וויענער רב'ס שפיל מיט פייער

וויענער רב'ס שפיל מיט פייער

הודעהדורך נוח » פרייטאג יוני 24, 2022 12:03 pm

ס'איז פאר יעדן באקאנט אז הגה"צ רבי אשר אנשיל כ"ץ שליט"א רב דקהל עדת יראים וויען איז א רב וואס איז א שטאפל העכער ווי רוב רובם אדמו"רים ורבנים. און די סיבה פאנגט זיך אן ביים יסוד אז ער איז נישט קיין רב וואס איז ארויפגעצווינגען געווארן אויף דעם כלל צוליב דעם וואס ער איז געווען א זון אדער אייניקל פון א רבי, נאר ער איז אויסגעקליבן צוליב זיינע גרויסע מעלות אלץ א תלמיד חכם, ירא שמים, דרשן מופלג, און אן איידעלער איד וואס איז נוח לשמים ולבריות.

דער וויענער רב איז טאקע א רב וואס יעדער פילט באקוועם מיט אים און ווייסט אז ער האט א הארץ פון גאלד, און ער האלט זיך באמת פאר אן עבד פאר כלל ישראל, און געט אוועק שעות פון זיין טאג צו העלפן יעדן איד וואס ווענדט זיך צו אים.

לדאבונינו איז אבער דער וויענער רב פארכאפט אין קיצוניות, און כאטש ער האט א שכל הישר, האט ער אבער נישט קיין שכל הרחב, און ווען עס קומט צו די נושא פון אינטערנעט זאגט ער זאכן וואס וואלטן געפאסט נאר פאר די ארויפגעצווינגע מנהיגים רשעי ישראל.

אין אט די נושא פירט זיך וויענער רב צו נוצן א טאקטיק צו נוצן איין מענטש קעגן אן אנדערן מענטש, און העצן משפחה מיטגלידער קעגן אנדערע משפחה מיטגלידער, און ארבייטערס קעגן ארבייטסגעבער, און מיט אזא סארט משפחה טעראר האפט ער צו צווינגן אידן נאכצופאלגן די וועג וואס ער האלט אז אזוי דארף זיך א איד פירן.

ביי די כינוס כלל ישראל לנשים האט מען נאכגעזאגט בשם דעם קאלובער רבי'ן אז רוב גיטין היינטיגע צייטן קומען פון טעכנאלאגיע. אבער וואס דער קאלובער רבי האט נישט דערציילט איז אז נישט די עצם טעכנאלאגיע איז די גורם פאר רוב גיטין, נאר די ווילדע מלחמה און העצע פון מאן קעגן ווייב און ווייב קעגן מאן, איז וואס ברענגט די גרעסטע חורבנות אין אידישע שטיבער.

יא, אוודאי ברענגט דער אינטערנעט אליין חורבנות. קודם כל איז אמת אז דער אינטערנעט איז א טשעלענדזש, פונקט ווי יעדע טעכנאלאגיע, און יא ס'ברענגט שוועריגקייטן און חורבנות. יעדע טעכנאלאגיע האט בשעתו געברענגט חורבנות. נישט קיין ספק אז משפחות זענען חרוב געווארן צוליב דעם באַן, און צוליב קארס, און צוליב דעם טעלעפאן, און צוליב ווידיא, און צוליב ביכער, און צוליב היימישע צייטונגען, וכו' וכו'.

ס'איז אויך נישט קיין ספק אז דער אינטערנעט האט יוניק טשעלענדזשעס פון גרינג קענען צוקומען צו שמוץ און אדיקשאן צו שמוץ, וואס יעדע נארמאלע סאסייעטי דארף זיך ספראווען דערמיט.

און אויך איז קלאר אז ווען דו ציסט אויף א דור וואס קען זיך נאר האלטן אויף איגנאראנץ און אמעראצעס, און די מינדעסטע אינפארמאציע קען צושאקלען אלע יסודות, גייט דער אינטערנעט צעשאקלען די יסודות פון אסאך מענטשן.

און מיט דעם אלעם איז ברור כשמש אז די מערסטע אנגעצויגנקייט און מחלוקת אין אידישע שטיבער צוליב דעם אינטערנעט איז צוליב דעם וואס מאן און ווייב זענען נישט אויף די זעלבע פעידזש, און מ'האקט און מ'העצט איינער קעגן צווייטן אויף א שרעקליכן אופן. און די זעלבע חורבנות אין חינוך הבנים, וואס מ'מאכט קארטונס צו שפעטן פון טאטעס און מאמעס און מ'טיילט דאס פאר קינדער, און דאס ווערט געמאכט דורך די ארגאניזאציע השומרים מיט די שטיצע פון כמעט אלע היימישע רבנים, און איז אינדארסירט געווארן ברבים ביים כינוס כלל ישראל לנשים דורך נחמי' גאטליב.

איז ווען מ'רעדט פון חורבנות אין אידישע שטיבער, ווי מאן און ווייב האבן זיך פיינט, ווי קינדער זענען מזלזל אין זייערע עלטערן וואס תוצאותיה מי ישורנה, זענען די גרעסטע גורמים אין דעם טאקע די העצערס קעגן אידישע קינדער וואס באנוצן זיך מיט אינטערנעט.

דאס מיינט נישט אז מ'טאר נישט מעורר זיין! דאס מיינט נישט אז מ'טאר נישט טרעפן עצות און תחבולות וויאזוי צו מינימיזירן די ריזיקע פון אינטערנעט! אוודאי דארף מען טון אויף כל מיני פראנטן. אבער ווען מ'נוצט מענטשן קעגן מענטשן, און דער מהלך איז צו העצן איין איד קעגן דעם אנדערן, קומטס נישט וויינען מיט קראקאדיל טרערן אז דו קעירסט פאר גאנצע אידישע שטיבער און אז א מאמע איז ביזי מיט'ן ספארטפאון און שמייכלט נישט גענוג צו אירע קינדער.

