שערוריה במאנסי

שמועסן, דעבאטעס און עצות איבער חינוך, ערציאונג און עדיוקעישאן

שערוריה במאנסי

הודעהדורך שעפטל » דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 7:14 pm

איך ווייס מענטשן גייען האבן טענות אויף מיר פארוואס איך קאפי און פעיסט דא זאכן פון דארט... באוט ס'איז עפעס צו גוט, אז איך האב געטראכט אז איך גיי דאס אהערלייגן דברים כהווייתן (אן די קאמענטס יעצט... גראדע בין איך היפש שאקירט וויאזוי דערוילעם קריכט עפעס ארויס פון די לעכער און שטיצן אים אנשטאט באשייגעצען...) און זאל דער עולם דא זעהן וואס ס'טוהט זיך אויף דער וועלט,

ליינט ווי א מענטש שרייט און וויינט איבער זיין מצב, שרייבט שוין מיט עפעס האפענונג, אבער פאלט נעבעך ביטער צוריק

קמח אויף איי-וועלט שרייבט אזוי:

דערהערן דאס שטילע געוויין


מעשה שהיה!!!


זיצט טאטע און מאמע אין שטוב פרייטאג נאכמיטאג נאכ'ן ארום לויפן אגאנצן טאג קלאפנ'דיג אויף אלע טירן פון די עסקנים, מנהלי המוסדות, רבנים, דיינים, מורי הוראות, און ווער ס'וויל מיר נאר אויסהערן, אבער צוריק געקומען נעבעך מיט ליידיגע הענט.

גרייט מען זיך יעצט צום הייליגן שבת, אנשטאט די פרייליכע אטמאספער וואס הערשט יעדן שבת, איז די וואך זייער פאר'כמורעט, אלעס ווערט געטוהן אין דער שטיל, מיט פארטרערטע אויגן, ס'קוקט אויס ווי עפעס גאר שרעקליך האט זיך אפגעשפילט אין די שטוב.

ערש"ק ביים זמן הדלקת הנרות, די אשה כשרה טוהט זיך אן דעם ווייסן טיכל און די ווייסע שירצל, ווען צו דער זייט שטייען די באטרעפענדע קליין מיידל און אינגל, ווען די מאמע צינד די הייליגע שבת ליכט, לייגט ארויף די האנט אויף די אויגן, אויב ביז יעצט האט די מאמע נאך פראבירט צו שפילען שטארקע פרוי, האט זיך יעצט אלעס געענדיגט, ס'איז א בחינה פון ויבקעו תהומות הארץ, און א ים פון טרערן געבט זיך מיט איינמאל א שפראץ ארויס פון אירע אויגן, באגלייט מיט א הילכיגע געוויין וואס קליגנט אפ אינעם גאנצן הויז, מיט א קול געשטיקט פון געוויין שעפשעט די מאמע די הייליגע תחינה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, זי קען מער נישט ממשיך זיין, איר גאנצער קערפער ווערט איבערגענומען פון געוויין, און דער מאן אנשטאט צו גיין אין שוהל יעצט, שטייט ער קעגן איבער און וויינט נעבעך מיט, בעטנדיג ביים גרויסן באשעפער, אוי טאטע, העלף אונז שוין, נעם אן אונזער תפילה וואס קומט פון טיפן הארץ, און ווערט געזאגט אין די הייליגע מאמענטן.

נאך אפאר לאנגע מינוטן שטארקט זיך די מאמע אין איז ממשיך מתפלל צו זיין, וזכנו לגדל בנים ובני בנים... זרע קודש, וואס בעהט איך סך הכל, אביסל אידיש נחת פון די קינדער, נישט קיין געלט נישט קיין כבוד, איך בעהט אפי' נישט יעצט אויף הרחבה, נאר איין זאך בעהט איך הייליגער טאטע, העלף מיר איך זאל קענען מגדל זיין א דור ישרים ומבורכים, הולכים בדרך ה', איך זאל זיי קענען הייליג מגדל זיין, און ריכטיג מחנך זיין.

מיט א געשטיקטע שטימע איז זי ממשיך קוים אן א קול, אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, העלף גרויסער טאטע, איך האב נישט קיין זכות אין די היינטיגע וועלט, מיינע עלטערן זענען נישט קיין עשירים, איך בין נישט קיין אויסגערופענע בארומטע פרוי, מ'זאל זיך מיט מיר רעכענען, מוז איך ליידער זיך בעטן נאר ביי דיר, די בזיונות האלט איך מער נישט אויס, די יסורים איז דאך אזוי ביטער, איך האלט דאס מער נישט אויס, וואס וועט זיין דער תכלית, וואס וועט דער מארגנדיגער טאג ברענגען, אבער טאטע סך הכל בעהט איך פאר מיינע קינדער וואס זענען "דיינע".

און מיט א יאמערליכע קול ענדיגט די מאמע והאר נרנו שלא יכבה, העלף טאטע איך זאל נישט מוזן זעהן די צער און מיטהאלטן דאס ווייטאג, וואס איך און די קינדער גייען דורך.

ענדליך דער טאטע איז געגאנגען אין שוהל, מיט שטרומישע מחשבות, אבער דאך ווי א חסיד'ישער יונגערמאן פראבירט אלעס פארטרייבן און זיך אריין לייגן אין א שבת'דיגע אטמאספער, און טאקע ביים דאווענען האט זיך כמעט גארנישט דערקענט אויף איהם.

נאכן דאווענען שפאצירט דער יונגערמאן אהיים, מיט א פעסטע החלטה יעבור עלי מה, שבת איז שבת, און שמחת שבת וועט בעז"ה הערשן אין דערהיים, אבער ליידער האט ער נישט עספיעט אויסצופירן זיינע לויטערע רצונות, ווען גלייך אריין קומענדיג אין שטוב, טרעפט ער די מאמע דרימלען אויפן קאוטש מיט פארטרערטע אויגן.

נאך די פיש ווען ביי אלע אידישע שטובער איז לעכטיג אין זיס, די קינדערלעך פארציילן וואס איז פארגעקומען אין חדר און אין סקול, אבער דא אין שטוב איז דער מצב ליידער זייער טרויעריג, די קינדער זענען שטיל, זיי האבן נישט וואס צו פארציילן, ס'הערשט א שטיקעניש אין די לופט ווען אינמיטן רופט זיך אן די מיידל, טאטי ווען גיי איך שוין צוריק גיין אין סקול??? אנשטאט אן ענטפער זעהט זי ווי טאטי און מאמי'ס אויגן ווערן אנגעפילט מיט טרערן, און נאר מיט איבערמענטשליכע כוחות האלטן זיי זיך איין נישט צו וויינען אין פראנט פון די קינדער.

האפנדיג אויף א בעסער זונטאג, איז אבער ליידער לעת עתה די ישועה נאך נישט געקומען, און מפטירין כדאתמול, די קינדער זענען אין שטוב, און טאטע מאמע זענען פארוויינט נישט האבנדיג וואס נאך צו טוהן, צו וועם נאך קען מען זיך יעצט ווענדן, וואס נאך קען מען טוהן, וואס מיר האבן נאכנישט געטוהן ביז יעצט??

***

אויב מיינט איר אז דאס איז א שיינע פערעגראף פאר א שרייבער אנצוהייבן א שטראמישע מעשה, זאלט איר וויסן זיין אז וואס איך שרייב אייך דא יעצט, איז נישט געשריבן געווארן מיט טינט, נאר מיט'ן דם התמצית, נאך א פאר'אבל'טען שבת קודש, וואס איז אריבער אויף מיר און מיין ווייב.

און יא, בדידי הוה עובדא, מיין ווייב פרעגט מיר מיט טרערן אין די אויגן, זו תורה וזו שכרה? דאס באקום איך פארן וועלן פירן א ערליכע שטוב? און ווער נעמט אחריות אויף די טרערן פון א אידישע כשר'ע טאכטער? וואס איר איינציגסטע עוולה איז אז זי וויל זיין ערליך און געבן א תורה'דיגע חינוך פאר די קינדער,

וואס דארף איך ענטפערן און וואס קען איך ענטפערן אין אזא פאל? צו דען ועלי נגזרה כליה חלילה, וועלן מיינע קינדער דארפן לערנען אין פאבליק סקול, אדער אין עפעס א שוואכע מוסד וואס קיין שום חסיד'ישער יונגערמאן שיקט נישט דארט זיינע קינדער קיינמאל אפי' פאר א באזוך?

איך וויל קלאר שטעלן, אז מיין מטרה און איינציגעסטע ציהל, איז נאר ארויפצוברענגען דאס פראבלעם אויפן אויבערפלאך, אבער נישט חלילה צו בארעדן קיינעם, און דעריבער אויב מחמת ריתחא וועל איך זיך ארויסכאפן מיט עפעס נישט איידל אדער מיט א כעס אויף א פערזענליכקייט, שטעל איך דא יעצט ארויס מיין אנטשלודיגונג, און ביטע מיר דן זיין לכף זכות, ווייל איך בין יעצט אין א מצב פון אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, און דעריבער איך האף מיר זיך צו באהערשן, אבער אויב חלילה וועל איך דורך פאלן, ביטע מיר פארשטיין.

נאר פאר איך קום צו צום עיקר מעשה, וויל איך באטאהנען, אז איך און מיין ב"ב, שטאמען פון א רעגעלע מאנסיאער משפחה, דאס הייסט סיי מיין טאטע זז"ג און סיי מיין שווער זז"ג, געהערן נישט צו קיין פארטיי, נאר זענען מיטגלידער אין קהילות אין מאנסי וואס פארמאגן א ביהמ"ד מיט א רב/רבי, אבער פארמאגן נישט קיין מוסדות.

און יעצט צום עיקר, מיין טאכטער האט ביז פארגאנגענעם חודש אב געלערנט אין א מוסד וואס האט ב"ה זיך זייער איבערגעגעבן מיט די קינדער, אבער צוליב געוויסע סיבות האט זיך דער מוסד פארמאכט פון איינמינוט אויפן צווייטן, אן צו געבן צייט פאר די עלטערן זיך צו ארגעניזירן ווי צו שיקן די קינדער, למעשה האב איך זיך געטראפן סוף חודש אב, מיט א טאכטער אינדערהיים אן קיין סקול.

את כאבי אמרתי היום, איך בין ארומגעלאפן ביי אלע מוסדות דא אין שטאט, אנגעהויבן ביי די קהלה ווי איך דאווען (און באצאל מיינע התחייבות פאר די קהלה, נישט פאר דעם קהל גלאבעל, אבער יא פאר די קהלה אין מאנסי, כלומר איך צאל נישט קיין מעמבערשי"פ, אבער יא נר למאור וכדו'), אבער כ'האב געטאפט א דופן, האב איך געפריווט מיין מזל ביי אנדערע מוסדות דא אין שטאט, אנגעהויבן ווי מיין ב"ב האט געלערנט אלץ מיידל, און ווי מיין ב"ב האט געארבעט נאך די חתונה, נאכ'ן ווערן מיאוס אפגעפאטשט, האב איך פראבירט צו רעדן צו אנדערע הנהלות המוסודת אין שטאט, אבער איך האב ליידער געטראפן קלאפן אויף פארמאכטע טירן.

איך ווייס נישט צו וועמען אין שטאט זיך צו ווענדן, אבער ליידער האלט מען ביי א מצב, אז קיין מוסד איז נישט משועבד צו א צווייטן, און אזוי ווי מיר איז דא נאך 18 מיידלעך (18!!!) וואס זענען געבליבן אן קיין סקול יעצט, (דאס איז א חוץ פון נאך 30 משפחות וואס האבן לעצטנס ארויס געמופט קיין מאנסי, און זייערע קינדער זיצן אין שטוב ווייל זיי האבן נישט געקענט טרעפן קיין מוסד), ליידער האב איך זייער א שווער הארץ אויף די אויטריאטעיטן אין שטאט, וואס טוהן גארנישט צו לינדערן דעם ביטערן מצב, כ'האב אריין געמישט עסקנים, גערעדט צו רבנים, דיינים, מורי הוראות, מנהלי המוסדות, און ליידער אפגעענטפערט געווארן מיט א קאטאגארישן ניין.

וואס דארף איך זאגן פאר מיין ב"ב, ווען זי טענה'עט (פאר צער און עגמ"נ) דאס איז די פרייז פאר'ן זיך צושטעלן מיט אלעס צום ציבור, פאלגנדיג אלע רבנים, וואס זענען יעצט נישט גרייט צו טוהן גארנישט פאר מיר?? (איך און זי ווייסן אז די רבנים קענען גארנישט טוהן אין די נושא, והקולר תלוי במנהלי המוסדות למיניהם, אבער די ווייטאג שרייט נאך אלץ ארויס),

אדער וואס דארף איך טראכטן ווען איינע פון די גרויסע רבנים אין שטאט, וואס איך האב איהם געבעטן ער זאל מיר העלפן, זאגט מיר מיט צער און ווייטאג, וואס זאל איך טוהן מ'האט נישט קיין דרך ארץ פאר מיר!!! מ'פאלגט מיר נישט! אם בארזים נפלה שלהבת מה יענו אזובי קיר, מיט שאק בין איך געזעצן ווי א באגאסענער נישט וויסנדיג וואס צו ערווארטן פון איהם מער.

איך פארשטיי אז ס'דא פעלער וואס מ'קען טאקע נישט אננעמען קיין קינדער, אבער אז קיין איין מוסד קען נישט אננעמען, ווען ס'רעדט זיך אין א פאל פון עמערדזשעסי, און נאך מיט אזעלכע נישטיגע תירוצים (וואס איך וויל נישט דא איבערזאגן מחמת ליצנות ורשעות הטמונה בהם).

