אפשר איז שוין צייט צו שליסן "שומרים"?! (וועקער 2#)

קאמענטארן און דיסקוסיעס אויף ארטיקלען

אפשר איז שוין צייט צו שליסן "שומרים"?! (וועקער 2#)

הודעהדורך רימון » דאנערשטאג יולי 07, 2016 9:10 pm

ווען "שומרים" איז געגרינדעט געווארן, זענען געווען כמה ערליכע אידן וואס האבן געקוקט דערויף מיט א בייז אויג, ארויפברענגענדיג פארשידענע לעגיטימע און אומלעגיטימע טענות קעגן איר צוקונפט. פילע רבנים האבן זיך גענצליך מתנגד געווען צום געדאנק. אפנים נישט פאר אלעמען האט געשמעקט א חרד'ישע אויטאנאמיע, און דאס נעמען דאס געזעץ אין דער האנט אריין. א שטייגער ווי רבי הערשעלע ספינקער זצ"ל, וואס האט געזען אין דעם זיך הייבן-דעם-קאפ אן אפנויג פון דעם כאראקטער פונעם גלות-איד.

אנדערע האבן מורא געהאט פון די נאכפאלגן: פון אויפרעגן דעם גוי; פון יונגעלייט זיך דרייען שפעט ביינאכט אין די גאסן און טון נאכקוקן יעדן עובר ושב; פון נאכלויפן גוים און גוי'טעס; פון מאכט וואס קארופטירט; פון אלע פראבלעמען וואס קענען מיטגעקומען מיט א שומרים סטיל ארגאניזאציע.
דער עקסטרעמער רבי משה בער בעק, האט זאגאר געשריבן א גאנצן קונטרס "שוא שקד שומר", וואס האט פינגער-געטייטלט מיט אן א צאל טענות קעגן שומרים - ציונות דערונטער. טייל פון זיינע שווארצע נביאות'ער האבן זיך איראניש ארויסגעשטעלט צו זיין וואר און היפש צום פינטל.
נויט ברעכט אבער אייזן. דאס נויטווענדיקייט פון שוץ אין א פארברעכן-געפלאגטע עפאכע ווי די זיבעציגער און אכציגער יארן, ווען וויליאמסבורג האט זיך ביטערליך געמוטשעט מיט גניבות און רויבערייען, האט צושטאנד געברענגט איר עקזיסטענץ דעמאלט, און דורכאויס די לעצטע דרייסיג יאר.

געווען גוטע צייטן ווען מ'האט געקענט אנ'מקל'ן א גוי עד כדי להמית ועד בכלל, אדער סתם אזוי צו'מזיק'ן אין בעסערע פעלער, און עס איז דורכגעגאנגען אן א מוק. מ'האט זיך שוין "אנייצע" געגעבן. מ'האט געוואוסט וועמען צו לעקן, און וועלכע רעדער צו שמירן אז דער באן זאל פארן געשמירט.

געווען גוטע צייטן ווען טאמער א שרצ'ל האט אין א שוואכע מינוט גע'לקח'נט א ביג-וויל, סקוטער, אדער שייגעץ-בייק, האט דאס געמיינט אז מ'דארף אים פירן אין שייטער-הויפן.

געווען גוטע זמנים ווען די רבני'שע קערפערשאפט אינאיינעם מיטן דעת הקהל, האט געשטיצט דעם געדאנק פון אן אייגענעם פאליצייאישן קראפט. צופיל אידן זענען אויפגעשטאנען צופרי און נישט געטראפן די לייכטערס אויפ'ן דיינינג-רום טיש. פון צופיל פרויען איז אראפגעכאפט געווארן די צירונג אינמיטן די גאס, און צופיל אידן האבן געהאט גרויסע געלט שאדן צוליב גניבה און פארברעכן.

א שומרים ארגאניזאציע האט אויסגעזען ווי א מלאך המושיע און האט ווירקליך געהאלפן אין יענע צייטן שיקן די פארברעכער צו אנדערע געגנטער – אדער אזוי פארציילט די לעגענדע.

*

עס איז אבער היינט אנדערע צייטן. דער זייגער האט זיך א דריי געטון. נישט די זעלבע וואסערן פליסן איבערן האדסאן. קיינער ראבעוועט נישט און קיינער פארגוואלטיגט נישט קיין פרויען. אויסער א האקן-קרייץ דא און דארט, שטייען פארברעכן-ראטעס איבער ניו יארק סיטי - ווי איבעראל אין די פאראייניגטע שטאטן - ביי היסטאריש נידעריגע ציפערן. וואס עס איז אמאל געווען א געברויך, איז היינט אומנויטיג.

די פארברעכן ראטע אין די היימישע געגנטער זענען בערך די זעלבע ווי סיי וואספארא בעסערע געגנט באוואוינט מיט מיטל קלאס קינדער געבענטשטע פאמיליעס. דאס ברענגט צו דער מסקנא אז שומרים איז איבעריג. עס פעלט מער נישט אויס א פאראיין מיט א פאליציי-סטיל גאנג.