דער וויענער רב האט גענומען דעם שרעקליכן און שעדליכן מהלך אלץ דער "סענטער פּיעס" פון זיין מערכה קעגן דעם אינטערנעט. אין זיינע דרשות העצט ער כסדר אז ווייבער זאלן לייגן עמאציאנעלע טעראר אויף זייערע מענער אז זיי מוזן פאלגן וויענער רב'ס סטאנדארטן. ער העצט עלטערן אז זיי זאלן לייגן דרוק אויף זייערע פארהייראטע קינדער, און ביים כינוס כלל ישראל האט ער פארלאנגט אז מיידלעך אין אפיסעס זאלן ארויסגיין אין א מערכה קעגן זייערע ארבייטס געבער.

יא, אזוי ווי איר הערט. ער האט האט מעורר געווען מיידלעך אז ווען זיי ארבייטן אין א אפיס זאלן זיי זיכער מאכן אז דער אינטערנעט איז אויסגעהאלטן לדעתו. דאס איז אוודאי זיין פלאץ מעורר צו זיין, און מיידלעך און ווייבלעך דארפן טאקע נזהר זיין. און כ'וואלט אויך פארשטאנען אז ער זאל זאגן אז אויב דער אינטערנעט איז נישט אויסגעהאלטן זאל מען זאגן פאר'ן באלעבאס אז מ'קען נאר ממשיך זיין צו ארבייטן אין דעם פלאץ אויב מ'מאכט עס בעסער. קיינער איז נישט מחוייב צו ארבייטן אויף א פלאץ וואס קומט נישט נאך זיינע אדער אירע סטאנדארטן, און אויב זי וויל אינטערנעט מיט א געוויסן פילטער, מעג זי עס אוועקשטעלן אלץ א תנאי אין ארבייטן אויף דעם פלאץ.

אבער כדרכו איז וויענער רב געגאנגען ווייטער, און צוגעגאסן אויל צו זיין שפיל מיט פייער. ער האט געזאגט אז א פרוי וואס ארבייט אויף א פלאץ וואו דער אינטערנעט איז נישט אינגאנצן כהוגן לדעתה, זאל אויסגעפינען ווער דער מורה דרך פון איר באלעבאס איז, און אים גיין פאר'מסר'ן צו אים (!!), און אויב דאס העלפט נישט זאל זי ארויסגיין פון דעם פלאץ.

אין אנדערע ווערטער, אויב וויענער רב וואלט געקעירט פאר דעם ווייבל, וואלט ער דאך איר גע'עצה'ט צו סטראשען אז זי וועט פארלאזן דעם פלאץ אויב דער באלעבאס שטעלט זיך נישט צו. אבער וויענער רב האט שוין לאנג פארגעסן פון דעם ווייבל, ער וויל דא צופיקסן דעם באלעבאס, און כדרכו צו נוצן איין מענטש קעגן דעם אנדערן, האט ער דא א ווייבל וואס ער קען איר נוצן אלס א פערפעקטע שטעקן קעגן איר באלעבאס!! גיי רעד צו זיין רב, צו זיין דיין, מאך א שטינק און א סקאנדאל קעגן דיין באלעבאס!

יא, העץ מענער קעגן זייערע ווייבער, העץ ווייבער קעגן זייערע מענער, העץ קינדער קעגן זייערע עלטערן, העץ עלטערן קעגן זייערע ערוואקסענע קינדער, העץ ארבייטער קעגן זייערע ארבייטסגעבער, און נאכדעם שריי און וויין אז עס קומען פאָר חורבנות, אז שטיבער צעפאלן, אז דער עולם איז פארביטערט, און אז די חורבנות פונעם אינטערנעט זענען שרעקליך.

וויענער רב איז א ביישפיל פון שנאה מקלקלת את השורה. אן איידעלער ערליכער רב, וואס צוליב זיין פארמאכטקייט און שמאלע קאמף קעגן אן אמת'ע פראבלעם איז ער אריינגעקראכן אין גאר שעדליכע טעריטאריע, צו צערייסן משפחות און צערייסן נארמאלע קשרים אין די געזעלשאפט. ער שפילט מיט פייער, און גיסט כסדר צו נאך אויל צום פייער.

זאל השי"ת אים חונן דעת זיין, און אונז אלע חונן דעת זיין, צו פירן אן אמת'ע אויסגעהאלטענע לעבן לויט די טשעלענדזשעס און נסיונות פונעם דור.
יש מרבותינו דורשים אותו לשבח (רש"י)
באניצער אוואטאר
נוח
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 94
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג נאוועמבער 02, 2021 6:09 pm
האט שוין געלייקט: 162 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 300 מאל

הודעהדורך פערינא » פרייטאג יוני 24, 2022 2:06 pm

ווער איז וויענע רב'ס מורה דרך. איך וויל אים פאר'מסר'ן צו זיין רבי.
אהה, ער האט נישט קיינעם. סארי.

איך וועל אים אויסזאגן גאט.
פערינא
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 357
זיך רעגיסטרירט: פרייטאג אוגוסט 31, 2012 10:21 am
האט שוין געלייקט: 65 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 232 מאל

הודעהדורך יין שרף » פרייטאג יוני 24, 2022 2:08 pm

פערינא האט געשריבן:ווער איז וויענע רב'ס מורה דרך.

