארן טועם זיין א ציגאר אין שבת

@איש את רעהו, בארואיג דיך!! איינער וואס ניצט די שכל און גייט מיט די לאגיק "אז א זאך וואס טויזענטער אידן זעהן מיט די אויגן און געבן דאס איבער לבניהם איז א אמת" איז נישט א מענטש וואס לייגט די הענט אויף די אויגן און זאגט "איך גלייב ווייל איך וויל גלייבן!" ער האט שכל! ער האט א סברא! אזא איינער איז בכלל נישט קיין יושב חושך!
דו גלייבסט אין דיינע עלטערן, וועגן דעם גלייבסטו אין באשעפער.
איך גלייב אין באשעפער, וועגן דעם גלייב איך מיינע עלטערן.

--שיטה מקובצת
שיטה מקובצת
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 558
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 10, 2012 9:03 am
האט שוין געלייקט: 503 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1349 מאל

Re: פארוואס שטערט אייך חילול שבת?

הודעהדורך איש את רעהו » מיטוואך מאי 27, 2015 10:35 pm

נו שוין וואס ווילסטע פון באבובער רב? מיינסט די באבובע רבי הרב''צ קען נישט דעם שטיקל חינוך ישר והפוך יעך האב שוין גערעדט צו אים און געהערט פון אים דאס אויסשמועסן

ווען ער האט גערעדט די ווערטער ''ווייל אזוי וויל איך'', איז עס אין די בחינה פון וימאן מיט א שלשלת קעגן תאות היצר גיי כאפ מיט א שמועס בעפאר די נעמסט דיין טראציגע פענע און באשמירסט אים ברבים
אויב רעדט ער צו דיר פון א אומפארשטענדליכער מענטש דאן קענסטו דאס טון
אבער סתם אזוי נעמען יענעמס האלבע ווערטער און אים צונאר לייגן פאר נישט און פאר ניין האט קיין זין.
איש את רעהו
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2169
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג נאוועמבער 28, 2014 10:21 am
האט שוין געלייקט: 144 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 480 מאל


גיי צוריק העמק דבר

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: opensiteexplorer dotbot [Bot] און איין גאסט