טאמער א קינד ווערט פארלוירן זאל מען רופן די פאליציי. אויף אפצושפארן א גאס פאר הכנסת ספר תורה דארף מען נישט קיין שלעגערס. עס וואלט קיינעם געארט ווען "חברים" נעמט איבער די מצוה. און נאכלויפן גוים ביי "כאפצעמס"? ביטע, ס'פעלט נישט אויס! ס'איז אייגנטליך בעסער אז נישט! עס קען זיך גרעניצן מיט פיקוח נפש, ווי עס האט זיך אויסגעוויזן א פאל אין בארא פארק מיט עטליכע יאר צוריק.

א לעצטיגע ארטיקל אין די ניו יארק טיימס פארציילט די געשיכטע און דעטאלן, וואס ברענגט ווידער נישט קיין איבעריגע שטאלץ פאר שומרים. די קורצע מעשה איז, אז די פיר שומרים מיטגלידער זענען געשאסן געווארן נאכלויפנדיג א מאן וואס איז שפעטער געטראפן געווארן אומשולדיג. א זשורי האט אים באפרייעט פון מארד קלאגעס, זאגנדיג אז זיין אקט איז געווען פשוט'ע זעלבסט פארטיידיגונג.

אז שומרים איז צופיל אין די נייעס, און נישט אין קיין גינסטיגן בליק, מאכט עס מיך טראכטן אז די ווינטן וואס בלאזן אויף די גאס פארדייען מער נישט דעם געוואוקס. אז שומרים ציט קאנטראווערסיע רעכטס און לינקס, מאכט עס מיר קלערן צי עס איז נישט יצא שכרו בהפסדו. אז זי איז פארוויקלט אין אן אינערליכע פאליטיק מיט אן ענליך-סטיל ארגאניזאציע - 'שמירה', ברענגט עס מיר א הוה אמינא צי אפשר זענען זיי ביידע, די אלטע און די נייע, נישט צופיל א תועלת פארן כלל - וואס דער חילוק פון דם און צפרדע?

אין וויליאמסבורג האט מען זיך מיאוס אנגעליטן מיט דעם איבערפאל אויף א יוגנטליכן, וועמען עטליכע שומרים מיטגלידער האבן פערמאנאנט בלינד געמאכט אויפ'ן רעכטן אויג, און האט געברענגט געריכטליכע קלאגעס וואס זענען נאכאלס נישט גענצליך דעצידירט געווארן. אזא געשיכטע ווייזט אויף געפערליכע אומקאמפעטענץ, אומ'אחריות און זינלאזקייט, און ברענגט אן אפשיי צום גאנצן עקזיסטענץ פון שומרים.

אין בארא פארק ליידט מען זיך אן פון א וואפן-האנדלעריי קאנטראווערסיע, וואס טראצדעם וואס דאס איז דער שולד פון א יחיד, איז עס אבער א דירעקטער גורם פון א שומרים-אטמאספערע, און אומגעזונטע באציאונגען מיט אפיציעלע באאמטע. אין באלטימאר איז א שומרים מיטגליד געפינען געווארן שולדיג אויף מיסבאהאנדלונגען, און געקריגן דריי יאר פראבעישאן. אין קראונהייטס איז שומרים אין שטענדיגן געפעכט מיט די שווארצע געמיינדע, און האט שוין אנגעברענגט אן א שיעור קריגערייען און פראבלעמען, און די פאלגן פון א קראנקע תתוודע לרשות'דיגע גייסט קען נישט בעסער אילוסטרירט ווערן ווי די לעצטיגע פארשעמנדע געשיכטע, אז א יונגערמאן זאל דינגען א שמוציאנקע פאר פאליציי דינסט, וד"ל.

דער פאקט איז, אז א שומרים מאדעל ארבעט מער נישט. פון די העכסטע ראנגען אינערהאלב די פאליציי פליען קעפ וואס ווייזט אז ס'עקזיסטירט מער נישט קיין "לעקן", קיין פראטעקציע, קיין מאכערס און שוויצערס. ס'איז א דורכזיכטיגע וועלט, און די זון שטראלן דערגרייכן איבעראל.

אז מ'קלערט אריין זענען אונזערע ריכטיגע פארברעכן-פראבלעמען מער נישט קיין "כאפצעמס", נאר ענדערש מחניך'דיגע, מכם ובכם, אייגענע פראבלעמען, א שטייגער ווי טשעפען קינדער. און וואס טוט שומרים דערצו אויסער שטיין אין וועג?

שומרים קריגט גרענטס פון די רעגירונג יאר יערליך. וואו די געלט קומט אן איז א פרשה פאר זיך, עי' ערך געט-עי-קאר, און איז נישט יעצט דער שמועס. אבער איין מינוט! די טיימס פארציילט, אז סענאטאר פעלדער האט ארלעדיגט דריי הונדערט טויזנט דאלאר פאר א קאמענד צענטער. א מאביל וואס זאמלט שטויב און ווערט כמעט נישט באנוצט, אויסער ביי די יערליכע שומרים קארניוועל. אפשר קען דאס געלט גיין פאר וויכטיגערע און קריטישערע צוועקן פאר די געברויכן פון די קאמיוניטי?

מיר זענען גענוג פארשעמט, מיר האבן גענוג פוטער אויפ'ן נאז, מ'קוקט אונז גענוג נאך. מיר זוכן נישט קיין איבעריגע אטענציע און אטראקאציע. אז עס שטינקט איבערן קאפ, מאכט מיר עס שפעקולירן אויב ס'איז שוין צייט צו לייגן שלאס און ריגל, און שליסן די טויערן פון דער ארגאניזאציע פאר אייביג.