לכאורה הרב וואזנער זצ"ל
באניצער אוואטאר
יין שרף
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2309
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 27, 2013 8:11 pm
געפינט זיך: ביים שוויגער...
האט שוין געלייקט: 4760 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2944 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » פרייטאג יוני 24, 2022 2:44 pm

נוח: וויענער רב איז נישט נאר א קיצוני, אן עקסטרעמיסט. נאר ער איז אויך א היפאקריט. ווען ער האט געהאלטן זיין טראדיציאנאלע ז' אדר דרשה גלייך נאכדעים וואס הרב שטיינמאן זצ"ל איז נפטר געווארן, האט ער איהם אינגאנצן נישט דערמאנט אין דעם הספד. ס'נישט ווייל ער האט פארגעסן. נאר ווייל די דעת תורה פון הרב שטיינמאן איז נישט עולה בקנה אחד מיט די דיקטאטן און קאפריזן פון די באד-יונגען וועלכע זענען די הוגי דיעות אין די סאטמאר'ע קהילה. ער קען מאכן דעם פרומען צורה ביז מארגן. א יעדער ווייסט אז ער איז נישט תוכו כברו. במחכת"ה...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 17053
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 20700 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 11959 מאל

הודעהדורך עצי שטים » פרייטאג יוני 24, 2022 3:47 pm

berlbalaguleh האט געשריבן:נוח: וויענער רב איז נישט נאר א קיצוני, אן עקסטרעמיסט. נאר ער איז אויך א היפאקריט. ווען ער האט געהאלטן זיין טראדיציאנאלע ז' אדר דרשה גלייך נאכדעים וואס הרב שטיינמאן זצ"ל איז נפטר געווארן, האט ער איהם אינגאנצן נישט דערמאנט אין דעם הספד. ס'נישט ווייל ער האט פארגעסן. נאר ווייל די דעת תורה פון הרב שטיינמאן איז נישט עולה בקנה אחד מיט די דיקטאטן און קאפריזן פון די באד-יונגען וועלכע זענען די הוגי דיעות אין די סאטמאר'ע קהילה. ער קען מאכן דעם פרומען צורה ביז מארגן. א יעדער ווייסט אז ער איז נישט תוכו כברו. במחכת"ה...!

איך האב שוין געזען די נארישקייט פון דיר דא איינמאל ביי א צווייטע אשכול, וועל איך שוין יעצט מוחה זיין,
איך קען דעם וויענער רב פראזענליך, און ער איז זייער א איידעלע און וואוילע מענטש,
וועגן ער דערמאנט נישט הרב שטיינמאן ביי זיין דרשה ווערט ער נאכנישט קיין היפאקריט, די מעגסט האלטן פון רב שטיינמאן, און ער דארף נישט,
סאטמאר רב האט אויך געשריבן אויף הרב קוק שר"י, נו מאכט עס דעם סאטמאר רב פאר א היפאקריט?
איך גלייך נישט דא צו קיינעם צו קיינער, איך זאג נאר אז וועגן מען דערמאנט נישט איינעם ביי א דרשה ווערט מען נאכנישט קיין אינו תוכו כברו,

הגם זיין עקסטרעמע מהלך צו אינטערנעט איז לדעתי נישט ריכטיג, ווערט ער נאכאלטס נישט אפגעפרעגט וועגן דעם,
פינקט ווי סאטמאר רב ווערט נאכנישט אפגעפרעגט וועגן זיין עקסטרעמיסטישע שיטות בנוגע נישט גיין צום כותל וכדומה
I installed a high vocabulary comprehensive forum
signature in english, to make myself look intelligent

Otzie Shitim -

א וויכטיגע מעסעדזש פאר די מענטשהייט!!!
עצי שטים
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 1140
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג נאוועמבער 15, 2021 7:21 pm
געפינט זיך: וואו די כהן גדול גייט אליין...
האט שוין געלייקט: 1043 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2461 מאל

הודעהדורך נוח » פרייטאג יוני 24, 2022 4:29 pm

@עצי שטים, ר' בערל האט זיינע אבסעסיעס, און מ'דארף זיך נישט צוטוהן מאכן. ס'איז א חלק פון די פרייז וואס מ'דארף צאלן צו זיין אויף קאווע שטיבל. לאמיר נישט פארדרייען דעם שמועס.
יש מרבותינו דורשים אותו לשבח (רש"י)
באניצער אוואטאר
נוח
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 94
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג נאוועמבער 02, 2021 6:09 pm
האט שוין געלייקט: 162 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 300 מאל

הודעהדורך berlbalaguleh » פרייטאג יוני 24, 2022 4:48 pm

עצי שיטים: כאטש דאס איז נישט דיין נקודה, איז עס נישט צו פארגלייכן. ווען סאטמאר רב האט געזאגט אויף הרב קוק ..."שר"י"... האט ער נישט געטון עפעס וואס איז נישט אין איינקלאנג מיט זיינע דרכים און שיטה.. א יעדער האט געוואוסט אז ער איז אש להבה אקעגן אלעס וואס הרב קוק האט פארגעשטלט. און ער איז טאקע געווען דער לעצטער מענטש וועם מ'קען באשולדיגן אין היפאקריטישקייט. משא"כ ווינער רב, הרב כ"ץ שליט"א האט געהאלטן א הספד אויף אלע צדיקים וועלכע זענען נפטר געווארן דעם פארגאנגענעם יאר. וואס איז א טראדיציע אין די ווינער קהילה. אזוי ווי ס'איז געווען איינגעפיהרט אין א סאך קהילות קדושות בישראל.און ווען ער לאזט בכיוון אויס א איד וועלכער איז געווען א מסתפק במועט און א סגפן, אין די זעלבע צייט וואס ער איז געווען א מרביץ תורה בישראל. און א סאך ווייניגער קאנטראווערסיאל ווי הרב קוק. וועמענ'ס אקציעס און דיבורים זענען געווען אפגעפרעגט ביי א סאך גדולי ישראל. (הגם איך האב א לאגישן תירוץ אויף זיין התנהגות.) איז נאר דא איין פשט וואס מ'קען אריינלערנען אין זיין אקציע. אז ער איז א היפאקריט. ער טוט עס צו געפעללן פאר די הוגי דיעות אין סאטמאר...!
באניצער אוואטאר
berlbalaguleh
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 17053
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 12:57 pm
האט שוין געלייקט: 20700 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 11959 מאל