דערצו, מאנסי איז דאך געבענטשט געווארן מיט א וועד רבני העיר, וואס נעמען קער פון יעדע זאך וואס פאסירט אין שטאט, עני קעיס קומט אן צו זיי, יעדער קול קורא ווערט גע'חתמ'עט דורך אלע צוזאמען, משמרת היהדות וכו' וכו', אזוי אויך דער איחוד הקהלות און וועד האישור, איז אונטער זיי,

וויל איך פארשטיין, פארוואס פארשטייט יעדער אז ביים כשר'ן די כלים בין איך א חלק פון כלל ישראל, און איך מוז פאלגן די רבנים (וואס איך טוה ווי פארשטענדליך, פארשטייענדיג די נחיצות הענין, און זיך נישט וועלן אוועק רירנדיג פון א דעת תורה), און די מוסדות וועלן זיך נישט ריקן אן באקומען א צעטל פון וועד האישור, אבער ווען מיינע קינדער בלייבן זיצן אין שטוב אן קיין מוסד וואס וויל מיר אריין נעמען, דעמאלט'ס בין איך פלוצלינג נישט קיין חלק פון כלל ישראל, דעמאלט'ס איז נישטא קיין וועד הרבנים, און איחוד קהלות?? פארוואס אין די ליטווישע לעיקוואוד, קען זיין אזא זאך אז קיין שום מוסד עפענט זיך נישט, ביז יעדער איינציגסט קינד(!) איז אנגענומען אין א מוסד, אבער אין דער עיר התורה והחסידות מאנסי איז דאס נישטא, איז דאס דען נישט גענוג וויכטיג???

דעיס אז צענדליגע משפחות קענען נישט מופן קיין מאנסי (אדער האבן שוין געמופט און ליידער צוריק געמופט), ווייל זיי האבן נישט קיין מוסד פאר זייערע קינדער, איז דאס נישט וויכטיג צו מאכן א ויזעקו??? אויף וואס און אויף ווען ווארט מען? ווען מ'וועט שוין ליידער גארנישט קענען טוהן???

רבותיי!!!!!!!!!, איך שריי(ב) פאר ווייטאג, אבער ליידער דאס איז א פראבלעם וואס מאנסי פלאגט זיך לעצטנס, און אויב מ'וועט נישט יעצט טוהן צו די זאך, וועלן די קאנסקאווענצן זיין אסאך ארגער, צו דען מיז איך מופן קיין תימן, כדי מ'זאל אריין נעמען מיינע קינדער אין די מוסדות, אדער זאל איך גיין קיין רוסלאנד, וואס דאן וועט שוין נחמת ישראל אדער למען אחי זיך זארגן פאר מיינע קינדער???
איך ווייס באמת נישט וואס צו זאגן און וואס צו טראכטן, איך בין נאך יעצט פארווייטאגט, באקומענדיג היינט צופרי נאך א "ניין" פון א "היימישע" מוסד אין שטאט וואס וויל מיר נישט, ווייל איך בין נישט קיין "היימישער" פון זייער קהלה, האב איך מיר געזעצט מיט טרערן אין די אויגן אפשר דורכ'ן ברענגען די זאך לידיעת הציבור, וועט דאס אויפשטורעמען א שטאט.

אולי!!! ווער ווייסט???


אויב האט איר א עצה אדער א געדאנק וואס ס'קען געטוהן ווערן
ביטע פארבינדט זיך מיט אונז אויף
Monsey911@gmail.com


=====

דערנאך לייגט ער צו דעטאלן, (שטעלטס ענק אליין פאר וואס דו קשיות זענען געווען...)
-

רבותי לאמיר גיין שטאט, איך האב ב"ה נישט קיין איבעריג צייט, וועל איך נישט אלעמען קענען ענטפערן אויף איין מינוט

אבער קודם, מיין אישי האב איך שוין צוריק געעפנט לרווחת הכלל, און מ'קען שיקן צום אימעל monsey911@gmail.com

יעצט צום ענין:
קודם איך געהער צו א קהלה קדושה בישראל (אלץ משל, סלונים וואס האט א רבי און מוסדות אין ארץ ישראל, אבער אין אמעריקא קוים א שטיבל)
איך דאווען דא אין מאנסי אין אונזער שטיבל, אבער מיין רב איז נישט געניג גרויס מ'זאל קוקן אויף זיין זייט בכלל (ער פארמאגט נישט קיין מוסדות)

יעצט מיין צעקה איז פשוט:
אויף כשר'ן די כלים האב איך מיך צוגעשטעלט צו "אלע" רבנים דארט בין איך א חלק פון "גאנץ" כלל ישראל, אויב אזוי ווען בין איך געווארן אויס
אין צניעות ב"ה דארף איך זיך נישט שעמען פאר קיינעם, און אזוי אויך אין אלע אנדערע זאכן
איך שטעל מיר צו צי אלע תקנות (והא ראיה מיין אינגל לערנט אין ... (גאר א חשוב'ע מוסד, נאר מחמת גילוי..))

און דער פוינט:
מאנסי פארמאגט א וועד הרבנים, ר' משה גרין (ר"י דמאנסי), ר' ישראל האגער (אב"ד וויזניץ), ר' חיים פאוויל שנעעבאלג (קהל חרדים), ר' חיים יושע האלברשטאם (אב"ד סאטמאר), ר' חיים ליבוש ראטענבערג (אב"ד פארשעי), ר' בצלאל טובי' וועטנשטיין (אב"ד בעלזא), און ר' מנחם מאיר ווייסמאנדל (אב"ד נייטרא), איך בין געווען ביי אלע פון זיי פלאס ביי נאך רבנים וואס איך וויל נישט אויסשמירן דא, אבער למעשה כולם כאחד ענו "בלא" מיט א א'

איז שטאטעלעך:
די מוסדות וואס נעמען נישט אן ווייל איך בין נישט אין זייער פערטיי (יא פערטיי, ווייל איך שטעל מיר צו צי אלע תקנות ב"ה, נאר נישט ביים זאגן איך בין א חסיד פון...) די רבנים וואס קערן נישט (נאר ביי די כלים, אבער יעצט קען איך מיט די אנדערע 18 עלטערן טאפן דעם דופן עקומה) די מנהלי מוסדות וואס יעדער שטייגט איבער דעם צווייטן מיט מורא'דיגע תירוצים

ס'מעג שוין ווערן דא אזוי ווי אין לעיקוואוד

גייט קקוט וואס טוט זיך אין שעל געז סטעישן

און אלע וואס קוקן מיר אן מיט א שלעכט אויג, וויל איך קלאר שטעלן, איך שטאם פון א חשוב'ע משפחה, מיין טאטע און שווער זענען אנגעזענע מענטשן, און איך אליין אויך (יא איך האלט זיך גרויס) אבער ביז ס'קומט צו א מוסד, (מיט'ן אינגל בין איך שוין ב"ה מסודר, אבער ביי די מיידלעך גייט דאס חאדאראו"ם)

אקוה שלא פגעתי באף אחד מחמת ריתחא, ביטע פארשטייט די בלוט זידט אין מיר א שרעק, איך שלאף שוין נישט טעג און וואכן, איך דערלייג שעות פון די ארבעט צוליב ארום לויפן איבעראל איז זייט מיר דן לכף זכות
(איך בין דן די אנדערע אויך לכף זכות, נאר דא וויל איך ארויפברענגען דאס פראבלעם, אולי יחוס איינער וואס קען טוהן, און ס'וועט ווערן א טשעינזש)

נ.ב. שכר לימוד איז נישט קיין אישו דא, איך האב געהאפארט די פולע פרייז

======

ער דארף ענטפערן ווי מ'זעהט ווייטער
אבער לייגט צו געוויסע דעטעלן אויך לייג איך דעס אויך...

-

א גוט מארגן און א גוטע טאג אלע מיינע גוטע פריינד, וואס האבן געגעבן עצות (אין אימעיל)
לעת עתה בין איך ליידער נאך נישט געהאלפן געוארן, אבער יא באקומען א טוץ מיט חיזוק, איך האב ארויסגעפרינטעט די תגובות דא, און געוויזן פאר מיין ב"ב ס'האט אביסל אויפגעלעבט, זעהענדיג אז נישט אלע זענען אזוי שלעכט

ייש"כ פאר אלע מיינע קעגענער'ס וואס האבן זאכליכע טענות אויף מיר, (ובכללם אלע וואס האבן געשריבן שטותים און אומדורעכגעטראכטע עצות)

יעצט וועל איך פריוון אביסל אין קורצן שרייבן און ענטפערן יעדן כ"א ככבודו הראוי, איך וועל גיין נישט אין א סדר, ווייל ס'שווער צו געדענקען יעדנ'ס ווארט און יעדער סדר, אבער איך וועל פראבירן

קודם לגבי די וואקסינס וואס אפאר האבן דערמאנט, איז לאמיר דיר זאגן, ס'איז דא אזא זאך אז מ'קען אריין שיקן א אויפציעלע צעטל פון א רעליגיע סיבה פארוואס נישט צו געבן שאט'ס וואס דערווייל נעמען דאס אן אלע מוסדות אין שטאט, און דערצו דאס איז ב"ה נישט קיין אפאלט ביי מיר, ווייל איך געב שאט'ס ווען ס'שטערט דאס חינוך, נאך אלץ איז א בית חינוך פאר מיינע קינדער וויכטיגער ווי די שאט'ס ובזה אסיים בזה, איך וויל נישט פארקריכן

יודישע קהילות, דו ברוכסט צו זיין א ע"ה דאורייתא ודרבנן, נישט קענענדיג קיין שום מאנסיע'ר מענטש פערזענליך (אפשר ווען זיי קומען אין שטאט אויף חתונות גריסטו זיי ותו לא) אויב נישט מיזסטו זיין א פאלנער ר.. בערקע האט שוין געמאכט א ליסט, און ער איז הונדערט פראצענט גערעכט
פארוואס זאל איך אפלאזן סלאנים (מיט'ן משל אז איך בין א סלאנימער) ווייל מיר האבן נישט קיין אייגענע מוסד?
אלע קליינע זאלן זיך צוזאמען נעמען אין מאכן איין מוסד? קען דען חסידי תו"א ותוא"י לערנען צוזאמען מיט חסידי סלאנים וסלונים, און מיט חסידי וויזניץ (ר' מענדל) וחסידי לעלוב, סקאליע, סקוליען, אלכסנדר, ברסלב למיניהם, באיאן, סאדיגורה, וכו' וכו' והרשימה עוד ארוכה, ס'איז אוממעגליך צאםצושטעלן, תוא"י ותו"א ,דארף סאטמאר (ביידע) אדער תשב"ר ליזענסק, סלאנים סלונים דארף ענדערש באבוב (ביידע) צאנז (צו יונג) קלויזנברוגר, און פאפא, לעלוב סקאליא סקוליענן קען גיין אפשר קיין סאטמאר, באיאן רוזין וכו' אפשר קיין פאפא בעלז וכדו', אבער צאמשטעלן איז אוממעגליך

דער פרעגער וואס פרעגט וועלכע רב האט נישט קיין כח,
איז קודם דער גרויסער רב וואס האט מיר געזאגט אז מ'פאלגט אים נישט, איך וויל נישט פורש בשמו זיין מחמת כבודו
אבער דא האט איר א שטיקל ליסט פון רבנים וואס קיינער קומערט זיך נישט מיט זיי ליידער, אב"ד סלאנים (מאלאוויצקי) אב"ד חרדים (טויבנפעלד) אדמו"ר משינאיווא, אדמו"ר מניקלשבורג, אב"ד ווישאווא, אב"ד סאלקא, אב"ד ווילעדניק (יא א קליין שטיקל השפעה מחמת כספו), אב"ד בוטשאטש (ווארפמאן), אב"ד תו"א (קאהן), אב"ד תוא"י (טייטלבוים), אב"ד קאשוי (ר' אליעזר חיים, וואס ליידער אסאך האבן איהם אין בוידעם אפי' ער איז מזקני צדיקי הדור במלוא מובן המילה) אב"ד טערצאל (ראזנער), אדמו"ר מסטאניסלאוו (האט כאטש א דררא לממונא), והרשימה עוד ארוכה

ווערן א מעמבער, שוב די אלע חסידי האדמורים דלעיל וואס האבן נישט קיין מוסד אין מאנסי, קען איך דען ווערן א חסיד פון א אנדער אדמו"ר, חוץ מזה, איך האב א לאקאלען רבי אויך, אבער אויף צו ווערן א מעמבער זיי זאלן מחוייב ווערן מיר אריין צונעמען ווילן זיי נישט, באמרם וועסט זיין דא א מעמבער אפאר יאר, וועל איך ווערן א אייגענער און קענען אריין שיקן

לגבי מיין כשרות, ב"ה איך בין א יונגערמאן, וואס האט נאך קיינמאל נישט געשטיצט די בארד חלילה (ניטאמאל געטראכט דערפון ביז איינע פון די חברה האבן דאס דא דערמאנט) מיין ב"ב שערט זיך כהלכה (טריפל O ), מיינע קינדער גייען אנגעטוהן בצניעות, איך פארמאג נישט קיין שום כלים אין שטוב, מיין סעלפאון איז מאושר, און האט נישט גארנישט, אין אפיס ווי איך ארבעט איז מאושר ע"י וועד הרבנים (וואס ווילן יעצט גארנישט טוהן פאר מיר, נאר נעמען מיינע 45$), איך דאווען יעדן טאג מיט א מנין אין א קהלה (וואס האט מיר אפגעזאגט ווייל איך בין נישט זייער'ס), שבת דאווען איך אין מיין שטובל, (און מיין רב שוויצט פאר מיר, אבער ליידער שפייט מען אים אין פנים, זיי דארפן איהם נאר פאר א חתימה פאר די וואלן ווען זיי זוכן וואס מער נעמען)

דער מיידל שולע וואס האט זיך פארמאכט איז בנות חיל (פאר די אלע וואס פרעגן)

און איך האב לכתחילה געשיקט אהין, ווייל די אנדערע גרויסע סקול'ס האבן מיר נישט געוואלט אננעמען, ווי מיין ב"ב האט געלערנט, בין איך נישט קיין חסיד, ווי זי האט דאן געארבעט, איז זי נישט קיין חסיד, די אנדערע סקול'ס יעדער האט אראפ געקוקט אויף מיר (איך האב נישט קיין געלט, און מיין טאטע און שווער אויך נישט)
דעריבער בין איך געגאנגען צו בנות חיל, און יעצט ליידער עס איך שטרוי
בנות דרך ישראל, איך זיך בעסער פון דעם, אפי' איך קען נישט דעם סקול פערזענליך, איך האב געהאלטן אז מיין טאכטער דארף עפעס בעסער'ס, אבער יעצט נאכן הערן גוטע גריסן (אויך אין אימעיל) האב איך זיך אריין געלייגט דערין, איך האף כ'וועל דארט געהאלפן ווערן