אפשר איז די העכסטע צייט אז די "בעקערי בויס", זאל צוריקגיין דעליווערן ברויט. כלל ישראל איז אייך דאנקבאר פאר די איבערמידליכע ארבעט די לעצטע עטליכע און דרייסיג יאר, אבער עת לסגור, אולי איז געקומען די צייט אפצושפארן אן ארגאניזאציע וואס אירע סערוויסעס זענען אוט-דעיטעד, אומרעלעוואנט, געפארפול ביז גאר, און ברענגען מער איבלען און קאפ וויי ווי הילף.
רימון
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 256
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אקטאבער 21, 2014 9:12 pm
האט שוין געלייקט: 1113 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 708 מאל

הודעהדורך רימון » דאנערשטאג יולי 07, 2016 9:19 pm

נאכ'ן אפשרייבן דעם ארטיקל איז ערשינען אין די נייעס אז אויך שומרים אין לעיקוואד ציט אומגינסטיגע דעקונג וואס פארשטערקערט די פראגע מה לי לשומרים-צרה הזאת?
עס זאל אויף קיין פאל נישט אויסגעטייטשט ווערן אז איך טו זיך אידענטיפיצירן מיט די קריטיק קעגן שומרים. איך ווייס נישט. אפשר איז עס אנטיסעמיטיזם.
אבער אפילו די קריטיקקער זענען נישט גערעכט, דארפן מיר אידן וואס זענען דערצויגן געווארן מיט'ן א גייסט פון למה תתראו\ זיך גוט איבערקלערן וויפיל מיר פארדינען און דערלייגן אויפ'ן געשעפט און צי לוינט זיך אפשר צו זיין קלוג און נישט גערעכט און איבערלאזן שומרים פאר דער פארגאנגענהייט.
רימון
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 256
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אקטאבער 21, 2014 9:12 pm
האט שוין געלייקט: 1113 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 708 מאל

הודעהדורך שלום על ישראל » דאנערשטאג יולי 07, 2016 9:19 pm

שוין צוויי מאל היינט גע'סורטש'ד פאר "אפשר איז שוין צייט צו שליסן" כדי צו טרעפן אן אשכול צו לייענען. יעצט געטראפן, ב"ה.

פיינע ארבייט, בריליאנטער נקודה, ריינע אמת.
(אויב האט איר נישט קיין הנאה און עס האט אייך נישט געקאסט קיין שמייכל, לייק נישט, וחילופיהם בחכם.)
באניצער אוואטאר
שלום על ישראל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1040
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אוגוסט 13, 2013 5:45 pm
האט שוין געלייקט: 1771 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 963 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » דאנערשטאג יולי 07, 2016 9:49 pm

רימון: קודם לאמיך דיך באגריסן און זאגן א יישר כח פאר דעם היקף'דיגן ארטיקל. אפס. אבער...! דו ביסט פאקטועל ראנג. און אויכעט איבער דיין אפשאצונג פונ'ם מצב אין הווה און פאר'ן עתיד.

דער פארהעלטניסמעסיג נידריגער פארברעכנס ראטע אין די אידישע געגנטער ווי וויליאמסבורג, ב.פ., פלעטבוש און אנדערע געגנטן איז צו פארדאנקען דעם פאקט אז די גוי'אישע פארברעכערס ווייסן אז אויב זיי צופיהרן זיך זייערע רויבערישע הענט וועללן קומען די אידישע שומרים און זיי כאפן און איבערגעבן פאר די פאליציי. און צומאל נאך ווערן אנגעריסן די ביינער אויך אלס א באנוס. טאמער זאלל זיך (ח"ו) אפיציעל פארמאכן די שומרים ארגאניזאציע וועללן דאס די פארברעכערס תיכף דערשפירן אז ס'איז הותרה הרצועה. און די פאלגן וועללן נישט פארשפעטיגן צו קומען. דער פאקט אז ס'עקזיסטירט א אידישע ארגאניזאציע וועלכע איז וואכזאם צו די פארברעכן ראטע איז אויך א מאטיוו פאר די פאליציי צו טון זייער ארבעט פאר וועלכע זיי ווערן באצאלט מיט מער פלייסיגקייט. ווייל ס'דא ווער ס'קוקט זיי נאך. ווער שמועסט נאך אז די שומרים העלפן זיי צו כאפן און ברענגען די פארברעכערס אין געריכט. ווייל זיי ערמוטיגן די באטראפענע אידן נישט נאכצולאזן און גיין פרעססן טשארדזשעס.