הודעהדורך נוח » פרייטאג יוני 24, 2022 4:54 pm

סך הכל פון די טענה'ריי:
לשיטת @berlbalaguleh, דאס אז וויענער רב האט נישט מספיד געווען הרב שטיינמאן זצ"ל מאכט אים פאר א "היפאקריט".
לשיטת @עצי שטים און @נוח מאכט עס אים נישט פאר א היפאקריט.

ובזה סיימנו ענין זו, ונחזור לענין האשכול.
יש מרבותינו דורשים אותו לשבח (רש"י)
באניצער אוואטאר
נוח
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 94
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג נאוועמבער 02, 2021 6:09 pm
האט שוין געלייקט: 162 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 300 מאל

Re: וויענער רב'ס שפיל מיט פייער

הודעהדורך פרנס החודש » פרייטאג יוני 24, 2022 5:38 pm

איז שוין דא אן אשכול איבער וויענער רב און זיין קהילה?
באניצער אוואטאר
פרנס החודש
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 299
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 13, 2021 8:50 am
האט שוין געלייקט: 1676 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 286 מאל

הודעהדורך מיליאנער » פרייטאג יוני 24, 2022 6:13 pm

הרב נוח, איך וויל עכט נישט אריינרעדן אין די גאנצע טעכנאלאגיע נושא (א קארני הקדמה... ) אבער איין חלק האט זיך מיר ממש נישט געלייגט אויפן שכל.

דו רימסט אויס ווינער רב וואספארא נארמאלע מענטש ער איז, צו גאט און צו לייט, באליבט ביי יעדן, ווייט פון עקסטרעם, א לעגאל ערוויילטע רב מיט יחוס עצמו אבער... מיט איין איינציגע זאך איז ער פארכאפט אין עקסטרעמיזם דאס איז טעכנאלאגיע.

נא, איז דאך היא עצמו מוכחת! אויב א מענטש וואס איז אזא נארמאלע רעספעקטפולע מענטש אין יעדע הינזיכט, קיינער קען נישט טרעפן קיין שלעכט ווארט אויף אים, מענטשן רעדן זיך דורך מיט אים זייערע פריוואטע ענינים, איז אויב האלט ער עפעס בעניני טעכנאלאגיע איז דאך א ראי' אז דאס איז בכלל נישט עקסטרעם!

די איינציגסטע וועג וויאזוי מ'קען זען אויב א זאך איז יא עקסטרעם אדער נישט איז ווי פארשטענדליך צו קוקן אויף איינעם וואס איז לכו''ע נישט עקסטרעם און זען וואס ער האלט לגבי דעם ענין. ס'איז דאך אבער נאריש צו זאגן אז יענער איז א נארמאלע מענטש מיט אלעס אבער מיט דעי איינציגע זאך איז ער פארכאפט אין עקסטרעמיזם.

דאס ווייזט אז דו שוין האסט אפגעמאכט פונטקליך וואס דו האלטסט און די האסט שוין אפגעמאכט קלאר אז די אנדערע זייט איז עקסטרעם, און אפילו אויב אליהו הנביא וועט קומען זאגן אז די ביזט נישט גערעכט וועסטו ארויפקומען מיט נאך א אשכול אויף קאווע שטיבל אז אליהו הנביא איז פארכאפט אין קיצוניות... מסתמא קען דער באשעפער כביכול לויט דיר אויך זיין עקסטרעם אין געוויסע ענינים....

לגבי ווינער רב'ס דרשה גיי איך נישט פארענטפערן זיינע שיטות, ווייל איך ווייס אז דו ווייסט אויך אז ווינע רב האט נישט קיינמאל ניטאמאל מרמז געווען אז מ'זאל מאכן א סקאנדאל און א שטינק אויב איינער האט אינטערנעט, ער האט קיינמאל נישט געהעצט מ'זאל מלחמה האלטן, דו האסט בזדון גענומען ווערטער און טאטאל ארויסגענומען פון קאנטעקסט, און ארומגעפעקדזשט מיט העצערישע ווערטער. טיפיקל פעיק ניוז.
הק' מיליאנער גאב''ד עדה החרדית פה ירושלים תובב''א
מיליאנער
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 590
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג פעברואר 02, 2021 2:13 pm
האט שוין געלייקט: 83 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 446 מאל

הודעהדורך פרנס החודש » פרייטאג יוני 24, 2022 6:16 pm

טאקע וועגן דעם האב איך געפרעגט איבער אן אלגעמיינע אשכול איבער אים און די וויענע קהילה ווייל ער האט ברוך השם א שיינע קופה של שרצים.
באניצער אוואטאר
פרנס החודש
ידיד השטיבל
ידיד השטיבל
 
הודעות: 299
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג דעצעמבער 13, 2021 8:50 am
האט שוין געלייקט: 1676 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 286 מאל