נאך איין זאך פאר איך ענדיג,
מיין צרה, איז טאקע זייער גרויס, אבער גרעסער איז די צרה פאר די אנדערע 17 עלטערן וואס האבן נישט די כוחות הנפש, און גבורת הנפש זיך צו שטארקן, און לויפן פון איין רב צום צווייטן, פון איין עסקן צום צווייטן, פון איין מאכער צום צווייטן, כאפן פרעסק און אומדערטרעגליכע בזיונות, און זיך נאך אלץ ארום דרייען מיט א שמייכל,
זיי זיצן נעבעך אין שטוב און ווארטן אויף א שטורעם וואס וועט איבערקערן מאנסי, און מאכן סדר בענין זה
כמו"כ הוא הדין לגבי די 30 עלטערן וואס האבן נישט קיין חדר אויך נישט

ב"ה איך האב אפאר ענערגישע עסקנים וואס טוען פאר מיר, אבער וואס וועט זיין מיט די אנדערע
לכן מיז מען שטורעמען, און איך האף אז ס'וועט ווערן סדר אין שטאט
די רבנים וועלן נעמען די זאך אין די הענט (וברור אצלי שאם יעשו כדבעי, יצליחו ביותר)

נ.ב. איך בין ליידער שטארק פארנומען מיט דעם, און דערצו ארבעט איך אויך, דעריבער וועל איך כנראה נישט קענען אריין שפאצירן דא ביז ביינאכט, אבער איך האף דעמאלטס אויך צו ענטפערן יעדן און הערן יעדנס עצות (וכן אין אימעיל אדער אישי)

כמו"כ וועל איך פראבירן צו איבער גיין אביסל דא אין דארט, לאזן הערן מיין אנטווארט

=====

נעכטן אינמיטן טאג האט שוין געאפדעיט דעם עולם איבער ווי ער האלט:
-

לאמיר מיטטיילן אביסל נייעס נאכן אויפזיין נאך א נאכט (לויט וויפל וואך נאכט'ס איך פראווע דארף איך שוין האבן צוויי דאזען אינגלעך, נאר לעת עתה האב איך זיי נישט ווי צו שיקן)

קודם ס'איז צאמגעשטעלט געווארן א ליסט פון 30!!! מיידלעך וואס זיצן אינדערהיים, פארן נישט ווערן אנגענומען אין סעמינארן (אלע זענען פון ערליכע שטובער, וואס זענען אויפן שוועל פון חלילה..., (כפי שראו מהקודמים להם מהשנים הקדומות, שכעת נמצאים בשעל געז סטעישן רח"ל היל"ת))

למעשה אבער נאך א שווערע ארבעט פון איינע פון די גרויסע עסקנים דא אין מאנסי (כ'האב ביז לעצטענס געמיינט אז קיינער קען אים נישט, ביז איך האב נעכטן באקומען אין אימעיל אפאר מעסידזשעס אז צו אים קען מען זיך ווענדן,) האט מען היינט צאמגענומען אפאר ענערגישע עסקנים פון שטאט (ב"פ און וומ"ס) און זיי האבן זיך גענומען צו די מוסדות אין מאנסי, זיי צאמזעצן אויף איין טיש, זיכער מאכן אז קיין איין מיידל וועט נישט בלייבן אין דרויסן

ס'איז צום האפען אז אלע וועלן בעז"ה ווערן מסודר, איך וועל בעז"ה מעלדן

אזוי פיל קען איך יא זאגן, ווען איך האב אריין געשטעלט מיין ביטערע מעשה דא, האב איך געהאפט צו באקומען אביסל עצות (און א שיין ביסל פעטש), און אביסל חיזוק ותו לא

אבער למעשה האט דאס ב"ה געמאכט א גוטע שטורעם, איך האב צוריק געהערט פון אפאר עסקנים און רבנים, אז ס'טומלט זיך סיי פון די אימעיל וואס כ'האב ארום געשיקט, און סיי פון די גערעדעכטס דא

בעז"ה האט דאס אויפגעטוהן

מיר קענען זיך אלע קלאפן אין ריקן און זאגן ייש"כ פאר די מנהלים פון אייוועלט וואס בזכותם זענען אונז צוגעקומען צו די גוטע רעזאלטאטען בעז"ה

(במאמר המוסגר וויל איך זאגן, אז א גרויסע רב (וואס אלע האלטן פון אים, ער איז באמת אומפערטייאיש) בזה"ל: היינט פירט מען נישט מערכות אין קאווע שטיבל אדער אין מקוה, היינט איז אלעס אויף דער אינטערנעט, גיי דארט אויף א כשר'ע פייל וואס די פילטער'ס לאזן דורך, און פון דארט מאך די שטורעם וועסטו געהאלפן ווערן

איך האב הנאה אז דברי חכמים נתקיימו

און נאכאמאל ש'כוח פאר אלע חיזוקים, (וגידופים, שעוזרים לעבוד על עצמי), און בעז"ה ווי נאר ס'וועט זיין גוטע בשורות האף איך צו מעלדן.

=====

אבער נאכמיטאג האט ער צוריק אויסגעשאסן אין א געוויין איבערן ביטערן מצב:
-

איך בין דערווייל ליידער נאך נישט געהאלפן געווארן, פריער מיט צוויי שעה, געהערט פון דעם הויפט עסקן וואס שוויצט פאר מיר, אז דערווייל איז נאך אלץ נישט די זאך מסודר, מ'האט צאמגענומען די רבנים דא, אבער.... (איך וויל נישט באשמוצן קיינעם) זאגט ער מיר אבער אזוי פיל יא, אז ס'כאפט א שרעק, די עסקנים שרייען, ס'דא 30 מיידלעך וואס דארפן גיין די ערשטע קלאס, וואס יעדן טאג איז עמערדזשעסי, ס'דא 20 מיידלעך וואס האבן נישט קיין היי סקול, און רח"ל שעל געז סטעישן קען ווערן זייער נעקסטע סקול רח"ל היל"ת, ס'דא 30 משפחות וואס זיצן מיט אינגלעך אין שטוב מחוסר מוסדות

ווען די רבנים רופן דעם עולם פאר עני זאך, אינטערנעט/כשרות/עסקנות וכדו' שרייט דער גאנצער עולם הנני, מיר זענען גרייט צו הערן און פאלגן, יעצט ווען מיר עסקנים שרייען פאר די רבנים ווי זענט איר, מיר ווארטן שוין איבער א וואך צו הערן פון זיי הנני, ועדיין לא נושענו.

דער עסקן זאגט מיר, די רבנים גייען געבן שבת תשובה דרשות, קעגן אינטערנעט, אבער וואס איז דער גורם דערצו, ער האט געבעטן די רבנים צו אדרעסירן דעם פראבלעם,

ונראה וואס ס'וועט זיך אויסלאזן

וואס טוט מיר וויי, אז בגללי האט מען פארשמירט אסאך מענטשן מיט אומאיידעלע אויסדריקן, איך בין דערעקט געקומען דא אויף אוזער וועלט, און נישט געגאנגען צו אנדערע פלעצער, ווייל איך האב געהאפט אז כבוד השני, וועט געהאלטן ווערן, און דא ליידער אלץ הכנה צו ר"ה, איז געשעהן פארקערט

נאר איך פארשטיי אז מחמת ריתחא קען אלעס געשעהן, וכמו שאני רותח בצדדי, יש הרותחים בצד השני,

לאמיר זיך אלע איבערבעטן און נידערן דעם טאן, און לאמיר האפן איך וועל קענען גאר אין גיכן מבשר טובות זיין,

ווייל היינט צופרי האט שוין אויסגעזעהן אז די ישועה איז נאנט, און למעשה האט זיך די זאך פאריקט, און ס'איז נגזר געווארן נאך א ביטערן טאג, און שלאפלאזע נאכט.

=====

היינט פארמיטאג האט ער פארווייטאגטערהייט פריש אויסגעשריגן פון טיפעניש פון הארצן:
-

אזוי געהאפט אז היינט קומט מען שוין שרייבן די גליקליכע ישועה

אבער ליידער ניין, דער גרויסער באשעפער, דער זיסער טאטע האט מיר אנדערש באשערט

איר קענט אלע די מעשה, פון דער עזות פנים וואס האט געזאגט פארן רב, איך וועל זאגן אז דער רב'ס טאכטער האט מזנה געווען, האט דער רב געזאגט, איך האב דאך נישט קיין טאכטער, האט דער עזות פנים געזאגט, דאס וועט דער רב שוין דארפן פארציילן, אזוי איז געשעהן צו מיר אויך רח"ל

נעכטן נאכט ארום 1:30 בין איך ענדליך אהיים געקומען א ערשעפטער, און אריין געטראסקעט אין קאוטש, מיין ב"ב קומט צו לויפן און פרעגט וואס איז נייעס, וואו האלט מען, אבער איך האב געשוויגן, מיינע אויגן האבן געפינקלט מיט טרערן, אבער איך האב געשוויגן, מיין ווייב הייבט אן צו ווערן אביסל אנגעצויגן, און פרעגט מ'האט דאך שוין פאריגע וואך צוגאזעגט א ישועה, וואס איז יעצט???
אבער איך שווייג נאך אלץ, ווי קען איך איר אזוי מבזה זיין, אבער נאך וואס זי דריקט מיר צום וואנט, זאג איך איר, גלייב מיר די ווילסט נישט וויסן, כמובן נאך א טענה'ריי פון אפאר לאנגע מינוט, זאג איך איר, דער מנהל המוסדות זאגט מיר דו גייסט אנגעטוהן זייער מאדערן!!!!

וואס ס'איז דאן געשעהן קען איך אייך אפי' נישט מסביר זיין, נאך יעצט זענען מיינע אויגן פארשטעלט פון די טרערן, מיין ווייב האט אויסגעשאסן אין א היסטערישען געוויין, זה שכרי מכל עמלי? גייט אנגעטוהן זייער פרום ב"ה, (פיל מער ווי אסאך וואס שיקן אין יענע מוסד), די ארגסטע דערפון איז, אז דער רב פון שטאט וואס העלפט מיר, האט אויך באקומען די ידיעה אז מיין ווייב גייט נישט צניעות'דיג, און איז היינט צופרי געווען א בא בטענה היתכן כ'האב דאס פארהוילן פון אים, (געקומען זייער איידל), און יעצט דארף איך פארציילן אז ס'הייבט זיך נישט אן

כ'וואלט ווען ארויפגעשטעלט א בילד פון מיין ב"ב, איר זאלט זעהן אז זי קומט נאך אלע צניעות רעגולאציעס (בהלכה, ובהוראת הרבנים), און ב"ה זי האט קיין מאל נישט משנה געווען פון איר לבוש, אדער איר מאמע'ס און מיין מאמע'ס לבוש, (איך וועל דארפן לייגן אפאר בילדער, שלא יאמרו האומרים, אז זי האט זיך אנגעטוהן ספעציעל פאר די בילד) אבער היות ס'איז נישט איידל און נישט צניעות'דיג צו לייגן תמונות נשים, בלייבט מיר נאר איבער, צו אפווישן די באקן פון די הילכיגע פראסק,

די עסקנים האבן זיך אריין געלייגט שטארק, און ב"ה קוקט אויס מיט סוקסעס, און זיי האבן שוין צופראסקעט דעם מנהל פארן הוצאת שם רע (דער מנהל האט שוין אויסגעפרעגט האלב פון מיינע שכנים, און מיין ב"ב איז געווען מיט מיר ביי אים כמה פעמים, און ער האט געזעהן איר לבוש)

אבער דער פראסק איז צופיל פאר מיר, איך האב דאס נישט אויסגעהאלטן, בפרט אז מיין ב"ב איז געווארן מבוזה אויף אזא מיאוס'ע אופן!!!!!

און די גרעסטע עוולה דערפין איז, אז מיין ב"ב פלעגט ארבעטן ביי דעם מנהל בערך צוויי יאר אין א צוה, און ער ווייסט פונקלטיך ווי אזוי זי גייט אנגעטוהן (פונקט ווי זיין ווייב, און זיינע טעכטער), און בעזות מצח האט ער מיר פארשמירט צווישן די עסקנים, און ביי מיין רב
שומו שמים!!!!!!!!! אוי לי אללי לי!!!!!


זייט מתפלל, און איך האף גאר אין גיכן קענען דערציילן גוטע בשורות


און לאמיר נישט פארגעסן, אז די עסקנים ארבעטן זייער שווער פאר מיר (ווייל איך האב גערודערט), אבער ס'איז דא נאך 17 עלטערן, וואס כאטש 10 פון זיי, שטייען נאך זייער אונטערשטעליג, און מ'דארף אויף זיי אויך רחמנות האבן.
ולה' הישועה

=====

אפליינענדיג דעם ארטיקל, און קענענדיג ענדליכע מעשיות פון דער נאנט האב דאס מיר אויפגעשאקעלט ביז גאר!!!!
רעדאגירט געווארן צום לעצט דורך שעפטל אום דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 7:19 pm, רעדאגירט געווארן איין מאל בסך הכל.
מיט דעם האט זיך געענדיגט נאך א תגובה'לע פון שעפטל'ן, א "לייק" איז א שטופ אויף פראנויס פאר נאכיינס...
באניצער אוואטאר
שעפטל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3443
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג יולי 17, 2012 1:45 pm
געפינט זיך: אוי, בעסער פרעג נישט
האט שוין געלייקט: 3450 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3367 מאל

הודעהדורך קאווע טרינקער » דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 7:18 pm

500$ נדבה אויב איינער עפענט נאך א מיידל סקול אין מאנסי אין די קומענדיגע צוויי וואכן.
#עתלעשות
Under influence
קאווע טרינקער
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 7167
זיך רעגיסטרירט: זונטאג מערץ 18, 2012 11:01 am
האט שוין געלייקט: 5024 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 8525 מאל

הודעהדורך יין שרף » דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 8:07 pm

איך בין א עד ראיה, פון די כותב אדער א צווייטע פערענט פון בנות חיל.
שומו שמים!!!
באניצער אוואטאר
יין שרף
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2181
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 27, 2013 8:11 pm
געפינט זיך: ביים שוויגער...
האט שוין געלייקט: 4462 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2725 מאל

הודעהדורך מאטי » דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 9:09 pm

קאווע טרינקער האט געשריבן:500$ נדבה אויב איינער עפענט נאך א מיידל סקול אין מאנסי אין די קומענדיגע צוויי וואכן.
#עתלעשות

און פארוואס זאל "איינער" whoever that is וועלן זיין אנדערש ווי די איבריגע מוסדות. איך וואלט געעפנט אן עדזשענסי פון מחנכים/ות מיט די מעגליכקייט צו היים סקולן.
My enemy showed me an Olive Branch, upon closer observation it turned out to be covered in Fig Leaves
באניצער אוואטאר
מאטי
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3002
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אוגוסט 27, 2012 5:06 pm
האט שוין געלייקט: 3780 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 4380 מאל

הודעהדורך לעיקוואד » דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 9:16 pm

די שערוריה איז אז אייוועלט מיט קאווע שטיבל געפינען זיך אויף די זעלבע זייט. עפעס איז זייער ראנג דא.
I have a dream
Martin Luther King ~
באניצער אוואטאר
לעיקוואד
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 3895
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג סעפטעמבער 10, 2012 7:22 am
האט שוין געלייקט: 1785 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6146 מאל

הודעהדורך הוגה » דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 9:29 pm

נישט אמת. עס איז א גרויל און אן עקל צו ליינען די אייוועלט אשכול, ווי מער ווי האלב פון די ניקים פרובירן בכל טיפשותם ורשעותם צו פארענטפערן די מוסדות און די הייליגע רבנים פון די שטאט וואס טוען אלעס פארן באשעפער'ס וועגן, פארנט פון "קמח" די בעל האשכול, בשעת עס איז מתו מוטל לפניו. בלית ברירה, נאך פופצן גאנצע בלעטער, מוז די מלאך רע בע"כ מודה זיין. פון וואו נעמט מען אזעלכע פארשטיינערטע הערצער?