דער לעצטיגער סקאנדאל מיט די הויכראנגיקע פאליציי פיהרערס וועלכע זענען געכאפט געווארן ביי מעשים לא טובים בשותפות מיט אידישע סוחרים איז בכלל נישט פארבונדן מיט די שומרים. ואכמ"ל. נישט אלס ארגאניזאציע און נישט אלס יחידים. ס'איז אינגאנצן אן אנדערע מסכתא מיט גאנץ אנדערע מאטיוון ווי א ביסל שוויצן מיט די פאליציי, וואס איז א טרעידמארק פון די שומרים. ס"ה. אונז זעמיר שולדיג א דאנק פאר די אלע היימישע אידישע ארגאניזאציעס וועלכע באשטייען נאר פון וואלונטירס, ווי הצלה, שומרים און חברים. וואס איך ווינטש נישט אז מיר זאללן שפירן זייער חיסרון און העדר, אויף אונזער אייגענע הויט...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13821
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 15723 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8925 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » דאנערשטאג יולי 07, 2016 10:11 pm

איך חלום שוין לאנג פון עפענען אן אשכול פון אידישע ארגאניזאציע'ס וואס מ'דארף פארמאכען? ייש"כ פאר'ן אנהויבען. למשל, ווער דארף הצלה אין לעיקוואוד? ווילסט העלפען? ווער אן ems! פ"וו דארפען מיר אן אייגענעם?! ברוקלין איז מעגליך אנדעריש, אבער לעיקוואוד זיכער. חברים, ווער דארף זיי? מאך AAA און ווייטער געגאנגען! מתעסקים? מ'איז נישט געזעסען שבעה איידער יענקי מאייער האט זיך געטראפען מיט וואס זיך צו באשעפטיגען? חסד של אמת האט נישט באגראבן מתי מצוה?

עכ"פ א ייש"כ נאכאמאל פאר'ן מעורר זיין די מחשבה צו דעם.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9321
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3214 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8842 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » דאנערשטאג יולי 07, 2016 10:16 pm

ליטוואק: לאמיר אנכאפן נאר איין ארגאניזאציע וועלכע דו האלטסט פאר איבריג. דו פרעגסט רעטאריש צו מ'איז נישט געזיצן שבעה פאר מתעסקים איז אויפגעקומען. די ענטפער איז, יא. מ'איז געזיצן שבעה. דער וואס האט געדארפט. אבער די אלע צרכי המשפחה המתאבלת איז נישט געווען ווער ס'זאלל צושטעללן אויף אן ארגאניזירטן וועג. זיכער. ס'האט זיך אייביג געטראפן גוטע פריינט און אידן בעלי חסד וועלכע האבן אלעס צוגעשטעלט. אבער נישט אזוי ווי מתעסקים. די זייטיגע בענעפיט אז יאנקי מאיער האט א באשעפטיגונג באדערט מיך בכלל נישט...געזונטערהייט... :D
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13821
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 15723 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8925 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » דאנערשטאג יולי 07, 2016 10:26 pm

סידורים, ס"ת, בענקלעך ועוד, האט יעדער קהלה געזארגט. אדער זענען די שכנים אחראי.
מיט די ארגאניזאציע'ס, האט מען אויסגעריסען די נארמאלע שכנות'דיגע באציאונג און אחריות. איך קען נאך א פאר קלענערע ארגאניזאציע'ס מיט די זעלבע פראבלעם. יד רחל, פערל בלוי ועוד.

יעדער ארגאניזאציע האט א נאמען וואס באדייט איהר עקזיסטענץ. 'מתעסקים' זאגט אלס וואס מיר דארפען וויסען.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9321
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3214 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8842 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » דאנערשטאג יולי 07, 2016 10:40 pm

ליטוואק פון בודאפעסט: א יעדער לערנט אן אנדער פשט אין דעם ווארט ...מתעסקים... פארשטייצעך וואס מ'וויל ארויסנעמען פון דעם.

איך קען נישט יד רחל אדער פערל בלוי. די איינציגע וועג איך ווייס פון זיי צו זאגן איז די ליגנערישע בריוו וואס איך באקןם פון זיי אז כ'האב צוגעזאגט אין די טעלעפאן קאנווערסעישן 2,3, אדער 4 מאל ח"י. און זאלל עס מקיים זיין...ווייל די מנהל פון די ארגאניזאציע דארף...
[*]גיין אויף וואקאציע. שוין לאנג (6 חדשים)[*] נישט געווען אין א"י.
[*]דארף חתונה מאכן א קינד. און א דירה און צרכי החתונה איז נישט קיין ביליג געשעפט.
[*]דארף קויפן א ניע פור קויט פאר זיין רביצ'ן לכבוד די 15'טע עניווערסערי. זי האט אזוי לאנג אויסגעהאלטן פון זיינע משוגעת'ן קומט איהר א נייע פויר קאוט...
נאר ביי מיר גייען די אלע בריוון מיט די הארצרייסנדע בקשות גראד אין גארביטש קען...

שיעור פארגעסן. אין סאטמאר זענען דאך די תימנ'ער קינדער פאר וועלכע מ'דארף זארגן אז זיי זאללן ח"ו נישט אריינפאלן אין די הענט פון די טמא'נע ציונים. נאר אין די הענט פון די היימישע גנבים. עיין ב'קליפס של ניצולי תימן ב'מאנסי...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13821
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 15723 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8925 מאל

הודעהדורך ווייל אזוי » פרייטאג יולי 08, 2016 10:35 am

ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:איך חלום שוין לאנג פון עפענען אן אשכול פון אידישע ארגאניזאציע'ס וואס מ'דארף פארמאכען? ייש"כ פאר'ן אנהויבען. למשל, ווער דארף הצלה אין לעיקוואוד? ווילסט העלפען? ווער אן ems! פ"וו דארפען מיר אן אייגענעם?! ברוקלין איז מעגליך אנדעריש, אבער לעיקוואוד זיכער. חברים, ווער דארף זיי? מאך AAA און ווייטער געגאנגען! מתעסקים? מ'איז נישט געזעסען שבעה איידער יענקי מאייער האט זיך געטראפען מיט וואס זיך צו באשעפטיגען? חסד של אמת האט נישט באגראבען מתי מצוה?
עכ"פ א ייש"כ נאכאמאל פאר'ן מעורר זיין די מחשבה צו דעם.