הודעהדורך היסטאריע » פרייטאג יוני 24, 2022 6:27 pm

ווינער רב האלט אז דער מערכה קעגן אינטערנעט איז אזוי וויכטיג אז עס גייט איש בבנו ואחיו וכו'. אין די תורה שטייט דאס נאר לגבי עבודה זרה, ממילא ווען ער וואלט געזאגט אז מען דארף גיין קעגן די היינטיגע עבודה זרה'ס קעגן די ווייבער און מענער און קינדער און עלטערן וואלט ער אפשר געווען גערעכט. אבער אינטערנעט איז סך הכל מבטל עבודה זרה, קיינער האט נישט אנגעהויבן דינען עבודה זרה וועגן דער אינטערנעט, פארקערט, עס האט מבטל געווען דער אמונה טפושה פין גלייבען אין די היינטיגע פאלשע אפגעטער. יהי שם ה' מבורך
קרעפלעך'ס הסכמה אויף מיר דא
"ביזט א היפאקריט ווייל דו ביזט דא פאר נקמה און די שעמסט זיך עס נישט אפען מודה זיין, דו גייסט אליינס קעגן וואס דו האלטס'ט באמת פשוט פאר נקמה. אזא מין [שרייב נישט קיין אומאיידעלע ווערטער. מנהל] ווי אייך מאכט זיך נישט אסאך...
קרעפלעך
היסטאריע
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 865
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג מערץ 01, 2021 5:58 pm
האט שוין געלייקט: 18 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 833 מאל

הודעהדורך אברעימל » מאנטאג יוני 27, 2022 10:22 am

נוח האט געשריבן:אבער כדרכו איז וויענער רב געגאנגען ווייטער, און צוגעגאסן אויל צו זיין שפיל מיט פייער. ער האט געזאגט אז א פרוי וואס ארבייט אויף א פלאץ וואו דער אינטערנעט איז נישט אינגאנצן כהוגן לדעתה, זאל אויסגעפינען ווער דער מורה דרך פון איר באלעבאס איז, און אים גיין פאר'מסר'ן צו אים (!!), און אויב דאס העלפט נישט זאל זי ארויסגיין פון דעם פלאץ.

אין אנדערע ווערטער, אויב וויענער רב וואלט געקעירט פאר דעם ווייבל, וואלט ער דאך איר גע'עצה'ט צו סטראשען אז זי וועט פארלאזן דעם פלאץ אויב דער באלעבאס שטעלט זיך נישט צו. אבער וויענער רב האט שוין לאנג פארגעסן פון דעם ווייבל, ער וויל דא צופיקסן דעם באלעבאס, און כדרכו צו נוצן איין מענטש קעגן דעם אנדערן, האט ער דא א ווייבל וואס ער קען איר נוצן אלס א פערפעקטע שטעקן קעגן איר באלעבאס!! גיי רעד צו זיין רב, צו זיין דיין, מאך א שטינק און א סקאנדאל קעגן דיין באלעבאס


איך קוק עס אן פארקערט, אנשטאט סתם זאגן פאר די פרוי גיי ארויס און בלייב אן פרנסה. גיבט ער איר אן עצה צי רעדן צום רב אפשר וועט ע͏͏ר עפעס קענען אויפטון.
און ער זאגט דאס נאר אויב רעדן צום בעה"ב טוט נישט אויף.
אברעימל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 78
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 07, 2016 3:22 pm
האט שוין געלייקט: 65 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 130 מאל

הודעהדורך יאסל ראקאווער » מאנטאג יוני 27, 2022 11:23 am

אז איך ווער געוואויר אז איינער פון מיינע ארבייטער איז געגאנגן צו מיין ווייב/רב זיי מסביר זיין אז ער/זי וויל א שענערע טיטעל/אפיס/wages און מיין ווייב/רב זאל מיר manipulaten אז זי זאל האבן איר וועג. האט ער/זי נישט קיין טשעינס צו בלייבען ארבייטען פאר מיר נאך איין טאג.

וויענע רב זאגט גיי אינטער דיין בעל בית'ס ריקען צו זיין רב ווייל דאס איז די בעסטע וועג צו manipulate די outcome. ס'איז גרויליג און אסור מן הדין אלץ גניבות דעת און הולך רכיל וכו'.

וואס וועט וויענע רב זאגען אויב איך גיי צו די בילדינג דעפארטמענט אים מסרן זיין עקטענשען אין זיין ישיבה ווייל איך האלט זיין ישיבה טויג נישט. די דרך הלימוד פון מידות פון זיין ראשי ישיבה איז שמוציג און פארדארבן (גראדע האלט איך טאקע אזוי) און איך וויל ראטעווען בחורים פון אנקומען דארט. און איך בין אפילו נישט א מעמבער דארט. שטעל די פאר איך געווען און עס שלש סעודות ביי אים און איך קאל די בילדינג דעפארטמענט אויף זיין ישיבה ווייל עפעס וואס ער טוט און די ישיבה געפעלט מיר נישט אבער איך וויל נאך אלץ קומען צו זיינע שלש סעודות. Disgusting Betrayel. און צו גיבן אזוינע guidance איז שפילן מיט פייער.

וואס איז די עצה פאר א ארבייטער וואס פילט אז זי מיז האבן א פילטער און די בעל איז נישט גערעכט? ער/זי קומט צו מיר רעדן דערוועגן און פרעגט רשות אויב איך האלט אז ס'איז א גוטע געדאנק עס דורך צו שמועסן מיט איינער וואס איך טראסט. ווי צב"ש מיין רב אדער ווייב. אויב בין איך מסכים איז עס פערפעקט.
הנח לו ליוסל, איך בין נישט קיין נביא, איך בין נישט די משנה ברורה. מיינע ווערטער איז נישט געמאסטן!