.
"לא מצאנו בשום מקום בתורה שמצווה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה. שכן תכלית הלימוד אינה להיות למדן אלא להיות אדם טוב, לעשות הטוב ולהטיב לזולתו." ~ רמ"מ מקאצק ז"ל
באניצער אוואטאר
הוגה
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2899
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אפריל 09, 2013 1:20 pm
געפינט זיך: מאנסי
האט שוין געלייקט: 7558 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 6681 מאל

הודעהדורך אתא קלילא » דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 10:08 pm

קען זיין אז מענמט נישט אן די טעכטער אין מיידל סקול נאך די רבנים אין עסקנים ומנהלי המוסדות זענען ארויף אז ער האט א ניק אויף אייוועלט וואס איז ביי זייער אויגען חזיר טרייף קען זיין אז ווען ער מאכט אויף א ניק אויף קאווע שטיבל וואלט דער מצב נישט אזוי געפערליך געווהען....
5596701167צו הערען געקליבענע דרשות מפי האתון דער מאנארא חכם וגוץ
אתא קלילא
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 786
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג יוני 09, 2014 8:25 am
געפינט זיך: אויף הר הבית
האט שוין געלייקט: 647 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 622 מאל

הודעהדורך ראשעקאל » דאנערשטאג סעפטעמבער 11, 2014 11:06 pm

דאס איז א גרויסע ווייטאג און די טאפיק איז שוין אזוי פיל מאל אויסגעדראשען געווארן ביי אונז אז כ'מיין ס'שוין נישט דא וואס צו צו לייגן
נאך דערצו יעצט מיט המלוכה'ס פייערדיגע אשכול viewtopic.php?f=24&t=7167
וואס פארט איבער די גאנצע וועלט אבער בלייבט אין איין ווינקעל?
א פאוסטעזש סטעמפ!!
באניצער אוואטאר
ראשעקאל
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 6105
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג פעברואר 23, 2012 11:12 pm
האט שוין געלייקט: 7976 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 5437 מאל

הודעהדורך יין שרף » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 3:15 am

נאך איינער שרייט!
בייגעלייגטע פיילס
IMG_20140912_031309.jpg
IMG_20140912_031309.jpg (41.22 KiB) געזען געווארן 3885 מאל
באניצער אוואטאר
יין שרף
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2181
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 27, 2013 8:11 pm
געפינט זיך: ביים שוויגער...
האט שוין געלייקט: 4462 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2725 מאל

הודעהדורך שבת אחים » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 3:18 am

קאווע טרינקער האט געשריבן:500$ נדבה אויב איינער עפענט נאך א מיידל סקול אין מאנסי אין די קומענדיגע צוויי וואכן.
#עתלעשות


תזכו למצות!!!

דער מצב איז שרעקליך! כ׳האלט יעצט מיט ליידער א מעשה פון א נאנטע חבר וואס איז אקארט אין די זעלבע סיטואַציע אין בארא פארק און ער מוטשעט זיך שטארק ארום, מ׳קען זיך נישט פארלאזן מער אויף אונזערע פירערס מיט די גאלדענע בעקיטשעס און זייערע י״ב חלות! ערנסטע בעלי בתים פון מאנסי דארפן נעמען די זאך אין די הענט אריין און זיך נעמען טוהן צו די זאך און פארגעסן פון די אנגעפרעסענע בענישקלע״ך
איינמאל פאר אלעמאהל

3600$ נדבה אויב איינער עפענט נאך א מיידל סקול אין מאנסי אין די קומענדיגע צוויי וואכן.
#עתלעשות
What made me realize that I was not at home? A spot on the wall. When the Wizsnitzer Rebbe
Died in 1936 we received his photo. He was a beautiful man. I remember putting the nail in the wall. The nail was was still on the same spot with a crucifix on it
אלי וויזעל
באניצער אוואטאר
שבת אחים
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 6293
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג מאי 08, 2014 9:39 am
געפינט זיך: ביי א פראטעסט קעגן טראמפּ!
האט שוין געלייקט: 4911 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 3708 מאל

הודעהדורך ראש הישיבה » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 11:07 am

עס איז דא צוויי געגנזייטיגע פראבלעמען. איינס מיר זענען פארפלאגט אונטער די טעראר וואס די מוסדות/רבנים טוהן פאר אונז. זיי האבן זיך דערקלערט פאר גאטס פאליציי, זיי ווייסן וויאזוי זיי גייען אונז ראטעווען, וויאזוי זיי גייען ראטעוווען אונזערע קינדער. בנוסף לזה זענען זיי געפערליך פאער האנגרי. זיי לעכצן נאך יעדער שטיק פאער וואס איז נאר מעגליך. מיט דעם וואקסט יעדער טאג די גזירות עד לב השמים. אין לך יום שגזירתו אינה מרובה מחבירו. יעדער מוסד/רב/רבי איז אין קאנקארענץ ווער עס קען מאכן שווערע גזירות מיט אזוי גערופענע פאליסי'ס אז מיר האלטן עס שוין מער נישט אויס.

פון די צווייטע זייט האלט זיך אין איין ווייזן אז נאר די מעגא פאער'ס קענען פירען היימישע מוסדות. הרבה פראבירן צו עפענען מוסדות און עס שטייט אויף הינערנע פיס אדער פארמאכט זיך עס.
און ב"פ האט אב גינזבערג געעפנט גן ישראל. ער איז א חשובע טאלאנטפולע טויגליכע מענטש. אבער יעדער טאטע וואס האט דארט געשיקט האט שוין מיטגעמאכט אזויפיל עגמת נפש. דא צאלט מען נישט, דא סטרייקן די איינגעשטעלטע. עס האט זיך צוטיילט.
אין מאנסי האט זיך יעצט בנות חיל פארמאכט.
בנות שרה איז שוין אריבער עטליכע הענט און שטייט נאך אלס אויף הינערנע פיס.
אמרי שפר א חדר וואס האט זיך געעפנט האלט שוין ביי יד שלישית און איז נאך אלץ נישט מסודר.
נייטרא מאנסי האט געדארפט אז מונקאטש פון ב"פ זאל איבערנעמען זייער חדר ווייל זיי האבן נישט געקענט.

ווידער די חסידות מעגא פאער גייען אהן אויף כח, און בויען בנינים.


אפילו די פריוואטע מוסדות וואס זענען יא מצליח, איז די שכר לימוד דאפעלט ווי די חסידות מוסדות.


יעצט שרייען אונז אז קינדער האבן נישט קיין מוסדות. פארוואס? ווייל די חסידות וויל זיי נישט. פאר וואסארא צודרייטער תקנה עס שטימט נישט זיי אריין צו נעמען.

וואס איז די עצה? מען זאל עפענען פריוואטע מוסדות? דאס וועט זיך אויך נישט גוט ענדיגען.

דאס וואס שטייט אין אייוועלט אז עס איז דא א וועד הרבנים אין מאנסי וואס גייען העלפן די קינדער וואס זענען אינדרויסן פון מוסדות, לדעתי איז נאך א חלק פון די רונדע פון טעראר וואס גייט פארקומען דורך דעם. ווארטס און זעה.


וואס טוט מען? איך ווייס אויך נישט. ווי זאגט מען: משיח דארף שוין קומען
באניצער אוואטאר
ראש הישיבה
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 792
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך נאוועמבער 06, 2013 5:35 pm
האט שוין געלייקט: 1134 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1330 מאל

הודעהדורך נולד מאוחר » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 11:26 am

קען מען נישט אויסארבעטען עפעס א פאבליק סקול סיסטעם פאר היימישע קינדער? די רעגירונג שטעלט דאך צי פרייע סקולס.
נולד מאוחר
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 3817
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג אפריל 09, 2012 9:21 pm
האט שוין געלייקט: 4770 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1896 מאל

הודעהדורך געפילטע פיש » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 12:04 pm

די מעשיות וואס מ'הערט פון טאטעס, די השפלה וואס זיי און זייערע ווייבער גייען דורך מיט די מנהלי המוסדות זענען האר אויפשטעלענד! וואס איז געשעהן דעם יאר? זענען די מעשיות אלעמאל געשעהן נאר געהאלטן געווארן בשתיקה, אדער איז עפעס געשעהן די לעצטע יאר צוויי וואס די מצב האט זיך געטוישט?

מנהלים וואס שיקן מאמעס זיך גיין "אויסטשעקן" ביי ספעציעלע צניעות משגיחות, פרויען וואס זייער אפיציעלע דזשאב איז אראפצוגיין צו הייזער צו זען אויב די הויז ווערט געפירט על דרך התורה והסיסטעם, מנהלים וואס פארשען אויס יונגעלייט ביי וועמען זיי גייען פרעגן זייערע שאלות (יא, יענע שאלות!), דאס איז אלעס ערשט האנטיגע מעשיות וואס איך האב געהערט נאר אין די לעצטע וואך! וואס גייט דא פאר?
געפילטע פיש
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 6948
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 29, 2012 11:16 am
האט שוין געלייקט: 5526 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 7585 מאל

הודעהדורך בר-כוכבא » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 12:12 pm

מאטי האט געשריבן:און פארוואס זאל "איינער" whoever that is וועלן זיין אנדערש ווי די איבריגע מוסדות. איך וואלט געעפנט אן עדזשענסי פון מחנכים/ות מיט די מעגליכקייט צו היים סקולן.
"יסוד האושר הוא: אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה." ~ אורות הקודש א עב
באניצער אוואטאר
בר-כוכבא
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 108
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יוני 20, 2013 3:44 pm
האט שוין געלייקט: 403 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 536 מאל

הודעהדורך ארבעס » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 1:25 pm

איך מיין די פראבלעם איז נאך מער. א משפחה מיט 5-6 קינדער קען ניטאמאל עפפארדען צי באצאלן די שכר לימוד. אשר על כן קענען זיך נישט אויף מאכען מוסדות אין גיין באנקראט ווייל רוב קענען נישט צאלען מער פין 3000 א יאר פער קינד.
לויט ווי איך הער איז אינטער 5000 שכר לימוד קען א מוסד נישט האבען א קיום
ארבעס
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 127
זיך רעגיסטרירט: דינסטאג אפריל 01, 2014 4:24 pm
האט שוין געלייקט: 58 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 37 מאל

הודעהדורך ראש הישיבה » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 1:30 pm

5000 א קינד איז נאר ביי היימישע מוסדות וואס באלאנגען צו א חסידות. וואס א טייל פון די ארבעט ווערט געטוהן דורך וואלענטירן.
בנוסף לזה, סאך פון די ארבעטערס טוהן מער ווי זיי דארפן, און/אדער ווערן אינטערגעצאלט.
אבער ביי א מוסד וואס איז נישטא דער געטריישאפט, אדער די ביקוש פון באקומען פאסטענס קאסט עס מינימום 7500 יעדער קינד.
זיל ובדוק וועסטו זעהן אז די מאדערנע מוסדות בעטן בערך 7500 און זיי דארפן נאך אלס פאנד רעיזען.
באניצער אוואטאר
ראש הישיבה
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 792
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך נאוועמבער 06, 2013 5:35 pm
האט שוין געלייקט: 1134 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1330 מאל

הודעהדורך ראש הישיבה » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 1:38 pm

איינער האט דא דערמאנט היים סקולען.
דאס וואלט נישט געווען א שלעכטע פלאן.
איך בין אמעל ערגעץ געפארן אויף וואקאציע. בין איך געווען ביי די לובאוויטשער שליח. זיינער קינדער האבן אינטערנעט חדר/סקול.
עס איז קענטראלירט דורך די רבי/טיטשער. אויב די רבי זעהט אז די אינגל האלט נישט מיט, ווער ער ארויסגעשפארט פון די כתה. בשעת לערנען קענען די תלמידים נאר הערן די רבי, און שיקן שאלות פאר די רבי.
אויב קומט מען שפעט קען מען נישט אריין לאגן.
ביי הפסקה, שפילן די גאנצע קלאס א געים צוזאמען אויף די קאמפיוטער. דעמאלס האבן זיי געשפילט א געים וואס הייסט גמרא בעיס באל!
די קינדער האבן זיך געטענהט אהין און צוריק. די רבי איז געווען די מאדערעטאר.
עס האט אויסגעזען ווי א מהלך.

די פראבלעם איז אז לויט ווי איך פארשטיי קאסט גאנץ טייער צו פירן אזא סארט מוסד. עס ליגט אסאך קאפ און מח אז עס זאל קלאפן. מען דארף האבן גוטע טעקנישן, גוטע רבי'ס און טיטשערס, וכו'.