סתם קיין אראפרייסן ארגינעזאציעס איז נישט קיין קונץ, שטעל צוזאם אזא שיינע ליקוט ווי @רימון אויף סיי וואס פארא ארגינעזאציע און נאכדעם וועט מען רעדן, פון אייער שרייבן קוקט אויס אז איהר רעגט זיך אויף אלע ארגינעזאציעס בנשימא אחת, אן עפעס זאכליך.
מיט אנטשולדינג
ווייל אזוי
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 322
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג פעברואר 08, 2016 10:34 pm
האט שוין געלייקט: 248 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 379 מאל

הודעהדורך קאמענטירער » פרייטאג יולי 08, 2016 12:14 pm

.
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך קאמענטירער אום פרייטאג יולי 08, 2016 12:16 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
...
באניצער אוואטאר
קאמענטירער
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 768
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מערץ 21, 2013 5:06 am
געפינט זיך: אין די ווירטואלע וועלט
האט שוין געלייקט: 342 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 700 מאל

הודעהדורך קאמענטירער » פרייטאג יולי 08, 2016 12:16 pm

berlbalaguleh האט געשריבן:רימון: קודם לאמיך דיך באגריסן און זאגן א יישר כח פאר דעם היקף'דיגן ארטיקל. אפס. אבער...! דו ביסט פאקטועל ראנג. און אויכעט איבער דיין אפשאצונג פונ'ם מצב אין הווה און פאר'ן עתיד.
דער פארהעלטניסמעסיג נידריגער פארברעכנס ראטע אין די אידישע געגנטער ווי וויליאמסבורג, ב.פ., פלעטבוש און אנדערע געגנטן איז צו פארדאנקען דעם פאקט אז די גוי'אישע פארברעכערס ווייסן אז אויב זיי צופיהרן זיך זייערע רויבערישע הענט וועללן קומען די אידישע שומרים און זיי כאפן און איבערגעבן פאר די פאליציי. און צומאל נאך ווערן אנגעריסן די ביינער אויך אלס א באנוס. טאמער זאלל זיך (ח"ו) אפיציעל פארמאכן די שומרים ארגאניזאציע וועללן דאס די פארברעכערס תיכף דערשפירן אז ס'איז הותרה הרצועה. און די פאלגן וועללן נישט פארשפעטיגן צו קומען.

די א.ד. ארגומענט האב איך שוין אסאך מאל געהערט אבער איך פארשטיי עס נישט, ווייל פון ווי ווייסען די גוים (עפי''ר אומעצויגענע קרימנאלען) וועלעכע גענגענט שומרים באשיצט און וועלעכע נישט ? און מיט די אלע מכות וואס די שקצים האבען אריינגעכאפט במשך די יארען פארוואס ווייסען זיי נאך אלץ נישט אז שומרים דעקט די וומס''ב און ב''פ געגענט?
...
באניצער אוואטאר
קאמענטירער
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 768
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מערץ 21, 2013 5:06 am
געפינט זיך: אין די ווירטואלע וועלט
האט שוין געלייקט: 342 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 700 מאל

הודעהדורך שלום על ישראל » פרייטאג יולי 08, 2016 12:45 pm

לכאורה, זייער ווערסיע פון קאווע שטיבל, נעמליך "גנב שטיבל".
(אויב האט איר נישט קיין הנאה און עס האט אייך נישט געקאסט קיין שמייכל, לייק נישט, וחילופיהם בחכם.)
באניצער אוואטאר
שלום על ישראל
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1040
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אוגוסט 13, 2013 5:45 pm
האט שוין געלייקט: 1771 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 963 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » זונטאג יולי 10, 2016 1:19 am

קאמענטירער האט געשריבן:
berlbalaguleh האט געשריבן:רימון: קודם לאמיך דיך באגריסן און זאגן א יישר כח פאר דעם היקף'דיגן ארטיקל. אפס. אבער...! דו ביסט פאקטועל ראנג. און אויכעט איבער דיין אפשאצונג פונ'ם מצב אין הווה און פאר'ן עתיד.
דער פארהעלטניסמעסיג נידריגער פארברעכנס ראטע אין די אידישע געגנטער ווי וויליאמסבורג, ב.פ., פלעטבוש און אנדערע געגנטן איז צו פארדאנקען דעם פאקט אז די גוי'אישע פארברעכערס ווייסן אז אויב זיי צופיהרן זיך זייערע רויבערישע הענט וועללן קומען די אידישע שומרים און זיי כאפן און איבערגעבן פאר די פאליציי. און צומאל נאך ווערן אנגעריסן די ביינער אויך אלס א באנוס. טאמער זאלל זיך (ח"ו) אפיציעל פארמאכן די שומרים ארגאניזאציע וועללן דאס די פארברעכערס תיכף דערשפירן אז ס'איז הותרה הרצועה. און די פאלגן וועללן נישט פארשפעטיגן צו קומען.