פארטייטש מיך נישט, און ליין נישט צווישען די שורות
יאסל ראקאווער
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 478
זיך רעגיסטרירט: זונטאג סעפטעמבער 15, 2013 2:30 pm
האט שוין געלייקט: 227 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 950 מאל

הודעהדורך אברעימל » מאנטאג יוני 27, 2022 12:40 pm

נאכאמאל, דאס איז קלאר ארויסגענומען זיינע ווערטער פון קאנטעקסט.
לפי דעתו (ולפי דעת רוב אויב נישט אלא רבנים) טאר מען בשום אופן נישט ארבעטן אין א פלאץ אן א פילטער, זאגט ער פרוביר צי רעדן צי דיין בעלעבאס ער זאל ארויפלייגן א פילטער. און אויב דאס ארבעט נישט, דאן בלית ברירה אלס א לעצטע שריט פארן ארויסגיין, דאן פרוביר צי רעדן צי זיין רב אדער איינער וואס האט א השפעה אויף אים.
ממילא דיין באהויפטונג אז איינער וואס גייט אונטערן רוקן פון בעלעבאס וועט מען אפזאגן קומט נישט אריין ווייל בכל אופן קען מען דארט נישט בלייבן.
אברעימל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 78
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 07, 2016 3:22 pm
האט שוין געלייקט: 65 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 130 מאל

הודעהדורך וואלווי » מאנטאג יוני 27, 2022 1:37 pm

אברעימל האט געשריבן:נאכאמאל, דאס איז קלאר ארויסגענומען זיינע ווערטער פון קאנטעקסט.
לפי דעתו (ולפי דעת רוב אויב נישט אלא רבנים) טאר מען בשום אופן נישט ארבעטן אין א פלאץ אן א פילטער, זאגט ער פרוביר צי רעדן צי דיין בעלעבאס ער זאל ארויפלייגן א פילטער. און אויב דאס ארבעט נישט, דאן בלית ברירה אלס א לעצטע שריט פארן ארויסגיין, דאן פרוביר צי רעדן צי זיין רב אדער איינער וואס האט א השפעה אויף אים.
ממילא דיין באהויפטונג אז איינער וואס גייט אונטערן רוקן פון בעלעבאס וועט מען אפזאגן קומט נישט אריין ווייל בכל אופן קען מען דארט נישט בלייבן.


וואס מיינט בלית ברירה?! בלית ברירה מעג מען זיין א מאפיאנער אדער בלעקמעילער?!
Once something becomes a movement it stops moving
Zalmen Schachter -
באניצער אוואטאר
וואלווי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3043
זיך רעגיסטרירט: זונטאג נאוועמבער 01, 2015 12:34 pm
האט שוין געלייקט: 4439 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4172 מאל

הודעהדורך אברעימל » מאנטאג יוני 27, 2022 2:19 pm

וואו קומט אריין בלעקמעיל, מען רעדט פון צושטעלן א מינימאלע געברויך פאר אן ערליכע איד צי קענען ארבעטן.
איך רעד שוין נישט וואס על פי תורה איז גיין צי א רב פונקט ווי להבדיל גיין צי osha אויב די ארבעטס פלאץ איז נישט פארזיכערט, וואס דארט קען מען אויך זאגן גיי דיר אוויר פון די ארבעט אויב עס געפעלט דיר נישט.
און נאכאמאל דאס רעדו מען נישט פון פאר'מסר'ן אז דער בעה"ב האט נישט קיין פילטער אויך זיין קאמפוטער, נאר אז ער זאל צושטעלן פאר זיינע ארבייטער וואס פארלאנגט זיך ע"פ תורה.
אברעימל
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 78
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך דעצעמבער 07, 2016 3:22 pm
האט שוין געלייקט: 65 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 130 מאל

הודעהדורך שושן פורים » מאנטאג יוני 27, 2022 3:08 pm

אברעימל האט געשריבן:וואו קומט אריין בלעקמעיל, מען רעדט פון צושטעלן א מינימאלע געברויך פאר אן ערליכע איד צי קענען ארבעטן.
איך רעד שוין נישט וואס על פי תורה איז גיין צי א רב פונקט ווי להבדיל גיין צי osha אויב די ארבעטס פלאץ איז נישט פארזיכערט, וואס דארט קען מען אויך זאגן גיי דיר אוויר פון די ארבעט אויב עס געפעלט דיר נישט.
און נאכאמאל דאס רעדו מען נישט פון פאר'מסר'ן אז דער בעה"ב האט נישט קיין פילטער אויך זיין קאמפוטער, נאר אז ער זאל צושטעלן פאר זיינע ארבייטער וואס פארלאנגט זיך ע"פ תורה.


צוויי אומרעכטן מאכט עס נישט גערעכט, ווער זאגט אז די OSHA פארמסרן איז יא מענטשליך אויסגעהאלטן?

חוץ פון דעם וואס פארמסרן פארן ארבייטסגעבערס רב קען האבן אסאך מער נאכווייען בכלל נישט פארבינדן מיט די ארבעטס פלאץ, פון מאכן פראבלעמען מיט מוסדות האט איר שוין געהערט?

יעדע מענטש איז בארעכטיגט צו האבן זיינע אייגענע גיידליינס און מען מעג עס פארלאנגען פון די ארבעטסגעבער אלץ תנאי צו קענען ארבעטן דארט, אויב וויל יענער זיך נישט צושטעלן וועט דער בעל הבית מוזן זוכן א צווייטן ארבייטער און דער ארבייטער וועט מוזן זוכן א צווייטע ארבעט און שוין.