ועוד והוא העיקר, אז אפילו אי נימא אז אונז זענען גרייט מו לאזן אונזערע קינדער ביי א קאמפיוטער, אבער אויב איך האב קינדער אין אן אנדערע מוסד גייען זיי נישט אריין לאזן ווייל איך האב א קאמפיוטער אינדערהיים וואס קינדער האבן צוטריט מיט אינטערנעט
באניצער אוואטאר
ראש הישיבה
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 792
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך נאוועמבער 06, 2013 5:35 pm
האט שוין געלייקט: 1134 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 1330 מאל

הודעהדורך outspoken » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 1:42 pm

כ'האב ליידער אסאך צו שרייבען וועגן דעם ענין, אבער ווי רביה''ק שרייבט אין על הגאולה, 'שלא אוכל לכתוב בזה הרבה כי הציקתנו רוחי ובטני וחם לבבי בקרבי בכתבי הדברים האלה' נאר איין פוינט מ'זאל נעמען די עושה הרשעה און אפשיילען ווי א צוויבעל וועט מען טרעפען מלא מנאפים, אין נידריגער פון נידריג, ואכמ''ל
פאקט, אז מ'זאל נעמען אלע נסיונות פונם דור אריינגערעכענט אינטערנעט און ארונים אויף איין זייט און ציונות אויף די אנדערע וועט דאס לעצטע איבערוועגן SO LETS BE FOCUSED NOT STUPID
באניצער אוואטאר
outspoken
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
וְאֶת־הָאֶ֜לֶף
 
הודעות: 1227
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יוני 21, 2012 10:43 am
האט שוין געלייקט: 304 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 802 מאל

הודעהדורך ראובן » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 1:44 pm

אינטערעסאנטע תגובה אין דעם דערמאנטן אייוועלט אשכול פון "טהור-עיניים":

לכבוד כל החברים החשובים כל אחד בשמו הטוב יבורך.

עס האט שוין צוגענומען פון מיר א שיין ביסל צייט, אבער איך זעה אז דא איז דא א יסודות'דיגע טעות ביים עולם, און דערצו אין אזא האקעלן ענין וויל איך טרייען אביסל אוועקצושטעלן וואס איך האב דא צו זאגן (און פארשטייט זיך אז דאס איז דער אמת...).

יעדער היימישער איד גלייבט באמת אז חינוך איז די וויכטיגסטע זאך. והא ראי', אז אפילו די גאר שוואכע און אויפגעקלערטע לייגן נישט זייערע קינדער אין פאבליק סקול. אפילו די וואס טרייען צו רעדן אין שטוב נאר ענגליש, אבער דאך וויל ער א פרומע מוסד פאר זיינע קינדער.

מלפנים זאת בישראל, ווען אידן האבן געוואוינט צושפרייט און צוזייט האט מען אין יעדן שטאט אויפגעשטעלט א תלמוד תורה און עס איז געלעגן אויפן רב העיר, אינאיינעם מיט אלע אנדערע דאגות און פראבלעמען פון שטאט. דער רב האט געשאפט די געלט, טייל פון שכר לימוד און דאס איבריגע ביי די גבירים פון שטאט. אין קלענערע שטעטלאך האט מען געהאט א מלמד, אויב איז געווען אביסל מער קינדער האט מען געהאט צוויי מלמדים, דריי מלמדים, אבער דאס איז קלאר אז דאס האט גארנישט געהאט צו טוהן מיט חסידות, פארטיי אדער גרופע אויף סיי וועלכן אופן.

אין די חדרים האט מען אריינגענומען "יעדעס" אידיש אינגל פון שטאט. אפגעזעהן פון ווי פרום און כניאקיש זיינע עלטערן זענען געווען. אוודאי, דעם משומד'ס זון האט מען נישט אנגענומען, אבער ביז אהין האט מען אנגענומען יעדעס אידיש קינד. קיין איין טאטן אדער מאמען איז נישט איינגעפאלן אז מען שיקט נישט אין חדר ווייל מיין קינד וועט זיך אפלערנען פון יענעם'ס, אדער מען גייט מאכן א נייעם חדר ווי מען גייט נאר אננעמען די בעסערע.

די לעצטערע יארן אין אייראפע האט זיך שוין טאקע יא אנגעהויבן אין די גרעסערע שטעט דער פענאמען פון "בעסערע" חדרים. אבער אויף דעם איז טאקע כדאי איבערצוהערן דעם קליפ המפורסם פון הרב שטיינמאן. כאטש איך בין זייער א קליינער חסיד פון אים, פארציילט ער אבער דארט דעם טרוקענעם מציאות וואס איז געווען ווען ער איז געווען א קינד. וואס איז געווען אין בריסק, און ווי דער בריסק'ער רב האט געשיקט זיינע קינדער.

יעדער טאטע מאמע האט געוואוסט אז דער אחריות פון דעם אידישקייט פון דעם קינד ליגט אויף זיי, און עס איז געווען א דבר פשוט אז נישט יעדער איז אייניג, און אז יענעם'ס קינד גייט אויך אין חדר מיינט עס נאך נישט אז מען דארף עסן ביי יענעם אין שטוב אדער אז מען דארף זיין ווי יענעם, דאס איז געווען א דבר פשוט, דאס לעוועל, דער מדריגה פון אידישקייט, וויפיל און וויאזוי מען האט געהאלטן, און די ערנסטקייט מיט וואס מען האט דאס געהאלטן, דאס האבן די עלטערן איבערגעגעבן פאר די קינדער, נישט דורך זאגן פאר זיי, נאר דורך זיך אויפפירן אזוי, די מעשים פון די עלטערן, זייער יראת שמים און ערענסטקייט דאס גייט אריין אין די קינדער, און יעדער האט געוואוסט אז עס זענען דא שוואכערע וואס איך בין נישט אזוי ווי יענער. אבער נישט אריינצונעמען די קינדער אין חדר איז קיינעם נישט בייגעפאלן.

ווען אונזערע רביס האבן אנגעהויבן אנקומען קיין אמעריקא האבן זיי זיך דערזעהן מיט א מציאות אז עס איז נישט דא קיין רב העיר, נישט דא ווער זאל טראגן דעם אחריות - כ'מיין, פאר עפעס א סיבה האט דאך אמעריקא אויסגעזעהן ווי עס האט נעבעך אויסגעזעהן - האבן זיי געטון וואס מען האט געדארפט אויף "אנצוהאלטן און בויען אידישע דורות". פינטל. זיי האבן גענומען אויף זיך די אחריות וואס איז אמאל געלעגן אויפן רב העיר.

זייער חשבון איז נישט געווען "אז איך וועל בויען א מוסד, וועל איך האב מער אידן ביים טיש", אדער מער מען פאוער אין מיין פארטיי. זייער כוונה איז געווען בלויז ובעיקר צו בויען תורה און אידישקייט, ממשיך צו זיין דעם דרך ה' און עס איבערגעבען פאר די קומענדיגע דורות. ווען דער סקולענער רבי ז"ל איז אנגעקומען קיין אמעריקא, האבן זיינע מענטשן, נאך א שטיק צייט וואס ער איז דא געווען, אים אנגעהויבן צו מוטשען ער זאל אנהייבן בויען מוסדות. עפענען א חדר, א ישיבה.

אבער דער סקולענער רבי האט זיי געענטפערט: וואס? א חדר? א ישיבה? פארוואס עפעס. עס איז עפעס שלעכט מיט דעם סאטמארן חדר, מיט דעם צעהלימ'ער חדר, מיט דעם פאפא'ער חדר. אדער מיט זייערע ישיבות? פארוואס עפעס פעלט אויס צו עפענען נאך א מוסד ווען עס איז שוין דא מערערע. (א נער געווען דער סקולענער, ער האט זיך פשוט נישט געכאפט אז אזוי וואלט ער געהאט הויך שטאקיגע פארענטשעס). נאר וואס יא, א מוסד פאר די וואס האבן נאך נישט, דאס וואלט איך טאקע יא געוואלט מאכן. און אזוי איז געבוירן געווארן חסד לאברהם.

דאס זענען געווען די אמאליגע רביס. מען האט געטון פארן אויבערשטנס וועגן. נישט פאר זיך און פאר די אייגענע כבוד, און דאס וואס מען האט געבויעט קהילות איז אויך געווען פארן אויבערשטן, אז אידן זאלן האבן די ראמען אין וועלכע צו פירן א ערליך אידיש לעבן.

עס איז קיינמאל נישט איינגעפאלן פאר די ערליכע אידן און צדיקים פון פריערדיגן דור אז מען מוז געהערן צו זיי, אדער אז מען מוז האבן א געוויסע סארט שטוב אויף צו קענען ארייננעמען די קינדער צו זיי אין מוסד. און קוק אויף דעם מציאות. אין סאטמאר האבן אין די ערשטע יארן געלערנט קינדער פון די שוואכסטע שטובער, און אזוי אויך אין פאפא, קלויזענבורג, באבוב און נאך אנדערע. ווער רעדט נאך פון סאטמאר'ער רב וואס האט אפילו אויפגעשטעלט חדרים - און געטראגן דעם פינאנציעלן אחריות דערפון - אין אנדערע אידישע ישובים ווי עס האבן געוואוינט מאדערנע אידן וועלכע האבן מיט אים נישט געהאט דאס מינדעסטע שייכות, און ער האט געוואוסט אז ער וועט קיינמאל נישט האבן קיין חסידים פון זיי.

זיינע חשבונות האבן גארנישט געהאט מיט חסידים אדער מיט א קהילה, מיט פארענטשעס אדער מיט א פארטיי, ער האט אינזינען געהאט נאר איין זאך. אידישע קינדער דארפן א מוסד, זיי האבן נישט ווי צו שיקן די קינדער אין חדר, געגאנגען מען מאכט א חדר. איך האב אליינס גערעדט מיט איינער פון די מנהלים פון אזא חדר, א מאדערנער איד, ער האט מיר פארציילט פונקטליך ווי עס איז צוגעגאנגען אז זיי האבן מחליט געווען צו גיין בעטן דעם סאטמאר'ן רב צו ער קען מאכן א חדר איז זייער געגענט, ווייל זיי האבן נישט קיין געלט עס אליינס צו מאכן. דא רעדט מען פון מאדערנע אידן, וועלכע האבן מיטן סאטמאר'ן רב גארנישט געהאט, זיי קומען צו אים דאס ערשטע מאל ווייל זיי האבן געהערט אז ער האלט אויס חדרים. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער "איך האב מיט דיר גארנישט, און איך פלאן ווייטער אויך נישט צו האבן, איך וויל נאר דיין געלט" איר הערט? און דער סאטמאר'ער רב האט אן א בלינק מיט די אויגן זיך עס אונטערגענומען, און עס טאקע אויסגעהאלטן אפאר יאר, ביז די אידן פון יענעם געגענט וואס האבן נאך געוואלט א חדר האבן זיך אוועק געצויגן פון דארט, און אזוי האט זיך עס געענדיגט.

איך האב די זאכן מברר געווען קלאר ביי אידן וועלכע געדענקען עס און האבן עס מיטגעהאלטן. איך האב אליינס גערעדט מיט עטליכע עלטערע אידן וואס האבן געלערנט אין די אויבנדערמאנטע מוסדות אין די ערשטע יארן זייערע. איך האב אסאך געטון אין דעם. אסאך אידן פון יענעם דור האבן געלאכט פון מיר ווען איך האב ארויפגעברענגט דעם ענין אז איין קינד קען קאליע מאכן א גאנצע קלאס. זיי האבן מיר געזאגט אז אויב דאס געשעהט איז א סימן א די שטובער האבן שוין נישט געטויגט פאר דעם, ווייל בדרך כלל ארבעט עס פארקערט. די חדר איז משפיע אויף די שטובער.

איך האב א נאנטע קרובה וועלכע האט נישט געוואוינט אין ברוקלין אלס קינד, און דערפאר האט זי געלערנט אין א סקול ווי רוב קינדער, ממש רוב, זענען די עלטערן געווען אפענע מחללי שבת. אבער זי איז אויפגעוואקסן אין א עכט פרומע שטוב. זי זאגט מיר אז זיי האבן אלעמאל געוואוסט מיט א פשטות אז זיי זענען אנדערש און זיי זענען פרום און אז עס איז א רחמנות אויף די וואס זענען נישט פרום. זי האט באמת רחמנות געהאט אויף זיי. קיינמאל איז איר נישט בייגעפאלן פאר קיין רגע אז זי זאל אפשר זיין אזוי ווי זיי. כאטש די קינדער האבן יעדן טאג גערעדט איבער וואס זיי האבן נעכטן געזעהן אויפן טעלעוויזשאן.

און דא קומט אריין גאר א וויכטיגע נקודה. דער כלל איז [און יא, יעדע כלל האט א יוצא מן הכלל] אז אויב א קינד ווואקסט אויף אין שטוב מיט ליבשאפט און ווארימקייט, וועט ער וועלן האבן אזא שטוב און פירן אזא לעבן ווי דאס וואס ער האט געזעהן ביי זיינע עלטערן.

ביי מיינע עלטערן אין שטוב זענען אלעמאל געווען אלע סארט מענטשן, חסיד'ישע, מאדערנע, בעלי תשובה און סיי וואס אימער, יעדער האט זיך ביי אונז געדרייט און געווען היימיש. עס איז מיר קיינמאל נישט בייגעפאלן צו וועלן זיין אזוי ווי זיי. איך האב אלעמאל געוואוסט אז זיי זענען פיינע אידן, מיינע עלטערן האבן קיינמאל, קיינמאל נישט אוועק געמאכט אדער אראפגעקוקט אנדערע וואס זענען געווען אויף א שוואכערן לעוועל ווי אונז.

די זעלבע זאך טו איך ביי מיר אין שטוב. אפאר יאר צוריק האב איך זיך אריבערגעצויגן א דירה, אפאר חדשים נאכן זיך אריינציען, קומט צו צו מיר א אינגערמאן פון די גאס, א סטאלינער חסיד (מיט א קראך היט און פיאות אויף די אויערן) איך האב אים קיינמאל נישט געקענט, חוץ א שאקל מיטן קאפ האב איך גארנישט געהאט מיט אים. און ער זאגט מיר א גרויסן הארציגן יישר כח.