די א.ד. ארגומענט האב איך שוין אסאך מאל געהערט אבער איך פארשטיי עס נישט, ווייל פון ווי ווייסען די גוים (עפי''ר אומעצויגענע קרימנאלען) וועלעכע גענגענט שומרים באשיצט און וועלעכע נישט ? און מיט די אלע מכות וואס די שקצים האבען אריינגעכאפט במשך די יארען פארוואס ווייסען זיי נאך אלץ נישט אז שומרים דעקט די וומס''ב און ב''פ געגענט?

קאמענטירער: די גויים ווייסן גאנץ גוט דעם מצב אין די אידישע געגנטן. איך האב אליינס געהערט ווי 2 גויים שמועסן אין וויליאמסבורג ביי א כאפצעם, אז די אידישע ארגאניזאציע וועט נישט טשעפען איינעם סתם אזוי. נאר אויב איינער טוט עפעס ראנג וועללן זיי איהם גוט אנרייסן די ביינער און איבערגעבן פאר די פאליציי...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
חבר הכבוד
חבר הכבוד
 
הודעות: 13821
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 15723 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8925 מאל

הודעהדורך רויטע וואנצעס » זונטאג יולי 10, 2016 2:04 am

רימון, זייער שיין אראפגעלייגט דברים של טעם. יישר כח!
אהבה איז מיין רעליגיע, שנאה איז מיין שונא, שלום איז מיין חבר און שמחה איז מיין ציל.
באניצער אוואטאר
רויטע וואנצעס
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 4861
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יוני 27, 2013 1:17 pm
געפינט זיך: אין א לאוו רילעישינשיפ מיט גאט און מיט די מענטשהייט.
האט שוין געלייקט: 9841 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 9511 מאל

הודעהדורך הוגה » מיטוואך יולי 13, 2016 9:17 pm

כ'האב נישט וואס מגיב צו זיין אויף דער ארטיקל. כ'האב נאר זיך געוואלט באדאנקן פארן ארויפברענגן א גאר וויכטיגע און ריכטיגע טעמע. וויאזוי קען מען טאקע צוברענגן די idea מן הכח אל הפועל? וואס קענען מיר טון עס צו ברענגן למעשה?
"לא מצאנו בשום מקום בתורה שמצווה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה. שכן תכלית הלימוד אינה להיות למדן אלא להיות אדם טוב, לעשות הטוב ולהטיב לזולתו." ~ רמ"מ מקאצק ז"ל
באניצער אוואטאר
הוגה
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2869
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אפריל 09, 2013 1:20 pm
געפינט זיך: מאנסי
האט שוין געלייקט: 7402 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6616 מאל

הודעהדורך שצם_חנכל » פרייטאג יולי 15, 2016 9:49 am

די ערשטע זאך וואס יעדער יחיד קען טון איז פשוט אויפהערן רופן שומרים און מעורר זיין די פאמיליע און באקאנטע אז רופן שומרים איז נישט ריכטיג.

אויף א גרעסערע פארנעם קענען די שרייבער וואס דרייען זיך דא אין שטיבל פארשפרייטען @רימון׳ס נקודות בטוב טעם ודעת אויף זייערע פלאטפארמעס. לויט מיין מיינונג איז דאס נישט קיין קאנטראווערסיאלע נושא נאר ענדערש א דבר פשוט צו וואס עס פאדערט זיך בלויז awareness.
שצם_חנכל
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 159
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג סעפטעמבער 12, 2013 12:16 pm
האט שוין געלייקט: 619 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 154 מאל

הודעהדורך מישו מאוד מעניין » זונטאג יולי 17, 2016 8:51 am

ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:איך חלום שוין לאנג פון עפענען אן אשכול פון אידישע ארגאניזאציע'ס וואס מ'דארף פארמאכען? ייש"כ פאר'ן אנהויבען. למשל, ווער דארף הצלה אין לעיקוואוד? ווילסט העלפען? ווער אן ems! פ"וו דארפען מיר אן אייגענעם?! ברוקלין איז מעגליך אנדעריש, אבער לעיקוואוד זיכער. חברים, ווער דארף זיי? מאך AAA און ווייטער געגאנגען! מתעסקים? מ'איז נישט געזעסען שבעה איידער יענקי מאייער האט זיך געטראפען מיט וואס זיך צו באשעפטיגען? חסד של אמת האט נישט באגראבען מתי מצוה?
עכ"פ א ייש"כ נאכאמאל פאר'ן מעורר זיין די מחשבה צו דעם.