וואס איז דאס מענטשהייט געצווינגעכץ?
דער חסיד פארן מאדערן ארטאדאקס איז פונקט ווי דער לב טהור פארן חסיד ודו'ק
באניצער אוואטאר
שושן פורים
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 781
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג יולי 08, 2013 12:11 am
האט שוין געלייקט: 565 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1030 מאל

הודעהדורך עצי שטים » מאנטאג יוני 27, 2022 4:04 pm

אברעימל האט געשריבן:לפי דעתו (ולפי דעת רוב אויב נישט אלא רבנים) טאר מען בשום אופן נישט ארבעטן אין א פלאץ אן א פילטער,

איך הער גאר אסאך דעם טענה, האסטו באווייז אויף דעם? האסט די נומערן? האלטן רוב ארטאדאקסישע רבנים אז אינטערנעט אהן קיין פילטער איז אסור?
איך רעד נישט פון פלאטשיקס אידן, אדער בעקעטשע רבנים, איך רעד פון ארטעדאקסישע רבנים,

ווייל איינער איז געבוירן צו א סאטמארע טאטע, און ער דאווענט אין סאטמאר ביה"מ, ווייל עס געפעלט אים די מקוה דארטן, איז ער שוין מחיוב צו פאלגן וואס רוב ביבער הוט דיינים זאגן? וואס עפעס? זיין סעקרעטערי מעג שוין גיין מלשין זיין פאר די רב פון זיין ביה"מ אז ער פאלגט נישט זיינע אייגענע אויסגעטראכטע אסורים? ווער גיבט איר די רעכט פאר דעם? און ווער גיבט די רעכט פאר א רב צו פארלאנגען יענעם נאכצוטאנצן זיין דעת תורה, ווען עס איז דא טויזענטע רבנים וואס האלטן אנדערש ווי אים?
I installed a high vocabulary comprehensive forum
signature in english, to make myself look intelligent

Otzie Shitim -

א וויכטיגע מעסעדזש פאר די מענטשהייט!!!
עצי שטים
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 1140
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג נאוועמבער 15, 2021 7:21 pm
געפינט זיך: וואו די כהן גדול גייט אליין...
האט שוין געלייקט: 1043 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2461 מאל

הודעהדורך מיליאנער » מאנטאג יוני 27, 2022 6:09 pm

עצי שטים האט געשריבן:
אברעימל האט געשריבן:לפי דעתו (ולפי דעת רוב אויב נישט אלא רבנים) טאר מען בשום אופן נישט ארבעטן אין א פלאץ אן א פילטער,

איך הער גאר אסאך דעם טענה, האסטו באווייז אויף דעם? האסט די נומערן? האלטן רוב ארטאדאקסישע רבנים אז אינטערנעט אהן קיין פילטער איז אסור?
איך רעד נישט פון פלאטשיקס אידן, אדער בעקעטשע רבנים, איך רעד פון ארטעדאקסישע רבנים,

ווייל איינער איז געבוירן צו א סאטמארע טאטע, און ער דאווענט אין סאטמאר ביה"מ, ווייל עס געפעלט אים די מקוה דארטן, איז ער שוין מחיוב צו פאלגן וואס רוב ביבער הוט דיינים זאגן? וואס עפעס? זיין סעקרעטערי מעג שוין גיין מלשין זיין פאר די רב פון זיין ביה"מ אז ער פאלגט נישט זיינע אייגענע אויסגעטראכטע אסורים? ווער גיבט איר די רעכט פאר דעם? און ווער גיבט די רעכט פאר א רב צו פארלאנגען יענעם נאכצוטאנצן זיין דעת תורה, ווען עס איז דא טויזענטע רבנים וואס האלטן אנדערש ווי אים?

דעי בעה''ב נעמט מיידלעך פון ווי? ער זוכט פון די היימישע סקולס? רוב מיידלעך און זייערע טאטעס ווילן נישט אז זייער טאכטער זאלן ארבעטן אויף א פלאץ ווי ס'איז נישטא קיין פילטער לויט זייער סטאנדארט. ער איז עובר אויף גניבת דעת מיטן נישט מודיע זיין פון פאראויס אז די אפיס איז נישט אזויווי זיי ווילן!

יעצט, אנשטאט מען זאל מודיע זיין פאר די שולע און די מיידלעך אז מען זאל נישט גיין צו יענעם בעה''ב וואס שטעלט זיך נישט צו צו זייערע סטאנדארטן, וואס באמת איז דאס וואס מ'דארף טון כדי אז אנדערע מיידלעך זאלן נישט אריינפאלן אין די קומענדיגע יארן צו דעם גונב דעת, האט ווינע רב געזאגט אז מ'זאל בעטן שיין דעם בעה''ב, און אויב וויל ער נאך אלס נישט צושטעלן פאר זיינע ארבעטערס זייערע סטאנדארטן, (טראץ וואס ער האט געוויסט אז דאס איז די סטאנדארט פון די מוסד פון ווי ער האט גענומען די ארבעטערס) זאל מען רעדן צו דעם רב וועם ער פאלגט.

אויב וויל דעי בעל הבית נישט פאלגן די בעקיטשע רבנים וועם זיינע ארבעטערס ווילן פאלגן דאן זאל ער גיין די צענדליגע ארטאדאקסישע שולעס און פון דארט נעמען ארבעטערס, און נישט ארייננארן היימישע מיידלעך אין זיין אפיס.
הק' מיליאנער גאב''ד עדה החרדית פה ירושלים תובב''א
מיליאנער
היימישער באניצער
היימישער באניצער
 
הודעות: 590
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג פעברואר 02, 2021 2:13 pm
האט שוין געלייקט: 83 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 446 מאל

הודעהדורך נוח » מאנטאג יוני 27, 2022 6:50 pm

מיליאנער האט געשריבן:הרב נוח, איך וויל עכט נישט אריינרעדן אין די גאנצע טעכנאלאגיע נושא (א קארני הקדמה... ) אבער איין חלק האט זיך מיר ממש נישט געלייגט אויפן שכל.