פארוואס קומט זיך מיר א שקויעח. זאגט ער מיר זייער פשוט. אויף די גאס וואוינען אסאך כניאק'ישע משפחות פון דעם גאר רעכטן סאטמאר טייפ קרייז, און די האבן קיינמאל נישט געוואלט שפילן מיט זיינע קינדער. (זיי האבן נישט קיין בלויע בלוט זעהט אויס), אבער זייט איך האב מיך אריינגעצויגן האט זיך אלעס געטוישט, ווייל כאטש וואס איך בין דוקא יא א כניאקישער טייפ, און מיין שטוב און קינדער זענען אויך אזוי, האבן אבער מיינע קינדער -האבנדיג אויפגעצויגן געווארן ביי מיר אין שטוב - זיך תיכף באפריינדעט מיט זיינע קינדער, און זייט דעמאלס האבן זיי ממש אויפגעלעבט.

דו קלערסט פאר איין רגע אז מיין שייכות און היימישקייט מיט די אלע סארט מענטשן האט אפשר געשאדט פאר מיינע קינדער. ב"ה, איך האב שוין גרעסערע קינדער, און אלע זענען זיי כניאקיש מיט א זעלטענעם שטאלץ. ווייל דאס איז זיס פאר זיי.

איך דערמאן זיך ווען איינער פון מיינע קינדער האט געלערנט אין א"י, האב איך איין טאג באקומען א טעלעפאן קאלל פון זיין ראש ישיבה און ער האט מיך געבעטן הילף צו רעדן מיט מיין בחור, ווייל דער ראש ישיבה האט געדארפט עפעס פועל'ן ביי מיין בחור און ער האט עס נישט געוואלט אזוי גערן טאן. זאגט מיר דער ראש ישיבה: איר ווייסט, עס איז א גרויסער חידוש, בדרך כלל איז נישט דער טאטע דער וואס קען פועל'ן ביי זיין בחור, אייער זוהן אבער האט א זעלטענעם דרך ארץ פאר אייך, ער רעדט פון אייך גאר גרויס און אייער מיינונג איז ביי אים זייער טייער. דערפאר מוז איך אייך בעטן איר זאלט דאס פועל'ן ביי אים, אז איר וועט אים בעטן וועט ער דאס טוהן. עס איז געווען דער בעסטער און שענסטער קאמפלימענט וואס איך האב נאר געקענט באקומען אין מיין לעבן.

און וויאזוי בין איך אנגעקומען צו דעם? צוויי זאכן, איינס, איך האב זייער ליב מיינע קינדער, אבער איך באגנוגן זיך נישט מיט זיי ליב האבן, איך מאך זיכער אז זיי ווייסן דאס. מיינע קינדער ווייסן, און שפירן דאס אזוי קלאר ווי זיי ווייסן זייער נאמען, אז איך האב זיי ליב מיט מיין גאנצע הארץ און נשמה און אז איך גיב מיין לעבן פאר זיי.

און צוויי, איך האב זיי נישט געפיטערט אידישקייט מיט שווארצע פעפער, נאר מיט האניג און צוקער. איך בין נישט געווען קיין היפאקריט מיט זיי, געזאגט איין זאך און געטון אנדערש. אויב האב איך געהאט א חסרון ביי מיר אין מיין הנהגה, האב איך עס נישט געטרייט שיין צו מאכן, אדער עס אוועקמאכן. אדער האב איך עס נישט געפאדערט פון מיינע קינדער, אדער האב איך געזאגט אפן פאר מיינע קינדער: אזוי דארף מען טוהן, און איך ווייס אז איך טוה נישט אזוי, אבער דאס איז ווייל עס איז א חסרון אין מיר. איך לעב נאך אויף די וועלט און איך דארף ארבעטן אויף מיר זיך צו פארעכטן מיינע חסרונות, טייל בין איך שוין בייגעקומען, און טייל זענען שווערער און איך בין זיי נאך נישט בייגעקומען. אבער אויב איך טוה אן עוולה מיינט דאס נישט אז איר מוזט מיר נאכטון.

עכ"פ, דער נקודה איז איין ווארט, אויב אייערע קינדער האבן ליב וואס איר פיטערט זיי אינדערהיים, און זיי זעען אז איר מיינט ער ערנסט, וועלן זיי אלעמאל דאס ווילן פאר זיך און פאר זייערע קינדער. אויב אבער האבן זיי עס נישט ליב, וועלן זיי כסדר זוכן אן אלטערנאטיוו, און אויב זיי וועלן עס נישט טרעפן אין חדר וועלן זיי עס טרעפן ערגעץ אנדערש.

עס איז ליידער דא גענוג ווי דאס צו טרעפן (שעל געז סטעישאן למשל...), עס מוז נישט קומען פון חדר אדער ישיבה. און נישט עס מוז נישט, נאר עס קומט נישט פון דארט, אפילו צומאל קוקט עס אויס ווי עס קומט יא פון דארט. אדרבא, זאגט מיר אליינס, האט זיך דען עפעס געבעסערט אין די לעצטערע יארן זייט מען האט אנגעהויבן מאכן דעם סעלעקציע? זעהט מען דען ווייניגער שוואכע קינדער? שטותים והבלים, עס איז שוין צייט זיך אויצולערנען דאס, עס קומט נישט פון חדר. עס קומט פון דעם וואס דאס קינד וויל אנטלויפן פון דאס וואס ער האט נישט ליב.

צו דעם מוז איך צולייגן דעם וויכטיגן נקודה, ווען עלטערן האבן א עטיטוד, "מיר זענען די ריכטיגע אידן", "מיר קענען זיך נישט באפריינדן מיט יענעם ווייל יענער איז נישט אזוי גוט ווי אונז", "איך קען נישט צולאזן יענער זאל לערנען מיט מיינע קינדער.." גייט די עטיטוד אריבער צו די קינדער, די קינדער וואקסן אויף מיט דעם, זיי קוקן שטענדיג אראפ אויף יעדען איינעם וואס איז נישט אזוי ווי זיי. אבער דער עטיטוד איז שקר, עס איז נישט אמת, כלל ישראל איז ב"ה זייער דייווערס, און קיינער איז נישט אין הימל און קיינער ווייסט נישט ווער איז דארט חשוב'ער און וועמענס עבודה איז בעסער. און וויבאלד אז "אין אדם מוריש שקר לבניו", און דער מציאות (אדער עטיטוד) איז נישט אמת, ממילא ווען די קינדער וואקסן אויף זעען זיי אז עס איז נישט אמת, און דאס קען פיל מער שאדן טון.

כלל גדול: ווען א קינד וואקסט אויף וויסנדיג אז יענער איז אויך א איד און אפילו א פיינער איד, אבער איך בין אנדערש, און דאס איז אויף א געזונטן וועג, אן אראפקוקן יענעם, נאר פשוט ווייל דאס איז וואס מיר זענען, מען טוט נישט בויען דעם "זיך" אויפן חשבון פון יענעם. דעמאלס איז גם כי יזקין לא יסיר ממנה, אויב אבער ער וואקסט אויף (אזוי ווי רוב פון די טאטעס און הנהלות פון די עליטע מוסדות) אז נאר איך בין גוט, און יענער איז אזוי שוואך אז מען קען נישט לערנען מיט יענעם אין איין מוסד, אדער אז מען טאר זיך אפילו נישט שפילן מיט יענעם'ס קינדער אפילו זיי זענען שכנים, דעמאלס איז די סכנה אסאך מער אז ווען ער וועט עלטער ווערן און געוואר ווערן אז יענער איז גאר א פיינער איד, און צומאל קען ער זיך איבערצייגן אז יענער איז אפילו חשוב'ער און האט פיל מער יראת שמים פון זיינע אייגענע עלטערן וועלכע האבן יענעם אזוי אוועק געמאכט, דאס קען פיל מער שאטן פאר א קינד ווי אים שיקן אין א חדר מיט קינדער "פון שוואכע שטובער"...

ואני יודע ועד, וויפיל אינגעלייט פלאגן זיך מיט אט דעם פראבלעם.

*

איז דא אזעלכע וואס טענה'ן אז היינט קען מען נישט מאכן איין מוסד פאר סלאנים, סטאלין, סאטמאר, תו"א, תוא"י, סקווער און גער. אבער די טענה איז נאריש און לעכערליך. איינס, ווי איך האב שוין דערמאנט האט מען אלע יארן אזוי געטון. און צוויי, גיט א קוק היינטיגע צייטן, אין א שטאט ווי לאס אנדשעלעס, עס איז דא דארט איין חדר ווי מען רעדט אידיש, א עכט חסיד'ישע חדר. כאפט אייך אריבער אהין וועט איר זעהן א דבר פלא. עס לערנען דארט קינדער פון שטובער מיט טאטעס מיט שטריימל און ווייסע זאקן, טאטעס מיט ספאדיקעס, טאטעס מיט אראפגעבויגענע היטן, און זאגאר טאטעס אן היטן אינגאנצן.

דארט זענען דא סאטמאר'ע, בעלזא'ער, וויזניץ'ער, באבוב'ער, באיאנער, סלאנים'ער, רחמיסטריווקא, סקווער און גער. און נאך אפאר וועלכע געהערן נישט צו קיין איינס פון די. און די זעלבע איז די צאמשטעל פון די מלמדים און מחנכים. און איך האב פאר אייך גרויס נייעס. די פירות פון די מוסד איז אין לשער ואין לתאר. עס איז לכאורה פון די שענסטע מוסדות על אדמת אמעריקא, און איך בין נישט מגזם מיט דעם, ווער עס קען דעם מוסד ווייסט ווי אמת דאס איז.

עס מוז נישט געהערן צו א חסידות. און איך האב נאך נישט געהערט אז די קינדער דארט זאלן האבן א פראבלעם. זיי וואקסן אלע אויס אזוי ווי זייערע שטובער זענען. דאס איז דער פלעינער טרוקענער מציאות. די השפעה וואס א מוסד האט אויף א קינד האט גארנישט צו טון מיט די שטובער פון די אנדערע קינדער, אויב עפעס ארבעט עס פארקערט, די קינדער און די מוסד האבן א השפעה אויף די שוואכערע עלטערן. ווי דער מציאות האט געוויזן במשך כל הדורות, עד היום הזה ועד בכלל (ווי איך וועל באלד אנצייכענען פון דעם פאקטישן מציאות און עקספיריענס פון דעם ערשטן יאר פון בנות דרך ישראל).

דאס דערמאנט דעם ווערטל אז משיח וועט מוזן קומען אין א קוטשמע, ווייל סיי וועלכען הוט ער וועט אנהאבן וועט טייל כלל ישראל אים נישט וועלן אנערקענען. לויט ווי מען קוקט זיך צו צו דעם מצב, איז דאס שוין ליידער גארנישט קיין ווערטל, עס איז אמת ויציב. איך האב לעצטענס גערעדט איבער דעם מיט א חשוב'ן רב, זאגט ער מיר, אז היינט האלט עס שוין א שטאפל ווייטער, ער זאגט אז משיח וועט מוזן זיין א גר צדק, און אפשר גאר א גוי... ווייל נאר אזוי וועט מען קענען מיט אים אדורכקומען. סיי וועלכער אנדערער סארט איד ער וועט זיין וועט נישט גוט זיין פאר רוב כלל ישראל.

עס כאפט א פחד. שטעלט אייך פאר משיח קומט מארגן, א בית המקדש של אש קומט אראפ פון הימל און דער רבונו של עולם שיקט אונטער א פרה אדומה. אלע אידן קומען ארויף קיין ארץ ישראל און מען לויפט זעהן דעם בית המקדש, אבער ווי נאר מען קומט אריין הייבט זיך אן אן איבערקערעניש: וואס? דער איז דער כהן גדול? יענער טוט די עבודה? די סארט אידן קומען דא צו גיין? און איך זאל נאך אהער ברענגען מיינע קינדער?

וואט א שעים. נאר גייענדיג מיט דעם איין טריט ווייטער, ועדיין הוא מרקד בינינו, אפשר טאקע פאר דעם קומט נישט משיח, ווייל דער סארט עטיטוד איז איין זאך. "שנאת חינם".

מאנסי

ליידער איז די וועלט שטארק געפאלן, עשר מעלות אחורנית, און פון די אמאליגע צדיקים וועלכע האבן געבויעט מוסדות פארן אויבערשטן, האט מען זיך היינט דערקייקלט צו די היינטיגע אנפירער און מנהלי המוסדות וועלכע האבן אנדערע מאטיוון ווי די וועלכע האבן מייסד געווען די מוסדות פון וועלכע זיי לעבן היינט. היינט שעמט מען זיך נישט און מען זאגט כמעט אפן: אויב וועל איך האבן פון דיר עפעס, אויב וועסטו בויען מיינע פארענטשעס, לוינט זיך מיר, אויב נישט, גיי דיר לחיים ולשלום.

איך האב שוין געשריבן אויבן אז איך האב אליינס בייגעוואוינט פעלער ווי מען האט נישט אנגענומען קינדער, ווי איך האב גע'שתדלט אז מען זאל יא אננעמען. אין איין פאל ווי די מוסד האט מיר געזאגט מיט א טרוקענען קול און א בלעכענעם פנים: זיי זענען נישט פאר אונזער מוסד (זיי האבן מיר אויך געזאגט פאר וועלכע מוסד זיי האלטן אז די משפחה געהער יא, אבער יענע מוסד האט געזאגט די זעלבע, און מיר געזאגט אז זיי האלטן אז די משפחה געהערט דוקא יא צו דעם מוסד ווי איך בין יעצט געווען אין אפיס). פלעין און פשוט, אן קיינע הסברים, איך האב געבעטן הסברים, אבער זיי האבן מיר קלאר געזאגט אז זיי גייען נישט געבן קיינע הסברים. "די ועד החינוך האט אזוי מחליט געווען". (עפעס א מין אורים ותומים די ועד החינוך).

שפעטער פארציילט מיר איינער וואס ארבעט דארט אין אפיס, וואס יענער איז זייער נאנט מיט מיר, אז די מוסד האט זיך נאכגעפרעגט ביי אפאר שכנים, און מען האט אויסגעזאגט דעם אמת. אז די פרוי גייט אנגעטון... אביסל צושלאכעט. יא, איר הערט גוט, נישט אז זי גייט נישט צניעות'דיג. נאר אביסל צושלאכעט. עס איז אמת, די פרוי קען ארויסגיין פון שטוב מיט א טורבאן קרום ארויפגעלייגט אויפן קאפ, אמת, זי איז נישט די מסודר'דיגסטע פרוי (דרך אגב, די פרוי איז די אינגסטע קינד פון צוויי עלטערע עלטערן, ביידע מלחמה איבערלעבער, און זיי האבן איר אזוי אויפגעצויגן). און דערפאר האט זי ביי די שכנים געהאט אביסל א פאני נאמען, זי פארשטייט נישט אזוי גוט ווי זיך אנצוטוהן אזוי ווי די אנדערע פרויען.