לאמיר רעדן תכלית:
מארגען וועסטו אהיים קומען אויס גמאטערט פון די ארבעט און די וועסט טרעפען א שייגעץ ביי דיך און הויז, די ערשטע סקונדע וועסטו קלינגען צו שומרים "וועגן די ווייסט אז זיי גייען דיך גלייך העלפען מיט די גאנצע הארץ"
די זעלבע זאך "חברים" די וועסט בלייבען שטעקן מיט דיין קאר א שעה פאר שבת וועמן גייסטו קלינגען???
"מתעסקים" ח"ו איינער פון דיין משפחה וועט נפטר ווערן וועמן גייסטו גלייך קלינגען???
איז פליז רעד נישט קיין שטותים און הייב אן צו רעדן צום זאך {וועגן דער נושא}
ליפא מאכט לאכט פון א יעדער
מישו מאוד מעניין
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 134
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 19, 2016 8:54 am
האט שוין געלייקט: 122 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 111 מאל

Re: אפשר איז שוין צייט צו שליסן "שומרים"?! (וועקער 2#)

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » זונטאג יולי 17, 2016 8:55 am

א. ניין, איך וועל קלינגען פאליציי, און דער וואס טוט נישט אזוי דארף ערשט הילף.
ב. איך וועל את קלינגען חברים ווייל איך בין שוין פארדארבען. ווען איך האב AAA קלער איך נישט קיין סעקונדע. דאס איז די בראך. מ'האט אויסגעריסען די פערזענליכע אחריות דורך ארגאניזאציע'ס וואס האבען נישט אויסגעפעלט.
ג. וכ"ה לגבי מתעסקים. מ'האט צוגענומען די אחריות פון די שכנים און די חברי הקהלה פאר קיין שום עכטע סבה.

Sent from my HTC Desire 512 using Tapatalk
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9321
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3214 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8842 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » זונטאג יולי 17, 2016 8:56 am

-
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך שמעקעדיג אום זונטאג יולי 17, 2016 12:12 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
סיבה: כפול
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9321
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3214 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8842 מאל

הודעהדורך ווייל אזוי » זונטאג יולי 17, 2016 9:02 am

ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:א. ניין, איך וועל קלינגען פאליציי, און דער וואס טוט נישט אזוי דארף ערשט הילף.
ב. איך וועל את קלינגען חברים ווייל איך בין שוין פארדארבען. ווען איך האב AAA קלער איך נישט קיין סעקונדע. דאס איז די בראך. מ'האט אויסגעריסען די פערזענליכע אחריות דורך ארגאניזאציע'ס וואס האבען נישט אויסגעפעלט.
ג. וכ"ה לגבי מתעסקים. מ'האט צוגענומען די אחריות פון די שכנים און די חברי הקהלה פאר קיין שום עכטע סבה.


אפשר זענט איהר מער מרחיב מיט ב' און ג'
ווייל אזוי
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 322
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג פעברואר 08, 2016 10:34 pm
האט שוין געלייקט: 248 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 379 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » זונטאג יולי 17, 2016 9:15 am

זייער פשוט.
אמאל, אדער עכ"פ ס'קומט אזוי, אז א מענטש זאל זיין responsible.
למשל, אויב ווייסט ער אז פארט צו "קאנטרי" 7 אזייגער, פארשטייט ער אליינס אז מנחה דארף ער דאווענען נאך אין שטאט, און מעריב אין איחוד / ניקלשבורג וכדומה.
האבן אבער עסקנים פארשטאנען אנדערשט, און האבן אראפגענומן דעם יחיד'ס אחריות, און האבן צוגעשטעלט פארן ציבור א "מנחה עריע", א זאך וואס שוין געברענגט היבשע נעגעטיוויע העדליינס, אויסער די אינערליכע גליק פרידמאן ראבערייען.
וואס איז די אויפטו?
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8512 מאל

Re: אפשר איז שוין צייט צו שליסן "שומרים"?! (וועקער 2#)

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » זונטאג יולי 17, 2016 9:23 am

ביז די אלערליי ארגאניזאציע'ס, האבען מענטשען פארשטאנען וויאזוי זיך צו ספראווען מיט דאס לעבען. געוויסע זאכען קען מען נאר מיט'ן ציבור, אבער געוויסע זאכען האט מען אליינס געקענט. פון יאר צו יאר ווערען מער און מער זאכען ארויס פון די צווייטע גדר און אריין אין די ערשטע. א פאראנטווארטליכע מענטש פארשטייט צו מאכען AAA על כל צרה שלא תבא. מיר האבען פארלוירען אט די פאראנטווארטליכקייט מיט'ן זיך פארלאזען אויף ארגאניזאציע'ס.

ענליך איז די מתעסקים סומאטוכע. שכנים האבען פארשטאנען וואס מ'דארף טוהן פאר א שכן וואס זיצט שבעה. דער קהלה צו וואס מ'האט באלאנגט האט מסדר געווען דער מנין מיט א ס"ת און סידורים, די שכנים ערלעדיגען עסען וכהנה. ברגע מ'האט דאס אויסגעריסען האט מען צוגענומען א חלק פון די בין אדם לחבירו'דיגע לעבען.
א צושטעל צו דעם איז אפשר די ווארט פונ'ם ח"ח. פארוואס האט דער ס"מ ממציא געווען עלעקטע"ר? ווארום א מאליגע צייטען האט אן ארימאן וואס האט געוואלט עפעס טוהן פאר'ן אויבישטער'ס טוועגען צוזאמענגעקליבען שטיקלעך וואקס ביז ס'איז געווארען א לעכט'ל און געברענגט אין ביהמ"ד לכבוד ה'. דער נח"ר וואס איז געווען צום באשעפער איז צו גרויס געווען פאר'ן ס"מ און דעריבער האט ער אנגעברענגט עלעקטע"ר אז דער גאנצע זאך האט שוין נישט קיין פשט