דו רימסט אויס ווינער רב וואספארא נארמאלע מענטש ער איז, צו גאט און צו לייט, באליבט ביי יעדן, ווייט פון עקסטרעם, א לעגאל ערוויילטע רב מיט יחוס עצמו אבער... מיט איין איינציגע זאך איז ער פארכאפט אין עקסטרעמיזם דאס איז טעכנאלאגיע.

נא, איז דאך היא עצמו מוכחת! אויב א מענטש וואס איז אזא נארמאלע רעספעקטפולע מענטש אין יעדע הינזיכט, קיינער קען נישט טרעפן קיין שלעכט ווארט אויף אים, מענטשן רעדן זיך דורך מיט אים זייערע פריוואטע ענינים, איז אויב האלט ער עפעס בעניני טעכנאלאגיע איז דאך א ראי' אז דאס איז בכלל נישט עקסטרעם!

די איינציגסטע וועג וויאזוי מ'קען זען אויב א זאך איז יא עקסטרעם אדער נישט איז ווי פארשטענדליך צו קוקן אויף איינעם וואס איז לכו''ע נישט עקסטרעם און זען וואס ער האלט לגבי דעם ענין. ס'איז דאך אבער נאריש צו זאגן אז יענער איז א נארמאלע מענטש מיט אלעס אבער מיט דעי איינציגע זאך איז ער פארכאפט אין עקסטרעמיזם.

דאס ווייזט אז דו שוין האסט אפגעמאכט פונטקליך וואס דו האלטסט און די האסט שוין אפגעמאכט קלאר אז די אנדערע זייט איז עקסטרעם, און אפילו אויב אליהו הנביא וועט קומען זאגן אז די ביזט נישט גערעכט וועסטו ארויפקומען מיט נאך א אשכול אויף קאווע שטיבל אז אליהו הנביא איז פארכאפט אין קיצוניות... מסתמא קען דער באשעפער כביכול לויט דיר אויך זיין עקסטרעם אין געוויסע ענינים....

לגבי ווינער רב'ס דרשה גיי איך נישט פארענטפערן זיינע שיטות, ווייל איך ווייס אז דו ווייסט אויך אז ווינע רב האט נישט קיינמאל ניטאמאל מרמז געווען אז מ'זאל מאכן א סקאנדאל און א שטינק אויב איינער האט אינטערנעט, ער האט קיינמאל נישט געהעצט מ'זאל מלחמה האלטן, דו האסט בזדון גענומען ווערטער און טאטאל ארויסגענומען פון קאנטעקסט, און ארומגעפעקדזשט מיט העצערישע ווערטער. טיפיקל פעיק ניוז.

כ'האב דיר געלייקט פשוט ווייל ברענגסט אויף וואלידע נקודות וואס מ'קען אדרעסירן. אבער כ'פארשטיי נישט פארוואס דו דארפסט רעדן ווי א צעווילדעוועטע בחור פון שיעור ב'. דברי חכמים בנחת נשמעים.

וועגן דיין טענה. דער וויענער רב איז טאקע א וואוילער און איידעלער מענטש, חוץ זיינע אנדערע מעלות טובות, אבער ער איז צום באדויערן נישט קיין גרויסער חכם, און נעמט זאכן צו אן עקסטרעם. אוודאי "מאך איך אפ" וואס איך האלט פונקט ווי דו מאכסט אפ וואס דו האלטסט, און א רב מוז נישט האלטן אלעס אזוי ווי איך, אבער אמאל זענען דא זאכן וואס גייען שוין ארויס פון גדר לדעתי וואס דארף פארדאמט ווערן. אפילו וויענער רב כשלעצמו האב איך נישט אינגאנצן גע'פסל'ט, ווי ס'איז קלאר פון מיינע ווערטער אז כ'רעספעקטיר אים שטארק פאר עצם מהותו און אלס א חשוב'ער רב בישראל, טראץ דעם וואס זיינע העצעס אין דעם ענין ברענגען שרעקליכע חורבנות ה"י.

אז אליהו הנביא וועט זאגן אז איך בין נישט גערעכט וועל איך אננעמען זיינע ווערטער, פארשטייט זיך. אבער אויב וועל איך זיין גאר שטארק איבערצייגט אין מיין דעה, און ס'וועט זיין מעגליך צו מסתפק זיין אויב יענער איז אליהו הנביא, וועל איך זאגן אז ער איז נישט אליהו הנביא. צב"ש, אויב "אליהו הנביא" וועט זאגן אז דער אותו האיש איז משיח, אדער אז ס'איז א מצוה צו הרג'ענען וכו', וועל איך מסתמא זאגן אז דאס איז זיכער נישט אליהו הנביא. מסתמא וועלן אסאך אנדערע זאגן די זעלבע אויב אליהו הנביא זאגט, צב"ש, אז הרב קוק איז געווען גערעכט, וכדומה.

עניוועי, מ'רעדט נישט פון אליהו הנביא, און אויך נישט פון איינער וואס איז אפשר אליהו הנביא, נאר פון א חשוב'ער רב וועלכער איז נישט גאר א ברייטער און מאכט ליידער א שרעקליכער טעות אין דעם ענין. כ'האב מעורר געווען לפי דעתי, און ווער עס וויל מקבל זיין מיינע ווערטער קען מקבל זיין, כמו שאמר החכם קבל את האמת ממי שאומרו, און ווער עס האלט אז כ'בין נישט גערעכט, אדער אז וויענער רב איז אויטאמאטיש גערעכט מיט אלעם וואס ער טוט, מוז נישט מקבל זיין מיינע ווערטער. ובזה יהא שלום.
יש מרבותינו דורשים אותו לשבח (רש"י)
באניצער אוואטאר
נוח
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 94
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג נאוועמבער 02, 2021 6:09 pm
האט שוין געלייקט: 162 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 300 מאל


גיי צוריק אינטערנעט און אידישקייט

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און איין גאסט