און דערפאר האט מען נישט אנגענומען זייער קינד, מיטן תירוץ אז דער ועד החינוך האט אזוי מחליט געווען אז "זיי באלאנגען נישט אין אונזער מוסד". פוי. שעמטס ענק, ערליכע אידן, וועמענס זיידעס און באבעס מען האט פארברענט אין אוישוויץ על קידוש השם, מען האט נישט געפרעגט אין וועלכען מוסד מען לערענט, צו דער טאטע האט זיך אביסל צוגעפיצט דעם בארד און צו די מאמע גייט גוט אנגעטוהן, מען יעדן אייניג אויסגעקוילעט, און די קינדער איבערלעבער האבן מיט מסירות נפש אויפגעשטעלט א שטוב, און כאטש מען פירט זיך אויף די העכסטע דרגא פון צניעות נעמט מען נישט אן זייער טאכטער אין מיידל סקול?

שומו שמים, און אלעס אונטער א שלייער פון פרומקייט. דאס איז די הויכפונקט פון רשעות און גאוה. און מאן דנפח מדילי' נפח, דאס איז וואס זיי לייגן אריין אין דעם מוסד, וואס פארא סארט חינוך קענען שוין אזעלכע וועדי החינוך אריינלייגן אין אונזערע קינדער, צו זיין פוסעים על ראשי עם קודש בגאוה ובוז.

איים סארי אז איך שריי אזוי, אבער אז עס טוט וויי שרייט מען. און נאכאמאל, איך דארף ב"ה נישט צוקומען צו דעם, מיינע קינדער זענען פיין מסודר, אבער מיין הארץ בלוטיגט במציאות פון דאס וואס איך זעה. דאס הייסט נשתכחה דרך הבעל שם? דאס הייסט נשתכחה דרך התורה. די צדיקי הדורות אין וועמענס זכות מיר לעבן היינט און וועלכע האבן אויפגעשטעלט די דאזיגע מוסדות בדם נפשם דרייען זיך איבער אין קבר טויזענט מאל פון צער און עגמת נפש. אדרבא, גיט נאר א בליק אין די פערדישע תגובות דא פון דעם אחד המיוחד, צו פון אנדערע חכמים, אין דעם אשכול, און זעהט די פילע ביליגע לשונות, די גאוה און מיאוסקייט שפריצט פון זיי.
זאגט וואס איר ווילט, אז מען מאכט א מוסד פארן אויבערשטן, נעמט מען אן זיינע קינדער, און אויב מען נעמט נישט אן זיינע קינדער איז דאס נישט קיין מוסד פארן אויבערשטן, און אז עס איז נישט קיין מוסד פארן אויבערשטן איז נישט דא קיין סייעתא דשמיא. פינטל. און אן קיין סייעתא דשמיא קען מען היינט נישט אויפציען ערליכע דורות.

און דאס איז אמת אין אלע מקומות, אבער אין מאנסי איז עס מער ווי אין אנדערע פלעצער, ועיני ראו ולא זר דאס שפיכות דמים מיט קאלטע מאניערן ווי מען ווארפט זיך מיט אידישע קינדער. און צוליב דעם זיצן נעבעך אזויפיל אידישע קינדערלעך אינדערהיים אנשטאט גיין אין סקול און אין חדר. איך וואלט געקענט אויסרעכענען דא עטליכע מוסדות, אבער איך וויל עס נישט טוהן.

בנות דרך ישראל

ועל של עתה באתי, זומער תשע"ג האט מיר הרב יעקב יוסף מאסקאוויטש פארציילט אז ער האלט שוין נישט אויס די רשעות וואס ער זעהט אזויפיל מיט אננעמען קינדער אין די מוסדות, אין די סקולס נאך מער ווי אין די חדרים, און ער האט מחליט געווען אז ער מאכט א מיידל סקול צו העלפן ראטעווען דעם מצב.

איך בין נישט קיין חסיד פון דעם באראוו'ער רב, און ער איז אפשר נישט דער גרעסטער גאון און מורה הוראה אין מאנסי, ער האט אבער אן אפן טיר און אפן הארץ פאר "יעדן איד", אפגעזעהן צו ער איז פון זיין קהילה צו נישט. גיי איין טאג דריי זיך ארום לעבן זיין הויז וועסטו זעהן. ער איז א איש המעש, איך קען אים שוין אסאאאך יארן, און ער זוכט צו טוהן וואס ער קען צו העלפן אידישע קינדער.

און דא האט ער געזעהן א צורך אז מען דארף טוען. ער זיצט נישט אויף דעם וועד הרבנים ד'מאנסי און איז נישט ביזי טרעפן כסדר פראבלעמען אויף וואס מוחה צו זיין און שרייבן קול קורא'ס, ער זיצט ביי זיך אינדערהיים און אין בית מדרש און זוכט כסדר וואס מען קען טון צו "העלפן אידישע קינדער". ער האט זייער גוט געוואוסט אין וואס ער לייגט זיך אריין, ער האט געוואוסט וואס עס מיינט צו דעקן אזא בודשעט, אבער ער האט מחליט געווען יעבור עלי מה, איך גיי דאס אויספירן.

איך האב מיך תיכף צוגעשטעלט צו אים, און מען האט זיך גענומען זוכן די פאסיגע קאנדידאטן. מען האט ב"ה געטראפן, נאך גאר גאר שווערע ארבעט, טאפ טאפ מחנכות, מיט צענדליגער יארן עקספיריענס און גאר גאלדענע רעזולטאטן אין דעם פעלד פון חינוך הבנות. קיינער האט נישט געגעלייבט אז עס גייט געשעהן, אין א פאר קורצע חדשים האט מען אלעס צאמגעשטעלט און די סקול האט זיך געעפענט פון איין טאג אויפן צווייטן מיט הונדערט דרייסיג מיידלעך פון נוירסערי ביז זעקסטע קלאס.
עס זענען אנגעקומען פון אלע סארט מענטשן, גאר חסיד'ישע ביז גאר מאדערנע, געוועזענע חסיד'ישע און סיי וואס אימער. מען האט יעדן קלאר געזאגט וואס די ציהל פון די סקול איז: צו זיין א "חסיד'ישע" סקול, וועלכע וועט צושטעלן און מחנך זיין די קינדער בדרכי התורה והחסידות. אויב דאס איז נישט וואס איר ווילט, דאן זוכט אן אנדערן מוסד, אויב איז דאס וואס איר ווילט און זענט גרייט זיך צוצושטעלן זענט איר וועלקאם.

יא, עס זענען געווען אזעלכע אויף וועמען מען האט געהערט נישט שיינע זאכן, אבער זיי האבן צוגעזאגט זיך צוצושטעלן, און מען האט זיי געגעבן א טשענס. אויף געוויסע מאמעס האבן אנדערע גע'טענה'ט אז די צניעות'דיגע קלייד האט מען געקויפט ספעציעל פאר די מיטינג מיט די פרינציפל, און מען האט אלעס אויסגעהערט און גערעדט דערוועגן מיט די עלטערן, און מען איז געווען זייער קלאר מיט זיי אז אויב עס וועט זיך אויסשטעלן אז זיי האבן זיך למעשה נישט צוגעשטעלט וועט מען זיי משלח זיין.

איך האב נייעס פאר אייך עס איז יעצט א יאר שפעטער. עס איז אמת, עטליכע מאמעס האבן טאקע געקויפט די קלייד נאר פאר די מיטינג מיט די פרינציפל. אבער רוב פון די עלטערן זענען במשך די יאר נשפע געווארן פון די אטמאספערע פון די סקול און האבן זיך באמת געטוישט, גאר געציילטע האבן טאקע זיך נישט צוגעשטעלט נאר ממשיך געווען מיט זייערע נישט שיינע מעשים. יו נאו וואט, מען האט זיי שיינערהייט משלח געווען. ווייל די סקול איז דירעקט א חסיד'ישע סקול.

א שוואכע מוסד הייסט אז מען איז מחנך צו שוואכע תורה'דיגע ווירדן. למשל, אז גרעסערע מיידלעך קענען גיין מיט געפאסטע קליידער, אדער מיט גאר קורצע זאקן אדער דורכזיכטיגע שטרימפ, וכדו'. צו אז מען לייגט נישט אזא דגוש אויף יסודות הדת. ווידער א סקול וואס איז מחנך צו די העכסטע סטארנדארט תורה'דיגע ווירדן, איז א עכט חסדי'ישע סקול. אפילו אויב עס זענען דארט דא געוויסע טאטעס וועלכע פיצן זיך צו די בארד אדער געוויסע מאמעס וואס דרייוון א קאר. כ'מיין, פליז, באמת, איינער וואס איז עובר אויף די עבירות איז שוין הותר דמו? און אויב ביסטו אזא איינער וואס איז - איים סארי טו סעי, אבער עס איז אמת - געשלאגן מיט גאווה, אז דו קענסט נישט שיקן דיינע קינדער אין א גוטע מוסד ווייל עס פאסט דיר נישט צו לערנען מיט די נישט עליטע, דאן ביסטו א טייל פון דעם פראבלעם, נישט א טייל פון דעם לעזונג. דו ביסט דער וואס גיט די שטארקקייט פאר די רשעות און רציחה וואס די מוסדות טוען נאכדעם נוצן קעגן דיר אליינס. דו קענסט אויף קיינעם נישט האבן קיין טענות נאר אויף דיר אליינס, און דו וועסט האבן א חלק אין אלע בייזוויליגע תוצאות, בזה ובבא.

עפנט אייך די אויגן און זעהט אז די ישועה ליגט פאר אייך. ר' קמח, (אדער סיי וועלכע אנדערע טאטע האט נישט קיין סקול פאר זייער טאכטער) אדרבא, פארבינד זיך מיט די אנדערע אכצן טאטעס, בנות דרך ישראל וועט זיי אלע אקאמאדירן (אויב זיי זענען ערליך) און מיט דעם וועט איר זיך אליינס העלפן און אויך פילע אנדערע וועלכע מוטשען זיך. איך האב עס שוין געזאגט איין מאל. אויב וועלן די אנדערע מוסדות פלוצלינג זיך ארום זעהן אז יעדער לויפט אהין, און פלוצלינג האט בנות דרך ישראל דריי פאראלעל, וועט זיך זייער שנעל אויפהערן דאס רשעות.

אלס וואס פעלט זיך אויס איז איין זאך, אראפצוקריכן פון דעם לייטער און פשוט מחליט זיין אז איך בין נישט בעסער פון יענעם, מיין בלוט איז נישט רויטער פון יענעם'ס. מיין שטוב קען זיך פירן אנדערש פון יענעם'ס, אבער מיין קינד קען נאך אלס גיין מיט יענעם'ס אין איין מוסד, [ספעציעל דא ווען עס זענען דא גענוג און נאך וואס זענען פונקט אזוי עליט ווי דיר און רירן זיך נישט די בארד און די צניעות אין שטוב איז פונקט ווי ביי דיר] און דוקא אזוי וועט איר משפיע זיין אויף די אנדערע. דאס איז דער דרך התורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. מיט ארייננעמען און מקרב זיין איז מען משפיע. דאס האט געוויזן דער פאקטישער מציאות פון די לעצטע יאר.

בנות דרך ישראל האט ב"ה אנגעהויבן די נייע יאר מיט הונדערט זיבעציג תלמידות (שוין נאכן אוועקשיקן בערך צען), און מען איז גרייט אנצונעמען נאך, ווער עס האט נישט קיין מוסד, און איז ערליך און פירט א ערליכע צניעות'דיגע שטוב, קען אריינקומען. און מיט דעם בין איך שטאלץ אז איך העלף אזא מוסד.

הגם איך מוז מאכן דא א דיסקלעימער, איך האב נישט גערעדט יעצט מיט די הנהלה פון בנות דרך ישראל צו עס איז נאך בכלל שייך פאר זיי - שוין נאכן אנהייב פון דעם סקול יאר - צו אקאמאדירן א גרויסע מספר פון תלמידות אויף איין מאל, כ'מיין, מען גרייט דאך דאס אנהייבן א סקול יאר פאר לאנגע חדשים.

און צו דעם וויל איך זאגן, אז אויב וואלט איך געווען הרב מאסקאוויטש, ווייס איך נישט צו איך וואלט נאך אנגענומען, נאכן אפליינען דעם גאנצן אשכול, אזעלכע עלטערן וועלכע קוקן אראפ אויף מיין מוסד, און זענען ניטאמאל גרייט צו קומען ווען מען זעהט זיך שוין אפאר טאג אין סקול יאר אן קיין סקול. דאס איז א גרויסע באליידיגונג און איך ווייס נישט צו איך וואלט בייגעשטאנען דעם נסיון. לויט ווי איך קען אבער הרב מאסקאוויטש גלייב איך אז ער וועט זיך יא אנשטרענגען און טרייען עס מסדר צו זיין.

און פאר די וועלכע שרייען אז מען זאל מאכן א וועד הרבנים וועלכע זאל צווינגען די מוסדות און דן זיין אויף יעדען קינד פערזענליך, האב איך איין ווארט. זעהט אויס איר האט נאך נישט געדיעלט מיט די רבנים אין שטאט אין עסקנות עניינים. ווייל יעדער עסקן וואס האט עס שוין יא געטוהן וועט אייך זאגן אז דאס גייט קיינמאל נישט צושטאנד קומען. ליידער.

און איך ענדיג צו מיט א רוף צו ר' קמח און צו אלע אנדערע וועלכע האבן נאך נישט קיין מוסד. איך בין גרייט צו נוצן מיינע קשרים אין בנות דרך ישראל, וועלכע איז א עכט היימישע חסיד'ישע מוסד, עס שטייט "גארנישט" אונטער פון פאפא, באבוב, בעלזא אדער בת מלך, און פון טייל שטייט עס גאר העכער (און דאס איז נישט קיין ליידיגע רעטאריק, איך רעד יעצט איבער זייער מציאות'יגע זאכן וואס מען קען אנווייזן דערויף). די איינציגסטע זאך מיט וואס עס שטייט "אפשר" אונטער פון די אנדערע איז בלויז די אימעדש. נאכאמאל, דעצאל. איך קען די מעשה פון די נאנט.