קאווע טרינקער האט פיין געהאקט מיט א געוואלדיגע צושטעל.
מנחה אין מיט'ן גאס איז הלכה'דיג גאנץ שוואך. וואס האבען 'אונזער' עסקנים אויפגעטוהן?
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך ליטוואק פון בודאפעסט אום זונטאג יולי 17, 2016 9:26 am, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9321
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3214 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8842 מאל

הודעהדורך מישו מאוד מעניין » זונטאג יולי 17, 2016 9:24 am

ליטוואק פון בודאפעסט האט געשריבן:א. ניין, איך וועל קלינגען פאליציי, און דער וואס טוט נישט אזוי דארף ערשט הילף.
ב. איך וועל את קלינגען חברים ווייל איך בין שוין פארדארבען. ווען איך האב AAA קלער איך נישט קיין סעקונדע. דאס איז די בראך. מ'האט אויסגעריסען די פערזענליכע אחריות דורך ארגאניזאציע'ס וואס האבען נישט אויסגעפעלט.
ג. וכ"ה לגבי מתעסקים. מ'האט צוגענומען די אחריות פון די שכנים און די חברי הקהלה פאר קיין שום עכטע סבה.

אזוי ווי עס איז דא אפאר סארטן קאמפניעס פון עלקטריק און גאז איז דא די זעלבע זאך
עס איז 2 קאמפניס יעדער איינער וועלט וואס ער טראכט איז בעסער פאר זיך
ח"ו איינער פון דיין משפחה וועט נפטר ווערן האב איך שטארק רחמנות אויף דיר וועגן דו גייסט זיך פארלאזען אויף עפעס א ליטוואק פון ליקוואד און....... :roll:
ליפא מאכט לאכט פון א יעדער
מישו מאוד מעניין
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 134
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 19, 2016 8:54 am
האט שוין געלייקט: 122 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 111 מאל

הודעהדורך ליטוואק פון בודאפעסט » זונטאג יולי 17, 2016 9:39 am

איך קען זיך נישט פארלאזען אויף מיין שכנים. ס'וועט זיי נישט איינפאלען אין קאפ אז איינער דארף דא הילף. מתעסקים האט זיי אויסגעריסען פון געוויסען דער חלק פון בין אדם לחבירו.

איך האב דערמאנט לב רחל. אמאליגע צייטען, ווען א פרוי האט געקימפעט האבען די משפחה און שכנים פארשטאנען אז מ'דארף עסען פאר א פאר וואכען און הילף מיט די אנדערע קינדער. און אלע האבען זיך צוגעשטעלט, שמור לי ואשמור לך. מה עשה הס"מ? געגרינדעט אן ארגאניזאציע מיט'ן נאמען יד רחל, וואס דארף שיקען מיידלאך צו העלפען קימפעטארען מיט די משפחה. זיי האבען אבער געהאט געזעצען, נאר צוויי וואכען און מ'האט געדארפט באצאלען.... זיי האבען געשיקט אלע קינדער נאך געלט פאר די וויכטיגע ארגאניזעציע און מפרסם געווען אז זיי זענען דא.

ביי מיין צווייטע קינד, האט מיין ווייב געדארפט ליגען היבש פאר'ן לידה. וואס טוט מען מיט'ן צוויי יעריגע בכור? איך האב נישט קיין משפחה. האט א שכנ'טע געזען וואס טוט זיך און זיך אריינגעווארפען אינ'ם ענין. זי האט געוואלט ערלעדיגען אז די שכנטעס זאלען איינטיילען יעדען טאג א צווייטען. יעדער איינער וואס זי האט געקלינגען האט געזאגט 'קלינג יד רחל' און יד רחל זאגט דאך נאר צוויי וואכען און נאר פאר געלט.

איך האב נאך משלים ווי די ארגאניזעציע'ס האבען חרוב געמאכט און געשעדיגט אנשטאט'ס העלפען, ועוד חזון למועד
The greatest obstacle to discovery is not ignorance--it is the illusion of knowledge.
(Daniel J. Boorstin) דא
באניצער אוואטאר
ליטוואק פון בודאפעסט
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 9321
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 19, 2012 7:51 pm
האט שוין געלייקט: 3214 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8842 מאל

הודעהדורך הערסטע » זונטאג יולי 17, 2016 10:10 am

די פראבלעם פון העלפן מיט עפענען ארגאניזאציעס און דערמיט חרוב מאכן און גרויסן, איז סאך סאך ערגער ווען ס'קומט צו די שטאטישע פראגראמען, ווי באוויסט האט סעקשאון 8 ארויף געשאסן די רענט פרייז און אזוי אויכט מעדיקעיד האט ארויף געשאסן די פרייז פון דאקטוירים, אויב וואלט ווען נישט געווען מעדיקעיד וואלט ווען קיין איין דאקטער נישט געקענט בעטן צוויי הונדערט טאלער בלויז פארן וויזיט נאך פאר וואס ווען ווי. און די זעלבע מיט אלע אנדערע שטאטישע הילף,אויב אזוי מה לנו צרה זו? אפשר הייבן מיר אלע אן צו פארפירן אז אונז ברויך'ן מער נישט די אלע הילף ???
באניצער אוואטאר
הערסטע
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 36
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יאנואר 13, 2016 8:10 pm
האט שוין געלייקט: 175 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 21 מאל

נעקסט

גיי צוריק דער וועקער

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און 2 געסט