אדרבא ר' קמח, איך גיב אייך א טשאלענדש. איך בין גרייט נאך היינט, דאנערשטאג פרשת כי תבא, צו אראנדשירן א מיטינג צווישן אייך, די אנדערע זיבעצן עלטערן און הרב מאסקאוויטש [און אפילו די פרינציפלס אויב מעגליך] צו אדרעסירן אלע אייערע זארגן איבער דעם היימישקייט, פרומ'קייט, חסידיש'קייט און ערליכקייט פון דעם סקול און מען וועט בעז"ה זיך צושטעלן צו דעם, אויב עס איז זאכן וואס זענען טאקע א פראבלעם. נאכאמאל, איך האב נאך נישט גערעדט מיט הרב מאסקאוויטש איבער דעם, אבער איך גלייב אז איך קען עס מסדר זיין.

נאך דעם וועט מען זעהן און ארבעטן מסדר צו זיין די קינדער אין סקול, "אפילו די סקול יאר האט זיך שוין אנגעפאנגען". אדרבא, לאמיר זעהן וואס איז וויכטיגער ביי די עלטערן, א שיינער אימעדש, אדער א סקול פאר זייערע קינדער.

און סתם פאר אינטערעסאנטקייט, איך געדענק נישט צו איך האב עס שוין געשריבן דא צו נישט. איינס פון די משפחות וועלכע מען האט פארשיקט פון סקול די יאר, ווייל זיי האבן זיך נישט געהאלטן ביים צושטעלן צו א ערליכע חסיד'ישע מוסד, האט צוליב נקמה, מיאוס באשמוצט די סקול אויף וואצעפ, און פארפירט אז מרס. בערגער טרייט צו צווינגען אלע מאמעס צו רעדן אלעמאל נאר אידיש, אפילו אינדערהיים...

דאס גיט אייך א שטיקל מושג איבער דעם סקול.

נ.ב. פאר ווער עס דארף וויסן, די נומער פון בנות דרך ישראל איז: 845-354-1002
עורו ישנים משנתכם!
באניצער אוואטאר
ראובן
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2618
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יולי 25, 2013 10:31 pm
האט שוין געלייקט: 3563 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 10289 מאל

הודעהדורך בר-כוכבא » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 2:06 pm

:like

הפלא ופלא. ווער עס האט דעם נומער פון "טהור עיניים" זאל עס מיר ביטע שיקן אין אישית. איך וויל זיך משדך זיין מיט אים. (כהאב נאכנישט קיין קינדער אין די יארן, אבער קודם וויל איך זיכער מאכן אן מיינע קינדער'ס לעבנס שותף איז איינער וואס איז אויפגעוואקסן אין אזא שטוב).
"יסוד האושר הוא: אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה." ~ אורות הקודש א עב
באניצער אוואטאר
בר-כוכבא
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 108
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יוני 20, 2013 3:44 pm
האט שוין געלייקט: 403 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 536 מאל

הודעהדורך ראובן » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 3:15 pm

טהור עיניים שרייבט זייער גוט, נאר לענ"ד איז עס זיך סותר מיניה וביה. צוערשט איז ער בצדק מאריך איבער דעם שקר אז "שטיבער" האבן אן עפעקט אויף אנדערע קינדער, און אז ס'איז קיינמאל אין דער היסטאריע פון כלל ישראל נישט געווען אזעלכע רשעות'דיגע סעלעקציעס. אבער ווען עס קומט צו "בנות דרך ישראל" שרייבט ער:

טהור-עיניים האט געשריבן:יא, עס זענען געווען אזעלכע אויף וועמען מען האט געהערט נישט שיינע זאכן, אבער זיי האבן צוגעזאגט זיך צוצושטעלן, און מען האט זיי געגעבן א טשענס. אויף געוויסע מאמעס האבן אנדערע גע'טענה'ט אז די צניעות'דיגע קלייד האט מען געקויפט ספעציעל פאר די מיטינג מיט די פרינציפל, און מען האט אלעס אויסגעהערט און גערעדט דערוועגן מיט די עלטערן, און מען איז געווען זייער קלאר מיט זיי אז אויב עס וועט זיך אויסשטעלן אז זיי האבן זיך למעשה נישט צוגעשטעלט וועט מען זיי משלח זיין.

איך האב נייעס פאר אייך עס איז יעצט א יאר שפעטער. עס איז אמת, עטליכע מאמעס האבן טאקע געקויפט די קלייד נאר פאר די מיטינג מיט די פרינציפל. אבער רוב פון די עלטערן זענען במשך די יאר נשפע געווארן פון די אטמאספערע פון די סקול און האבן זיך באמת געטוישט, גאר געציילטע האבן טאקע זיך נישט צוגעשטעלט נאר ממשיך געווען מיט זייערע נישט שיינע מעשים. יו נאו וואט, מען האט זיי שיינערהייט משלח געווען. ווייל די סקול איז דירעקט א חסיד'ישע סקול.

דא שטעקט דאך דער פראבלעם! הער אויף איבערמאכן עלטערן! ווילאנג עלטערן זענען שומרי תורה ומצוות, אזעלכע וואס איר וואלט מצרף געווען צו מנין אין אן עראפלאן, און זיי ווילן אז זייערע קינדער זאלן זיין אין אייער מוסד, האט איר נישט וואס אריינצורעדן אין זייער לעבן. עס שטעלט זיך ארויס אז דער חילוק צווישן "בנות דרך ישראל" און די אנדערע מוסדות איז אז די אנדערע מוסדות פסל'ען גלייך אפ איינער וואס גייט נישט 100% אין שפאן מיט'ן אכשר דרא, און בד"י איז מסכים צו געבן א שאנס אנצונעמען די קינדער אויף דער תנאי אז די עלטערן וועלן זיך אריינשטעלן אין שפאן. דאס איז די זעלבע קארופציע נאר אויף א שוואכערער דרגה.
עורו ישנים משנתכם!
באניצער אוואטאר
ראובן
שריפטשטעלער
שריפטשטעלער
 
הודעות: 2618
זיך רעגיסטרירט: דאנערשטאג יולי 25, 2013 10:31 pm
האט שוין געלייקט: 3563 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 10289 מאל

הודעהדורך יין שרף » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 3:19 pm

בנות ישראל זוכט נישט איבערצומאכן די עלטערן נאר די תלמידות.
אבער אז איינער וועט שיקן זיין טאכער מיט זאקן אין פערדע קלאס וועט מען איר אהיימשיקן (נישט ארויסווארפן).
און אויב עס וועט זיך איבערשפילן אפאר מאל, הוברר הדבר למפרע אז זיי זענען נישט פאר די מוסד.
זייער פארשטענדליך
באניצער אוואטאר
יין שרף
חבר ותיק
חבר ותיק
 
הודעות: 2181
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך פעברואר 27, 2013 8:11 pm
געפינט זיך: ביים שוויגער...
האט שוין געלייקט: 4462 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 2725 מאל

הודעהדורך אתא קלילא » פרייטאג סעפטעמבער 12, 2014 4:32 pm

@ראובן א גרויסען ייש״כ פאר אונז ברענגען דעם בריוו וואס איז געשריבן געווארען מיט בלוט איןברענגט ארויס די ווייגעשריי פון קול דמי אחינו הצועקים אלינו מן האדמה, די שרעקליכע אחריות וואס ליגט אויפן קאפ פון די מנהלי המוסדות מיט׳ן זיך שפילען מיט עלטערענס בלוט וואס איז נישט קיין וואסער אין יידישע נשמות וואס זיי שיקן צום שאול תחתית במזיד וביודעין פאר גארנישט מיט גארנישט
דער פראבלעם איז נאר אז מיר זיצען אויף די וועבזייטלעך אין דארט זעהן מיר דעם שרעקליכען טיפן אמת אין ווייטאג, מדארף אזא בריוו פרינטן אין אויסטיילען אין די בתי מדרשים מזאל דאס ליינען שבת ויו״ט אין די ימות החול ביי לכה דודי אין בין גברא לגברא אין די אדמורי״ם ורבנים זאלען דאס אויך זעהן אז עס קומט אונטער א אויפשטאנד אין עס איז ווייט פון געלעכטער
5596701167צו הערען געקליבענע דרשות מפי האתון דער מאנארא חכם וגוץ
אתא קלילא
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 786
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג יוני 09, 2014 8:25 am
געפינט זיך: אויף הר הבית
האט שוין געלייקט: 647 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 622 מאל

הודעהדורך ודי למבין » מוצ"ש סעפטעמבער 13, 2014 11:57 pm

טהור עיניםס ווערטער זענען נישט שלכעט אבער ער איז קענטיג אויך פון די וואס האלטן אז טאטע מאמע דארפן גיין פונקט אין שפאן כדי זייערע קינדער זאלן האבן ווי צו לערנען. דאס איז א פארברעך!
באניצער אוואטאר
ודי למבין
ידיד ותיק
ידיד ותיק
 
הודעות: 603
זיך רעגיסטרירט: מיטוואך יאנואר 30, 2013 3:22 pm
האט שוין געלייקט: 903 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 465 מאל

הודעהדורך moshe613 » זונטאג סעפטעמבער 14, 2014 4:26 am

אן אמת מעשה. א ינגערמאן מיט א צוגעפיצט בארד, זייער מאדערן אהנגעטוהן, די ווייב אויכעט זייער מאדערן אהנגעטוהן (זיכער נישט הלכה דיג אויס געהאלטן) איז געקומען אריינשרייבן זיינע קינדער אין א היימישער מוסד, דער בעל המוסד א קליג אידל זעהט דא דעם בראך, זאגט פאר דעם ינגערמאן, טייערע ייד צו איז דא אזויפיל מוסדות דא אין שטאט וואס איז ממש צוגעפאסט פאר דיר, אין ער נעמט ארויס א ליסט מיט נעמען אין טלפון נומבערס אין ווייזט איהם איין מיט נאך איינס, ער זאגט איהם אין פרעגט די עלטערן, וואס ווילסט עטס פין מין לעבן? פארוואס זענען ענק בכלל געקומען צו מיר? נישט דיין קינד וועט זיך פילן באקוועם, עלטערן גייען קומען מיט טענות, אין בכלל פארוואס פארשטיין עלטערן וואס אין זייער פריוואט לעבן (פאבס, פיצן בארד, קורצע קליידער לאנגע שייטלן גייען צו מאוויס פארטיס מיט מיקס קאפלס בקיצור זייער ווייט פין א חסידישע שטיב) פארוואס אין פאר וועלכן סיבה ווילן זיי אויספייניגן זייער קינד, אין די מוסדות, אין צום סוף זיך אליינס? לאמיר נאר פארשטיין וויאזוי א טאטע מיט פיצי קליינע פיאות א געפיצטע בארד קומט אין בית מדרש מיט זיין יינגעלע וואס האט שיינע גרויסע געקרייזעלטע פיאות, דער מאמע גייט אהן זאקן אבער די טאכטער מיט פרימע טייטס! בקיצור די עלטערן האבן איינגעזעהן זייערע טעות, טאקע געגאנגען צו אנדערע מער מאדערנע מוסדות ווי בית יעקב אין שלום על ישראל.

די זעלבע מעשה קען גיין פארקערט, א סאטמער ינגערמאן וואס האט חתונה געהאט צו אן מונקאטשער, וואס אין מונקאטש האט מען למשל נישט געאסרט פאר נשים צו דרייווען, יעצט זאגט איהם די מנהל - דיין ווייב דרייווט ביסט נישט עקסעפטעט. יעצט די מנהל וואס די ווייזט אז 99% טויג אלעס מיט די עלטערן וויאזוי גייסטו צווינגען די עלטערן צו גיין קיין בית יעקב???

פארוואס האבן זיי נישט קיין common sense, אז איינער האלט איין רוב פין די תקנות איז זיי נארמאל אין לאז אפ, די עכטע טראבל מעיקערס האבן גענוג חסרונות ביזן דרייווען א קאר. אדער אנדערע צודרייטע נישטיגע תקנות וואס פין א טפל ווערט אן עיקר.

מען דארף צוטיילן די פראבלעם. צו איז דא אין יעדער קהילה אפאר מדרגות פון פרימקייט, און למעשה זענען נארמאל די פארפרומסטע די וואס קאנטראלן די הנהלה אלעס בשם קנאות ה' און זיי פרובירן ארויפצווינגען זייערע עקסטרים פרומקייט אויף די גאנצע אנשי שלומינו. דאס איז איין פראבלעם.

צווייטע פראבלעם, אסאך עלטערן פון חסידישע שטיבער וואס זענען אפגעפארן בלשונינו אדער געווארן מאדערן כלשוניהם, אבער דאס איז זיכער אז די גאנצע הנהגת הבית איז מער געשטעלט צו א בית יעקב אבער זייענדיג צוגעוואינט צו סאטמאר/פאפא/מונקאטש/באבוב וויל ער שיקן דארטן די קינדער. א פשוטע משוגענע, ער פארשטייט נאך נישט ווי ער האלט אויף די וועלט.

לדעתי אויב עלטערן וועלן זוכן פאסיגע מוסדות פאר זיי און זייערע קינדער או הנהלת המוסדות רבנים און אדמורים וועלן לייגן אין די הנהלה מענטשן וואס פארשטייען די רוח הקהילה פין רוב חסידים/אנ"ש - וואלטן די אלע פראבלעמען קיינמאהל נישט געווען.

אזוי ווי א טאטע דארף פארשטיין אז זיין טאכטער קען נישט בייטאג לערנען אין פאפא און ביינאכט אין בית יעקב, אזוי אויכעט קען נישט קיין מוסד ארויפצווינגען א תקנה פון למשל נישט דרייווען פאר נשים אויפן גאנצן כלל ביז ווארפן קינדער פון מוסד.
moshe613
מאנשי שלומינו
מאנשי שלומינו
 
הודעות: 139
זיך רעגיסטרירט: מאנטאג נאוועמבער 05, 2012 3:15 pm
האט שוין געלייקט: 1 מאל
האט שוין באקומען לייקס: 49 מאל

נעקסט

גיי צוריק חינוך

ווער איז יעצט דא?

באניצער וואס לייענען דעם פארום: נישטא קיין אנליין באניצער און איין גאסט

cron